C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci", ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-

Změna...je Život.

Došel jsem k tomu, že je zbytečné, abych tu pracně překopírovával to, co už bylo někde publikováno. Zdroje jsou dostatečně známé a tak si každý vše může přečíst přímo tam. Je zbytečné dělat zbytečnou práci.

Proto jsem prozatím zcela odstranil příspěvkový BLOG a zvážím, jestli do něj nebudu raději dávat jiná témata, než politická. Život je krátký, svět je v krizi a všude kvete lež, beznaděj a tupost ignorantů. Příliš mnoho negace, než abych ji tu znovu opakoval, když už je jinde zveřejněná. Pokud bude něco skutečně alarmujícího, dám to na tuto stránku.

Weby, odkud jsem informace čerpal, a budu je PRO SVÉ POUČENÍ sledovat i nadále, si může každý navštívit sám. Jejich seznam je uveden v odkazu Info-odkazy

29.11.21

NEMOHU MLČET

K tomu, jak probíhá genocida obyvatel. A POVINNÉ OČKOVÁNÍ je poslední kapkou v moři temna a destrukce, kterou nás chtějí odstranit ze Země. NEMOHU se tvářit, že to nevidím, NEMOHU tupě přijímat naši likvidaci. Proto zde budu opět přepublikovávat to, co mne k tomuto tématu silněji osloví

PODPOŘTE SVÝM PODPISEM AKTIVITU LÉKAŘŮ, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ POVINNOU VAKCINACI,

pokud s ní také nesouhlasíte:

deklaracelekaru.cz

DOKUMENT na stažení v PDF

czechfreepress.cz

 

O zákonnosti povinného covidového očkování

Miroslav Suja

Vakcína má pozitivní dopad na charakter průběhu nemoci. Ovšem povinné pravidelné očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví nelze vyhláškou nařídit z důvodu lehčího průběhu nemoci, ale jen z důvodu zabránění šíření infekce. Očkování, které nebrání šíření infekce, nemůže být nařízeno pouhou vyhláškou, ale musí být změněn zákon.

Povinné zvláštní očkování

Vyhláškou lze nařídit omezené zvláštní očkování pro stanovený okruh osob, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění. Toto zmocnění neumožňuje plošně stanovit tuto povinnost zdravotníkům, hasičům či vojákům, ale jen těm osobám, které budou na ohrožených pracovištích. Tedy je možné tak nařídit očkování osob na covidových odděleních nemocnic, případně záchranné službě. Zákon však neumožňuje takto postupovat vůči osobám, které nejsou na ohrožených pracovištích, např. jsou na očním oddělení, kde se covid neléčí. Rozdílný přístup by měl být i u hasičů či vojáků. Voják, který může být nasazen v rámci covidové pomoci do ohroženého domova důchodců, se očkování bude muset podrobit, ale voják, který je pilot, tak se na něj povinné zvláštní očkování nevztahuje, protože pilotní kabina není pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění.

Povinnému očkování nepodléhají osoby s přirozenou imunitou
Podle § 46 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví se pravidelné a zvláštní očkování neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (kontraindikace).

Pokuta
Za nesplnění povinnosti povinného očkování hrozí pokuta nejvýše 10 000 Kč. Nesmí být za odmítnutí stejného očkování uložena opakovaně. Promlčecí doba je jeden rok.

Obrana proti nezákonnému očkování

Ministerstvo zdravotnictví opakovaně porušuje v rámci propagace covidového očkování zákony. Lze tedy očekávat, že případná vyhláška bude nad rámec zákonného zmocnění. Obrana spočívá v odmítnutí takového očkování. Pokud bude krajskou hygienickou stanici uložena pokuta, je nutné podat ve správním řízení odvolání k Ministerstvu zdravotnictví s poukazem na nezákonnost vyhlášky ministerstva a nebude-li tento argument akceptován, je nutné podat správní žalobu proti odvolacímu rozhodnutí ministerstva krajskému soudu. Ten posoudí, zda vyhláška byla vydána v rámci zákonného zmocnění, a zjistí-li, že ne, odmítne ji použít a pokutu zruší. Nakonec zřejmě v rámci kasačních stížností o věci bude rozhodovat Nejvyšší správní soud a sjednotí judikaturu různých krajských soudů.

Věnování
Text věnuji Janu Hnízdilovi, Janě Zwyrtek Hamplové a Janu Tománkovi, kterým za jejich názory bylo znemožněno publikovat na Aktuálně.cz.

czechfreepress.cz 

Píše se rok 2025

Miroslav Suja

Píše se rok 2025. Kovidová krize již trvá cca 5 let. Domovy důchodců a sociálních služeb jsou již skoro prázdné a to i přes více než 60 bústrových dávek, které firma Pfizer vyvinula a do lidí napíchala.

Všechny ostatní vakcíny již byly WHO zakázány. Mladší ročníky už bez bústrových-vakcín Pfizer nepřekonají ani dříve běžnou a neškodnou rýmu.

Očkovací stanoviště aneb Vaccine pointy jsou již v každém nákupním centru, na všech nádražích a každé stanici metra, na poštách a v dalších veřejných i komerčních budovách. Většina podniků veřejného stravování a nasávání (čti restaurace) již přestala v důsledků neustálých lockdownů fungovat. Inflace v důsledku neustálého tištění peněz na různé kompenzační programy již dosahuje tříciferných hodnot. Peníze ztrácejí hodnotu a obchodníci stahují zboží z prodeje. Začíná převažovat bártrový-výměnný obchod zboží za zboží.

Porodnost klesla na minimum. Nedávno bylo oficiálně potvrzeno, že Spike proteiny z "vakcín" firmy Pfizer, které volně putují v krevním řečišti lidí se usazují hlavně v reprodukčních orgánech a lidé ztrácejí schopnost reprodukce. Už nepomáhají ani kliniky asistované reprodukce, protože jak vajíčka žen, tak spermie mužů jsou již neživotaschopné. Kdo si nezmrazil vajíčka nebo spermie před rokem 2020, nebo před C-očkováním, tak již nemá šanci stát se otcem či matkou, protože C-očkování (lidově nazýváno kočkování) je již dva roky povinné pro všechny lidi včetně batolat. Bez covidpasu, který nahradil občanku i řidičák a je v podobě chipu vpraven každému člověku včetně dětí do ruky, není možné vyjít na ulici.

Tento elektronický covidpas musí být každé 4 měsíce obnovován novým C-bústrem od firmy Pfizer, která se stala největší, nejbohatší a nejhodnotnější firmou na světě. Z Billa Gatese majitele Pfizeru se tak opět stal nejbohatší člověk na světě.

WHO včera oznámila, že na Fidži konkrétně v hlavním městě tohoto ostrovního státu Suva byl objeven v pořadí již 125 kmen neboli nová mutace koronaviru Gama Pí Delta.

Tato mutace koronaviru je tak nakažlivá, že ji můžete dostat, i když na ní jen myslíte. Lidé se dokonce můžou nakazit i v případě, že s nakaženým třeba jen telefonují nebo název této mutace vysloví, takže už není k přenosu potřeba fyzického kontaktu. Je samozřejmě mnohem smrtelnější, než všechny mutace před ní. Firma Pfizer už naštěští připravuje bústr i na tuto mutaci.

Mezitím světové elity (Gates, Soros, Schwab, Fauci...) na pravidelném setkání skupiny Bilderbeg v Chantilly poprvé zkonstatovaly, že růst reprodukční křivky lidí na planete Zemi se splošťuje a v příštím roce by mohlo dokonce dojít k více úmrtím, než kolik se lidí narodí. Tento trend by mohl pokračovat ještě po dalších několik desetiletí a dokonce tohoto století by počet obyvatel planety země mohl klesnout pod 5 miliard s pokračujícím trendem k poklesu...

Vypadá to, že planeta Země bude zachráněna i pro příští generace. Budou-li vůbec nějaké. Velvyslankyně ČR při OSN navrhla vytesat (laserem) podobizny zachránců planety Země do nejvyšších kopců Himalájí v takové velikosti, aby byly vidět i z vesmíru.

protiproud.cz 

Hra na kobliheň:

 

Nemáme žádnou funkční vládu, zato dva premiéry. Jak dostat vzdorující do polepšovny? Do akce povolán Mimozemšťan Omicron. Vyřeší to válka ukrajinského komika? Rakety očkované nerozpoznají
 

Větší absurditu a zmatek na veřejném jevišti by snad nevymyslel ani kulisák a posléze autor tzv. absurdního divadla, náš první popřevratový prezident:

"Očkujte se! To všechno vyřeší, všemu zabrání, vše uvede zpět do kýžené normalizace!“, volá již měsíce přední herec premiér Babiš a jeho dvorní zpěvák v roli ministra covidismu (kdysi zdravotnictví) Adam Vojtěch. Je to taková Hra na kobliheň (populární koblihy kombinované s populární Olihní), čili zábavná hra o život.

 

A vyhlásí výjimečný stav. A zavřou vánoční trhy, kde se lidé potkávají na čerstvém vzduchu, zatímco uzavřená nákupní centra nechají dál fungovat. A hospody zavřou od deseti večer, patrně proto, že mají soudružkou hlavní hygieničkou vědecky doloženo, že virus vylézá až za noci. A mainstreamem duní požadavek, který Babišova vláda (jakoby právě proto) „zvažuje“: Tedy násilnou vakcinaci odpůrců tohoto způsobu genocidy. Teď už jenom ten letitý propadák k podvolení se totalitě v dalším dějství dobře sehrát. S hvězdným obsazením, které zakryje odevšad vyčuhující šmíru. Jde se na to, jak (prý) říkával Masaryk, neb komedie se právě mění ve frašku:

Rekvizity v bednách
Třikrát očkovaný prezident má covid. Údajně se nakazil od dvakrát očkované pracovnice své kanceláře, takže kočovná divadelní společnost Chřipka navždy! inscenuje v Lánech pro tento účel kosmickou bednu, do níž umístí nakaženou (covid roznášející) totálně proočkovanou hlavu státu. Před bednu nastoupí somnambulní představitel koalice pěti trpaslíků, kteří mají v parlamentu většinu jen kvůli tomu, že milión opozičních platných volebních hlasů nebude ve sněmovně nikým reprezentováno. Přijímá (desinfikovaný) dekret, že nyní je předsedou vlády (což nechtěl a nepočítal s tím), takže nyní má náš rozbombardovaný stát premiéry dva.

Ten první mezitím posílá svého zpěváka z ministerstva covidismu, aby vyhrožoval nepodvoleným, že je vakcinuje násilím, aby to svinstvo tady neroznášeli. Je to záhada jen na první pohled, protože očkovaní (alespoň to zpěvák a jeho orchestr dlouho tvrdili) se nemohou nakazit, takže by jim neočkovaní neměli vadit.

Jenže dvakrát očkovaný ministerský pěvec má rovněž covid (a několik dní ho roznášel, protože očkovaní se nemusejí testovat, jak sám stanovil), a zmizí proto teď na dva týdny do karantény. Přišel na onemocnění tím, že mu ze záhadných důvodů bylo špatně (nepatří do žádné „rizikové skupiny“). Ale protože je očkovaný, tak to vlastně nevadí (kdo zemře na JIP s očkováním je z obliga) – a může nadále dobrácky vyhrožovat neočkovaným z jiné bedny, svého bytu (kde všechny nakazí, ale to nevadí, protože je očkovaný). Tak, jak mu to přikázal první premiér, který se chce stát prezidentem a úřadovat v kosmické bedně v Lánech. 

To tedy pro případ, že kočovná divadelní společnost se do té doby nepřejmenuje například na Horko navždy! Pak by v Lánech instalovala místo bedny lapače sodovkového plynu (CO2) a osmnáctkrát (neškodným vodním roztokem) demonstrativně očkovaný prezident covidismu by jezdil po bruselských summitech, jež by zbylým (neočkovaným) doporučovaly přestat dýchat, protože tím zvyšují „uhlíkovou stopu“. A kdo se nepodrobí pravidelným odběrům CO2 v lapačemi zásobených centrech a nemocnicích (opět na kraji zhroucení) bude pokutován, poté (protože na horentní pokuty dosáhne jen horní procento podvolených) vyloupen exekutory a konečně uvězněn, kde za nejasných okolností spáchá sebevraždu. Napraviotelní budou stěhováni do koncentračních táborů, které (pro neočkované) právě experimentálně zabydluje vláda v Austrálii.

 

Mimozemšťan Omicron
Přijde-li to snad unavenému publiku v hledišti jako přepísknutá „konspirační teorie“, pouze rychle zapomíná. Ta vize je z rodu těch, jež jako nebezpečnou desinformaci již dva roky šíří nezodpovědné konspirační weby: Tvrdily třeba, že pokud se nepodaří společnost zmáknout falešnými propagandistickými metodami, sáhnou tyrani k povinnému očkování. Ti to samozřejmě s výsměchem odmítali. Stačí prý vakcinovat asi sedmdesát procent populace – a je po problému. Někde jich mají naočkováno již devadesát (i sto procent), a hle – covid řádí dál. To prý jednak proto, že nové „mutace“ jsou nakažlivější a nebezpečnější, jednak proto, že imunizace očkováním klesá rychlejí, než se předpokládalo, takže o mystifikaci nešlo.

Tím spíš, že přesně to konspirátoři (ve shodě s řadou neuplatitelných lékařů a vědců) předpokládali. Vycházeli totiž z ověřených informací, že virus je umělého původu (to bylo zpočátku smíchu a ťukání si na čelo!), takže nevydrží při životě dostatečně dlouho. A má-li být vakcíně podrobena absolutní většina západní populace (jinde už dávno začali používat účinné léky), bude nutno v laboratořích připravit jeho další bratříčky a sestřičky – a současně k nim začít vyrábět další vakcíny a z veřejných peněz připravit další stamiliardy daňových poplatníků pro farmaceutický veleprůmysl. 

Což se právě děje. Poslední výtvor „vypuštěný z jeskyně“ kdesi v Jihoafrické republice má podivné jméno „omicron“ (nebude se plést s očkovaným soudruhem Macronem?). Původ má však pojmenování ve starším americkém filmu (jako téměř všechno spojené s „pandemií“). Tam byl Omicron (šlo rovněž o frašku) Mimozemšťan s podivuhodnými vlastnostmi (dokázal třeba na jeden zátah vykouřit celou krabičku cigaret). Asi s tímhle jeho dvojčetem chystají skutečnou taškařici, která už konečně přivede „pod nůž“ většinu vzdorujících. Zbytek čeká výše naznačená likvidace.

Válka opět na dosah?
Nic na tom nemění ani ujišťování druhého premiéra (a jeho boys), že oni k povinné vakcinaci vzdorujících nepřistoupí. Buďto to udělají jako s vyhlášením výjimečného stavu (nechali to na Babišovi, ale v parlamentu mu to – kromě Okamurova SPD – odmávali všichni), s tím, že po nástupu nové vlády nic měnit nebudou (to je překvapení!). Nebo si ještě chvilku počkají na vhodnější příležitost.

Skoro se jedna taková sama „shodou okolností“ právě nabízí. Nezištnou zápaní pomocí totálně rozvrácená Ukrajina už doslova chcípá. A její prezident (komik dokonce z povolání) chrlí na všechny světové strany (ale hlavně na západ) výkřiky o chystané invazi z Ruska. Tedy pokud prý nedojde rovnou k dalšímu puči, tentokrát už bez Majdanu (protože tohle neorganizuje Washington). Komik chce válku vyvolat tak, že jeho zbídačená armáda vtrhne do Doněcka a začne vraždit ruskojazyčné obyvatelstvo (naplní tak konečně původní záměr Majdanu). 

To Rusko ovšem nepřipustí a přijde svým krajanům – z nichž mnozí mají již také ruské pasy – na pomoc. Což zase nepřipustí Američané (tzv. NATO) – a pustí se do Rusů. No a až to přeroste do pravidelné války, zasviští vzduchem střely mnohonásobně rychlejší než zvuk, takže je ani neuslyšíme – a nebudem. Očkovaný neočkovaný. 

Tak zhruba vypadá konspirační plán ukrajinského prezidenta. Příliš bych mu proto nevěřil. Bez ohledu na to, že Biden potřebuje něčím nakrmit veřejné mínění, jež se k němu obrací zády. Právě tak jako opilec Boris Johnson (blekotající a chválící Lenina), který už vysílá stovky tanků do Německa (kam jinam), aby byli poblíž. Pokud se něco takového spustí, pak zcela nečekaně. Ani si nevšimneme, že už nejsme.

Co se však určitě přihodit může, že somnambulní premiér vyhlásí pod záminkou "ukrajinské krize" válečný stav. No a tehdy se už jenom „velí“, jak požaduje náhle radikalizovaný ředitel motolské nemocnice Ludvík. Pak už nepodvolené nedováží do vakcinačních center policie (jak si prý neumí představit budoucí ministr Jurečka od lidovců), ale rovnou vojáci. A demonstrace – jako ta dnešní s mnohatisícovým zástupem nepodvolených na pražské Letné – budou pochopitelně rozprášeny.

Že je to opět „scénář“ trochu přitažený za vlasy? Kočovná divadelní společnost, jež nám připravila současnou realitu – ještě nedávno zcela nepředstavitelnou – jich má v zásobě jistě ještě daleko víc. Očkovaní – neočkovaní. 

Už víme, že to všechno dosud byla jen příprava.

Předscéna.

 

zvedavec.org 

Jak se nám zase v médiích lže do tváře

Karel Eichler

Při pohledu do dnešního tisku se musí každému normálnímu člověku netrpícímu výpadky paměti udělat špatně. Celé jaro nás media masírovala, že kolektivní imunita je za dveřmi, že nejpozději na podzim bude dosažena a je hotovo. Pokud si nevzpomínáte, přečtěte si například rozhovor s panem Duškem z ÚZIS (viz [1]). Dnes se pro veliký úspěch opět zavádějí lockdowny a pan Ladislav Dušek dále radí jak ještě více terorizovat lidi. Další „expert“ na slovo vzatý Hostomský z Akademie věd si byl v červnu taktéž jistý, že pokud vůbec příjde další vlna, tak se bude jednat „maximálně o nějakou malinkou vlnku“ (doslovná citace, viz [2]). Co se asi od jara změnilo? Žádáná nová zásadní mutace nepřišla – ona delta mutace tady řádila už onehdá. A co na to tito pánové (a mnoho dalších s nimi)? Vůbec nic, jede se dál. Co na to tisk, který tyto lži publikoval? Opět vůbec nic, jako by se nechumelilo, lže se dál.
Co je tedy realita? Očkování vás opravdu neochrání tak, jak se nám banda „expertů“ snažila a stále snaží vnutit. Naopak je jeho vliv je nanejvýš diskutabilní (pokud vůbec nějaký). Považte například data z Nizozemska (viz [3]). Zde situace prakticky kopíruje loňský rok – respektive je ještě výrazně horší – jak do počtu úmrtí, tak do počtu infikovaných. A jaká je v Nizozemsku úroveň proočkovanosti? Celých 88,5 procent dospělých obyvatel je zde očkováno (přesvědčte se zde [4]). Jen na vysvětlenou, víme, že nemá cenu očkovat děti – to již řekl sám Adam Vojtěch (viz [5]) a s ním mnoho dalších – proto je nemá cenu při výpočtu procenta očkovaných uvažovat. Ale zpět k tématu, co se tedy stalo? Jak je možné, že je situace v Nizozemsku horší než loni i přes rekordní úroveň proočkovanosti? Odpověď je jednoduchá, vakcína funguje pramálo, pokud vůbec. Pokud tomu nevěříte, přesvěčte se sami na oficiálně uváděných číslech z loňska a letoška dostupnými na platformě Worldometer (viz [3]). Velmi podobná je situace v Belgii – zde je opět rekordní proočkovanost dospělé populace – přes 75 procent celé populace včetně dětí (viz [6]), což činí rekordní 95 procentní proočkovanost dospělé populace (pokud nevěříte, podívejte se na počet proočkovaných lidí zde [6] a přepočtěte na počet dospělých zde [7]). Není to úžasné? Celých 95 procent dospělých obyvatel je očkováno a kde je slibovaná kolektivní imunita? Nikde, situace je prakticky identická jako loni (viz [8]) – v mnoha ohledech horší (například počet aktivních případů atakuje nový rekord, počet úmrtí je ve stejném poměru k aktivním případům jako loni).

Pojďme se ještě na chvíli podívat, jaká je situace u nás. V České republice je v současnosti naočkováno 6,2 milionu osob (viz [9]). Protože se stále očkují téměř výhradně osoby starší 18 let, máme proočkováno 72 procent dospělé populace (při reflexi věkového složení obyvatelstva, viz [10]). Celých 72 procent dospělé populace v ČR je plně očkováno! A jaká je situace s COVID-19? Je to horší než loni, a to velmi výrazně, počet úmrtí je o něco vyšší a počet aktivních případů překonal všechny rekordy. A to ještě považte, že se zdaleka tak intenzivně netestuje (tedy aktivních případů bude ve skutečnosti ještě více). Jak vidíte, očkování se vůbec neprojevilo. A co na to říkají všechna média? Mlčí o tom a dál omýlají svoji písničku, jak se máme dát očkovat, jak je vakcína skvělá a jak funguje.

Jsou všichni mainstreamoví novináři tak hloupí, že tato čísla nevidí? Vždyť jsou všechna veřejně (a zdarma) dostupná? Asi nikoli, část z nich podlehla davové psychóze a druhá část se bojí o svoji práci a jen papouškují, co jim jejich chlebodárci poručí (ano, všichni ti Bakalové, Babišové a podobní). A oni chlebodárci, politici a další zodpovědní? Připomeňme si, že je očkování úžasný byznys – již v lednu 2021 psaly novinky, že COVID udělal desítky nových miliardářů z lidí spojených s vývojem vakcín (viz [12]). Desítky nových miliardářů – to by v tom byl čert, aby se z těch miliard nenašlo něco pro politiky, kteří to potom poddaným přikážou. Farmaceutické firmy si také nevedou vůbec špatně, akcie firmy Pfizer jsou na rekordně vysoké úrovni (viz [13]) – skutečně, ještě nikdy za svoji historii nebyla tato firma tak bohatá jako nyní. Asi nikdo nebude tak naivní, aby si myslel, že v těch bilionech dolarů, co si za krátkou dobu vydělali, nenajdou něco na všimné pro politiky, pár majitelů novin (všechna vlivná média jsou vážně rozdělena mezi pár vyvolených jednotlivců), mezi pár uvědomělých „expertů“ a dalších COVID-extrémistů.

Je odvěkou pravdou, že se historie vyvíjí v cyklech. Pluralitu názorů střídá krutovláda jediné správné ideje, svobodu jedince střídá kolektivistický teror, tržní hospodářství střídá centrálně řízená ekonomika, demokracii vláda vyvolených a podobně. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že si zažiji zdrod další totality na vlastní kůži. Média jsou opět plná sabotáží, zločinů proti vlasti a jiných absurdních pojmů (viz případ pana Landy). Opět se ignorují, dehonestují, násilně umlčují a zákeřně zesměšňují všichni projevující jakýkoli náznak nesouhlasu. Inflace atakuje rekordy všude ve světě a dělá tak z řadových lidí žebráky (a její úroveň bude jen růst). Na před dvěma lety běžně dostupné zboží (jako notebooky, auta a další) se vypisují pořadníky. Již brzy si opět nejspíše připomeneme prázdné regály v obchodech díky likvidaci dodavatelsko-odběratelských vztahů (viz Británie, kde to již zažívají nyní). A pokud tam zboží už bude, tak si jej nebudeme moci dovolit (a to včetně potravin), takže se opět zavede „na příděl“. Je opravdu jedna radost vidět, jak vůbec se lidstvo nepoučilo z předchozích totalitních režimů – respektive poučilo, ale ve smyslu, který nahání mráz po zádech.

Zdroje:
Dušek: Kolektivní imunity dosáhneme na podzim
V létě tu virus téměř nebude, míříme ke kolektivní imunitě, říká biochemik Hostomský
Netherland COVID
Figures on the COVID-19 vaccination programme
Vojtěch: Děti do 12 let se očkovat určitě nebudou
Belgium vaccination
Belgium population by age
Belgium COVID
COVID‑19: Přehled vykázaných očkování v ČR
Věkové složení obyvatelstva – 2019
Czech Republic Covid Cases
Covid udělal z desítek lékařů a vědců miliardáře
Google Finance, Pfizer Inc.

 

cz24.news  - Prosíme, pomozte nám s propagací nášho portálu a sdílejte nás!

Má smysl se bránit proti nesmyslným opatřením?

Toto je príbeh víťazstva Rusov nad významným nástrojom presadzovania celosvetového korona fašizmu. Prináša ho ruský aktivista Boris Karpov v liste svojim francúzskym kolegom, ktorí sa snažia o to isté u nich doma.

Napriek niekoľkotýždňovým masovým protestom proti covid pasom sa však Francúzom zatiaľ víťazstvo dosiahnuť nepodarilo. Prečo je tomu tak a ako inak na to išli Rusi, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. Snáď to bude inšpiráciou aj pre Slovensko.

Víťazná stratégia Rusov proti diskriminačným covid pasom
Teší ma vidieť, že sa Francúzi začínajú zrejme prebúdzať, lebo sa konajú početné demonštrácie proti zriaďovanému „digitálnemu koncentračnému táboru“.

Chcel by som vám povedať o tom, ako sa nám v Moskve podarilo prinútiť primátora zrušiť covid pasy, zrejme tiež pociťujúceho nostalgiu za istou dobou, a to sa snažil zo všetkých síl…

Dovoľte, aby som sa vrátil trochu dozadu čase.

Udalosti pred nariadením povinného očkovania a covid pasov
Už skoro rok neboli v Rusku takmer žiadne obmedzenia. Povinné bolo len nosenie rúšok vo verejnej doprave a v obchodoch… teoreticky. Prakticky ich nosilo najviac ak 20% ľudí a odhliadnuc od príležitostných akcií, nariadených radnicou, polícia odvracala zrak a nikoho nepokutovala.

Asi pred mesiacom Vladimír Putin vyhlásil, že je úplne proti povinnému očkovaniu, ktoré by malo byť osobnou voľbou. Na druhý deň odlieta do Ženevy na stretnutie s Bidenom.

Ešte kým bolo lietadlo prezidenta vo  vzduchu, primátor Moskvy vypustil bombu zverejnením nariadenia, ukladajúceho povinné očkovanie „istým kategóriám ľudí“!

(Poznámka redakcie: o primátorovi Moskvy Sergejovi Sobjaninovi je známe, že je globalista.)

Obrovské prekvapenie, ale toto nie je žart! Nariadenie tiež predpokladá sankcie proti vzpierajúcim sa, siahajúcim až po prepustenie zo zamestnania!

Primátor pre tento účel zriadil veľmi efektívnu organizáciu s očkovacími centrami po celej Moskve: v nákupných centrách, parkoch, atď. Primátorovo rozhodnutie okamžite skopírovalo niekoľko guvernérov, vrátane guvernéra „moskovskej oblasti“.

Dotknuté sektory sú v zásade všetky tie, ktorých zamestnanci sú v kontakte so zákazníkmi. Vlastne takmer všetci a primátor požaduje, aby bolo zaočkovaných 60% týchto ľudí. V doprave, obchodoch, službách, atď.

Vladimír Putin po svojom návrate do Ruska zostáva ticho. Iba jeho hovorca vyhlasuje, že nie, očkovanie nie je povinné, pretože sa týka len niektorých kategórií ľudí, a tí, ak sa im to nepáči, môžu zmeniť zamestnanie!

V skupinách na Telegrame vrie zúrivosť.

V nasledujúcich týždňoch sa na očkovanie dostavilo iba veľmi málo ľudí. Vidiac to, primátor Moskvy prijíma opatrenie, ktoré spôsobí ďalší obrovský škandál: nezaočkovaným ľuďom zakazuje prístup do reštaurácií a kaviarní.

A kontrola sa bude vykonávať pomocou QR kódu, ktorý dostanú iba zaočkovaní.

Začínajú protesty, do hry vstupujú aj hackeri
Hoci sa toto týka len niekoľkých z 12 miliónov Moskovčanov, spôsobuje to obrovský škandál, opäť na Telegrame. Zároveň sa pustili do práce hackeri a za peniaze veľmi rýchlo ponúkli QR kódy s registráciou vo federálnej databáze zaočkovaných.

Tento druh záležitostí však, najmä v Rusku, nebýva prijímaný dobre, keďže ide o  pripomienku „temných hodín“ vojny.

Na tričkách začínajú kvitnúť žlté hviezdy, hlavne však je protest organizovaný.

Taxikári, napríklad, po oznámení majiteľov ich spoločností (GET, Yandex, atď.), že si nemôžu nechať nezaočkovaných vodičov, okamžite vyvinuli smartfónovú aplikáciu „vyhradenú pre nezaočkovaných zákazníkov bez rúšok“! Okamžite zaznamenala obrovský úspech!

Aj niektoré reštaurácie odmietajú rešpektovať opatrenia a naďalej vítajú zákazníkov. Mnohé ďalšie však zatvorili natrvalo – za 2 týždne bolo v Moskve napočítaných 700 zatvorených kaviarní a reštaurácií.

Bitka sa presúva do online prostredia
Aj tu platí, že to najdôležitejšie sa deje online. Za posledných desať rokov vláda vyvíjala dokonale efektívne online služby: Chcete napísať FSB? Prokurátorovi? Ministrovi? Môžete tak spraviť online! Zaručená odpoveď do 10 dní!

Právnici pripravujú „štandardné“ písomné sťažnosti na primátora Moskvy, adresované všetkým administrátorom. Pretože opatrenia sú, samozrejme, úplne nezákonné a porušujú všetky zákony a ústavu!

Hovorca Moskovskej prokuratúry hovorí, že dostávajú priemerne 5000 sťažností denne, a to každý deň. A ľudia píšu FSB, aby primátora obvinili z „vlastizrady“, ministrovi práce sa sťažujú na porušovanie zákonníka práce, atď., atď.

Ide o skutočnú prílivovú vlnu, ktorú nie je možné ignorovať, pretože všetka elektronická pošta je elektronicky „podpísaná“, nemôže ísť o žiadny podvod.

Navyše, Telegram je plný svedectiev lekárov, ktorí pred týmto očkovaním varujú.

Koluje video, v ktorom vidíme čerstvo zaočkovanú osobu v parku odnášanú na nosidlách a rýchlo odchádzajúcich ľudí, ktorí čakali v rade! A hekeri prenikajú do serverov, overujúcich QR kódy.

Zároveň všetky prieskumy verejnej mienky ukazujú na pohromu v septembrových parlamentných voľbách.

Preferencie politických strán, ktoré všetky mlčia (okrem komunistov, ale tých už nikto nepočúva!) klesajú voľným pádom a všetci očakávajú veľkú porážku strany Vladimíra Putina Jednotné Rusko. To umožňuje dostať sa do popredia „patriotskej“ strane ROS.

Ľudia viac-menej bojkotujú očkovanie
Pokiaľ ide o vakcináciu, počet zaočkovaných ľudí trochu stúpol, ale stále sme ďaleko od 60%, požadovaných primátorom.

Hoci primátor Moskvy každý deň vyhlasuje, že je na dobrej ceste ten cieľ dosiahnuť, pravdou je, že zaočkovaných bolo ani nie 20% ľudí! A v tých 20% je neznámy, no zrejme veľký počet „falošne zaočkovaných“…

Samozrejme, nájdu sa aj ozajstní šmejdi, ktorí zachádzajú tak ďaleko, že si na pažu nechávajú vytetovať svoj QR kód, v iniciatíve expresného doručovateľa zásielok, spriazneného so Sberbank, najväčšou ruskou bankou s viac ako 100 miliónmi klientov.

Banku vedie Gref, veľký priateľ moskovského primátora! Neskôr, nenechajúc sa vyviesť z pokoja, k tomuto ešte pridal a minulú stredu sa vyhrážal, že ak sa ľudia nepôjdu zaočkovať, Moskvu úplne zavrie.

To bude tá posledná slamka, ktorá prinúti všetko vybuchnúť. Tetovania na rukách nám pripomínajú množstvo vecí a v Rusku je toto neakceptovateľné.

Na Telegrame všetci zúria, niektorí volajú po promptných opatreniach voči primátorovi, najdôležitejšiemu v Rusku, ktorý je zobrazovaný v nacistickej uniforme. Popularita Vladimíra Putina „padá“ na 60% (čo stále nie je zlé, ale bolo to 75%!) a niektorí politici začínajú byť vydesení a šepká sa o odložení volieb…“

Prichádza víťazstvo
K odloženiu volieb však nepríde, pretože v piatok, keď to nikto neočakáva, primátor Moskvy vyhlasuje, že od pondelka (19. júla) covid pasy ruší, lebo bola dosiahnutá  takmer 60%-ná miera zaočkovanosti.

To je samozrejme obrovská lož, skutočná miera je okolo 20%. Hovorí sa, že v zdravotníctve je nie je zaočkovaná ani polovica personálu.

V skutočnosti Kremeľ „prijal odkaz od občanov“; sú podané 2 milióny sťažností.

Presne tak ako vlani, keď primátor Moskvy počas mítingu, na ktorom oznamoval pokračovanie karantény, dostal telefonát (vieme asi od koho), prikazujúci mu všetko zastaviť, aj teraz mu bolo nariadené celú túto hlúposť ukončiť.

Pondelok je zajtra, ale mnohí nečakali a v piatok večer znovu otvorili svoje bary a reštaurácie!

Záver
Prečo nerobíte to isté vo Francúzsku (a tiež my na Slovensku)? Zasypte svojich právnikov sťažnosťami na porušovanie vašich slobôd! Využite tých, ktorí Macrona nemôžu vidieť ani z diaľky!

Pouličné demonštrácie sú zbytočné, ak tam nejdete so zbraňami. Inak sú príležitosťou pre  provokatérov vašu snahu prekrútiť!

Zrejme tiež máte schopných „hekerov“, tak ich nechajte heknúť sa do databáz a preniknúť do serverov! Proti tejto klike fašistických vyvrheľov treba využiť všetko!

czechfreepress.cz 

Lékař prezidenta Trumpa, dr. Vladimir Zelenko, svědčí u rady izraelských rabínů zkoumajících otázku mRNA „vakcín“.

Přepis:

Rabíni: Dr. Vladimir Zelenko. Dr. Zelenko je více jak 20 let atestovaný rodinný lékař. Jeho pacienti ho popisují jako rodinného lékaře pro tisíce rodin, a je lékařským poradcem v Kiryas Joel v New Yorku Dr. Zelenko je nyní slavný za svůj Zelenko protokol, který zachránil bezpočet životů po celém světě. Takže… vítejte, dr. Zelenko, děkujeme vám za to, že jste se k nám připojil. Byl bych rád, abyste se vyjádřil k našemu tématu, prosím.

Dr. Zelenko: Moc vám děkuji, slyšíte mě? Ano, slyšíme. V rychlosti vám řeknu svoje zkušenosti. Můj tým úspěšně přímo vyléčil 6000 pacientů. Vycvičil jsem stovky lékařů, kteří nyní učí svoje studenty. Jako skupina dohromady jsme úspěšně vyléčili miliony pacientů. Prezident Trump byl mým pacientem, Rudy Giuliani byl mým pacientem, rabín Chaim Kanievsky byl můj pacient. Pan Litzman, ministr zdravotnictví Izraele, byl můj pacient minulý rok. Jen vám říkám, kteří lidé mě kontaktovali se zájmem o péči. Včetně brazilského prezidenta Bolsonara. Moje zkušenost mi dala velmi unikátní perspektivy v přístupu ke covidu-19, což je v podstatě udržet lidi mimo nemocnici. Rád bych… co se týče dětí, jediný důvod, proč byste kdy chtěli dítě očkovat, je když věříte v obětování dětí. Pokud chcete experimentovat na dětech jako s uhlíkem. tak jim dejte tuto injekci. Jinak není žádný důvod… dovolte mi vysvětlit. Kdykoliv vyhodnocujete jakýkoliv lék, musíte se na něj podívat ze tří perspektiv. Je bezpečný? Funguje? A potřebujete ho?

Jen protože máte tu schopnost, neznamená, že ho musíte použít. Musí tam být lékařská nezbytnost… musí být pro něj potřeba. Když se podíváte na CDC, statistika pro děti do věku 18 let, které jsou zdravé, míra přežití pro ně je 99,998 % bez žádné léčby. Tak jak řekl dr. Yeadon, chřipkový virus je pro děti nebezpečnější než covid-19, a on odhadnul, že sto dětí na milion zemře na očkování. Myslím si, že ten počet bude výrazně vyšší a vysvětlím vám proč. Pokud máte věkovou skupinu… slyšíte mě? Ano, slyšíme vás. Pokud máte věkovou skupinu, která nemá žádné riziko úmrtí na onemocnění, proč byste jim chtěli píchnout jedovatou smrtící injekci? Podívejme se, jestli tato věc funguje.

Dvě nejvíce proočkované země na světě jsou Izrael, kde je 85% proočkovanost, a ostrovní národ v Indickém oceánu jménem Seychely, kde je proočkovanost také nad 80 %. Obě země zažívají vypuknutí varianty Delta. Takže… položím vám otázku. Pokud naočkujete… pokud naočkujete většinu své populace, proč tam stále máte případy onemocnění? To zaprvé… zadruhé: proč byste vůbec podávali třetí dávku toho stejného, co nefungovalo v prvních dvou případech? Dobrá… to je s ohledem na to, jestli to funguje, nebo ne. A promluvme si o bezpečnosti, což je skutečný problém. Existují tři úrovně bezpečnosti nebo úmrtí, na které se musíme podívat. Jedna je akutní, druhá subakutní a dlouhodobá. Akutní definuji od chvíle podání injekce po další tři měsíce. Hlavní riziko injekce jsou krevní sraženiny, tak jak řekl dr. Yeadon. Podle institutu Salk… a mimochodem, vše, co říkám, obhájím dokumentací. A prosím, nevěřte mi, měli byste si věci sami ověřit.

Mohu vám poskytnout důkaz pro vše, co říkám. Podle institutu Salk, když člověk dostane injekci těchto tzv. „vakcín”, tělo se stane továrnou na výrobu spike proteinu, tvořící biliony spiků, které se přesouvají do vnitřního povlaku vašich krevních cév. Jde v podstatě o malé hroty uvnitř vaší vaskulatury. Jak krevní buňky skrze ně protékají, poškodí se a způsobí sraženiny. Pokud se to stane v srdci, jde o infarkt, pokud v mozku, tak jde o mrtvici. Vidíme, že hlavní příčina úmrtí z krátkodobého hlediska je na krevní sraženiny, a většina z toho se děje v prvních třech nebo čtyřech dní. 40 % se děje v prvních třech dnech po podání této jedovaté smrtící injekce. Nyní… další problém je, že způsobuje zánět srdečního svalu u dětí. Omlouvám se, záněty srdečních svalů u mladistvých. A třetí problém, který je nejvíce znepokojující, je ten, že podle článku New England Journal of Medicine – podle předběžných dat – míra potratů v prvním trimestru… míra potratů u žen v prvním trimestru po očkování se zvyšuje z 10 % na 80 %.

Chci, abyste pochopili, co jsem právě řekl. Míra potratů v prvním trimestru těhotných žen po očkování se zvýší na osminásobek. To jsou předběžná data, která se časem mohou změnit, ale jen vám říkám, jaká jsou nyní. To je nejmenší z problémů. Druhý problém je subakutní úmrtí. Ve zvířecích studiích, které provedly s těmito vakcínami, se ukázalo, že všechna zvířata reagovala dobře v produkci protilátek. Když ale zvířata byla znovu vystavena viru, proti kterému byla očkována, velký počet z nich zemřel. Po prošetření zjistili, že jejich imunitní systém je zabil. Říká se tomu protilátkově závislé zesílení (ADE) nebo patogenní priming, nebo paradoxní imunitní zesílení. Ale jde o to, že spousta těch zvířat zemřela. Můžete tvrdit, že lidé jsou odlišní. Moje odpověď je: Možná ano, ale ty studie nebyly provedeny… vy jste právě tou studií. CEO Pfizeru řekl, že Izrael je největší laboratoří na světě.

Ty dlouhodobé studie k vyloučení… Dr. Luc Montagnier, který získal Nobelovu cenu za medicínu za objev HIV, řekl, že tohle je největší riziko pro lidstvo a největší riziko genocidy v historii lidstva. Riziko reakce ADE u lidí, ke které dochází později, nebylo vyloučeno. Moje otázka je, proč bych očkoval někoho potenciálně destruktivní, smrtelnou látkou, aniž bych tuto věc nejprve vyloučil? A třetí věcí jsou dlouhodobé důsledky. Existují jasné důkazy, že ovlivňuje plodnost. Poškozuje funkci vaječníků. A snižuje počet spermií. To zaprvé… a zadruhé rozhodně zvyšuje množství autoimunitních onemocnění. Kdo ví, jak to v průběhu času sníží věk dožití? A minulý týden vyšla stať ukazující, že zvyšuje riziko rakoviny. Ať se na to podíváte jakkoliv… ať z akutního hlediska, kdy způsobuje krevní sraženiny, zánět srdečního svalu a potraty, nebo ze střednědobého, subakutního hlediska, kdy může vést k patologickým katastrofálním imunitním reakcím, nebo z dlouhodobého hlediska, kdy může vyvolat autoimunitní onemocnění, rakovinu a neplodnost… To je velká obava.

Vlastně to řeknu takto. Současná izraelská vláda se podle mě chová jak Josef Mengele. Izraelská vláda dovolila.. dovolila experimentování na vlastních lidech. A doufám… Že když uvidíte židovský lid v problémech, měli byste se obrátit k rabínskému vedení, protože pokud hlava je nemocná, co očekáváte od těla? Takže… prosím tohle sdružení, aby dalo zájmy židovského lidu nad politiku a cokoliv jiného, co může změnit váš názor. Každý den mi chodí výhružky smrtí, riskuji svůj život, svoji kariéru, svůj finanční život, svoji reputaci, téměř svoji rodinu… vše, jen tím, že tady sedím a říkám vám to, co říkám. Takže… jen to shrnu. Není žádná potřeba po této vakcíně. Ve skutečnosti není potřebná pro nikoho, a vysvětlím to. O dětech jsem už mluvil. Mají 99,998% míru přežití. Mladí dospělí od 18-45 let mají 99,95% mírů přežití. To jsou data ze CDC. Někdo, kdo už prodělal covid a má protilátky, přirozeně vytvořenou imunitu, má mnohonásobně lepší imunitu než je uměle vytvořená imunita skrze vakcínu. Proč bych tedy očkoval někoho jedovatou smrtící injekcí, která tvoří škodlivé nebo nebezpečné protilátky, když už mám zdravé protilátky?

A když se podíváte na vysoce rizikovou skupinu, která úmrtnost 7,5 %… to jsou moje data, která byla první na světě, která jsem publikoval ve studii v recenzovaném časopise, která se stala základem pro více jak 200 dalších studií, které potvrdily moje pozorování, že když léčíte lidi ve správném časovém období, snížíte úmrtnost o 85 %. Takže ze 600 tisíc Američanů jsme mohli 510 tisícům zabránit před hospitalizací a úmrtím. A mimochodem… tyto informace jsem přímo předal bývalému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi v dubnu 2020. Také jsem informoval každého člena vašeho ministerstva zdravotnictví. Takže… moje otázka pro vás je… pokud mohu snížit úmrtnost ze 7,5 % na méně než půl procenta, proč bych používal jedovatou smrtící injekci, která nefunguje, a má otřesné vedlejší účinky? Uvedu vám příklad. Pokud by všichni na planetě dostali covid, a nebyli by léčeni, úmrtnost po celém světě by byla méně než polovinu procenta. Neobhajuji to… to by zemřelo hodně lidí, konkrétně 35 milionů.

Nicméně… pokud bychom se řídili radami některých „globálních lídrů”, tak jak Bill Gates loni řekl, že 7 miliard lidí musí být očkovaných, úmrtnost by byla více jak 2 miliardy lidí. Tak se probuďte. Tohle je třetí světová válka. Tohle je na úrovni trestného činu a zlovůle, kterou jsme ještě nezažili… nejspíše za celou lidskou historii. Jsem proti dětskému obětování. A jsem vážně přesvědčen, že Bůh testuje každého člověka. Test je tento… skloníte se přede mnou? Požádáte mě o ochranu? Vezmete svoje strachy a požádáte mě, abych pomohl, nebo poběžíte za vakcínou, za svou vládou tyranů a krutovládců… v podstatě sociopatů. Oni chtějí být bohové… to není nic nového pod sluncem. Tito lidé se nijak neliší od faraonů. Myslí si, že jsou bohové. Skloníte se před nimi? Pokud se před nimi skloníte, tak dobře… ať vás ochrání. Uvidíme, jak to bude fungovat.

Vidím, jak strach žene lidi k věcem, které jsou naprosto iracionální, které nedávají smysl a obětují tak své děti. A ano… vaše ministerstvo zdravotnictví vám lže. Vaše statistiky jsou naprosto zkreslené. Chcete vidět něco skutečného? Existuje web WorldMeters.info. Vyhledejte si tam Izrael a uvidíte, že 20. prosince došlo k obrovskému nárůstu v křivce úmrtí v Izraeli. Víte, co se 20. prosince stalo v Izraeli? Začalo se plošně očkovat. A tohle jsou čísla, která hlásí izraelská vláda, akorát je příliš hloupá na to, aby je utajila. Neexistuje žádné opodstatnění, aby se používala tato jedovatá smrtící injekce, pokud nechcete obětovat lidi. Asi jsem skončil.

Rabíni: Myslím, že po těchto slovech nemůžete říct, že jste skončil. Oceňujeme si vašeho času, bylo to velmi jasné. Děkujeme. Máte nějaké otázky? Mnoho otázek. Jen k tomu, že 2 miliardy lidí by zemřely, pokud bychom naočkovali 7 miliard lidí, podle toho, co jste řekl, že?

Dr. Zelenko: Ne… ne podle toho, co jsem řekl, ale podle toho, co říkají světové odborníci. Když si poslechnete dr. Malona, který vyvinul technologii mRNA, má původní patenty pro vakcínu, on říká, abychom tohle nepoužívali… vláda vám lže. Vedlejší účinky jsou otřesné. Dr. Cahillová z Irska řekla, že podle ní během dvou let 90 % očkovaných lidí zemře. Když Michael Yeadon byl dotázán na tuto věc, řekl, že tak daleko by nezašel. Nevím… možná to nebude 90 %… nebo co to bude? Možná ne dva roky, možná tři roky. A dr. Luc Montagnier, který je držitel Nobelovy ceny za objev HIV, řekl, že tohle je největší riziko genocidy v historii lidstva.

Rabíni: V Izraeli dostalo vakcínu 6 milionů lidí, že? Tři miliony. Takže tři miliony… pokud to vztáhneme na ten počet, měli bychom vidět kolem 500-800 tisíc úmrtí?

Dr. Zelenko: V průběhu času.

Rabíni: Dobře. Dr. Zelenko… zmínil jste studie, které prý ukazují, že tyto (injekce) rozhodně způsobují problémy s plodností, s počtem spermií, a v poslední době studie zkoumající rakovinu, která ukázala, že způsobují rakovinu. Proč vláda tyto studie neukazuje? Vidíme, že vychází studie o tom, že žádné problémy s plodností nejsou, žádné problémy s počtem spermií, žádné problémy s rakovinou. Nejen vláda, ale velká část lékařského průmyslu nám říká, že všechny tyto studie, co říkají, že vakcíny jsou nebezpečné, jsou nesmyslné a jen jsou namířené proti očkování.

Dr. Zelenko: Mohu odpovědět, ano? Každý člověk, kterého jste právě zmínil, pokud spočítáte celkový počet pacientů, které léčili proti covidu, bylo by to nula. Já jsem léčil přes 6000 pacientů. Takže… musíte vědět, s kým mluvíte. A já tu nemám co získat, jen ztratit svůj život. Řeknu vám následující. Ano, byla velmi koordinovaná snaha potlačit informace, které zachraňují životy. Léky jako hydroxychlorochin a ivermektin, což jsou nejbezpečnější léky v historii medicíny, byly potlačeny a v Izraeli už je nemůžete ani získat. Lékaři, kteří se opováží něco říct, co jde proti narativu, jsou cenzurováni, včetně světových odborníků. Například takový dr. Malone, který vyvinul mRNA vakcínu.

On řekl něco proti narativu, a pak mu odstranili účet z každé mediální platformy. Můžete mi říct proč? A můžete mi říct, proč se potlačují informace o vedlejších účincích ve vztahu s touto jedovatou smrtící injekcí? A řekněte mi, proč se vyvíjí tento obrovský psychologický tlak a nátlak na lidi, aby si vzalu tuto injekci? Na tu otázku byste měli odpovídat vy, ne já. Je zde koordinovaná snaha. A Izrael je v přední linii té snahy.

Rabíni: Americká data z VAERSu také neukazují čísla, o kterých tady mluvíte.

Dr. Zelenko: Dobře, teď jste začal… data z VAERSu k dnešnímu dni ukazují 11 tisíc úmrtí a 450 tisíc nepříznivých událostí. Zaprvé… to není dost? Jaká je vaše hranice úmrtí? VAERS už přiznává tato čísla. Existuje whistleblowerka ze CDC, která právě řekla, že to není 11 tisíc, ale 45 tisíc. To není dost? A pak existuje harvardská studie z roku 2009, která ukázala, že se hlásí pouze 1 % skutečných událostí. Mohl bych říct, že možná vyrážky se hlásí mnohem méně než úmrtí. Takže s ohledem na to řekněme, že se hlásí 20 % úmrtí. A to jsem velmi štědrý.

Pokud vezmete 45 tisíc, jak řekla whistleblowerka, nebo i když vezmete 11 tisíc úmrtí, která přiznávají, takže počet je buď 50 tisíc nebo 200 tisíc. Vy si vyberte. A s VAERSem jsou další dva problémy. Mám kolegy, kteří přišli o pacienty po vakcíně. Pokusili se o tom podat hlášení. Systém jejich hlášení odmítnul… bezdůvodně. A další problém, pro který mám také důkazy, je ten, že hlášení, která byla podána, jsou nyní ze systému mazána, a už je nemůžete najít. I když tedy… a tohle mimochodem není spiklenecká teorie, tohle je spiknutí… ne teorie. Kdybych vám před 18 měsíci řekl, že covid-19 je biologická zbraň, řekli byste, že jsem konspirační teoreik. Noe z Bible byl konspirační teoretik, dokud nezačalo pršet. Takže… když vám nyní říkám, že tohle je uměle vytvořená biologická zbraň, je to spiknutí, ale ne teorie. Všichni souhlasí, že tohle bylo uměle vytvořeno. A vím přesně, kdy to bylo vytvořeno, a znám čísla patentů související s modifikacemi.

Ralph Baric z univerzity Severní Karolíny v roce 1999 modifikoval netopýří koronavirus na povrchovém proteinu tak, aby infikoval lidi. Ten výzkum se pak v USA stal protizákonný. Byl penězi daňových poplatníků a Faucim přesunut do Wuhanu, kde ten výzkum pokračoval, dokud nepřišli na způsob, jak modifikovat tento virus, aby byl pro lidské plíce destruktivnější, a aby způsoboval krevní sraženiny. Vzali v přírodě se vyskytující virus, a pomalu v průběhu času v něm udělali dvě změny. Trvalo jim to 22 let… 20 let, aby ho změnili tak, aby infikoval lidi, a aby pak ničil tkáně. Nikdo neříká, že jsem konspirační teoretik. Lidé říkají, že je to konspirace… je konspirace/spiknutí spáchat genocidu. Je pro židovský lid tak těžké uvěřit tomu, že může existovat skupina lidí schopná ničit? Je to válka proti Bohu… na život se můžeme dívat dvěma pohledy.

Buď máte ten pohled, že člověk je stvořen podle obrazu Boha, což znamená, že váš život má svatost. Pokud váš život má svatost, tak máte lidská práva, a pokud máte lidská práva, není vaší nebo mojí věci rozhodovat, kolik lidí by mělo být na planetě, a kdo by měl žít nebo zemřít. Druhý systém či pohled… nazvěme ho Darwinovský eugenický pohled, který se ve skutečnosti vrací až ke Kainovi. Ale ten pohled říká, že ti, co jsou na vrcholu dominantní hierarchie života, mají největší šanci pro přežití. To nevyhnutelně vede ke třem kategoriím lidí. Ubermenschové, menschové a untermenschové. Ti ubermenschové by před 80 lety byli nacisté, což byli potomci árijských bohů, kteří měli tu víru, že je jejich výsadou, jejich právem, rozhodovat o tom, kdo bude žít a kdo umírat. Takže menschové, což byli Anglosasové, Evropané, byli otroci, a untermenschové, což byli Židé, Slované, postižení, cikáni, političtí vězni… ti museli pryč. Zní to jako pohádka, až na to, že to zabilo 200 milionů lidí.

To stejné probíhá nyní, až na to, že to není antisemitské. Nyní je to jiné. Je tu skupina, která má pocit, že vyspěla do vyšší úrovně vědomí, že jejich nová inteligence a vhledy jim umožňuje tyto věci určovat. Nemyslím si, že vyspěli… podle mě jde o degenerované pohany. Podle mě se stali… tohle jsou ti, co dříve uctívali Molocha. Jsou to stejní lidé.

Rabíni: Chápu, že… jen chceme… Samotné CDC… pan Biden také vede vakcinační kampaň. Jsem proti té kampani… ale můžete křičet tolik, kolik chcete, ale v Americe už vakcínu mělo 200 milionů lidí… omlouvám se.

Dr. Zelenko: Tak vám povím o CDC. Prezident Trump vydal vládní nařízení, že každý Američan by měl mít přístup k hydroxychlorochinu. To nařízení šlo přes Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, ministra Azara, a nakonec skončilo u CDC u dr. Ricka Brighta. Dr. Rick Bright, než aby využil právo implementovat legislativu, která by tento lék zpřístupnila každému Američanovi a každému člověku na světě… protože největší stížnosti, které mi chodily z Izraele, byly: „No vaše CDC a FDA ten lék neschvaluje.” Zejména izraelská vláda jen papouškuje to, co dělají Američané.

Takže jelikož Američané nebyli ochotní to udělat, Izrael to také nebyl ochotný udělat. Co tedy udělali? Vytvořilo schválení k nouzovému použití, které omezilo přístup k těm lékům pouze pro hospitalizované pacienty, čímž v podstatě lék odřízli od ostatních pacientů v domácím prostředí. Tohle bylo zdokumentováno samotným dr. Rickem Brightem a dr. Mantreem. Tohle nejsou moje slova, ale jeho slova. A dále… pak odebrali schválení pro nouzové použití pro hydroxychlorochin a použili studii z Lancetu, která ukázala, že hydroxychlorochin lidi zabíjí. Problém s tou studií byl, že šlo o podvod. A Lancet tu studii musel stáhnout, protože byla založená na neexistujících datech.

Ale FDA a CDC tu studii použili poté, co byla stažena. aby zrušili schválení pro nouzové použití. A důvod byl, protože když lék má schválení k nouzovému použití, ostatní léky ho nemohou mít. A o tři týdny později remdesivir, vyráběný firmou Gilead Pharmaceuticals obdržel schválení k nouzovému použití ve tří miliardové smlouvě. Remdesivir neprokázal žádný přínos. Snížil dobu hospitalizace o pět dní, ale bez přínosu na přežití, a stál 3200 dolarů na pacienta a podával se nitrožilně. Léky, které jsem já používal, stály 20 centů za pilulku a podávaly se doma. A ty léky snížily úmrtí a hospitalizace o 85 %. To znamená, že snížily tržní podíl pro remdesivir o 84 %. Takže… CDC není pro mě autorita. Podle Národního zdravotnického institutu (NIH) nemáte léčit covid, pokud nejste v nemocnici a vaše úroveň kyslíku není pod 92 %. Tohle je rada a doporučení vlády, která chce, abyste zemřeli. Po 18 měsících a desítkách studiích, které prokázaly přínos zhruba kolem 85 % z hlediska léčení, snížení hospitalizací a úmrtí, a máte vládní agenturu, která stále vydává takové doporučení, tak taková agentura naprosto ztratila veškerou důvěryhodnost. Ano, naše vlády jsou zkorumpované. Ano, naše vlády se spolčily.

Víte… kdybych tohle organizoval, přišel bych za světovým vůdcem, premiérem nějaké země a řekl: Zde je 500 milionů dolarů. Vložím je na účet, který nikdo nemůže vystopovat. Jen nás poslechněte, a pokud tak neuděláte, zabijeme vaši rodinu. Takže pouze jeden z 10 Židů odešel z Egypta a dostal se do Izraele. To znamená, že pouze 10 % našich lidí je schopných udělat psychologický přechod z otroctví do spásného myšlení. V tom spočívá ten problém. Jde o střet dvou systémů, které nemohou existovat bok po boku. Vědomí orientované na Boha versus ďábla. Nic nového pod sluncem… vše je to stejné. Akorát bojištěm je nyní covid-19.

Rabíni: Moc vám děkujeme, doktore. Chci vám osobně poděkovat, protože jsem použil váš protokol. Měl jsem covid-19. Podařilo se mi dostat váš protokol.

Dr. Zelenko: Jsem rád, že jste se vyléčil… jen si přeji, aby každý další Žid by mohl být jako vy.

Rabíni: Mám stejnou zkušenost… zafungoval u nás za čtyři dny. Děkuji doktore.

Dr. Zelenko: Nemáte zač… proč tedy každý další Žid nemůže…

Rabíni: To je moje osobní zkušenost.

Dr. Zelenko: Ano… ale nejde o mě. Proč nemůže každý další Žid mít stejnou léčbu?

Překlad: David Formánek

Zdroj: https://otevrisvoumysl.cz/lekar-prezidenta-trumpa-dr-vladimir-zelenko-svedci-u-rady-izraelskych-rabinu-zkoumajicich-otazku-mrna-vakcin/

Konspirace nebo probíhající děj?

Informací je dnes mnoho a mnohé se navzájem popírají. Jak rozpoznat, co je fáma, co konspirace a co lež? Nejlépe POZOROVÁNÍM toho, co se děje. Nic se nadá trvale ukrýt a prvda vždy nějak vyjde najevo. Stačí se pozorně dívat, zkusit být věcný a ne jen napěchovaný emocemi...

Tak zde je jedno takové téma, které ke ně přilétlo z webu. Je na každém z nás, aby pozoroval - je to už probíhající plán nebo jen konspirace? Je to na Vás:

Tajná zpráva o dalších lockdownech a variantách "viru"

Memorandum 

Komu: Dr. Frank Atherton, Dr. Michael McBride, Dr. Susan Michie, Dr. Gregor Smith, Dr. Richard Taylor, Sir Patrick Vallance, Dr. Jonathan Van Tam, Chris Whitty 

Od: Neil M. Ferguson 

Datum: 14. června 2021

Předmět: Další kroky - Trvalý Lockdown Velké Británie (soukromé a důvěrné) 

S blížícím se rozhodnutím a oznámením, které má dnes učinit předseda vlády, pokud jde o čtyřtýdenní prodloužení Lockdownu Velké Británie, máme  relativně krátký čas k dokončení našich dalších kroků v tomto procesu.  Zůstává zásadní, aby vše zůstalo na správné cestě a abychom si všichni pamatovali náš společný cíl, který máme.   Bylo to těžké a bude to ještě těžší, ale za předpokladu, že zůstaneme jednotní a že se nám podaří přesvědčit většinu země, že to děláme z dobrých důvodů, pak budeme moci pokračovat v druhé části plánu.

 „Stručně řečeno, budeme směřovat k trvalému uzavření země od čtvrtka 15. července, přičemž důvody pro to budou nárůsty případů v nových indických a nepálských  „ variantách “„ viru “ (což, jak víme, je  jen přejmenování senné rýmy).  Virus pro nás již byl velmi ziskový a plodný a neexistuje žádné omezení, ze kterého bychom nemohli dále profitovat.  

Přesto musíme zajistit, že budeme mít úplnou a naprostou spolupráci jak ze strany vlády, tak ze strany médií a použijeme tvrzení, že „je příliš riskantní pokračovat v létě“.  

Můžeme „modelovat zvyšování těchto „ variant “ v souladu například s: 

·       -Anti-Lockodwn protesty (na základě nedávných událostí, by to bylo skvělé prosadit) 

·       -Fotbalovými zápasy Euro 2021 v Anglii a Skotsku

·       -Kde je nárůst populace  během letních měsíců - přímořské letoviska (Blackpool, Bournemouth, Brighton, Skegness atd.), stejně jako tematické parky (Alton Towers, Thorpe Park, Chessington World of Adventures atd.), stejně jako venkovské a turistické oblasti.

Můžeme vydat zprávy, že kvůli těmto „variantám“, kterých bude několik se zcela zhroutí NHS (Národní zdravotnictví UK), pokud nebude vše správně vyřešeno okamžitě.

Pak by měla veřejnost s námi souhlasit a to bude rozhodující pro přehoupnutí se přes „cílovou pásku“, a díky tomu bychom sehráli svoji roli při změně země.  

Poté bude lockdown  pro ostatní, jako součást plánu Kalergi a WEF / Schwaab, z jiných důvodů, jako je:

·       životní prostředí a nedostatek vody (2022-23)

·       nedostatek potravin (2023-24)

·       a globální finance a hromadná inflace (2024  - 25), které vyvrcholily dokončením společného globálního plánu Kalergi OSN, WHO a WEF v roce 2025.

I když víme, že k tomu bude existovat odpor, musíme zajistit, aby veškerý odpor byl omezen na absolutní minimum, a to platí pro všechny vrstvy společnosti - od obyčejného muže / ženy na ulici až po poslance a Lordy. 

Přestože máme podporu naší akce ze  70% (díky úpravám od YouGov), máme zde  tvrdou skupinu lidí tzv. „pro Svobodu“, kteří jsou odhodláni při každé příležitosti jít proti nám.  Spuštění nového kanálu „Zprávy GB“ jen přispělo k tomuto požáru, proto mým plánem je, abychom vyvinuli stejný tlak na společnosti sociálních médií ve Velké Británii.

Abychom okamžitě zahájili následující postupy, pro ochranu toho, co děláme: 

·       _Blokovat / zakázat / smazat všechny příspěvky a uživatele, které jsou v rozporu s vědeckým konsensem 

·       -Pro webové stránky k omezení / zamítnutí přístupu k výše uvedené skupině, včetně zrušení jakýchkoli „účtů“ 

·       -Pro anti-lockdown stoupence a jejich  hlavní zástupce, doporučuji, aby jejich údaje byly předány policii a byly zatčeni za podněcování k nenávisti, násilí a občanské neposlušnosti (toto ustanovení již spadá pod zákon o koronavirech z roku 2020) 

·       -Pro každého rodiče / opatrovníka, který otevřeně prohlásí, že on nebo jeho rodina nebudou očkováni, doporučuji aby jejich děti / starší lidé byli trvale odebráni z domova a / nebo aby byli odstraněni z nemovitosti bez ohledu na vlastnické / listinné nároky 

Kopie těchto návrhů s názvem „Boj proti Covid dezinformacím  2021 'již byla zaslána Nickovi Cleggovi na Facebooku), Jacku Dorseyovi (Twitter) a Susan Wojcicki (YouTube) a Sundarovi Pichaiovi (Google / Alphabet).  

Rovněž chápu, že předseda vlády bude v tomto ohledu usilovat o důraznější opatření proti anti lockdown hnutím, včetně nasazení armády, a aby byla v nadcházejícím červencovém lockdownu přísně a důsledně hlídána každá ulice ve Velké Británii.  

Také mám aktualizaci ze společností Serco, která má vydat „Náramky Stay At Home Bracelets“, které budou fungovat jako elektronické štítky a budou povinné ze zákona, pro každou domácnost v zemi, pro všechny obyvatele, nájemce atd. 

Náramky budou pracovat s novou technologií 5G a upozorní CCC (centrální velitelské středisko), pokud se někdo odvážil mimo svůj „uzavřený prostor“ s tresty od pokuty 50 000 £ až po zadržení ve vazbě “na dobu neurčitou. 

První  šarže náramků bude představena v srpnu v Londýně, Birminghamu, Nottinghamu, Cardiffu, Belfastu, Swansea, Manchesteru, Newcastlu, Glasgow, Edinburghu, Liverpoolu, Leedsu, Sheffieldu, Norwichi, Cambridge, Yorku, Exeteru a Carlisle.

Přičemž druhé šarže budou představeny  následující měsíc a třetí v listopadu, abychom se dostali do odlehlých a těžko dostupných oblastí Spojeného království. Celé Spojené království bude mít tyto náramky zapnuté a aktivované nejpozději 1. prosince 2021. 

Tím, že si lidé zvyknou dodržovat naše zásady, můžeme rozbít veškerý odpor vůči novým změnám přicházejícím do Velké Británie.  

Vždy se však musíme jevit jako „přátelé lidu“ a vypadat, jako bychom měli na srdci jejich nejlepší zájmy, aby nebyli proti tomu, co chceme.  

Musíme přimět média, aby prosadila zprávu, že jelikož zemřelo příliš mnoho:

„Vždy zůstaňte doma, chraňte životy a zachraňte NHS.  Kromě toho, že se to tváří vědecky podložené, musíme si také udržovat náš dobrý profil v médiích a být tak „důvtipní“, jak jen můžeme.  Pokud jde o nové nebo zvláštní „varianty“, rád bych slyšel vaše názory na následující prototypy:

hlavní Varianty (zaměřené na Londýn) 

-Fotbaloví fanoušci, účastnící se zápasů Euro 2020 budou považováni za odpovědné za agresivnější variantu, která způsobí problémy s plícemi, srdcem a ledvinami.  To bude znamenat zablokování Londýna s účinností od čtvrtka 15. července.  

-Varianta Dorset „(se zaměřením na Bournemouth) Lidé cestující na dovolenou do Bournemouthu z Londýna, přivezli The Capital Variantu a ta se změnila na novou variantu“, což znamená, že oblast musí být uzamčena s účinností od pondělí 19. července.  

-Hraniční „varianta“ (zaměřená na hranici mezi Anglií a Skotskem) Lidé cestující mezi oběma kraji přinesli do dvou zemí dvě různé varianty, které se mísí a šíří / mutují s jinými variantami.  

-Mohli bychom to také zapracovat na fotbalových fanoušcích, kteří se účastní zápasů Euro 2020 ve Skotsku.  To bude znamenat zákaz přepravy mezi těmito dvěma národy od pátku 2. července.  

Uvědomte si také, že za účelem očkování více lidí, zastavíme GlaxoSmithKline (GSK) spolu s Johnson & Johnson, Bayer AG, Sanofi výrobu léčivých přípravků na nachlazení, chřipku a sennou rýmu.  Merck & Co. Ltd. atd. A to od začátku července.  Žádný lékárník je nebude mít k dispozici a tak je nebude ani moci prodat. 

Musíme počítat s ochotou a poslušností lidí a to i s předsedou vlády a jeho ministry, kteří nám budou vyhovovat.  Všichni víme, že kdyby se to rozpadlo, následky by byly hrozné. 

Pokud můžeme pokračovat v manipulaci s většinou, bude to mnohem jednodušší a umožní nám to další potřebný prostor (tj.  True Patriot, pokud posloucháte).  

Rovněž některé skupiny, jako jsou černoši, Asiaté a „komunita homosexuálů“, jsou ohledně očkování nevědomí a problematičtí, je třeba více vzdělávat tyto skupiny, aby souhlasily a měly obě vakcíny, pokud jim to bylo doporučeno.  

Pokud jde o imunitu před budoucím stíháním, záleží to na tom, jak si předseda vlády zachová dobré vztahy, a jak jeho, tak i další ministři vlády nám vyhoví.  Ví, jaké páky na něj máme, a proto je v první řadě vázán a veden námi, pak můžeme jít svou cestou.  

Máme však také jasnou kartu jak „se dostat z vězení“ tím, že uvedeme, že jsme sledovali údaje a snažili se pro lidi udělat maximum. 

 Dokud bude tato linie nadále udržována a bude se jí věřit, jako například v případě vydávání midazolamu starším lidem, měli bychom být v pohodě a vyhnout se jakémukoli problému.  

Na závěr tedy pokračujme v příštích několika týdnech a ujistěte se, že v boji proti viru jednáte pouze v nejlepším zájmu Spojeného království.  

Vytiskněte si kopii tohoto dokumentu a uschovejte jej pod zámkem; 

 nezapomeňte na „základní zabezpečení“, protože to, co veřejnost neví, jim neublíží.

Jako vždy popírejte obdržení těchto informací, i když to znamená lhát těm, které znáte, nechceme, aby naše e-maily  být hacknuty nebo kompromitovány 11:20 DM

 

Téma na tento den:

A pro dny příští:

Konspirace nebo reálné varování?

aeronet.cz 
Anděl smrti? Půl roku po očkování v Izraeli vypukly u mladých mužů zápaly srdečního svalu a počet případů je o 2500% vyšší, než je ve sledované věkové kategorii dlouhodobý průměr! Americká televize Fox News o tom přinesla reportáž natvrdo, ale česká laborantka má ještě horší zprávy! V populaci prý může hrozit vypuknutí ADE syndromu v reakci na mutační vlny, kterým budou podléhat hlavně očkovaní lidé! Právě očkování může ohrozit lidský imunitní systém v prostředí rychlých mutací, protože tělo si nesmí vytvořit dlouhodobé protilátky proti koronavirům! Jak je to možné? Laborantka vysvětluje!
Vedoucí kolotoče
15-19 minut

Anděl smrti? Půl roku po očkování v Izraeli vypukly u mladých mužů zápaly srdečního svalu a počet případů je o 2500% vyšší, než je ve sledované věkové kategorii dlouhodobý průměr! Americká televize Fox News o tom přinesla reportáž natvrdo, ale česká laborantka má ještě horší zprávy! V populaci prý může hrozit vypuknutí ADE syndromu v reakci na mutační vlny, kterým budou podléhat hlavně očkovaní lidé! Právě očkování může ohrozit lidský imunitní systém v prostředí rychlých mutací, protože tělo si nesmí vytvořit dlouhodobé protilátky proti koronavirům! Jak je to možné? Laborantka vysvětluje!
Pravda o terapeutických látkách proti Covid-19 se postupně začíná odhalovat, ale nejsou to nijak veselé zprávy, protože se ukazuje, že očkovaní lidé se staly obětmi šíleného experimentu na hranici řízené genocidy. Americká televize Fox News totiž přinesla reportáž o posledních informacích z Izraele, kde od počátku roku očkovali celou populaci, včetně mladých lidí. Moderátor Tucker Carlson informoval americké diváky o tom, co se začalo odehrávat v Izraeli půl roku po zahájení očkování.

Lékařské ordinace a nemocnice začaly být zaplavovány enormním množstvím mladých lidí, především potom mladých mužů, kteří si stěžovali na problémy s dýcháním, s tlakem na hrudníku, přičemž od očkování jim uběhlo přibližně 5 až 6 měsíců. Mladí lidé v Izraeli se totiž očkovali jako mezi prvními kvůli tomu, že to vyžadovali izraelské střední školy a univerzity, takže mladí Izraelci byli mezi prvními očkovanými. Proč se problémy neprojeví ihned po vstříknutí vaxu pod kůži? Tomuto jevu opožděného a život ohrožujícího vedlejšího projevu po vakcinaci se říká “Anděl smrti” a je zobrazován jako andělská smrtka s přesýpacími hodinami, které symbolizují propůjčený čas, než se vedlejší příznak po vakcinaci začne projevovat.

Šestnáctiletý teenager Michael dostává dávku vakcíny proti koronaviru COVID-19 společnosti Pfizer-BioNtech ve zdravotnickém zařízení Clalit Health Services v izraelském středomořském pobřežním městě Tel Aviv 23. ledna 2021. (Foto: JACK GUEZ / AFP)
A právě u mladých Izraelců se nyní po zhruba 5 měsících najednou objevují symptomy připomínající náběh na srdeční infarkt. Lékaři začali tyto pacienty vyšetřovat a zjistili neuvěřitelnou věc. Tito mladí lidé trpí myokarditidou, tedy zápalem srdečního svalu, což je život ohrožující onemocnění. A statistika je hrozivá, protože tolik nemocných mladých lidé s myokarditidou izraelští lékaři nepamatují, jedná se o nárůst nemocných v této věkové kategorii od 17 do 30 let o neuvěřitelných 2500% a doslova se dá hovořit o epidemii.

Všichni nemocní mají jedno společné, před zhruba 5 až 6 měsíci se nechali očkovat experimentálními roztoky, převážně mRNA vakcínou Comirnaty 500 od společnosti Pfizer. Problémy u mladých lidí se přitom začaly objevovat až v červnu, tedy s odstupem cca. 4 až 5 měsíců. Do té doby se zdálo, že nemají po očkování žádné problémy a příznaky ničeho vážné.

VIDEO: Americká Fox News přinesla reportáž o obrovském počtu případů zápalu srdečního svalu u mladých očkovaných Izraelců
Izraelská televize minulý týden přinesla reportáž o tom, jak se myokarditida u mladých lidí projevila. Většina mladých lidí popisuje, že najednou pocítili tlak na prsou přecházející do krku a krčních tepen, s pocitem závratě při předklonu, resp. při sehnutí se do předklonu při zavazování tkaniček u bot. Jiní objevili svoji nemoc při cestě po schodech nahoru, když nepoužili výtah a zjistili po několika krocích, že jim je na omdlení a najednou cítili bodavou bolest na hrudníku a pulzování v krčních tepnách s pocitem závratí, ztlumení okolního zvuku a opětovného zesílení. To jsou typické příznaky selhání krevního tlaku v síni středního ucha, zásobování mozku okysličenou krví a poklesem krevního tlaku, kvůli poruše srdečního svalu. Lékař, který spolupracuje s naší redakcí, nám to vysvětlil a popsal, co se děje v případě myokarditidy.

Při zápalu srdečního svalu se v krevním řečišti objevují antigeny, bílé krvinky, imunitní systém se snaží bojovat se zánětem a v krvi se začínají tvořit tromby, krevní sraženiny, protože imunitní systém spustí cytokinovou odezvu s cílem izolovat zánět srdečního svalu a napadá veškeré viry v okolí, včetně krevního řečiště v oblasti.

Odezva může být tak silná, že počet trombů naroste do takové míry, že začnou ucpávat cévy a člověk to pocítí při nějaké činnosti, která potřebuje rychle přečerpat krev z jednoho místa těla do druhého, obvykle při fyzické námaze, při stoupání do schodů, při nesení těžkého předmětu, při shýbání trupu bez pokleku ze stoje, při zvedání břemen, při běhu atd. Při těchto činnostech potřebují svaly mnoho okysličené krve a srdce má za úkol krev přepumpovat. A právě přitom dochází u lidí k odhalení myokarditidy, že něco není v pořádku.

Myokarditidu nemusíte zaregistrovat a poznat do chvíle, než když už je pozdě a dostanete infarkt
Myokarditida je nemoc postihující především seniory a lidi nad 60 let věku a přestože se může objevit i u lidí okolo 40 let, je to zcela výjimečné u mladších lidí. Jenže takovýto obrovský nárůst mladých lidí s myokarditidou v Izraeli je naprosto šokující. Všimněte si jedné podivné věci. Jak přesně po 4 až 6 měsících začínají okolo nás umírat herci, zpěváci, umělci, známé osobnosti. Někomu to přijde jako náhoda, ale lékař nás upozornil, že mezi mediky se už šíří informace, že ta časová prodleva okolo 5 měsíců není náhodná, že je to velmi podezřelé, že problémy se u očkovaných osob neobjevují ihned, ale začíná to průměrně po 5 měsících od druhé dávky.

Očkovací buňky v Izraeli
Mnoho lidí na to ani nepřijde, protože nepracují manuálně, ale pouze hlavou. Pokud člověk nevykonává manuální práci, nechodí de schodů, neběhá, nezvedá těžká břemena a neshýbá se při nazouvání obuvi, tak na myokarditidy nepřijde do té doby, dokud ho nesloží infarkt myokardu, a to může trvat i rok nebo rok a půl, než se neléčená myokarditida překlopí a manifestuje se jako akutní infarkt v důsledku selhání srdečního svalu. A proč se to objevuje u mladých lidí?

Protože mladí lidé jsou fyzicky aktivní, sportují, běhají, jezdí na kole, takže mají vysoký energetický výdej a jejich srdce musí přečerpávat mnoho krve do svalů. Takže právě mladí lidé velice rychle a záhy poznají, že něco nehraje, protože najednou zjistí, že uběhnou 30 metrů, zastaví se, drží se za hrudník a bolest je taková, že se nemohou pohnout. U starších lidí se nemusí myokarditida odhalit vůbec, protože starší lidé nemusí vůbec sportovat, všude jezdí autem, pracují v kanceláři, všude jezdí výtahem, nic nezvedají těžkého. Takže u takových lidí se nemusí myokarditida projevit až do chvíle, než už může být pozdě.

Odbornice na buněčnou biologii varuje před syndromem ADE v souvislosti s očkováním proti rychle mutujícím virům
Očkování v Izraeli tak má za následek obrovský nárůst mladých lidí se zápalem srdečního svalu o 2500% a Big Pharma mlčí, většina mainstreamových médií mlčí a politici plánují, jak budou od září očkovat i malé školáky, jak budou zaváděny apartheidové systémy vstupu do obchodů, do škol, do zaměstnání, do restaurací a úplně všude jen pro očkované osoby, takže neočkovaní budou jako Židé po přijetí Norimberských zákonů v Německu v roce 1935. A proč očkovaní lidé mají větší citlivost na mutace? Na to jsme dostali do redakce odpověď od naší čtenářky, laborantky, která vystudovala buněčnou biologii a zajímá se o situaci okolo vlivů očkování na organismus. Jméno naší čtenářky kvůli její ochraně neuvádíme.

Očkovaným lidem hrozí propuknutí syndromu ADE, kdy vakcíny nezmírňují průběh nákazy, ale člověka ohrožují při kontaktu s novou mutací
Dobrý den,

píšu Vám, jelikož v ČR se zatím ještě nikdo moc nezmínil o tom největším “průseru”, jenž může očkování proti Covidu-19 způsobit, a to o mechanismu zvaném “zesílení závislého na protilátkách” (Antibody dependent enhancement, zkr. ADE). Srozumitelný popis naleznete zde. Nebo si vyhledejte jiné články o tomto mechanismu. (Pozn. redakce: O syndromu ADE jsme na Aeronetu už psali zde).

V kostce mechanismus “zesílení závislého na protilátkách” shrnu takhle: Po lopatě a velice zjednodušeně to je tak, že vakcína vytvářející protilátky proti “viru X typu A” funguje, když se člověk poté nakazí virem X typu A. Nakazí-li se ale po této vakcinaci virem X jiného typu (B, C, atd), tak dle charakteru a míre mutací daného typu, může dojít k efektu “zesílení průběhu nemoci závislého na protilátkách”. A to díky tomu, že protilátky proti viru X typu A se sice na mutací již dost odlišné virové částice viru X typu B navážou, ale NEDOJDE k INAKTIVACI zadržených virů a tudíž poté, co je bílé krvinky vtáhnou do sebe za cílem je rozložit (zničit), dojde k tomu, že se tyto bíle krvinky samy nakazí a virus se v nich namnoží stejně jako v jakékoliv jiné buňce. Průběh nemoci je tak výrazně horší, jelikož virus pak ničí i bílé krvinky a to až doby než začne náš imunitní systém produkovat vlastní nové protilátky šité na míru dané mutaci onoho viru.

Jestli to takhle funguje i u viru SARS-CoV-2, to se zjistí teprve až se mutacemi vytvoří dostatečně odlišné typy. Každopádně cituji: “ADE vzbuzovala obavy během pozdních klinických stádií vývoje vakcíny proti COVID-19 . ADE byl pozorován ve studiích na zvířatech během vývoje vakcín proti coronavirům, ale ke dni 14. prosince 2020 nebyly v pokusech na lidech pozorovány žádné případy. Celkově lze říci, že i když je ADE u vakcíny COVID-19 teoretickou možností, dosud klinické studie u lidí neprokázaly, že účastníci, kteří dostali vakcínu, mají vyšší míru závažného onemocnění ve srovnání s účastníky, kteří vakcínu nedostali.“ [1] Moje drobná poznámka – A jak by to taky „kurňa“ mohli u lidí v těchto studiích prokázat, když v té době ještě neexistovala dost odlišná mutace. To, jestli se ADE projeví nebo ne, zjistíme teprve, až nastane střet zastaralých protilátek s konkrétními novými mutacemi tohoto viru.

ADE umí celá řada virů, včetně naši klasické chřipky či exotické dengue, jenž právě na tomto principu funguje tak, že chytnete-li nemoc poprvé, potom OK, většina lidí to zvládne, chytnete-li ale nemoc podruhé a jiného typu, spustí se tento mechanismus zesílení závislého na protilátkách (ADE) a už je to horší, chytnete-li dengue potřetí, tak už to většina lidí nezvládne (pozn. U dengue je těch mechanismů, jenž způsobují další nákazy horšíme ale více, nejen ADE). Je však možné, že se časem, až vznikne dost odlišných mutací SARS-CoV-2 bude chovat podobně jako dengue. To by pak byla katastrofa. Proti dengue dodnes neexistuje účinné očkování.

 

Každopádně naše imunita vznikala evolučně spolu s viry, jenž tohle umí a NÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM to VÍ, že to tyhle typy virů umí. A proto vůči nim nebuduje dlouhodobou imunitu a neukládá si do dlouhodobé paměti ani “recept” na konkrétní protilátky. Ví, že by pak mohl nastat tento stav likvidace bílých krvinek. A taky nejspíš ví, že tenhle typ virů hodně mutuje, a proto i po překonání nemoci nedrží dlouho v paměti konkrétní “vzorec” na protilátky a ani jejich vysokou hladinu v těle. Naše tělo se u této skupiny koronavirů schopných ADE logicky raději spoléhá na to, že bude schopné vytvořit včas dostatek nových protilátky na míru danému typu zmutovaného viru, jenž aktuálně pronikl do těla.

U očkovaných hrozí ještě jedno riziko, jenž může průběh nemoci COVID-19 zhoršovat. Ten je ale v ČR už snad trochu i znám. Jeho mechanismus stojí na možnosti, že má-li tělo v sobě po očkování vysokou hladinu protilátek proti viru X typu A a v tomto stavu dojde k nákaze lehce mutací odlišným virem X typu řekněme Z, tak může vzniknout situace, že tento typ protilátek nebudou již dost „účinný“ na tuto mutaci, ale tělo je přesto bude dál ve velkém množství produkovat dle „receptu“ z vakcíny, aniž by se snažilo vytvořit si protilátky na míru dané mutaci onoho viru. Tento stav může pak dle míry snížení účinnosti daných protilátek tělo hodně vyčerpávat a průběh nemoci prodlužovat. Tento stav může pochopitelně ale nastat i v případě přirozeného překonání nemoci způsobené COVID-19, když pak vzápětí (třeba do 1-2 měsíců) chytneme jiný typ a přitom máme v těle vysokou hladinu protilátek z předchozí nákazy.

Tento mechanismus je všeobecně známý i u jiných nemocí, ale to jak je častý, kdy nastává, to neví ani srnky. Zas je to jedna z věcí, jenž je velice individuální a záleží na konkrétním jedinci v konkrétní stavu a konkrétní nákaze. Zde možno poradit jenom jedno, a to ať už po vakcíně proti SARS-CoV-2 nebo po těžším průběhu COVIDu-19, kdy máme v těle hodně vysoké hladiny protilátek, tak se pár měsíců, než jejich hladina trochu poklesne, víc chránit před možnou nákazou (míru a způsob ochrany ať si zvolí každý dle svého uvážení). Zejména v době kdy nám tady koluje již pomalu půl řecké abecedy různých typů mutací.

A nakonec logický závěr (pro ty, co se chtějí očkovat), čím později dostaneme do těla vakcínu proti původnímu SARS-CoV-2, tím pravděpodobnější je, že z ní vytvořené protilátky se potkají v těle s takovou novou mutací viru, až může nastat jeden z výše zmíněných mechanismů.  A víte o tom, že nevyužité protilátky proti SARS-CoV-2 ničí myelinová pochvy nervových vláken? Jejichž obnova je velice zdlouhavá a jejichž poškození způsobuje celou řadu nervových nemocí (např. roztroušenou sklerózu, nebo příznaky podobné Parkinsonově nemoci). To, že spike protein je sám o sobě toxin, způsobující záněty (srdce, plic, cév), nejspíš už dávno víte a určitě víte i to, že se o tomto vědělo již dávno před tím, než vyrobili vakcínu proti SARS-CoV-2. Inu, když se tohle o těch protilátkách ví, není lepší (u zdravých mladých lidí) když si tělo vytvoří tolik protilátek kolik potřebuje, než když je ve velkém dostává preventivně?

Vaše čtenářka.

Čím více mutací bude mezi lidmi, tím většímu ohrožení na životě budou očkované osoby čelit! To je šokující fakt a odborníci doporučují vůbec se neočkovat proti rychle mutujícím koronavirovým respiračním nákazám
Jak tedy vidíte, očkování skutečně ohrožuje očkované osoby při kontaktu s novými mutacemi více, než je to u neočkovaných lidí. A tím se vysvětluje paradox a podivnost z Velké Británie, kde se mutací Delta od února do června tohoto roku nakazilo 3x více očkovaných lidí než neočkovaných. Přinesli jsme o tom článek zde. Imunitní systém si nevytváří dlouhodobé imunitní markery proti koronavirům a lentavirům, které způsobují různé respirační choroby, chřipky apod. Tyto viry totiž mutují tak rychle, že nemá pro imunitní systém smysl si vytvářet dlouhodobé vzorce, protože viry se změní a vzorec už nefunguje a pouze vyčerpává imunitní systém.

Izraelské očkovací centrum
Proto neexistují žádné dlouhodobé vakcíny na chřipku, protože ta mutuje každý rok takovým způsobem, že loňská vakcína je prakticky na vyhození a k ničemu. A přesně toto podle všeho nás čeká s Covid-19. Jedinou cestou na zastavení viru je ukončení testování, protože testovat populaci na přítomnost virů, které nikam nezmizí, jakmile se jednou objeví, je nesmysl. Covid-19 totiž není nemoc, je to politický nástroj přeformátování společenského života z normality do totality. Ze systému svobody do systému Total Control. A dokud neoznačkují všechny lidi grafenovými vakcínami, aby mohli lidi skenovat, dokud lidi nezaregistrují do databází, dokud všem nerozdají mobilní aplikace na sledování a povolování vstupu do obchodů, práce a škol, do té doby Covid-19 neskončí, protože politici u moci to nedovolí, protože plní úkoly a zadání globalistů.

-VK-

Konspirace nebo reálné varování?

Očkovaní to poznají za nějaký čas....

 

Špatně mě vychovali aneb O vlastenectví a vlastizradě

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

Od mládí mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k této zemi. Učil jsem se národní dějiny a českou literaturu, navštěvoval jsem památky spjaté s českou minulostí, chodíval do divadla, kde zněla čeština, navštěvoval folklorní festivaly, kde ožívaly tradice mých předků. Jásal jsem jako dítě, když naši sportovci vítězili, na stožár stoupala česká vlajka a zněla hymna, která opěvuje naši nádhernou a požehnanou zem. Učili mne, že tohle jsou Čechy a žije tu český národ. Je to naše vlast, za kterou jsme odpovědní, a budeme se mít dobře jen tehdy, pokud o ni budeme pečovat svědomitě, s úctou a láskou. Učili mne, že si musím brát příklad z předků, kteří pro svou vlast umírali, bojovali s nepřáteli a postavili se i přesile, neboť cítili odpovědnost za svůj domov. V těžkých dobách, kdy jsme měli cizí panovníky, čeština byla pronásledovaná a česká inteligence vyháněná, mí předkové chovali pevně v srdcích lásku a úctu k téhle zemi a dokázali vybojovat zpět ztracenou svobodu. Dokázali to v roce 1918, 1945, stejně jako v roce 1989. Učili mne, že se nemám sklonit před nepřítelem a mám pohrdat vlastizrádci.

 

Kdysi byl za vlastizradu trest smrti. Učili mě, že vlastizradou je to, pokud by chtěl někdo vydat tuto zem a její lid nepříteli. Pro celé generace mých předků byla vlastizrada tím nejhorším, čeho se mohl Čech na Čechovi dopustit. Bylo to stejné jako vrazit bratrovi dýku do zad. Bylo toho hodně, co mě učili a čemu jsem věřil. Vychovali mě divně, protože všechno to, co jsem miloval a v co jsem věřil, je prý dnes špatně. Zločinem vlastizrady je dnes vlastenectví. Dozvídám se, že tahle země nepatří nám, Čechům, ale patří všem, celému světu. Dozvídám se, že o svém osudu nesmíme rozhodovat my, ale za nás myslí OSN, NATO, Evropská Unie, lidskoprávní organizace a mezinárodní soudy. Dozvídám se, že národy, které dobře hospodařily, mají své bohatství odevzdat těm, kteří hospodařili špatně.

Nejsem ekonom, jsem pouhý historik a spisovatel, ale přiznám se, neznám v lidských dějinách analogickou situaci, aby se bohatý národ dobrovolně vzdal svého bohatství, pokud nepočítám chiliastické a komunistické orgasmy. Ty ale nikdy netrvaly dlouho a vždycky skončily naprostou katastrofou. Mnohým z nás padli prarodiče a rodiče v obou světových válkách 20. století, když bojovali za svobodu. Bojovali proto, aby jejich rodiny mohly žít ve svobodných Čechách. Dnes se dozvídám, že není správné bránit vlast, je lepší se sebrat a odejít.

To samozřejmě neznamená, že nechci pomoci potřebným. Učili mě, že mám být velkorysý, laskavý a štědrý. Pokud někdo o pomoc požádá a já mohu pomoci, mám to rozhodně udělat. A dělám to. Dělají to všichni, pokud ovšem ten, kdo pomoc potřebuje, si ji nevynucuje silou a nechce víc, než mu můžeme dát. A nerozhodují o tom byrokrati, ale naše srdce. Nelze pomáhat všem a vždycky jsem si myslel, že je věcí mého svědomí, komu chci pomáhat. A pokud někomu z jakéhokoli důvodu pomáhat nechci, neudělám to. Je to mé nezadatelné právo.

Od středověku do téhle země přicházeli cizinci a usazovali se tu. Existovaly jen tři podmínky – přijmout naši víru, ctít zákony českého krále a poctivě se živit. České království bylo pohostinnou zemí a ten, kdo chtěl s námi žít v míru, byl vítán s otevřenou náručí. Nejsme národ, který by byl sobecký. Jsme jen národ, který se vždycky choval rozumně, a pokud možno spravedlivě. A s hrdostí.

Starého psa novým kouskům nenaučíš. Mohou mi spílat, že jsem xenofobní a já nevím co ještě, ale já zůstanu Čechem a vlastencem. Budu dál milovat tuhle zem, budu psát knihy o českých dějinách a budu chválit naše předky za to, že tuhle zem chránili proti nepřátelům, že ji budovali k obrazu svému, že z neúrodné krajiny sevřené horami vybudovali zemi medem a strdím oplývající.

Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak, abych se mohl v budoucnu podívat do očí svým dětem a vnukům.

--------------------------------------------------------

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. (* 9. května 1955, Kladno) je český historik, publicista a spisovatel, autor především historických detektivních příběhů. V 80. letech byl ředitelem historické části Národního muzea, později se přes 10 let jako podnikatel úspěšně zabýval výrobou kopií historického skla. Kromě literatury patří mezi jeho zájmy horolezectví, kterému se věnoval více než dvacet let.

 

 

JSME ŠÍLENCI A BLÁZNI? VY TAKY?

S PIRÁTY JDEME ROVNOU DO PEKLA

Čtěte, co navrhují PIRÁTI - je to plán na likvidaci národa, přímo z JEJICH WEBU

 
Daň z průměrného bytu v Praze bude ročně 30.000,- Kč! SNÍŽENÍ DŮCHODŮ NA 7 TISÍC, POZDĚJI NA 5 TISÍC !!!!!

JAN DOČEKAL

Nevěříte? A za rodinný domek se bude platit třeba 50 tis. ročně. Máte na to? Že ne? Že jste v důchodu? .. ale to přece nikoho nezajímá. A Piráty už vůbec ne!

Po dlouhé době mi zase něco pořádně hnulo žlučí. Narazil jsem totiž na tento tento článek.
Aleš Jakl a kolektiv pirátské skupiny NZP zveřejnil na Pirátských listech svoji představu financování společnosti. Vůbec není podstatné, že v úvodu píšou: “Text je výstupem zájmové pracovní skupiny, neodráží oficiální stanoviska strany ani její aktuální volební program.” Už jen to, že něco podobného vůbec někoho z Pirátské strany vůbec napadlo, je naprosto šokující a varující zároveň!

Celý text je snůškou nesmyslů, které naprosto nereflektují objektivní ekonomickou realitu. Jedná se o zavedení Nepodmíněného základního příjmu (NZP). Demagogicky je jeho zavedení srovnáváno třeba se zavedením volebního práva pro ženy. Já souvislost nevidím. To je asi ten samý nesmysl, jako kdybych tvrdil, že Baťa vybudoval světové obuvnické impérium a my půjdeme v jeho stopách a jako první vybudujeme kanál Labe – Dunaj. Jedno může být super a to druhé totální nesmysl.

NZP sice úplný nesmysl není, v některých ekonomických modelech se může jevit jako zajímavé řešení, ale rozhodně ne za stávající ekonomické situace v ČR a už vůbec ne podle představ Pirátských vachmajstrů. Důležité přitom je, že NZP by zároveň měl nahradit všechny sociální dávky, důchody a slevy na dani,

Z článku plyne, že výše NZP by měla být 7.000,- Kč pro každého, ale za podmínky, že by se na tuto částku dorovnaly (= snížily) všechny důchody.

Tedy SNÍŽENÍ DŮCHODŮ NA 7 TISÍC, POZDĚJI NA 5 TISÍC!!!!!

Sami Pirátští myslitelé uznávají, že by to asi neprošlo a proto navrhují stávající důchody ponechat a vyplácet NZP ve výši 5.000,- Kč.

Říkají o tom – cituji: “Tuto částku /5 tisíc/ lze považovat za základní, aktuálně financovatelnou a dostatečnou pro uhrazení průměrných nákladů na skromné SPOLEČNÉ/chápete? ne ve SVÉM bytě, ale ve SPOLEČNÉ ubytovně/ bydlení a stravu.” 

Praštilo ráhno do hlavy nějakého Piráta nebo mě? Vysvětlí mi třeba nějaký důchodce, jak lze za 5.000,- Kč/měsíčně bydlet, jíst, kupovat léky apod? Já to teda nevím. Připomínám, že další dávky, příspěvky apod. už nejsou.

Dále se z článku dozvíme, že vyplácením 5,000,- úplně každému se z pracujících stane tvůrčí a vitální pracovní síla a z montovny se staneme mozkovnou! …. To určitě!

Ale i 5.000,- jen tak každému měsíčně jsou v rámci ČR docela velké peníze, tak Piráti přemýšlí, kde je vzít. V článku je celá řada návrhů – osobně si myslím, že až na výjimky to je jeden blábol vedle druhého (ale třeba budete mít jiný názor – přečtěte si to sami).

Nejzajímavější je následující odstavec. Raději to cituji doslovně:

“Zdanění nemovitostí může přinést stovky miliard korun ročně a zlepšit dostupnost cen nemovitostí k bydlení. Efektivní zdanění nemovitostí v USA se pohybuje mezi 0,3- 2,21 % a v EU 0,05 – 1.93 % z ceny z nemovitosti. Současné efektivní zdanění v ČR se pohybuje kolem 0,01 – 0,04 % z ceny z nemovitostí (bez daně z nabytí nemovitých věcí), takže při zvýšení efektivním zdanění nemovitostí na 1 % z  ceny z nemovitosti lze získat 200-800 miliard korun ročně. Vedlejším kladným efektem vyššího zdanění nemovitostí je například lepší regulace trhu s bydlením a efektivnější využití nemovitostí ve smyslu vyřešení situace s neobsazenými byty a také posílení vlivu obcí prostřednictvím rozpočtového určení daní (na okraj podle sčítání lidu z roku 2011 je 651 937 bytových jednotek v rodinných i bytových domech neobydlených).”

Takže naši progresivní Piráti se ohánějí nějakým skoro 10 let starým údajem a chtějí zvednout daň z nemovitosti na 1 procento!

Mám k tomu pár poznámek:

1/ Piráti se zjevně rozhodli okrást lidi o zmíněných 200 – 800 miliard korun ročně tím, že budou muset platit nehoráznou daň za nemovitost, na kterou kolikrát šetřili celý život, kterou spláceli 30 let hypotékou a co je hlavní – kterou si pořídili z již jednou zdaněných peněz.

2/ Jakou daň by každý majitel nemovitosti platil orientačně každý rok v absolutních číslech? Berme průměrné částky ať máme nějakou představu.

Rodinný dům v Praze – 100.000,- Kč/rok
Byt 2 + 1 v Praze – 50.000,- Kč/rok
Skromný rodinný domek na venkově – 30.000,- Kč/rok
Garsonka mimo aglomerace – 15.000,- Kč/rok
Středně velký hotel v okresním městě – 500,000,- Kč/rok
Majitel středně velkého výrobního závodu (2 haly + administrativní budova) – 1.200.000,- Kč/rok

To se nám ty miliardy sypou, že jo. Piráti dělají čest svému názvu.

3/ Toto Pirátské “výpalné” se pochopitelně promítne do výše nájmů v nájemních bytech.

4/ Jaké budou důsledky? Důchodce s průměrným příjmem ve vlastním domečku na to pochopitelně nebude mít. Takže mu nezbyde než dům prodat a přestěhovat se do nájemního bydlení (které jak jsme si řekli také výrazně podražilo). Ale ouha – on pomalu není, kdo by od něj ten jeho dům (byt) koupil. Protože najednou není sám, kdo na nově zavedenou daň nemá. Takových jsou minimálně tisíce. A každý se snaží prodat. Najednou tito lidé zjistí, že reálná hodnota jejich nemovitosti je na polovině obvyklé ceny.

5/ Teď už fabuluji. Ale představuji si to tak, že za člověkem, který nebude mít na zaplacení daně přijde krásné mladé Pirátče (třeba Georgina Hejduk – vygooglete si) a sdělí nabídku, kterou nelze odmítnout. Ta bude znít asi takto: Milá babičko, přepište dům na stát a my vás zde necháme laskavě dožít. Fikce??? Nebo scénář znárodnění?

6/ Další variantou je, že se bude strašit tím 1% a pak se milostivě uzákoní jen 0,5% – a nikomu už nepřijde, že i to je naprosto šílená sazba. Ale všichni “nahoře” se budou plácat po zádech a vysvětlovat lidem, jak jsou hodní, že neprošel původní návrh. Hlupák to sežere i s navijákem a bude jim k tomu ještě tleskat. Vsadíme se?

Já měl Piráty rád už od dětství. Četl jsem Stevensona a už tenkrát jsem se viděl jako Pirát, který sice s tou dřevěnou nohou lehce kulhá, na to jedno oko pořádně nevidí, mává šavličkou zprava doleva a hrne se bez rozmyšlení ani sám pořádně neví kam. Ano, chtěl jsem být Pirát – ale já na rozdíl od některých jsem z toho vyrostl!!!

Tak mě po přečtení uvedeného článku napadá: Nejsou oni spíš komunista než Pirát pane vachmajstr?

Zde jsou stránky Pirátů, kde jsou skutečně zveřejněny tyto plány!!!

 

Svět budoucnosti?

Další krok k jaderné válce učinilo ČR, jste na náš národ a politiky hrdí?

Jsme ,,dobrým" americkým nástrojem k vlastní zkáze...politici se radují....

Tatínek/USA/ vám vyhlásí válku, vlastně já/ČR/ vám ji vyhlásím...ať má tatínek radost...hurááá, válka, hurááá.

Není přece větší štěstí, než položit život za císaře pána a jeho rodinu...že?

Svět budoucnosti v ČR?

Už se těšíte?

Ještě nevěříte?

Nezajímá vás to?

Ale bude, určitě bude...

Už se nám smějí, jak jsme naivní...plán se daří...

pravyprostor.cz 

Dredy, špetka antisemitismu, kousek Antify a máte konzervatismus jako vyšitý

PETR MACHOVSKÝ

Dlouho mě tak nic nepobavilo jako tvrzení Michaela Žantovského o tom, že předseda Pirátů Ivan Bartoš „není levičák, ale konzervativec s dredy“.

Tak jsem si dal tu práci a rozebral v několika, jistě příhodných, kategoriích ten údajný konzervatismus Ivana Bartoše a údajnou „nelevicovost“ Pirátů jako celku. Vztah k Izraeli/Židům, Antifě, daním a soukromému vlastnictví dokáže odhalit mnohé. Vše pečlivě ozdrojované. Redakce ani čtenáři se nemusí obávat šíření dezinformací.

Izrael
Konzervativci vesměs podporují stát Izrael a těžko byste mezi nimi zaznamenali antisemitismus. Na rozdíl od levice, jako například britských labouristů, mezi kterými se šířil antisemitismus jako na běžícím pásu a jejich někdejšímu předsedovi Corbynu bylo kvůli tomuto prohřešku dokonce pozastaveno členství ve straně. Trvalo to dlouho, ale nakonec se vše dostalo na veřejnost a labouristé museli jednat. Neuvěřitelná ostuda.

Ale pojďme zpět k Pirátům a jejich „konzervativci s dredami“ Bartošovi. Ten před lety podepsal petici, která požadovala zrušení festivalu Den Jeruzaléma. Společně s Bartošem svůj podpis připojil třeba Tomáš Tožička. To je důležité jméno, protože tento pán později kandidoval za Piráty do Senátu. Nakonec musel odstoupit, protože nakreslil hákový kříž do Davidovy hvězdy. Za „vrchol hnusu“ to označil i protřelý poslanec Kalousek. Vrchol hnusu a také, jak jinak, antisemitismu.

A když už jsme i antisemitismu, tak na svou svatbu si v roce 2015 pozval Ivan Bartoš jakéhosi Jana Májíčka, který o několik let dřív veřejně gratuloval teroristické organizací Hizballáh v jejím boji proti Izraeli. Bartoš tehdy deníku Blesk řekl, že na svatbu byli pozváni lidé, „kteří nám jsou názorově blízcí“. Jako prvního jmenoval právě Jana Májíčka…

Zdroje:

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/velka-britanie-labour-party-jeremy-corbyn-pozastaveni-clenstvi-antiemitismus-keir-starmer.A201029_143333_zahranicni_bro

https://echo24.cz/a/Sa6z2/labouriste-drsny-antisemitismus-uvnitr-strany-neresi-ukazuje-unikly-dokument-pred-volbami

https://echo24.cz/a/pgAvj/bojkot-izraele-v-cr-skryty-antisemitismus-piratu-a-zelenych

https://ism-czech.org/2015/04/28/otevreny-dopis-poradatelum-plzen-2015-upustte-prosim-od-poradani-festivalu-dny-jeruzalema/

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tozicka-pod-tihou-hakoveho-krize-odstoupil-z-kandidatky-40315246

https://www.lidovky.cz/noviny/radi-bychom-pogratulovali-hizballahu.A080331_000013_ln_noviny_sko

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/356278/velka-piratska-svatba-bartos-si-vzal-knezku-chaosu-hrala-mu-znouzectnost.html

Antifa
Konzervativci odmítají Antifu a označují ji po právu za extrémní levici. Protože dobře vědí, že Antifu založili ve 30. letech 20. století němečtí komunisté. Antifa se nezříká násilí a kromě odlišných názorů, jejichž autory označuje za fašisty, vede „svatou válku“ proti kapitalismu. Doporučuji se podívat na jednu ze zpráv Ministerstva vnitra. Například ta z roku 2011 vztahující se k předchozímu roku, kde je zmínka o Antifě součástí kapitoly 2.1.2.3 Trendy na levicově extremistické scéně. A právě s levicovými extremisty z Antify pochodoval před lety předseda Pirátů, ten konzervativec s dredami“, v jednom šiku. Prý pro dobrou věc, protože šlo o uprchlíky a údajný boj proti fašismu.

Za zmínku stojí i Pirátské juchání nad řeckým hnutím marxisty Varufakise.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antifa

https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx

https://www.lidovky.cz/domov/pirati-koketuji-s-radikalni-levici.A171026_173702_ln_domov_jho

https://www.google.com/search?q=Ivan+Barto%C5%A1+Antifa&sxsrf=ALeKk00-SZ_9g4HAghGWaief9TqWKMmrOw:1615986977222&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=syN3Uhd4dNmm0M%252CzMfWQ_b7pw9KcM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTv7mOJ6UIU78Txi_weWXEMvvbbkw&sa=X&ved=2ahUKEwjIj_TNtLfvAhVwkIsKHUuwCfQQ9QF6BAgEEAE&biw=1366&bih=625#imgrc=syN3Uhd4dNmm0M

Soukromé vlastnictví
Konzervativci váží soukromého vlastnictví, zatímco levice jej velmi často zpochybňuje. A když má náhodou moc, tak klidně sáhne po znárodňování. Máme s tím nakonec v naší zemi své bolestné zkušenosti. Připomeňme si v této souvislosti kauzu Klinika, kdy byla neoprávněně blokována budova na Praze 3. Tehdy se Piráti připojili k výzvě „Nechte Kliniku dýchat“. Ačkoli zněla výzva vzletně, tak nešlo o nic jiného, než o schvalování ilegálního záboru budovy.

Zdroje:

https://praha.pirati.cz/vyzva-klinika.html

Daně
Konzervativci snižují daně. Dobře vědí, že sami daňoví poplatníci se svými financemi naloží nejlépe, nikoli vláda. Zatímco levice daně zvyšuje, aby mohla financovat své socialistické experimenty a uplácet tak voliče. Piráti v čele s „dredatým konzervativcem“ hlasovali před několika měsíci proti daňovému balíčku, díky kterému zůstává občanům České republiky v jejich peněženkách více peněz. Jako důvod uvedli údajné zatížení rozpočtu. Na druhou stranu loni v létě pražská radnice v čele s pirátem Hřibem poslala historicky nejvyšší dotaci na Prague Pride. Celý jeden milion korun v době, kdy se ekonomika řítila ke dnu kvůli covidu a vládním opatřením. Ale tehdy takové rozhazování pirátským poslancům nevadilo, že? Jak to tedy je?

Za připomenutí stojí i nápad Pirátů na vyšší zdanění prázdných pražských bytů. Kontrolu prázdných bytů chtěli provádět špehováním skrze odběry elektřiny. Jak konzervativní, že?

Zdroje:

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vyssi-dan-na-prazdne-byty-stale-ve-hre-rika-prazsky-radni-zabransky-40292094

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hrib-zdaneni-prazdnych-bytu-v-praze-nevylucuji-40276538

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jan-hamacek-cssd-pirati-danovy-balicek-marian-jurecka-mikulas-ferjencik-ano-ods-spd.A201120_081128_domaci_misl

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prague-pride-duhova-plavba-pruvod-lgbt-opozice-rekordni-dotace-praha-magistrat.html

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pirati-v-praze-prebiraji-program-komunistu-chteji-spehovat-soukromi-hrima-koalicni-partner-40275762

Přesto mediální mainstream ve většině případů levicovost Pirátů důsledně zamlčuje (titulky typu „Propad levice“ v situaci, kdy Piráti úspěšně vtrhli do Sněmovny apod.) a ředitel Knihovny Václava Havla a bývalý poradce zesnulého prezidenta Žantovský neváhá předsedu levicových Pirátů označit za „konzervativce s dredy“. (Nejenom) mladí voliči v průzkumech houfně hlasují pro levicové Piráty (jejichž předseda Bartoš před čtyřmi lety mj. zpochybňoval po vzoru svých komunistických kolegů naše členství v NATO). Zároveň se jim oškliví levicová KSČM a odvracejí se i od levicové ČSSD. To jsou paradoxy, viďte?

Zdroje:

https://plus.rozhlas.cz/ivan-bartos-neni-levicak-ale-konzervativec-s-dredy-soudi-sef-havlovy-knihovny-8447979

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pruzkum-cesko-zaci-studenti-stredni-skola-politika-problem.A210119_112656_domaci_ajez

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pruzkum-model-brezen-volby-pirati-stan-ano-volby-snemovna_2103141344_tzr

https://www.e15.cz/volby/propad-levice-ve-volbach-povazuje-zeman-za-prekvapivy-duvodem-jsou-podle-nej-slabi-lidri-1373795

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nevim-jak-bych-hlasoval-o-vystoupeni-z-nato-rika-sef-piratu-29359

czechfreepress.cz 

Pandemický zákon a slouhové zla.

Současná vláda je proti sociální= proti lidem. Ne pro lidi, co ji zvolili. Lid dal vládědůvěru. Aby spravovala jejich věci a byla za jejich věci zodpovědná. To je důvod, proč byl politikům a vládě dán hlas. Ne aby jej rouškou a hrozbou sankcí totálně zcestných a devastujících sankcí umlčovala.

Lidem již dochází, co si zvolili. Včele tohoto státu, jsou jen slouhové zla a násilí. Slouhové Bruselu a Makrely. Místo toho, aby se postavili za ty, co jim dali svůj hlas, tento jejich hlas zneužili ve prospěch někoho jiného. Proto ty náhubky. Řídí se heslem: „Dali jste nám hlas, tak nyní držte hubu a krok.“ A sankce jsou dnes naší odměnou. Svoboda již byla. Podle nich. A těch, co ty naše a z našich daní placené loutky ovládají.

To je naše odměna. Náhubek a pokuta. To, co se dnes děje – a co již naštěstí pomalu končí – je hezký příklad nacismu a komunismu. Cenzura a rouška. Drž hubu. Jak ne, pak po ní dostaneš. Už ne pěstí. Jen život devastující sankcí.

Dnes se nezavírá do vězení, kde se lidé za to, že používali vlastního selského rozumu, umlátili k smrti. A když ne, tak zastřelili anebo oběsili. Dnes se těmto praktikám vlády vyhýbají. I tak jsou jejich praktiky likvidační. S logikou nic nemající společného. Tedy logikou obecnou. Logika vládě kývajících politiků je jiná. Dnes již zjevně zákeřná pro lid. Zištná pro politiky, vládu a ty, kterým politici a dnes již deviantní vláda slouží.

Tomu, co se skrývá za novým pandemickým zákonem je jiný projev brutality. Rovněž vedoucí k likvidaci. Zabavování majetku a jeho převodu těm, co na nás sankce uvalují. Ve smyslu, chudí a malí podnikatelé/střední vrstva chudnou a bohatí bohatnou.

Za vším, jak se říká, hledej peníze. Sleduj tok peněz. A dnes již víme, kam teče. Vládě a jejím slouhům do kapes. A pokud ne, pak jsou zde jiné páky. Kompromitující důkazy o jejich zkaženosti. A to nikdo nechce, aby se o jeho hanbě vědělo. Za mlčení pak souhlasí se vším. I utracením národa. Devastací lidu, kterému dali veřejně slib. Klidně nechají národ ubít. Utrápit. Vytunelovat a vykrvácet. Udusit. Hlavně, že si sami zachrání svoji sedinku.

Svobodně jsme dali hlas. Vždy jsme byli a jsme svobodní a svobodně se rozhodující. My sami rozhodujeme, koho a kdy poslouchat. A to hlavně v případě, když zjistíme, že 1+1=666=lež. Proto likvidační sankce v navrhovaném pandemickém zákoně. Aby lidé mlčeli. Měli náhubek. Ze strachu ohnuli před sankcí hřbet a poslouchali.

Strachu využívali všichni tyrani minulosti. Hitler, Stalin, Mao... A dnes? 

Naše vláda.

Strach je v rukou tyranů a diktátorů nástroj k uplatnění moci. 

V okamžiku, když se přestaneme bát, prohrají. Když se nebudeme bát – jako jeden celek, pak ten celek nemohou vyvraždit. To už by bylo vidět, co je jejich cílem. Ale likvidace po jednom a příkladně pro všechny, to je jiná. To fungovalo a funguje i dnes. A je jedno, zda se jedná o církev (jakoukoliv) anebo politickou elitu.

Vždy se vraždilo, upalovalo a kamenovalo. Trhala se těla a podřezávaly krky na náměstích. 

Vše veřejně. Aby se ti, co se přišli v minulosti podívat (a to i z donucení) anebo ti, co se dnes o všem dozvědí z médií, báli. Ve strachu byli zalezlí doma. V bezmoci a panice, že nic nemůžou a nezmůžou. Že je systém převálcuje a zničí. Jak je samotné, tak jejich blízké přátele a příbuzné.

Jenže, a o tom už jsem psal ve svých mnohých článcích. Mílí se. Je zde změna. Ohromná Síla. Ta je v nás a v těch, co nám zde přišli pomoci. A pokud si někdo myslí, že to ti šílenci dělají v jejich vlastní prospěch, tak má pravdu. Ale to je jen jedna její část. Ta druhá je, že to vše dělají pro nás. A budou to dělat jen tak dlouho, dokud jim vše dovolíme pro naší vlastní nejednotnost. Pro naše vlastní „pohodlí“ - spaní. Prozatím to tak vždy bylo. 

Upálení, umučeni a ubiti byli ti, co nesli informaci o podvodu těch, co vodu kázali a víno pili. Stejně jako dnes. V dnešní změně systému je můžeme označit za probuzené. Jiní, probírající se ze sna, v obavě o svůj život a život své rodiny, tyranii byť z donucení přihlíželi, aniž by se ze strachu o život ozvali. I přesto, že jejich názory byly stejné, ne-li totožné a chápali, že je něco špatně. Jiní, a těch byla většina, bylo spících. Ti klidně křivě přísahali a házeli na odsouzené kameny, aniž by si uvědomili, že křivě přísahají proti sobě a kameny hází na sebe.

Jak kdysi dávno říkal jeden moudrý muž: „Kdož jsi bez viny, hoď první kamenem.“ A všichni, co měli v rukou kámen, jej upustili. Otočili se a odešli. Zpět domů. Bez pomsty a s nově nabytou moudrostí v srdci. 

Vše je cyklus. I vesmír pulzuje v cyklech. Něco jednou začne a jednou skončí. Vlády jsou a padají. V okamžiku jejich pádu je chaos. A nikdo z těch co vládnou, si nechce nechat z rukou vzít moc. Jenže oni vědí, že jejich cesta je u konce. Kapitulace je blízko. Tma je na ústupu. Světlo ji začíná prozařovat. Mnozí si z této informace dělají srandu. Jenže, jak se říká: „Všeho do času.“ A čas starého se krátí. Nový čas již začal. Nyní žijí společně. Překrývají se.

My toto překrývající se období vnímáme jako bezmoc a zmar. Naše systémem zmanipulované ego nám říká: „Dej si pozor! Můžeš přijít o vše, co jsi vydělal, máš a mohl bys mít.“ A to vč. života. Jenže, a to nás ve škole nikdo neučil. Že stejně jako končí tento systém, končí i život hmotný. Náš život. Život, o který se naše ego tak strachuje, a tak moc jej brání, že klidně udáme svoji vlastní matku, abychom my sami přežili. A tak se opět vracím ke strachu. 

Málo kdo z nás chápe staré moudro, že: „Před úsvitem, je největší tma.“ A tou tmou nyní procházíme. Každý sám za sebe a se svými egoistickými strachy a na povrch stále více vyplouvajícími emocemi. Zlosti, nenávisti, strachu, bezmoci, chamtivosti, chtivosti, lačnosti po moci, udávání etc…
Hmotný život je jen cesta. Má počátek – zrození – a konec – smrt.

A Život mimo hmotu a čas? 

Ten pokračuje i po smrti života hmotného. Proto je na každém z nás, pro jaký život se rozhodneme. Zda ten „Věčný“, jdoucí ruku v ruce s Bohem a v Bohu. Anebo ten pomíjející, jdoucí ruku v ruce s bohem a v bohu.
Ano. Máme v podstatě dva B(b)ohy. Trestajícího a odměňujícího.
Trestající trestá za neposlušnost a za poslušnost upustí kapesníček. Pokutami, vyhrožováním a jinými likvidačními tresty. A pokud se mu někdo vzepře, uplatní svoji odvěkou moc a právo na uplatnění trestu. Je to bůh, co mu jde jen o vlastní prospěch, zisk a uplatnění moci. Ne o prospěch co největšího počtu těch, co pro něj pracují. Dávají mu desátek (daně, úroky a jiné výpalné) za to, že je nechá v otroctví žít a na první pohled „prosperovat“. Odmění jen ty, co budou ty ostatní držet v područí a jhu strachu, bezmoci a strádání.

A ten odměňující?

Ten odměňující netrestá a odměňuje i za neposlušnost. A to i přesto, že je mu nadáváno a je proklínán za to, co se nám v životě stalo. Nechá nám svobodu toto vše proti Sobě dělat. Proto, že svoje stvoření miluje. Odpustí mu vše a nechá každého z nás pochopit, kým a čím jsme. Nechá nás pochopit Řád. Že pokud porušíme Řád = ublížíme někomu jinému, podvedeme, okrademe, obelžeme – zkrátka způsobíme jakýkoliv dluh někomu jinému = uděláme to sobě samotnému. A jen to, co uděláme, se nám vrací. Jako bumerang. A staří mistři, Jím seslaní na zem pro naše pochopení a probuzení, nám to stále opakují. Dokola. A to vše ve svobodě a trestáním sebe sama do doby, než na to přijdeme. A vrátíme se k Němu zpět, jako ztracený syn, o kterém zase ten moudrý muž před dvěma tisíci a dvaceti lety hovořil. Pak rozevře Svoji náruč a slzy radosti mu pokanou z očí. Marnotratný Syn/Dcera se vrátila. Už mají velká písmena. Pochopili, kým jsou. A jen díky těmto obohacujícím zkušenostem, co k tomuto pochopení, moudrosti a pochopení Života vedly, se mohli v radosti vrátit zpět. 

Takže…

Volba je na nás. Na nikom jiném. A to i přesto, že zase někomu v dobré víře odevzdáme svůj hlas.

A zde bych trochu odbočil. Pro pochopení, co děláme, když dáme někomu svůj hlas. 

V pohádkách čert nabízí cokoliv za to, aby získal kohokoliv duši. Úpis. Nejlépe podepsán vlastní krví a o půlnoci. Nejde mu o tělo. To jemu k ničemu. Z prachu vzešlo a v prach se obrátí. Jak jsem již napsal. Tělo má počátek a konec. Ale Duše?

Ta je věčná. Živá. Je to něco, co nikdy čert – ďábel nebude mít. Schází mu. Proto podlézá a nabízí cokoliv, aby ji získal. A podobné je to i s našimi hlasy a politiky.

Dokud je politici nemají, slibují. Podlézají stejně jako čert. Dávají koblihy, rozlévají pivo… A pak? Jen co dosáhnou svého, jsme jim u sedinky. Mají, co chtěli. Mají náš hlas. Naši Duši. Marně se pak domáháme, aby plnili, co slíbili. Jen se smějí a šklebí na nás z obrazovek stejně jako čert – ďábel s číslem 666, kterého zde na zemi a v politice zastupují.

Za války se lidé ptali: „Bože? Proč je válka? Proč jsi to dopustil?“ A dnes? „Proč nás ženeš do kouta a máš pro nás jen samé sankce a udavače kolem?“ 

A odpověď vždy byla a je jen jedna. „Protože to tak, mé milé a milované děti, chcete.“

Dokud budete chtít žít a být v porobě, bezmoci a obecném násilí jeden k druhému, máte to mít. Vždy si zvolíte jen toho, kdo Vám tuto Vámi chtěnou ruku podá. A tak je to i s Vaší vládou. Máte jen to, co jste si sami vybrali.
Přestali jste poslouchat své Srdce. Jiskru Mne ve Vás. Sklízíte jen to, co jste sami zaseli. Ale je zbytečné se mrskat a bičovat. Jen skrze poznání a pochopení Života můžete najít cestu zpět k Sobě. Najít, co jste kdysi dávno ztratili. Co Vám bylo výchovou a systémem úmyslně z paměti vytěsněno. Tuto cestu – právě pro Vaši svobodu v rozhodování a konání - jste si zvolili a sami vybrali. Je vaše a je jedinečná. A byste dosáhli svého cíle, museli s Vámi jít i ti, co Vám na Vaší cestě nohy podrazí. I ti, co Vás na ní, když spadnete do jejího prachu, pozvednou a opráší Vám kolena.

V pohádkách se říká: „Ta nejkratší a nejjednodušší cesta vede do pekla.“ Ale pokud se vydáte po té trnité, dlouhé a únavné, dostanete, pro svoji dokonalost a odvahu, odměnu. Stejně jako Honza svoji princeznu. 

Proto nevěšte hlavu. Slyšel jsem a slyším Vaše prosby. Proto jsem Vám poslal a stále posílám jen samé Anděly. Když budete chtít, pomohou. Svoboda je ta největší cenina, co jsem do Vás vložil. Je Vaše a nikdo Vám ji nemůže vzít, pokud mu ji sami a dobrovolně, třeba svým odevzdaným hlasem, nedáte…
Mám Vás rád a miluji Vás. Jste v dokonalosti dokonalí. I když Vám mnozí – třeba Vámi volení politici - tvrdí opak. Nic víc pro Vás nemohu udělat. To můžete jen vy sami.

Vy sami. 

To je Řád.

A tak to je. 

Pro čtenáře CFP od srdce napsal, stále Svobodný pán z Kunzova a Radíkova.
Všem Vám (i sobě) držím v této době palce. Abychom vše zvládli a prošli na jedničku s hvězdičkou končícím systémem a zároveň vznikajícím systémem novým. Nezastavitelným. Nezadržitelně se rozšiřujícím. Zářícím Světlem poznání a pochopení kdo a co jsme. Odkud jsme přišli a kam můžeme jít, když budeme ze srdce chtít…

Jsem rád, že jste dočetli až sem. Děkuji.

V. Suchý

PS.: … 

zvedavec.org 

Masová manipulace - jak to funguje

Peter Koenig

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se stádo ovcí nažene na jatka? Manipulace mysli je dobře zavedený vědní obor, který se využívá již po staletí, ale je stále sofistikovanější. Například mezi mnohá pronikavá tvrzení Josepha Goebbelse, Hitlerova ministra propagandy (1933-1945), patří: „pokud opakujete lež dostatečně často, stává se pravdou“; nebo „pokud donutíte lidi, aby věřili v hrozbu nepřítele, uposlechnou vaše rozkazy“ - a „rozdělte a polarizujte je, zničte jejich solidaritu a budou se řídit vašimi příkazy“.
Dnes jsme sofistikovanější. Zatímco strach je stále zbraní elit - představte si neviditelného nepřítele, kterého se všichni bojí - máme digitální média, algoritmy a roboty, které se zaměřují na vaše myšlení, na to, jak reagujete a jak jednáte se sociálními médii nebo jaké webové stránky navštěvujete, kde a co nakupujete. To jsme uvedli jen pár informací. Dnes je to v průměru asi 200 takových údajů, které jsou elektronicky vypočítány, aby ovlivnily váš názor a přiměly vás uvěřit těm nejhanebnějším lžím.

Možná si uvědomujete, co s vámi covid dělá a v jakém stavu manipulace jsme - jak daleko to ještě máme na jatka? Sedm kroků, uvedených níže, je souhrn knihy „Vliv, síla přesvědčování“ od Roberta Cialdiniho.

Hypnoterapeuti si povšimli, jak vláda a státem kontrolovaná média používají zcela otevřeně hypnózu a techniky neurolingvistického programování (NLP). NLP je psychologický přístup, zahrnující analyzující strategie, které používají úspěšní jedinci, aby dosáhli svého osobního cíle. Týká se myšlenek, jazyka a vzorců chování, naučených na základě zkušeností, a vede ke konkrétním výsledkům.

Poslechněte si tohle:

⌦ Rozdělování na části:

Přimějte je, aby něco udělali, ne jednou, ale znovu a znovu, a pokaždé budete zvyšovat úroveň intenzity. Obvykle se to dělá třikrát. (Při prvním lockdownu jsem si řekl - dávej pozor, určitě bude druhý a třetí.) To zvýší poslušnost - bude mnohem pravděpodobnější, že je přimějete dělat to, co budete chtít.

⌦Nastavení „souhlasu“:

Přimějte je, aby nejprve „souhlasili“ s něčím malým (jen dva týdny na „zploštění křivky“), a potom to postupně navyšujte (celé měsíce trvající lockdowny, zrušení vánočních svátků, sociálně/ekonomicky vynucené vakcíny). Tímto způsobem bude mnohem pravděpodobnější, že budou stále souhlasit. (Kdyby v březnu řekli, že lockdowny budou pokračovat až do Vánoc, tak by došlo k nepokojům.)

⌦ Zmatek:

Udržujte je v neustálém stavu nejistoty. Vědomá mysl na to reaguje tím, že „přejde do režimu offline“, zatímco hledá vhodnou odpověď na něco, pro co neexistuje precedens. Potom bude pro manipulátora mnohem snazší získat přístup k nevědomé mysli a změnit systémy víry. Například pravidla lockdownu se mění prakticky na každodenní bázi; žijeme ve světě, ve kterém jsme nikdy předtím nežili, každý tápe a nikdo netuší, jak se má chovat. Na boj s našimi utlačovateli nám nezbývá žádná energie.

⌦ Opakování:

Opakujte stejné informace stále dokola (důkazy najdete v jakýchkoli novinách a televizních zprávách!)

⌦ Iluze volby:

Nechte je, aby si mysleli, že mají vše pod kontrolou, a to tím způsobem, že jim dáte dvě možnosti, přičemž obě z nich povedou ke stejnému výsledku. Například „Chcete vakcínu Pfeizer nebo Oxford?“ Nebo „Můžete si vybrat to dobré, nebo to špatné. Špatné = ještě další lockdown. Dobré = ještě další lockdown.“

⌦ „Sociální důkaz“

„Podívejte se, všechny tyto známé celebrity to podporují!“

⌦ „Nedostatek“

„Budete muset počkat, až na vás přijde řada s očkováním... možná, že nám dojdou vakcíny.“

A tak dále... Všechno to jsou klasické psychologické techniky kontroly. Jakmile to jednou spatříte, nemůžete se tomu ubránit, nemůžete to nevidět.

Podívejte se na knihu „Vliv, síla přesvědčování“ (Influence, The Power of Persuasion) od Roberta Cialdiniho - všechny metody, o kterých mluví, jsou denně používány ve zprávách a dalších médiích.

Pokud si včas uvědomíme, že tohle se teď právě děje, že tato aplikovaná teorie stojí za covidem a využívá covid pro skrytý cíl, kterým je mnohem větší omezení naši svobody - úplná kontrola nad lidstvem, chováním lidí, potravinami, zdroji; zda budou lidé žít nebo umírat; kontrola nad světovým bohatstvím - pak bychom mohli mít šanci vymanit se ze stáda, které se žene směrem k propasti, nebo na jatka.

Probuzení - protesty - neuposlechnutí - a znovu se spojit jeden s druhým. NYNÍ.

 

Až Sorosova mládež převezme veslo

...pak skončí legrace i pro tu mládež...

 

Aktuálně:

cz24.news

„JEDNÉHO DŇA VYVINÚ VAKCÍNU, ČO ODDELÍ ĽUDÍ OD ICH DUŠE“

Rudolf Steiner bol rakúsky filozof, sociálny reformátor, architekt, ezoterik a vizionár. Často o sebe tvrdil, že je aj jasnovidec.

Prvé uznanie získal na konci 19. storočia ako literárny kritik. Jedným z jeho známych diel je Filozofia slobody. Na začiatku 20. storočia vytvoril ezoterické antropozofické duchovné hnutie založené na germánskej idealistickej filozofii.

Vízie Rudolfa Steinera o vakcínach
Pred viac ako storočím raz Rudolf Steiner napísal ohľadne vakcín nasledovné:

V budúcnosti pomocou medicíny eliminujeme dušu. Pod zámienkou zdravia vytvoria vakcínu, ktorú budú ľuďom podávať tak skoro, ako je to len možné, ideálne hneď po narodení.

Jej cieľom bude zabrániť, aby si ľudská bytosť vyvinula myšlienky o existencii duše a ducha.

Materialistickým lekárom zveria úlohu, aby ľudstvu odstránili dušu.

Tak, ako sa dnes ľudia očkujú proti chorobám, tak sa v budúcnosti budú deti očkovať látkou, ktorú vyrobia presne takým spôsobom, aby boli ľudia imúnni voči „šialenstvu“ spirituálneho života.

Takto zaočkovaný človek sa síce stane veľmi inteligentným, no nevyvinie si vedomie. A presne to je cieľom istých materialistických kruhov.

S takouto vakcínou potom ľahko dokážete uvoľniť väzbu medzi éterickým a fyzickým telom.

Keď sa éterické telo oddelí od fyzického, tak spojenie medzi vesmírom a éterickým telom bude extrémne nestabilné.

Človek sa stane robotom.

Totižto, aby bol človek človekom, musí byť jeho fyzické telo na tejto Zemi „naleštené“ duchovnou vôľou.

Týmto spôsobom sa z vakcíny stane arymanická sila, človek sa po nej už nebude schopný zbaviť materialistických pocitov.

Podstatou jeho bytia bude materializmus a už viac nedokáže byť schopný duchovného rozvoja.

 

blog.hlavnespravy.sk 

Koronavírus, baranovírus a diabolská vakcína (konšpiračná rozprávka).

Účinná liečba existuje, vláda ju však odmieta. - Hlavné správy - Blog
Peter Kohút

Iste si spomínate na krásne rozprávky pre deti, prihovárajúce sa  aj dospelým, v ktorých víťazí dobro nad zlom pričinením kladných hrdinov. Tieto poetické rozprávky kedysi povznášali detskú dušičku a formovali v nej krásne ľudské ideály, aj keď neraz len vo forme romantického snívania, niekedy však v podobe osobného rozhodnutia stať sa statočným a šľachetným človekom zápasiacim o dobro, pravdu a spravodlivosť. Aj vďaka týmto rozprávkam a nasledovaniahodným príkladom skutočných osobností sa niektorým podarilo stať hodnotnými ľuďmi, celý život kráčajúcimi za tými najvyššími ideálmi.

Avšak podľa kritérií súčasnej modernej pragmatickej liberálno-progresívnej ideológie by sme mali pôvodné rozprávky zaradiť ku konšpiračným teóriám, hoaxom a dezinformáciám, ktoré klamú nevinné detské duše. Veď uznajte, nie je konšpiráciou, keď Janíčko a Marienka hádžu Ježibabu (tá predsa neexistuje) do pece, či červenú čiapočku vytiahnu z brucha vlka po tom, čo ju zožral, alebo statočný junák oslobodzuje princeznú z pazúrov sedemhlavého draka, či Popoluška nachádza krásne šaty v orieškoch od vtáčikov?

Preto súčasní progresívni liberáli a hlavne LGBTI aktivisti prinášajú našim deťom tie pravé nekonšpiračné rozprávky, kde ich učia, že chlapci už nie sú chlapcami a dievčatá dievčatami, že manželstva uzatvárajú princ s princom, že Snehulienka je černoška, prípadne princ, ktorý sa o ňu uchádza je černoch, atď.. Deti sú rodovo scitlivované a predčasne sexuálne  prebúdzané zvrátenosťami, aby si čím skôr mohli uplatňovať svoje „právo“ na sexuálny život, hlavne s chudákmi pedofilmi, ktorých ľudské a menšinové práva sú ešte stále na Slovensku potláčané našou zaostalou spoločnosťou, ktorá svojím konzervativizmom uviazla kdesi v stredoveku. Pritom civilizovaný svet je už ďaleko pred nami – veď v jeho pedofilných sieťach na potešenie zloduchov (pardon – mocenských elít) sú týrané a hynú strašnou smrťou každý rok milióny detí, ako dokladá bývalý operačný dôstojník CIA Robert David Steele, šéf výboru pre vyšetrovanie obchodovania s ľuďmi a zneužívania detí.

Moderná otvorená pokroková spoločnosť sorošovského typu s veľkou vervou potláča práva tradičných rodín, chudobní a biedni súc jej produkt sú ponechávaní napospas  osudu, matky s deťmi sú spoločnosti len na ťarchu, pracujúci sú hodní byť iba otrokmi. Veď ľudské práva  prináležia len sexuálnym menšinám, t.j. nositeľom všakovakých sexuálnych úchyliek a samozrejme ešte aj militantným moslimom, no a hlavne vlastníkom hmotného bohatstva a nositeľom vládnej moci. Vlastníkov duchovného bohatstva a nositeľov tradičných spoločenských a ľudských hodnôt, hodnôt pravého kresťanstva, rodiny a vlastenectva treba odstaviť, znemožniť, zbaviť živobytia, prípadne zlikvidovať, lebo prekážajú pri dosahovaní bohunemilých, čiže diabolských cieľov nastolenia totálneho pekla na zemi. Situácia už vyzerá, akoby peklo dokorán otvorilo svoje brány a všetci čerti a diabli sa tu ženili. Cítia totiž, že ich čas sa kráti.

Zvestovatelia tohto pekla si vyvolili Slovensko na testovanie, do akej miery je ľudstvo zasiahnuté baranovírusom a pripravené na nastolenie totality. Pod vedením šialeného hlavného barana stojaceho na čele baranej mafiansko-fašisticko-gestapáckej chunty bolo stádo poslušných baranov a oviec zastrašovaním a pod nátlakom nahnané na testovanie – špáranie v nose, lebo inak by bolo zbavené žrádla a ďalších baraních a ovčích práv, hlavne práva voľného pohybu a výbehu na pašu. Testovanie preukázalo, že postihnutie stáda baranovírusom je síce veľké, ale ak ho zaženú do kúta, tak sa  vzbúri a zmetie zotročovateľov z piedestálu rovno do priepasti.

Ak sa pýtate, kde je avizovaná konšpiračná rozprávka, tak práve začína. A začína od samotného Adama a Evy, ktorých príbeh vyhnania z raja je každému notoricky známy. Doteraz však bolo rúškom tajomstva zahalené, prečo prví ľudia po požití ovocia zo zakázaného stromu poznania stratili svoju fyzickú nesmrteľnosť. Až v súčasnosti vychádza pravda na svetlo Božie. Totiž Satan, ten slizký had napustil plody stojím zákerným  jedom – ním naprogramovanou vakcínou, ktorá po požití prenikla do buniek obetí, poškodila a zmenila ich DNA tak, že fyzické telá stratili svoju nesmrteľnosť.  Jedna vec sa však Satanovi nepodarila, odpojiť ľudskú DNA od Stvoriteľa, čiže od duchovného zdroja zabezpečujúceho človeku nesmrteľnosť duše. Človek je viacvrstvovou bytosťou. Okrem fyzickej vrstvy obsahuje aj vyššie vrstvy (duše) – vegetatívnu (éterickú), zmyslovú (astrálnu), mentálnu a duchovnú. A týmito vrstvami disponuje aj naša DNA, aj keď my vidíme len tu najnižšiu – telesnú. Práve duchovná duša, ktorá je v priamom spojení so Stvoriteľom nás činí nesmrteľnými, pravda, ak sa dobrovoľne svojím rozhodnutím alebo životom neodpojíme od svojho duchovného zdroja – Stvoriteľa.

Na najvyšších priečkach svetskej moci a bohatstva stoja oddaní služobníci Satana, ktorých duše sú mŕtve, lebo stratili svedomie, ktoré je hlasom božím v človeku. Ježiš Kristus nás upozorňuje, aby sme sa nebáli tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Máme sa však báť toho (Satana), ktorý môže dušu i telo zahubiť.  Satan doteraz ničil duše ľudí tým, že ich zvádzal svojou prefíkanou lžou na cesty zla a odmietania Boha. Teraz však dostal do rúk vďaka genetike a hlavne epigenetike veľmi silnú zbraň. Epigenetika skúma, ako svojou životosprávou, správaním a životnými postojmi priamo zasahujeme do našej genetickej výbavy tým, že aktivitu niektorých génov vypíname a iných zapíname. Oddaní sluhovia Satana a nimi platení a zapredaní vedci – genetici dostali za úlohu preskúmať, odpojenie aktivity akých génov vedie k takej modifikácii DNA, že človek stráca duchovné spojenie so Stvoriteľom, a tým nastáva jeho duchovná smrť. A veru, podarilo sa im to skúmaním odlišností v génoch DNA medzi ľuďmi, ktorí sú už duchovne mŕtvi a tými, ktorí sú ešte stále živí. Vyvinuli metódy vakcinácie a čipovania, ktoré poškodzujú našu DNA vo všetkých zmienených vrstvách tak, že naše duše strácajú spojenie s Bohom, a tým aj svoju nesmrteľnosť. Sluhovia Satana nielenže chcú poškodiť naše telesné zdravie a úplne nás zotročiť, ale aj zahubiť našu dušu.

Na rozdiel od ruskej vakcíny Sputnik (objednalo si ju už asi 50 štátov, aj Izrael a Maďarsko), ktorá je vyvinutá klasickým postupom, akým sa vyvíjajú protichrípkové vakcíny, je diabolská vakcína od firmy Pfizer+BioNTech, mohutne propagovaná satanistom de-Billom Gatesom a jeho spolupracovníkmi, veľmi nebezpečná. Je vyvinutá a zhotovovaná úplne novou „pokrokovou“ technológiou založenou na  modifikovanej mRNA doručovanej do buniek lipidovými nanočasticami, pričom zmenené bunky začínajú produkovať korovnavírusový proteín, na ktorý reaguje imunitný systém tvorbou protilátok. Implantácia mRNA do ľudských buniek vyvoláva podozrenie na génovú manipuláciu spôsobujúcu deštrukciu pôvodnej „božskej“ génovej sekvencie v DNA. Taktiež nevieme, aké ďalšie svinstvá sú vo vakcíne vyvíjanej na tkanivách potratených plodov, čo je z hľadiska kresťanskej morálky neprípustné. Švajčiarsko odmietlo schváliť túto vakcínu – zabijaka, lebo sú už známe jej škodlivé účinky, napríklad alergické reakcie, ktoré vedú k životu nebezpečnému anafylaktickému šoku. Smrteľné prípady vakcinácie a ťažké poškodenia zdravia sa množia.

Nútenie ľudí do nebezpečnej vakcinácie je zločinom proti ľudskosti. Stoja za ňou tie zločinné sily, ktoré na nás vypustili koronavírus. De-Bill Gates ako aj šéf Goldman Sachs už úplne otvorene hovoria, že príde ďalšia, oveľa nebezpečnejšia pandémia (vírusy na nás znovu rozprášia), v ktorej budú hynúť hlavne tí, ktorí si nechajú oslabiť a zničiť imunitný systém súčasnou vakcináciou. Svetovládcom ide hlavne o našu genocídu a výraznú redukciu počtu obyvateľov planéty, čo de-Bill ani neskrýva. Majme sa na pozore!

„Epidemiológ“ Jarčuška požaduje zaočkovanie 65% populácie diabolskou vakcínou, lebo výška jeho provízií (s kým sa s nimi ešte podelí?) závisí od množstva nakúpených štátom vakcín. Našťastie tento zámer mu celkom nevyjde, lebo zaočkovať sa nesmú dať alergici, a tých je aspoň polovica obyvateľstva, ženy vraj nesmú do dvoch mesiacov od vakcinácie otehotnieť, aby nedošlo k poškodeniu plodu a sú aj ďalšie obmedzenia, ktoré mnohých vakcinácie chtivých odstrašia.

Toľko moja konšpiračná rozprávka. Viete, aký je rozdiel medzi vedeckými a konšpiračnými teóriami? Vedecké sa časom ukazujú ako lživé a prekonané, kým konšpiračné sa zväčša veľmi rýchlo stávajú skutočnosťami, neraz oveľa desivejšími než samotné teórie. Všimli ste si, ako vo veľkom začali propagovať potrebu čipovania, dokonca v RTVS, pričom donedávna to boli len „konšpirácie“? Apokalyptické „bez znaku šelmy ani na krok“ sa stáva skutočnosťou. Ide z toho hrôza. Nedajme sa znovu oklamať.

Ak by vláda slúžila slovenskému ľudu a nie zločinným zámerom farmaceutických koncernov, tak by koronavírusovú „pandémiu“ vyriešila veľmi rýchlo tým, že by sa postarala o zvýšenie imunity občanov a liečbu virózy napríklad poskytnutím poukážky vo výške 100 EUR, ktorá by bola viazaná výhradne na nákup vitamínov, minerálov, antivirotík ako aj ovocia, zeleniny (cesnak, cibuľa, zázvor, …). Samozrejme, týmito komponentmi vianočného balíčka by musela byť dostatočne zásobená predajná sieť. Išlo by napríklad o vitamíny C, D3, B komplex, Quercetin, Melatonin, Acylpyrín. Na liečbu by sa používala overená efektívna trojkombinácia azitromycín+hydroxychlorochín+zinok či ivermectin, ktorý je už v USA uznaný ako účinný liek s vynikajúcimi výsledkami, prípadne isoprinosine (je na lekársky predpis). Ale sily zla majú s nami opačné úmysly, nie nás liečiť, ale poškodzovať naše zdravie, nechať nás zomierať a nehorázne sa pritom obohacovať na  našej biede. Zoberme preto svoj osud do vlastných rúk!

Buďme nanajvýš obozretní a opatrní, nedajme sa vakcinovať ani čipovať, ak nechceme zahynúť, či už telesne alebo duchovne. Posilňujme svoju imunitu, dobrovoľne obmedzme kontakty a spoločenské aktivity, neoslabme organizmus podchladením či prechladnutím. Vykonávajme dôkladné umývanie rúk, dbajme na hygienu. Prípadne preplachujme a dezinfikujme dutiny (ústna, nosná). Nenechajme pošliapať našu ľudskú dôstojnosť pochádzajúcu od Boha. Nesmieme podľahnúť šialenej vakcinačnej propagande.

Odporúčania MUDr. Bukovského:  https://www.youtube.com/watch?v=B2YxQ2lneZo

Sluhovia Satana sa nám kresťanom a vlastencom vysmievajú priamo do očí! Už sa neskrývajú, svoje satanistické zlo predvádzajú čoraz drzejšie! Pred prezidentským palácom straší vianočná výzdoba s gýčovým LGBTI snehuliakom a na námestí sv. Petra vo Vatikáne desivé figúrky v skafandroch. Ich miera drzosti už nepozná hraníc. Títo satanisti urazili nás kresťanov, pre ktorých sú Vianoce slávením narodenia Ježiša Krista. A my máme ešte veriť v ich dobré úmysly? Za svoje zločiny proti ľudskosti sa budú musieť zodpovedať.

Aspoň zhodili masky a odhalili svoju pravú diabolskú tvár. Ľudia prichádzajú o biznis, sú prepúšťaní z práce a exekútormi vyhadzovaní na ulicu. Antisociálny liberálny program dovŕši dielo skazy. Až keď ľudia padnú na hubu, až vtedy sa im otvoria oči, čo je nutnou podmienkou vyliečenia sa mnohých z baranovírusu. Nastane sociálny výbuch. Je najvyšší čas na formovanie mohutného a širokého Vlasteneckého Frontu (VF), ktorý zmetie fašisticko-gestapácku moc zapredancov a vlastizradcov Slovenska. Situácia k tomu zreje – rastie hnev ľudu oklamaného a zahnaného do kúta. Sily svetla už čoraz zreteľnejšie preberajú kontrolu nad situáciou a zjednocujú sa do rozhodujúceho stretu. Armagedon je v plnom prúde. Budúcnosť nepatrí globalistom, ale vlastencom, ako vyhlásil Trump. Lavína sa už valí z USA a zasiahne celý svet. Niet cesty späť. Iba vpred! Víťazstvo je naše!

Ing. Peter Kohút, CSc.

člen Združení slovenskej inteligencie  https://zsi-korene.sk/

 

 

COM/CHM 

VELKÝ RESET

V průběhu tohoto roku se z Covidové mlhy, podobně jako lidé v tureckých parních lázních, vynořovala a zase mizela různá slova a pojmy, které pak v ústech politiků a lidu zněly jako fanfáry ohlašující příští rok. Byla tam vakcína, evropská zelená politika, ekonomická krize, klimatická krize, nouzový stav a v neposlední řadě Velký reset.

 

Toto slovní spojení, tak nutkavě připomínající Velký skok čínského vůdce Mao Cetunga nebo Velkého bratra z Orwellova románu 1984, je stále pro většinu lidí záhadou. Nicméně poté, co se papež František přihlásil ke snaze o změnu ekonomického a politického stylu řízení planety, zdá se být pro katolíky vhodné trochu se nad tímto pojmem, který bude pravděpodobně klíčový pro rok 2021, zamyslet. Navíc, když nyní Vatikán přistoupil k  Radě pro inkluzivní kapitalismus , která se svými globálně-ozdravnými levicově-kapitalistickými úmysly nijak netají.

Klaus Schwab – otec Velkého resetu

Za autora projektu Velký reset, který bývá nazýván také Čtvrtou průmyslovou revolucí (4IR), považují média Klause Schwaba, výkonného předsedy a zakladatele Světového ekonomického fóra, který je autorem stejnojmenné knihy – Čtvrtá průmyslová revoluce (2018). Celkově se jeho knižní produkce v názvech podezřele kryje s nejčastěji používanými globálními slogany, např .: Covid-19: Velký reset (2020) a příští rok se má objevit titul s názvem – Angažovaný kapitalismus . Čili vidíme, jaká pak musí panovat mezi světovými lídry dojemná shoda, kdy všichni, včetně papeže Františka, opakují tytéž slogany nebo alespoň slogany z nich vycházející.

V roce 2004 založil Schwab nadaci, na kterou získal peníze z ceny Dana Davida, udělené státem Izrael za ” inovativní a interdisciplinární výzkum “. Tato nadace s názvem Fórum mladých globálních lídrů (The Forum of Young Global Leaders) si vzala za úkol ” vytvořit dynamické globální společenství výjimečných lidí – do 40 let – s vizí, odvahou a vlivem na podporu pozitivních změn ve světě “. V roce 2011 rozšířil tuto instruktáž a vyhledávání nových lídrů a založil organizaci Global Shapers Community Globální síť místních ” komunit ” a ” uzlů“Mladých výjimečných lidí. Jinými slovy vytvořil síť mladých, štědře dotovaných elitářských lídrů, řízených z globalizačního centra a plnících jeho očekávání. K 9. červnu 2020 existovalo 421 takových uzlů s 9 731 nadějnými lídry. Kdoví kolik nám je běhá po Slovensku a Česku …

Kromě těchto aktivit seděl Schwab ještě v množství představenstev koncernů jako: The Swatch Group, The Daily Mail Group, Vontobel Holding, byl členem řídícího výboru Bilderbergské skupiny, čestným členem FC Bayern Mnichov, byl povýšen do rytířského stavu královnou Alžbětou II., Dostal německý rytířský kříž, japonské nejvyšší vyznamenání, francouzskou Čestnou legii, cenu tajemníka OSN a medaili Čínského reformního přátelství. Jak vidno, je to člověk v celém světě známý a nanejvýš oblíbený. Kdo by měl podezření, že to je všechno hoax, tak ať si otevře například Wikipedii.

Už se to peče …

Světové ekonomické fórum, které Klaus Schwab založil, se setkává každoročně ve švýcarském Davosu, a světové ekonomické a politické elity tam ” pečou ” naši budoucnost. Letos tam přišel i kardinál Turkson, který doprovázel před pár dny do Vatikánu delegaci nejvyšších finančníků z  Rady pro inkluzivní kapitalismus . No a právě na letošním setkání v Davosu se vynořil z Covidové mlhy pojem Velký reset , shodný se Schwabovou stejnojmennou knihou.

A už je i rozhodnuto. Přijde velký zlom. Mladí lídři jsou již pravděpodobně za 26 let vychovaní, správné rozmístění po světě, v různých nevládních či vládních institucích a čas zřejmě dozrál na změnu politického a ekonomického systému.

Velký reset je úzce propojen na agendu OSN 2030, která např. pod pláštíkem pomoci proti Covidu-19, šíří v Jižní Americe ideologii LGBT, potratů a eutanazie. Schéma je klasické: finance jsou podmíněny přijetím určitých nanejvýš ” tolerantních ” legislativních opatření. Samozřejmě, že všechny tyto globální ” agendy “, neboť jsou řízeny z jednoho globálního centra, mají programy na jedno kopyto. To, že vycházejí z různých ” uzlů “, jak je plánoval i sám Schwab, by nám nemělo zakrývat celkový pohled na síť.

Ambice Schwaba a jeho následovníků však jdou dál, než jen k elementární sodomii, potratům a odklízení starých lidí, jak ho popsali Aldous Huxley v  Krásném novém světě nebo Benson v  Pánu světa . Oni chtějí totální biologickou, mentální a duchovní transformaci člověka. Schwab uvádí: ” Čtvrtá průmyslová revoluce povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity .” Čili, jde o vytvoření jakéhosi homunkula – sen všech gnostických alchymistů, člověka stvořeného vědou a technikou, nezávislého na Bohu a neměnných danostmi.

To je věčná obsese všech pokrokářů. Přímo nepřeberné množství důkazů o této vůli a kontinuitě sekulární-socializační projektů od osvícenství až po dnešek, najdeme přímo na oficiální stránce Světového ekonomického fóra 1 . V oddělení s názvem Velký reset se můžeme dočíst standardní žvásty popírající křesťanské učení o dědičném hříchu a modifikace Rousseauovských fantazií o dobrotě člověka. Zde je ukázka z jedné kapitoly:

” 1. Změňte své myšlení

První změna bude muset nastat v našem nastavení mysli. Dvě vynikající nové knihy od Thomase Pikettyho Kapitál a ideologie a od Rutgera Bregman Lidstvo ukazují, jak je naše současné myšlení vystavěné na základě zásadně špatných předpokladů, a že zásadní transformace jsou možné právě jen se změnou našeho myšlení.

Piketty zpochybňuje základní předpoklad kapitalismu – že nerovnost je jen nešťastným vedlejším produktem pokroku. Nerovnost je podle něj politickou volbou založenou na chybné ideologii, kterou poskytne trh, a není nevyhnutelným důsledkem technologie a globalizace. Dokazuje, že to není ani pravda, a že to není ani nevratné.

Rutger Bregman boří ještě hlouběji zakořeněný mýtus: že lidé jsou vnitřně sobečtí, nespolupracující a agresivní, a že bez civilizačního vlivu vlád a vůdců by se brzy rozbil řád a vládl chaos. Jeho výzkum více než 200 000 let lidské historie ukazuje, že ve skutečnosti jsme pevně zakořeněni v tom, abychom byli laskaví, kooperativní a starostliví. “

Těžko si představit dokonalejší shrnutí utopických šílenství, jak je známe a posloucháme už několik století:

– nerovnost není přirozená, ale je jen důsledkem politiky a systému
– lidé jsou dobří, jen špatný systém jim brání být dobrými
– vlády, civilizace, státy již nebudou potřebné pro lidský život
Co jsme se jen toho naposlouchali na hodinách občanské výchovy za socialismu, co se jen soudruzi nasnažili, aby změnily myšlení a nahledali ve dne v noci “nového člověka”! Naštěstí i soudruzi nakonec pochopili, že je to nesmysl a snažili se nějak, aby se i “vlk nažral a ovce zůstala celá “.

Bez feudálně-buržoazních prožitků …

Tak tato otřepaná socialisticko-komunisticko-anarchisticko-marxistická písnička, spojená s nadnárodními korporacemi, finančnických klany a lichvářů, to je ten slavný Velký reset .

Co to však bude znamenat v ekonomice a každodennosti? V první řadě začne ideologická masáž, podporující omezení a později možná úplné zrušení soukromého vlastnictví. Zcela dobrovolné to samozřejmě nebude. Neustále volání největších koncernů a korporací po ” přerozdělení světového bohatství ” se asi nemůže spoléhat na dobrovolnost. Bude třeba trochu přitlačit.

Lidé se budou muset omezit a vzdát se ” sobeckosti “, čili i reakčního a tmářského pohledu na soukromé vlastnictví. Nepůjde to snadno. Ale jak se říká: těžko na cvičišti, lehce na bojišti. Rychlý a ničím neodůvodněný skok z pohodlí do krize a nouze, by zřejmě vyvolal příliš velký odpor. Proto nyní svět pravděpodobně zažívá nejprve Velké covidové cvičení , které připraví mentalitu občanů planety na určité utahování opasků, ekonomickou krizi, ztráty příliš svobodného nakládání se svým majetkem a životem a dostane je do pozice, ve které uvítají ” zachránce “. Zatím si můžeme vychutnat krátké propagační video ze Světového ekonomického fóra, ve kterém usměvavý mladý muž hlásá do světa: ” Nebudete nic vlastnit a budete šťastní “,2 abychom se nadechli vůně nového šťastného světa.

Pomalu se tedy začíná vynořovat z mlhy naše budoucnost. Většina je ještě těžko rozeznatelná, ale něco už bylo naznačeno. A co nám zatím prozradili o Velkém resetu páni z Davosu?

” Velký reset pomůže nastavit budoucí stav globálních vztahů, směrování národních ekonomik, priority společností, povahu obchodních modelů a správu společných globálních věcí. Stručně řečeno, Velký reset představuje novou sociální smlouvu pro svět . Nesrovnalosti, nedostatky a rozpory více systémů – od zdravotnictví a financí po energii a vzdělávání – jsou více přítomny než kdykoliv předtím. “ A opět ta záliba sekulárního náboženství v pseudo-biblických výrazech: Nová sociální smlouva – je očividná aluze na křesťanskou Novou smlouvu, čili na spásu, předěl mezi Starým a Novým.

K jejím ohlašování se přidává i britský princ Charles : “Máme obrovskou příležitost chytit se něčeho dobrého z této krize – její bezprecedentní rázové vlny mohou lidi přimět více vnímat velké vize změny. Je to příležitost, kterou jsme nikdy předtím neměli a možná už nikdy nebudeme mít. “ Elity jsou tedy už rozhodnuty – nyní nebo nikdy.

Klaus Schwab dodává : “Svět musí jednat společně a rychle, aby přepracoval všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky. Každá země, od Spojených států po Čínu, se musí zúčastnit a každý průmysl, od ropy a plynu po technologie, se musí změnit. Stručně řečeno, potřebujeme Velký reset kapitalismu . “

Na své internetové stránce hovoří WTF už detailněji, co globální páni plánují, pokud bude možné, tak hned: změny v daních z majetku, zrušení dotací na fosilní paliva, nová pravidla upravující duševní vlastnictví, obchod a hospodářskou soutěž, zkrátka ” všechny aspekty našich společností” .

Leden 2021 – máme plán

Konkrétní detaily plánu na Velký reset, by měly být projednány a zveřejněny během lednového zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. Jelikož však logika věci a činnost socializační, globalizačních a protikřesťanských sil jsou od Francouzské revoluce téměř stejné, co do cílů, netřeba si příliš lámat hlavu nad tím, co konkrétně přinese rok 2021. Zkusme to odhadnout. To, co zde však budeme popisovat, je běh na dlouhé tratě a na příští rok se jen začne. Nezapomínejme, že globální elity jsou mistry v ” salámové metodě “. Každopádně však budou chtít definitivně a oficiálně tento proces odstartovat. Zda se jim to podaří, to už je jiná otázka. Co nás tedy zřejmě čeká:

Prodloužení Covidové kouřové clony – kulminace pandemických opatření s blížícím se lednovým setkáním v Davosu dává tušit, že pandemie tu s námi ještě zůstane, protože se ukázala jako velmi vhodná pro práci s planetou a davy. Signály francouzského prezidenta Macrona, nebo německé kancléřky Merkelové, že Covid-19 zde bude nejméně do léta 2021, naznačují, že se příští pololetí bude usilovně pracovat na Krásném novém světě . A aby občané moc nečuchali a nestěžovali se, tak je třeba je těkavou a zvídavou mysl zaměstnat něčím výjimečným. Nejlepší stavem. Jak řekl sám Schwab: “ Pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitostí na promítnutí, reimaginaci a resetování našeho světa .”

Vakcinace obyvatelstva – v programu na stránce WTF se však nemluví jen o jedné vakcíně. Píše se tam, že je třeba “ zřídit testovací centra; vytvořit mechanismy pro sledování infekcí “, čili to vypadá tak, že tato pandemicko-očkovacích látek diktatura pánům zachutnala, budou ji opakovat a tak vyselektují neposlušné, popírače a odpírače, od zbytku populace. Pak pravděpodobně přijdou sankce za nezodpovědnost.

Tvrdé prosazování ekologické agendy – už jsou na stole i požadavky na prohlášení klimatického nouzového stavu. Ten pěkně doplní pandemický nouzový stav, navodí atmosféru ještě většího strachu a paniky, přičemž zároveň zvýší očekávání “ zachránce “. Omezení v používání soukromé půdy, soukromého chovu zvířat připraví půdu na pomalé odumírání soukromého vlastnictví. Heslo: Tam kde stát všechno spravedlivě zajistí, tam netřeba soukromé vlastnictví, které ničí planetu , bude postupně vtloukáno do hlav.

Postupné omezování hotovostních plateb – peníze šíří virus, třeba se jich zbavit. Čím méně, tím lépe. Navíc, placení v hotovosti je zdlouhavé a tisk bankovek, jejich emise a skladování náročné. To umožní, podobně jako v Číně, lépe trestat městské obyvatelstvo, které má podle globalizačních plánů tvořit většinu na planetě, aby Matka Země méně trpěla, za nedodržování solidarity, sobectví, zdravotní nezodpovědnost apod.

Práce z domu a atomizovaný život v bublině – omezení kontaktů mezi lidmi bude zajišťovat dlouhodobá práce z domu. Společnost Google například prohlásila, že do léta 2021 zůstanou její zaměstnanci doma. Spojí se tak příjemné s užitečným. Globální elity budou moci spokojeně pracovat, podpůrná práce bude atomizovanou a odpor paralyzován v “ bublinách “, které nám doporučuje vytvořit i naše vláda. A z “ bubliny ” nevycházet.

Přesouvání migrantů – nový plán EU na relokaci migrantů je na světě, podle inkluzivního kapitalismu mají i jiné světadíly nárok na přesun světového bohatství, případně na přesunutí za světovým bohatstvím.

Odpovědné křesťanství – bude se prosazovat nové zaměření křesťanství k tzv. odpovědnosti, čili křesťanství bude takové, aby neškodilo nové společnosti. Jednak svou netolerancí a exkluzivitou a zároveň i svým sobectvím, rozuměj snahou zachovat si své tradice i na úkor sociálního dobra a kolektivní planetární odpovědnosti. Již nyní je v médiích šířen obraz křesťany jako nejméně zodpovědných, požadujících svých mší a vyvíjejících podvratnou nelegální činnost.

A více udavačství – sociální odpovědnost předpokládá angažovanost. Kdo je sociálně odpovědný, ten se nebude jen dívat na škůdce, ale ho nahlásí.

No a nakonec, ještě ne v roce 2021, ale pokud vše dobře půjde později, přijde strach pro křesťany a blažená nirvána rovnostářské tuposti pro všelidské stádo. Transhumanismus mu umožní intenzivnější zábavu, více a rozmanitější sexuální zážitky, zbaví ho starosti o majetek a základní potřeby. Zkrátka, čeká ho pravý ráj na zemi.

Branislav Michalka

nwoo.org

 
B. Kuras: Zpráva o stavu civilizace
Autor: V. Podracký
 

Jak to vypadá na konci civilizace, nám objasňuje Benjamin Kuras ve své shora uvedené knize. Vyčerpávajícím způsobem jsou popsány téměř všechny zhoubné jevy. Dlouho jsem přemýšlel jak vypsat všechny nepříznivé a krizové jevy a určit které jsou ty opravdu zhoubné. Ale pan B. Kuras to udělal za mne a jsem tomu rád, protože shromáždit veškeré důkazy je náročné. Vyjma ekologie je jeho zpráva téměř vyčerpávající. Hlavní motiv této knihy je islámská invaze a zhoubné chování levicových liberálů. Vymírání evropských etnik je zmiňováno, ale příčiny nejsou příliš rozebrány. Hodně místa je věnováno novému antisemitismu. Autor se věnuje též cenzuře na sociálních sítích a nastupujícím totalitním metodám. O české submisivnosti, která poklonkuje Západu a kopíruje nesmysly této už zanikající civilizace, píše velmi dobře. Čínu považuje za nebezpečnou, o Rusku se nezmiňuje. Přečtěte si vynikající pojednání o intelektuálech.

Další myšlenky: Nebezpečí islámské aktivity není v terorismu, který je jen vrcholem ledovce. Hlavní je skryté, to je osidlování vedené různými metodami, prosazování se do establishmentu, do zákonů, do politických institucí. Nebezpečí levicového liberalismu je v jeho destruktivních výsledcích ve vztahu k islámu. Především je to zbabělost a její apologie zahalená do ideologických klišé. Je to střet pro Evropana úžasné násilnické a nadřazenost hlásající ideologie s naprostým ideologickým opakem, sebeponižováním, tolerancí ke všemu, sebedestrukcí. A hlavně je to setkání útočníka s naprostou neschopností se opřít o cokoliv, co by bylo v souladu se současnou liberální ideologií a dokázalo zároveň legitimizovat odpor a obranný útok. Současná ideová východiska západní civilizace jsou zbavena možnosti boje, hrdinství, úcty ke své kultuře a sounáležitosti s tradičními kolektivy. Jakýkoliv, jen rétoricky vyslovený odpor, aby vůbec existoval, musí být implicitně nenávistný a jako takový je nepřípustný, proto je nepřípustná i veškerá obrana. Stojíme bezradně odzbrojeni vlastními ideály a necháme se masakrovat. Celkový biologický úpadek, tedy vymírání, tělesná a duševní ochablost, špatný život mladých lidí, kteří nezakládají rodiny, autor nijak nezdůrazňuje, považuje za důležitější ideologické a psychologické působení.

K tomu se pokusím vyjádřit svůj názor, který je spíše doplňující než kritizující.

První věcí je ekologie. Nutno se vyslovit také k ní, neboť pokud bychom ponechali stranou spory o globální oteplování, stále zůstává znečištěné prostředí, které má velký vliv na biologické zdraví člověka, ale také zvířat a celé biosféry. To je jen malé připomenutí.

Další věc je otázka příčin tohoto neblahého stavu civilizace. Zde si myslím, že autor trochu vynechal zásadní vliv globální oligarchie (sice zmiňuje Soroše) a peněz jako takových. Také vliv obrovských arabských peněz jen zmiňuje, ačkoliv se domnívám, že peníze obecně hrají obrovskou, mnohdy podstatnou roli, v daném případě na postavení mešit a placení aktivit. Zde je samozřejmě nutno říci, že otevřený svět a libovolné finanční toky do různých občanských společností ze zahraničí jsou velmi účinné. Muslimové ve Francii, už téměř asimilovaní, se najednou jakoby vzepřeli asimilaci a to ve chvíli, když je navštívili imámové a začali kázat v mešitách. Peníze dělají revoluce i v jiných oblastech než je islám. Můžeme do značné míry říci, že muslimové si nás kupují, stejně jako to dělají různé dotace evropské a různých organizací většinou univerzalistických v rámci jiných námětů. Tento velice důležitý vliv zarazit se dotýká opět ideálů otevřené ekonomiky, která se stala modlou neoliberalismu. Nelze tedy přičítat „otevření brány“ islámské expanzi jen levicovým relativistům a nihilistům. Je to též „otevření brány“ cizím nekontrolovaným, mnohdy neznámým, finančním prostředkům. Potom totiž začíná onen koloběh peněz a lidí: islámské peníze nejdříve podporují organizace hlásající multikulturalismus a možná i jiné segmenty neoanarchismu, hlavně gendrismus a homosex. To vede k dekadenci obyvatelstva, ztrátě porodnosti, kultuře smrti, zároveň přistěhovalcům vytváří prostředí pro neasimilaci. Potom se peníze přesměrují do mešit. Peníze se mohou získávat různě, obvykle založením nějakých podniků.

Další téma, které bych chtěl doplnit, je biologický stav populace, ze kterého je nejvíce viditelné vymírání. Příčina má sice svůj fyzický segment, život zbavený manuální práce a pohybu, práce vsedě u počítačů apod., lenivění a neschopnost nést životní zátěže. Nicméně vše je vždy vedeno pravidly života a ideály, proto ideový segment je důležitější. Dnes se nedostává ideálů obsahujících přesahující hodnoty. Nejdůležitější ztracené hodnoty jsou „hodnoty domova“. To jsou tradice, život v kolektivech rodiny a obce, národní kultura a patriotismus. Tato společenská sounáležitost nesoucí i určitý podíl sebeobětování je důležitá pro nadčasový život společenstva. Lidé v rámci společenstva cítí povinnost zachovat se ve svých dětech nadčasově. Pokud se člověk necítí jako součást společenstva, jde mu jen o jeho vlastní život, který je konečný.

Autor ve shodě s Rogerem Scrutonem odmítá oikofobii, tedy nenávist k domovu, ale přiklání se k oikofilii, tedy milování domova. To pramení z dobrého poznání reality, nicméně oikofilie nespadne z nebes a musíme jednak poznat příčiny oikofobie a cesta k oikofilii musí být nějak definována.

Můžeme se tedy ptát, proč se podařil marxisticky orientovaným aktivistům pochod institucemi a proč jejich teorie nebyla zamítnuta hned tehdejšími lidmi vyznávajícími převážně pravicový liberalismus a konzervativní ideologie? K zodpovězení této otázky si musíme uvědomit, že trockistický komunismus byl na Západě silný a to už v době, když se vědělo, že sovětský komunismus je násilnický a nikdo už v něm neviděl vzor. Převládající pravici zajímalo pouze zachovat svobodnou a demokratickou společnost, ostatní ideály se jí nezdály být nebezpečné. Proto též filozofové tzv. Frankfurtské školy nebyli pociťováni jako nebezpeční. Proti ideálům svobody a individualismu se neomarxisté nestavěli, svobodu prvoplánově neohrožovali a individualismus přijali, proto toto široce rozvětvené dnes převažující aktivistické hnutí lze spíše nazvat neoanarchismem. Na současném stavu bezbrannosti vůči islámu se podílí oba směry starého evropského myšlení, všechno to, co se považovalo za pokrokové a svobodné. Co všechno to konkrétně ve vztahu k islámské expanzi je?

1/ Svoboda náboženského vyznání je součástí všech fundamentálních dokumentů. Nemůžeme tedy muslimům zakázat jejich náboženství. Musíme snášet jeho šíření.

2/ Emancipace žen znamená přednostní poslání ženy v zaměstnání vyrovnat se muži, nikoliv v rodině a výchově dětí. Tím se omezila porodnost a dnes už to zabíhá do popírání rodiny, která je prý konstrukt lidského rozumu, nikoliv přirozený útvar. Návrat k vařečce by ženy nepřijaly. Obnovit rodinu alespoň se třemi dětmi bude velký problém.

3/ Technický pokrok nahrazující lidskou práci osvobodil člověka od manuální práce. Ale člověk to nenahradil dostatečně umělými tělesnými zátěžemi – cvičením a sportem. Navíc moderní život přinesl stresy. Ještě horší, že změnil životní styl na sedění u počítače místo přirozeného pohybu. Technický pokrok vedl ke konzumní společnosti a k neustále se navyšující spotřebě, což sice nemusí být podstatné, pokud se nezačnou vyčerpávat zdroje a ničit příroda.

4/ Sociální zabezpečení chudých a početných rodin přímo nahrává muslimským rodinám, které se na úkor státu množí.

5/ Současný exindividualismus rozkládá kolektivy, lidé se nesdružují, neuznávají rodné kolektivy národa a státu, stávají se univerzalisty. Proto nejsou schopni se sdružit k obraně, neuznávají autority. Individuální svoboda, velký a stále propagovaný výdobytek západní civilizace, umožňuje ve své exaltované podobě vyhnout se povinnostem k přirozenému kolektivu, nebránit kolektiv, umožňuje jej zrazovat bez trestu. Individualisticky bezideově vychovaný člověk bez vztahu k domovu se automaticky stává oikofobem. Početní oikofobové potom se neřídí žádným řádem, směřují k anarchii.

Jestliže tedy vstoupíme do boje s muslimským šířením a chceme jej zarazit (a nejsme schopni muslimy integrovat), potom nám samotné principy evropských hodnot překáží v sešikování obrany.

Závěr:

Autor ve své knize vyčíslil devět bodů záchrany civilizace. Všechny body lze akceptovat, jenom je problém, kde se vezme základ nutící lidi dodržovat tyto body? Můžeme dokonce si vymyslet i další body, ale někdo je musí zařadit do „konstituce obce“. Musí souhlasit s „evropskými hodnotami“, ale musí někdo mít úctu k institucím a k řádu. Kdo tu úctu bude vykonávat? Snad ne tito dnešní rozhádaní jednotlivci hájící jen sebe sama a propadající neoanarchistickým ideologiím.

Dnešní exaltovaní individualisté už společnost neuznávají, její osud je nezajímá, národ je zbytečný konstrukt intelektuálů, rodina je sociální konstrukt atd. Oni z kolektivů vystoupili do prázdnoty už dávno v době, kdy zhoubnost tohoto jednání nebyla viditelná. Když se objeví sebemenší nepřítel, jednotlivec hájí jen sebe svými slabými silami, jinak nemají jednotlivci koho bránit, když kolektiv neuznávají. Muslimové nejsou sami od sebe zatím žádným velkým nebezpečím. Nebezpečím se stali tím, že proti nim nestojí žádná síla. Oikofobie nespadla s nebe. Veškerý ten ústup, který autor této knihy popisuje, je zapříčiněn individualismem, který exaltoval v onu oikofobii autorem popisovanou, která se projevuje sebemrskačstvím, sebepoškozováním a vůbec celým tím deviantním myšlením osamoceného jednotlivce, který řeší jen svůj momentální problém, a problém s muslimy řeší strategickým ústupem před agresivním útočníkem.

Nejprve je potřeba „vyjít z exindividualismu“ a vrátit se ke kolektivům a jejich tradičnímu řádu, což samo o sobě již znamená přejít k oikofilii. Není jiný výstup z krize než ten, že se člověk stane opět součástí národního a rodinného kolektivu s instinktem sounáležitosti a schopností se sebeobětovat pro tyto kolektivy. Když tyto kolektivy přijme za své, bude je i bránit. Nemusíme se ani příliš zabývat metodami, kterými to udělá, pokud bude chtít kolektiv bránit, metodu si najde.

czechfreepress.cz 
J.B.Pollak:

Výzva policie v Minneapolis: Kriminálníkům se raději poddejte...

Miroslav Suja
Vedení policie amerického města Minneapolis se k obyvatelům obrátilo s touto výzvou: „Buďte připraveni vzdát se svých mobilních telefonů a peněženek, jestliže je na vás budou lupiči vyžadovat. Nehádejte se s nimi a v klidu se jejich požadavkům poddejte“.

Tuto“preventivní radu“ rozšiřuje minneapoliská policie prostřednictvím místní televizní sítě ABC a své výzvě dodává, že město čelí zvýšené vlně loupeží všeho druhu, včetně loupeží aut. A to zvláště ve třetím okrsku, což je oblast, ve které byl George Floyd zavražděn policejní hlídkou a kde protestanti vyplenili sídlo policie.
Pollakovu zprávu nám s titulkem: „Demokraté spláchli osobní bezpečnost, zákon a pořádek do záchodové mísy“ poslal P.C.Roberts.
Překlad: Lubomír Man

 

Odhalený Gates? Jeho firma v Německu je blízko cíle. Vakcína pro-ti koronaviru?

ROMAN BEDNÁR

Senzační odhalení rafinovaných triků Billa Gatese v světovém “cirkuse” s názvem korona. Sledoval jsem jeho stopy vedoucí do Mohuče. Byl jsem si tam prohlédnout “jeho” firmu a získal jsem zajímavé informace.

Jen málo informovaných ví o tom, že jedna malá nenápadná a neznámá (jen několik let existující) firma v Mohuči je účastníkem napínavých závodů, kdo první na světě vytvoří účinnou vakcínu proti Covid-19. A podle všeho konkurence o ní ani nic neví.

A firma dokonce má velkou šanci závod vyhrát, ačkoli v ní zpočátku nepracovali žádní mimořádně renomovaní experti. Vše se v ní ale najednou změnilo, když si ji vyhlédli před nějakým časem jako favorita pro své cíle Bill a Melinda Gatesovi. Vysypali do ní plné “měchy” peněz a vše se v ní změnilo – dostala nové smělé cíle a hned tam byli i skvělí experti.

Vše tam běží perfektně jako namazané (mazivem jsou miliony od Billa) a vše běží velmi rychle. Všechny obvyklé formální byrokratické překážky, které by jen zdržovaly firmu na cestě k cíli odstranili důležití lidé v Německu.

A firma Gatesových, která jim oficiálně samozřejmě nepatří (jen ji “neziskově podporují”), dokázala v neuvěřitelně krátkém čase dostat povolení od příslušných německých úřadů dohlížejících na výrobu léků a vakcín, že už dokonce smí testovat svůj produkt na lidech.

Všichni ostatní v podobných případech musí testovat své nové léky a vakcíny dvakrát – jsou na to předepsány dvě testovací fáze a v obou musí být dosaženy stejné úspěšné výsledky.

Pro firmu Gatesových byla ale i zde provedena výjimka (určitě ne zcela “zadarmo”).

Firma totiž smí sloučit obě fáze do jedné – jinými slovy druhá fáze jí byla odpuštěna, čímž ušetřila čas. A kdo chce vyhrát, musí být rychlejší než všichni ostatní.

Firmě se tak podařil skutečně husarský kousek – v extrémně krátkém čase dostala svůj vakcinační produkt proti koronaviru tak daleko, že odborníci, kteří dohlížejí na přípustnost takových produktů, jí už vystavili povolení pro klinické testy. Tuto expertizu potvrzuje známý německý Paul Ehrlich Institut v Langene. Mimochodem, je jen na skok z Mohuče – něco více než 30 kilometrů.

 AKTUÁLNÍ TÉMA se Zeleným nebo i jiným údělem:

I.KANT

Pamatujete si ještě, jak jsme tady před několika měsíci, hlavně na podzim, řešili Gretu? A pochopitelně její fanklub záškoláckých bratrů a sester? Tiskovka střídala tiskovku, svolávaly se kongresy Fridays for future, Greta tam vyháněla novináře, naši novináři se ptali našich hošíků, proč je Greta vyháněla, a hošíci říkali něco o soukromí (fuj taková netransparentnost, mohli jsme se alespoň něco dozvědět o svazáckém hotelovém životě), pak Greta dštila síru a lávu na ctnostné politiky v OSN, kteří jí v rytmu tleskali, jak členové komunistických sjezdů zdravici komsomolců a pionýrů, kteří v rytmu pochodových písní přinášeli pozdravy mládeže. A asi nejen já jsme se zděšením pozorovali, že se nikdo z těch ctnostných diplomatů nezvedl, a nezakřičel „Král je nahý“ a to už si nedovolím pomyslet na situaci, že by někdo mohl zvolat „ Je to blázen, hoďme na ni síť“. Tak statečný nebyl ani jeden z nich.
Shrnuto a sečteno, Fridays for future děkoval, že budou jejich sympatizanti nevzdělaní a hloupí, a jeho děti budou mít více šancí v životě, já zde razil (tehdy provokativně) heslo, že Gretina opatření podporuji a mám ji rád, protože až bude zavedeno to, po čem touží, globalismus skončí a EU spolu s tím. Bylo totiž jasné, že tato švédská dívenka vlastně podporuje lokalizaci výroby, soběstačnost v potravinách, a pak už jen tak trochu mimo pozornosti drobná diktátorsko fašistická omezení, jako že když do USA, tak jedině lodí, a náhradní ledvinu nikdy ne letadlem nebo snad automobilem, ale nějakým elektrickým kočárem.

Bylo to divoké jaro, léto a podzim, propaganda s Gretou a Extinction Rebellion nebrala konce. Mimochodem Extinction Rebellion (to jsou ti přilepovači k silnicím) dokonce požadovali v zájmu uskutečnění jejich cílů politické revoluční změny pomocí lidových shromáždění (ať žije kulturní revoluce 2). Všichni aktivisté světa se pustili do zelených údělů, EU (z nedostatku opravdových jiných politických programů) začala pracovat na Zeleném údělu pro Evropu, byli jsme zahrnuti čísly, kolik to bude stát. Po Gretině výstupu v OSN jsem napsal, že je to její konec, což se pak skutečně stalo, začala být upozaďována, mizela, protože byla nahrazována politickými rozhodnutími, která byla stejně hloupá, jako Gretiny názory. Důkaz faktu, že debilita není vázána na fyzickou osobu. Obecně mezi kydajícími převažoval názor, že tohle vše, co chtějí spáchat, nepovede k dobrým koncům a v zásadě bude znamenat cestu zpět.

A pak se to stalo.

Je jedno, jestli budeme měřit v metrech nebo loktech. Stalo se to.

Letadla přestala létat, a to zásadně. Zastavil se turistický ruch, a to zásadně. Možná na dlouhou dobu. Zastavila se výroba v mnoha továrnách, a to především v těch, u kterých jsme si to nedovedli představit. Z hodiny na hodinu byly odstaveny technologie, které nesvědčí životnímu prostředí. Začalo se mluvit zcela vážně o potravinové soběstačnosti, protože Ti, kteří do toho vidí, už vidí, že případ, kdy si státy vzájemně bránily v zasílání zdravotnického materiálu, se bude pravděpodobně za chvíli objevovat v distribuci potravin. Díky omezení dopravy nemá kdo sklízet zeleninu na určitých místech v Evropě, ale i u nás doma. Jsou kritizovány jako idiotské kroky německé vlády, která chce, či už spustila letecký most pro gastarbaitry z východní Evropy, aby jim měl kdo sklidit salát (a stejně to množství otroků nebude stačit). Kritizována nejen pro uhlíkovou stopu, ale hlavně proto, že kvůli ceně nechce na pole povolat např. studenty. Atd. atd.

Koho bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Gretě se její sen splnil. A nám, kteří si to neuměli ani představit, teď nastavuje zrcadlo pravdivosti našich předpovědí. Vyhodnocení je snadné. Byla pravdivá. Naše dnešní prohlášení (a nejenom zde na Vidláckém dvorku), která říkají, že svět už nikdy nebude stejný, jako byl, jsou podložena zkušeností, kterou zažíváme.

A povšimněte si prosím, že tento Gretin svět, po kterém bylo voláno, a který byl požadován a na který se stavěly rozpočty světových institucí, přišel sám, rychle a důsledně. A povšimněte si, že na něj vůbec není reagováno pozitivně ze strany zelených aktivistů tak, jak je malováno v jejich šílených zelených snech. Jediné, co jsme se od nich dozvěděli, byl fakt, že Greta onemocněla koronavirem a sama seFridays for Future a Greta dnes mlčí, místo toho, aby vítali společně stav, po kterém volali. z něj vyléčila. Proč ne, když vidí molekuly kysličníku uhličitého prostým okem.

 Teď jsou totiž vidět následky, které oni prostě odmítali připustit. Hledí  na nás nekonečná tlama nákladů, které koronavir bude stát, miliony pracovních míst, která budou ztracena, možná miliony lidí o hladu, nedostatek léků, pokud bude dotažena válka s Čínou o trhy do konce, atd. atd. Nyní vidíme, jak může vypadat svět, o kterém Greta snila.

A ti, kteří ji tleskali na různých světových fórech, se neodvažují zvednout hlavu, aby se jich někdo náhodou nezeptal, zda si takový Gretin svět pro své voliče uměli představit, a jestli takový chtěli nebo byli pouhými pokrytci. Tak třeba u nás můžeme pozorovat některá politická uskupení, která se Gretou oháněla a dnes volají po obnovení výroby. Ano pokrytci.

Jsou před politiky jenom dvě cesty. Buď to, co se stalo, dotáhnou do konce Gretiných snů, nebo znovu obnoví život, který jsme znali. A protože se volby vždy někde konají nebo blíží, můžeme odhadnout, jaký bude výsledek.

Pokud se ovšem někdo nerozhodne Gretiny sny dotáhnout do konců, statků a hrdel. Pak nás čeká, jak je dnes zřejmé, diktatura. My starší víme, jak ji přežít. Naučili jsme se to. Bojím se o mladé.  Koronavirus na rozdíl od diktatury postihuje ty starší. Diktatura ty mladší, mladí soudruzi z Fridays for future.

 

TÉMA PRO PŘEŽITÍ NÁRODA:

Dá se předpokládat, že COVID-19 není poslední infekce a přijdou další epidemie a pandemie. Je třeba, aby na to byla společnost připravená a vzala si z toho poučení. Mám na mysli připravenost nejen na pandemie, ale také bohužel na válečný konflikt, blackout, finační krizi, které po této pandemii můžou následovat. Prostředky vlády by se měly přesměrovat od hédonismu a užívání si na přípravu na krizové situace.

Obyvatelstvo není na toto připravené. Žijeme v představě, že nám nic nehrozí, že nehrozí pandemie, blackout, válečný konflikt, bankovní krize, že se všechno zvládne a někdo to za nás vyřeší. Ani nezmiňuji migrační krizi, ať mě někdo neobviní, že jen šířím politiku SPD. Je důležité nešířit paniku, ale jasně lidem říct, že tyto situace mohou přijít. Černé labutě nelétají jednotlivě, ale v hejnech. Když přišla pandemie, čeho se nyní bojí vláda? Bankovní a finanční krize! Jde mi o to, aby si lidé uvědomili, že nežijí v bezpečném světě, a byli na to mentálně připraveni. Věděli, co mají dělat, pokud ke krizovým situacím dojde, a co bude dělat vláda, aby jim zajistila základní životní potřeby...

Úryvek z čánku MUDr. Vladimíra Zlínského

 

Kam kráčíš ,,národe“?

czechfreepress.cz 

Šlo o zničení Československa

Lenka Doubravská

7. 11. 1989 mi bylo 28 let.

Byla jsem toho dne na Albertově, na Vyšehradě, i na Národní, a prožívala jsem tu euforii. Fandila jsem pak chvíli i Havlovi a jeho družině, a vyrobila jsem si z moduritu placku OF.
 

Do  práce jsem nosila trikolóru na kabátě, účastnila se dalších  demonstrací, a myslela jsem si uboze a naivně, že tu jde o naši zemi –  lepší a krásnější. Dnes bych si za to nafackovala. Brzy mi spadly růžové  brýle (někomu dodnes ne), a dnes je jasné, o co šlo. Šlo o majetky  pro  kolaboranty, kolaborantskou šlechtu, církve a sudeťáky.  O prolomení  Benešových dekretů. Od začátku.
Šlo  o zničení Československa, továren a podniků konkurujících těm  západním, o rozdělení naší země na dvě malé bezbranné zemičky. Lituji,  že jsem nevěřila své babičce, která tehdy plakala a říkala, že tu zase  bude hrstka bohatých, kteří budou mít za prachy vše, včetně práv, a  zbytek lidí bude místo života bojovat o finanční přežití. Babička zažila  první republiku, 2. světovou válku, a celé období až do „sametu“, takže  věděla, o čem mluví. Dnes zase mně nevěří moje děti, že ti, kdo dnes  chodí na Letnou, jdou řvát jen za práva boháčů a za to, aby dosavadní  korytáři a zlatá mládež nepřišli o svá koryta.

Na  Letné řvou postavy stojící proti lidu, ne s lidem. Oni lid nenávidí,  protože nevolí jejich loutky zaprodané západním loutkářům. Letná –  milion chvilek nenávisti, pražská kavárna, sluníčkáři, předskokani z  pódií a tyjátrů – všichni jedno jsou: pátá kolona.

Rozvraceči  státu, kteří chtějí zvrátit výsledky demokratických voleb ve svůj  prospěch,  ponížit a degradovat hlasy dolních deseti milionů. Dnešní  Letná má plnou pusu demokracie, ačkoliv vůbec nepochopila, co to  demokracie je. Já tedy neoslavuji  třicet let svobody.

Je  to 30 let svobody tunelářů, exekutorských mafií, podvodníků, Havlem  amnestovaných zločinců, likvidátorů fabrik, podniků a zemědělství.

30 let ničitelů našeho školství, zdravotnictví, kultury a tradic, rozkradačů státu a rozdavačů peněz z našich daní.

Je to 30 let svobody silných zemí EU, které v naší zemi řádí svými kvótami a diktáty.

30 let svobody developerů, kteří ničí Prahu a další města a vesnice.

30  let svobody realitních predátorů, kteří dodnes nadhodnocují ceny bytů  do nehorázných výšin, a nikdo je nezastaví. Naše města už za chvíli  nebudou naše, protože si v nich, ač jsme se tam narodili, nebudeme moci  dovolit bydlet.

Nechápu, jak někdo může slavit událost, jejímž výsledkem je zničení Československa a vše, co jsem výše vyjmenovala.

Kampaň kolem výročí r. 89 mi připadá odporně hysterická, a nemůžu už to poslouchat, ani se na to dívat.

Nikdo si tehdy nemyslel, že z Československa nezbyde ani kámen na kameni.

Nikdo  z nás nečekal, že se cizákům rozprodají pozemky, domy, celé čtvrti,  klíčová odvětví, podniky se staletou tradicí, energie, voda.

Nikdo  nečekal, že co se nerozprodá, to bude vytunelováno a zlikvidováno, jako  většina podniků a továren, které před „sametem“ živily mnoho generací  rodin (vedlejší státy přece nepotřebují konkurenci).
Nečekali jsme, že přijdeme o cukrovary, mlékárny, masokombináty, zemědělská družstva a soběstačné potravinářství.

Nikdo nečekal, že se budeme muset plazit pod nesmyslnými a bezbřehými diktáty EU.

Nikdo nečekal ani to, že nebudeme smět chránit své hranice.

A je tu někdo, kdo chtěl, abychom měli třetinové platy, ale vyšší ceny všeho, než v ostatních zemích EU?

Nečekali  jsme ani to, že staří lidé po celoživotní dřině nebudou mít jistotu  bydlení, lékařské péče, a že se budou muset rozhodovat, jestli mají  vydat peníze za léky, nebo za jídlo, protože na oboje nemají.
A  nečekali jsme ani to, že většina médií, politiků, a mládeže s vymytými  mozečky budou starými lidmi opovrhovat, vysmívat se jim, a nejradši by  prosadili, aby neměli ani volební právo.

Vůbec nikdo snad nečekal, že se z naší země stane rejdiště developerů, exekutorů, a podvodných šmejdů.

Nečekali  jsme, že soudy budou pracovat ve prospěch šlechty, kterou zrušil a  zakázal už Masaryk, že budou vydávat majetky kolaborantům, a že se tu  začnou vyzdvihovat sudeťáci.
Myslím,  že nikdo z nás nečekal ani to, že tu bude pátá kolona rozvracečů státu,  kteří beztrestně sprostě uráží nejdemokratičtěji (protože přímou  volbou) zvoleného prezidenta republiky.

A  že na Letné v dnešní době budou za „demokracii“ demonstrovat ti, kteří  vše, co jsem tady vyjmenovala, zavinili, nebo tomu napomáhají.

A že tam nejvíc budou řvát ti, kteří ani neví, co to demokracie je.

Demokracie znamená VLÁDA LIDU. Ne samozvaných řváčů z neziskovek a podivných spolků.
Lituji lidi, kteří nepoznali, že ten ve skorohenlajnovském mundůru není na Letné pro ně…

 

 

czechfreepress.cz 

Hloupá Evropa.

Miroslav Suja

Za posledních 30 let se emise oxidu uhličitého ve Vietnamu zvýšily 984x, v Bangladéši 510x, v Číně 354x, v Indii 305x, v Saúdské Arabii o 285% ... atd.

Uvádí se, že světové emise do dnešních dnů vzrostly asi na 38 miliard tun CO2.
Ve zmíněných třiceti letech z největších 50 znečišťovatelů, pouhých 12 zemí emise snížilo. Hlavně země Evropy. Dříve se na světových emisích Evropa podílela asi 19 procenty, v současnosti světu přispívá 9 procenty. Je docela zajímavé, že USA mají stejné emise na úrovni před 30 lety, ale podíl na světovém znečištění klesl z 22 na 13 procent.

U snížení emisí USA zafungovaly pouhé počty, když vedle toho, co jsem uvedl, na příklad Irán znečišťuje ovzduší Země o 225 %, Indonésie o 216 %, Turecko o 187 %, Jižní Korea o 150 % a další atd...

Elektromobilita.

Kdopak v EU přišel na to, že auta na elektrický pohon povedou k tzv. nulové uhlíkové stopě? Každý normální člověk ví, že jedna plus jedna je dva. Proto se tohle přání vyplní jen v případě, že elektřina se bude líhnout mimo naší drancované Země. Přátelé... perpetum mobile ještě nikdo nevynalezl! A zastydlá studentka Gréta a její protagonisti, perpetum mobile určitě nevymyslí. Ovšem, možná jim světová organizace udělí nově pojatou Nobelovu cenu, za blábol.

Uvědomují si „strůjci pokroku“, že samotná výroba baterií do aut škodí přírodě víc, než tolik omílané CO2. A co likvidace použitých baterií? Proti zeleným mozkům se už nesměle vyskytují výzkumy, kolik se výrobou 1 kWh elektrické energie, do atmosféry dostane emisí. Podle jednoduchých počtů postačí, když emise oxidu uhličitého na 1 kWh vynásobíme spotřebou elektromobilu v kWh a můžeme porovnávat!

Hodnoty záleží na způsobu výroby elektřiny v jednotlivých zemích, podržím se svojí vlasti. U nás se při výrobě jedné kWh elektřiny, dostane do ovzduší 428 gramů oxidu uhličitého. Jestliže elektrické auto spotřebuje na 100 Km 25 kWh, potom emise dosáhnou 10 700 gramů. To znamená 107 gramů na 1 Km. S podobnými emisemi jezdí i nová auta se spalovacími motory, se schváleným limitem 96 gramů na 1 Km. Tedy, jestli bychom jezdili na elektřinu, nulová uhlíková stopa je výmysl a lež.
„Levné“ elektromobily.

Ještě přidám další fakt. Dobíjení elektromobilů je zdlouhavé a energie rychle podražuje. Dodavatelé nabíječek oznámili razantní zvýšení cen. Už nyní je dobití baterií dražší, než jízda se spalovacím motorem. Za každou kilowatthodinu nově majitel elektromobilů zaplatí 0,79 eura. Například nabití elektroauta s baterkou o kapacitě 40 kWh vyjde téměř na 850 korun, při dojezdu zhruba 350 Km. Podbízivé reklamy tvrdí, že můžete nabíjet doma ze zástrčky, ale nikdo neřekne, že na to budete potřebovat celý den.

Co ale dělat, když auto potřebujete neustále k dispozici, nebo se vydáte na delší cestu? Nezbývá než pátrat po rychlonabíjecích stanicích, které jsou teprve naplánovány v dutých hlavách malých Grét. Že jsou elektroauta levnější na výrobu, protože mají méně součástí než automobily se spalovacími motory? Na ceně to není vidět a co potom, až po krátkém čase budete kupovat novou baterku a když brzo přijde předpokládané zdražení elektřiny.

Autor: Karel Stýblo

 

 

Chcete pochopit, proč se ve světě dělají stále nepochopitelnější rozhodnutí? Pak čtěte a pozorujte svět, politiky, vládce ...a lidi...

zvedavec.org 

Vlastimil Podracký

V končícím roce jsme byli v celé západní civilizaci svědky událostí, jejichž většina má v pozadí pokračující zásadní spor této doby mezi aktivistickým univerzalismem a konzervativní opozicí.
Probíhající spor a ideologické pozadí
Aktivistický univerzalismus neztratil na iniciativě, zvláště u nás, byť by se zdálo, že konzervativci obhajující lokalismus v Polsku, Maďarsku a v USA jsou na postupu. Poslední britské volby ukázaly, že Britové zvolili lokalismus a z EU opravdu odejdou. Tím více jsme v hledáčku univerzalistů my a vidíme jejich sílící tlak, protože my jsme nástupiště proti Polsku.

Univerzalismus je největší, ale nejskrytější nebezpečí pro západní civilizaci.

Vzniká z neomarxismu, z trockismu a teoreticky vychází z tzv. Frankfurtské školy. Základem tohoto myšlení, kterému podlehla většina filozofů a podporuje většina univerzit, je předpoklad, že člověk je dokonalý tvor sám od sebe a má v sobě morální řád (někdy je to nazýváno „přirozený svět“). Na základě toho je člověk vnitřně dobrý, všichni lidé jsou si rovni, protože jsou uvnitř stejní (univerzální), špatným člověka dělá společnost a tradiční řád. Člověk se tedy musí „očistit“ od pravidel a být sám sebou. Budoucí „očištěné“ lidstvo bude tedy šťastné a krásné, protože bude žít svobodně, nezatíženo řádem, všichni budou si vzájemně bratry. Trockého bolševici to začali realizovat v sovětském Rusku, Stalin ovšem všechny trockisty zlikvidoval a celý život s nimi bojoval, protože pochopil jaká je to zhouba pro funkčnost státu.

Aktivita univerzalistů k těmto „šťastným zítřkům“ směřuje, tedy zbavit člověka rodinných stereotypů vychovávajících děvčata a chlapce v rozdílných rolích podle pohlaví, dokonce nechat dítě pohlaví vybrat. Člověk musí ztratit národní a etnické přesvědčení, zamítnout identitu se svými rodnými kolektivy: národem, obcí, rodinou, a stát se volným ptákem globálního světa bez ukotvení a emotivních vztahů. Antropologické rozdíly v barvě pleti, v sexuální orientaci, v pohlaví, se nesmí vnímat jako rozdíly. Kultury se nejprve promíchají a potom zaniknou.

Připomenu, že doposud všechny úspěšné společenské režimy se snažily o rovnost příležitostí, nikoliv o rovnost ve výsledku Tradiční řád vyjadřující rozdíly mezi muži a ženami se vyvinul přirozeně podle vlastností jednotlivých lidí. Důležité bylo chování a přínos pro společnost. Důležitá byla práce, podle které byl člověk hodnocen (to nemuselo být jen penězi). Univerzalisté neuznávají zásluhy, odmítají jakoukoliv strukturu, odmítají vnější řád. Řád přece máme každý v sobě, až se odstraní všechny nánosy vnějšího řádu, vynikne onen zářivý vnitřní lidský řád. Všichni si budou rovni, zaniknou války a všechny problémy.

Tato výchova už postupuje a v podstatě znamená, že lidé se stávají osamocenými jednotlivci, ztratili identitu, mají problém založit rodinu, nevidí potřebu mít děti, mají pouze individuální solidaritu, ztratili kolektivní ctnosti: věrnost, úctu, jednotu. Spojuje je jen štvaní a zlostné vykřikování uvnitř názorové bubliny. Lidé jsou opět rozděleni na my (univerzalisté) a oni (zlí nacionalisté, sexisté, rasisté, homofobové apod.). Piráti jsou přímými nositeli této ideologie, této zhouby, tohoto rozkladu. Tento směr podporuje EU a peníze globální oligarchie. Prý jsou to evropské hodnoty (jak směšné!).

Vyspělý svět se potácí v této obrovské přeměně v nihilistické konzumenty nezajímající se o osud rodných kolektivů, o budoucnost národa, procházející přeměnou ve volné ptáky globálního světa bez domova, bez víry, bez sounáležitosti mezi sebou a úcty ke skutečným morálním hodnotám. Nezájem, hédonismus, nihilismus, zvrhlá kultura, postupné vymírání z generace na generaci, to je výsledek univerzalismu.

Chtěl bych podotknout, že ekologie nezapadá do univerzalismu, naopak vyžaduje identitu se svojí zemí, ale univerzalisté si ekology většinou ochočili a využívají ekologie k prosazování totalitních projektů, tedy těch, které by lidé nikdy demokraticky neschválili. Zároveň ovšem kapitál využil tyto projekty ke svým ziskům na úkor státu a občanů. Univerzalisté deformují ekologii jako globální hnutí, zatímco ekologie je bytostně lokální a řešitelná pouze sofistikovaným využitím lokálních obnovitelných zdrojů pracujícími místními lidmi, kteří mají lásku ke své zemi a kolektivní sounáležitost. Jak zmanipulovaně a trapně vypadají ekologové hájící třeba gender-feminismus.

Univerzalistický aktivistický program
Univerzalisté přitvrdili osočování Ruska a Číny. Štvaní proti Rusku není „předsudečná nenávist“, proti Rusku se štvát může. Proč po třiceti letech najednou otevírají záležitosti vztahující se k sovětské armádě, osvobození Prahy Vlasovci, pomníkům apod.? Proč vadí smlouva Prahy s Pekingem? Pokud vím ruská nebo čínská strana nic takového nevyprovokovala. Začalo to prohlášením BIS v loňském roce, že prý máme sovětskou verzi dějin ve školách, a Rusko a Čína jsou nebezpečí. A od té doby jako na povel nastoupili organizované šiky univerzalistů k útoku. To neznamená, že Koněv není problematická osoba a Vlasovci by si nezasloužili nějaký pomníček, tady jde o výbuch provokací ohledně námětů, které třicet let nikoho nezajímaly. Nejspíš je to kouřová clona, aby se něco za zády obyvatel prosadilo, třeba migranti a přepsaná historie ve školách. Musí vytvářet nepřítele (jako kdysi komunisté), aby zdůvodnili svoje totalitní praktiky, omezení volného vyjadřování na internetu, selekci názorů ve sdělovacích prostředcích. Samozřejmě, že potom zakážou i jiná vyjádření, která se nazývají nacionalistická, rasistická, sexistická, genderově nevyrovnaná a obsahující „předsudečnou nenávist“. Potřebují každého oponenta označit jako ruského agenta, stejně jako kdysi komunisté označovali oponenty za agenty imperialismu. Každý, kdo hon na čarodějnice podporuje, neujde tomu, aby ho mlýn nesemlel. Nejprve se začnou za asistence „opožděných“ antikomunistů zoufale honit ruští a čínští trollové, potom se lehce přejde na nacionalisty, údajné rasisty, homofoby, sexisty apod., nakonec budou mít všichni obavy cokoliv nezávislého říci. Možná, že ani komunisté nezasahovali do života takovým rozsahem témat. Dnešní mladí lidé neví, co podporují, netuší, že likvidují svoji budoucnost, že likvidují kulturu, která má skutečný obsah.

Univerzalisté, kteří vstoupili na půdu totalitarismu, si na sebe vzali spoustu problémů. Jako všichni lháři a manipulátoři nesmí dovolit jiný názor a dokonce ani pravdu a svobodnou diskusi. Křečovité jsou obavy, aby náhodou někdo nejel do Číny na nějakou konferenci, aby neměl obyčejné obchodní a lidské styky s těmito zeměmi, prostě aby nepoznal realitu té země a neodhalil univerzalistické lži. Čína a Rusko sice nejsou svým politickým režimem žádný vzor, ale mohou obsahovat momenty normálního života, které shledají lidé žijící v totalitě univerzalistů přitažlivé: konzervativní pohledy na rodinu, genderově nevyvážené obrázky pro děti, kolektivní sounáležitost, úctu k autoritám, věrnost hodnotám. Univerzalisté jako nihilisté mají příšerné obavy z přirozených, zvláště kolektivních hodnot (věrnosti, jednoty, úcty). Obrovská kampaň spuštěná proti Home-Credit, který zřídil agenturu na zahájení diskuse o Číně, připomíná nastupující komunisty v r. 1948. Myslím si, že pro skutečnou svobodnou diskusi už není prostor, facebook ji blokuje, jiná média jsou omezována a hlavní sdělovací prostředky budou vždy jen předstírat diskusi, jinak velice hlídanou a řízenou tak, aby z vytýčeného směru neunikla ani myš.

Osvoboditelská vize Sovětského svazu je pro univerzalisty obrovsky nebezpečná, protože nějaká verze německé nadvlády nebo germanizace se může v rámci EU opakovat a Rusko se velmi rychle zase stane žádoucím zachráncem. Nechci obhajovat komunisty, ale oni přecejen popravili a věznili nějaké odpůrce a nevinné lidi k zastrašení, ale to přece nelze srovnávat s vyvražďovací politikou Německa s desítkami milionů cíleně zabitých. Jen malé pípnutí ohledně sovětské záchrany našeho národa před totální likvidací německým nacismem, se musí zadusit obrovským propagandistickým úsilím a zbořením artefaktů, jehož počátek vidíme a jehož aktéry jsou především univerzalističtí Piráti, dobře vyškolení a vedení svými zahraničními centry.

Výchova k národnímu sebevědomí musí být zlikvidována. Proto je nutno naše národní obrození prohlásit za „sovětskou verzi dějin“. Všechno východní musí zmizet, možná dojde i na Cyrila a Metoděje a staroslovanský církevní jazyk. Kdo bude hájit českou národní identitu, nebude kydat hnůj na první republiku, nebude odmítat české národní obrození, bude mluvit o historickém nebezpečí v Německu, bude odmítat migranty, může být obviněn z mnoha hříchů, především z nacionalismu a „předsudečné nenávisti“, ale nyní už i ze „sovětismu“ a potažmo z komunismu a tím pádem ze služby Putinovi. Vyhlášením obrozenecké verze dějin za sovětskou a sloužící Rusku vznikl další nástroj pro likvidaci oponentů, ale pokud se tato superlež má použít, musí se stálým opakováním a výchovou ve školách stát pravdou. To nelze jinak než v prostředí nedemokratické nadvlády.

Totalita jako přirozené východisko univerzalismu
Funkční demokracie musí mít splněny dva základní předpoklady: 1/ V jisté míře uzavřený, nejlépe národní stát, který nedovolí vnější vlivy na exekutivu, eliminuje moc mezinárodního kapitálu a zajistí ochranu domácích podnikatelských subjektů, aby prosperovaly a nepohltil je ve velké míře zahraniční kapitál; aby neovládly zemi cizí spolky a výchovné organizace indoktrinující mladé lidi idejemi nesloužícími zájmům státu. 2/ Občany vychované v identitě ke svému národu a státu, do jisté míry schopné se nezištně angažovat a sebeobětovat pro svoji zemi, schopné odložit svoje některé příjmy pro budování lepší budoucnosti, chápající potřeby státu a spolupracující s exekutivou. Tyto Masaryk nazýval demokraté.

Univerzalismem a bouráním hranic států demokracie odchází z dějin jako nepotřebná. Mezinárodní kapitál a vlivy norem EU snižují moc volených orgánů. Vidíme už dnes, že vládne jakýsi deep state ovládající média, univerzity a další instituce závislé na dotacích, zvolení politici nemohou proti tomu cokoliv dělat, prezident se nedostane ani do státní televize a musí využívat okrajové soukromé televize, předseda vlády je médii trvale dehonestován bez zábran. Vypadá to jako demokracie, ale není, protože viditelně jsou voliči vyřazeni, vládne někdo úplně jiný. Voliči potom mohou volit kohokoliv, ale deep state bude stejně vládnout. A tak se stávají politici jen jakýmisi zábavnými figurkami, jejichž věnce se u památníku prostě hodí do koše.

Už třicet let výchovy udělalo z občanů hédonické konzumenty bez vztahu ke svému národu a státu. Sebeobětování prokázali občané naposledy v Listopadovém převratu a těsně po něm. Potom už pomalu nastoupila generace osamocených hédonistů bez kolektivního vztahu. Dnes jde každému jen o materiální požitky. Má-li být dnes politik zvolen, musí naslibovat hory doly, které každému rozdá. Jiné kritérium pro zvolení není. Politik, který by vyzval občany k následování nějakého plánu, ke spolupráci a obětování se pro budoucnost, sklidí snad jen posměch, proto to raději nikdo nezkouší.

Protože vývoj postupuje proti shora řečeným dvěma podmínkám, je totalita téměř nevyhnutelná a postavit se proti ní je sice ještě možné, ale za formální demokracii bojovat smysl nedává, bez státní samostatnosti a vlastenecky přesvědčených občanů, je to zbytečné.

 

 

Jak se v průběhu krátké doby dramaticky proměnila světová náboženství. Video je  ZDE

Je to skutečně VELMI VYPOVÍDAJÍCÍ

 

 

První kandidát na prezidenta našeho státu, místo ,,nedůstojného" Zemana je již přihlášen. Jistě se Vám taky líbí, že?

 

Jak přeprogramovat člověka

zvedavec.org 
Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění
 
14-18 minut

Lži o přirozeném běhu věcí popřel americký sociolog Joseph Overton, jenž popsal technologii změn společenských postojů k otázkám kdysi pro společnost tak zásadních.

Joseph P. Overton (1960‒2003), bývalý viceprezident centra Mackinac Center for Public Policy. Formuloval politickou teorii změn představ o problematice veřejného mínění, posmrtně nazvané „Overtonovo okno“. Zemřel při leteckém neštěstí
Přečtěte si o tom a pochopíte, jakým způsobem legalizují homosexualitu a manželství stejného pohlaví. Uvědomíte si s určitostí, že v Evropě bude již v příštích letech završena legalizace pedofilie a incestu. Mimochodem, stejně jako dětské eutanazie.

Co ještě můžeme akceptovat v našem světě pomocí technologie, o které píše Overton?

Funguje totiž spolehlivě.

Joseph Overton popsal, kterak byly pro společnost naprosto cizí myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec legislativně ukotveny.

Podle „Overtonova okna“ existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia „nemyslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia „aktuální politiky“, tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech.

Nejedná se o vymývání mozků jako takové: technologie je mnohem delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí.

Rozeberme si na jednom příkladu, jak začíná společnost krok za krokem nejprve s diskusí o něčem nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s novým zákonem smiřuje a zaštiťuje kdysi nemyslitelné.

Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?

Všem je jasné, že momentálně zatím není možnost propagovat kanibalismus (tj. v r. 2014), protože se společnost postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stadiu „okna možností“ a podle Overtonovy teorie ji lze označit za „nemyslitelnou“.

Model nám ukáže situaci, jak ono „nemyslitelné“ bude realizováno, projde-li všechny fáze „oken možností“

Technologie
Ještě jednou opakuji, Overton popsal TECHNOLOGII, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku.

Vezměte prosím na vědomí, že nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii. Tedy takovou posloupnost činů, jejichž realizace vede k požadovanému cíli. Pozor! Tato technologie může být efektivní termonukleární zbraní ke zničení lidských společenství.

Jde to bez jakýchkoliv potíží!
Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě nepříjemné a zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu prvním pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného.

Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu?

Vše je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat: neexistují pro ně tabuizovaná témata. Existuje-li taková možnost, svolá se etnologické sympozium na téma „exotické rituály polynéských domorodců“. A pak se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu, budou uskutečněny pokusy představit si ho z vědeckého úhlu pohledu. A tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace.

Vidíte, ukázalo se, že o lidojedství lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti.

Overtonovo „okno“ se posunulo. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. Tímto je zajištěn posun od nepřijatelného negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem pozitivnějšímu.

Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství radikálních kanibalů“. Nevadí, bude-li aktivní pouze na internetu, neboť takových lidojedů si určitě všimnou a budou je citovat ve všech hlavních médiích.

Jedná se o další možnost vyjádření. Zadruhé jsou takové omračující zrůdy se zvláštní genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby. Oproti jinému strašáku ‒ „fašistům, vyzývajícím spalovat na hranicích takové jako jsou oni“ ‒ budou „nedobrými kanibaly“. O hrozbách však pohovoříme níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa britští vědci a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou.

Výsledkem prvního posunu Overtonova „okna“ se stalo, že nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu, tabu se desakralizovalo a jednoznačnost problému byla zbourána.

A proč by ne?
V následujícím kroku se „okno“ posunuje dále a téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného.

V tomto stádiu pokračujeme v citacích „vědců“. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech? Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako svatoušek a pokrytec.

Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku „Ka“.

Pozor! Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná.

Pojem kanibalismus již neexistuje. Bude zaměněn třeba na antropofagii. Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu ‒ a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofagii, a poté třeba na antropofilii podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu ‒ historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní ‒ legitimního. Bude objeven nebo vymyšlen jako „důkaz“ toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněna.

„Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví?“

„O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě, u Římanů to bylo přece normální!“

„Tím více u křesťanů nám blízkých je s antropofilií vše v naprostém pořádku! Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Z toho přece křesťanskou církev neobviňujete?

Hlavním úkolem bakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu. Alespoň jednou v historickém okamžiku.

Tak je to potřeba
Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Оvertonovo „okno“ z oblasti možného do oblasti racionálního. Jedná se o třetí etapu. Na tomto místě je rozmělnění společného problému završeno.

„Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě“.

„Někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti“.

„Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli“.

„Аntropofilové byli vyprovokováni!“

„Zakázané ovoce je vždy sladké“.

„Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst“.

„Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je kdo ‒ аntropofil nebo аntrofob“.

„Je vůbec v аntropofilii něco škodlivého? Škodlivost není prokázána“.

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojedství.

Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojedství, se snaží vměstnat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů ‒ agresivních, fašizujících nepřátel antropofagie, vyzývajících spálit zaživa lidožrouty, Židy, komunisty a černochy. Přítomnost v médiích zajišťují všem vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace.

Sami tzv. аntropofilové zůstávají jakoby uvnitř hrozeb „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „fašisty všeho druhu“.

„Vědci“ a novináři v této fázi dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času pojídalo navzájem ‒ a že je to tedy normální. Nyní je možné téma аntropofilie přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Оvertonovo „okno“ se posunuje dále dopředu.

V dobrém smyslu
Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními.

Аntropofilie masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidé jsou pojídáni v nových filmech, v textech písní a videoklipech.

Jeden z triků popularizace se nazývá „Rozhlédněte se kolem sebe!“

„Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je... antropofil?“

„I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán.“

„A kolik jich sedělo v blázinci! Kolik milionů vyhnali a zbavili občanství!... Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gagy „Eat me, baby“?

Propracované téma v této fázi uvádí v TOP a poté se nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice.

Další efektivní způsobe je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů...). Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuse o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: „Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto“ – a určuje mezitím směr a tendenci, která se řídí posunem „okna“.

K ospravedlnění zastánců legalizace využívají zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince.

„Jsou to tvůrčí lidé. Snědl svou ženu. No a co?“

„Oni opravdu milují své oběti. Jíst, znamená milovat!“

„U аntropofilů je zvýšené IQ, v ostatním dodržují přísnou morálku“.

„Аntropofilové jsou sami obětí, jejich život je k tomu donutil“.

„Vychovali je tak“ atd.

Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow.

„Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Chtěl jí sníst! I ona chtěla totéž! Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska? Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce?!“

Vládneme zde my
Posunujeme se k páté fázi pohybu Оvertonova „okna“. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky.

Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace kanibalismu. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma „zákaz pojídání lidí je zakázán“. To je firemní specialita liberalismu ‒ tolerance jako zákaz tabu, zákaz na nápravu a varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie „populární“ do „aktuální politiky“ zlomena. Nejaktivnější část bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému ukotvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného pokračovat. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou.

Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, dále se toto téma dozvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“). Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii.

Jak technologii zničit
Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla.

Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost.

Neexistuje tabu.

Neexistuje nic svatého.

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena.

Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?

Máš naprostou pravdu, člověk sám nemůže naprosto nic.

Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému.

Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe. 

Článek vyšel původně na zuhel.livejournal.com, jeho český překlad vyšel před několika roky na rodon.cz, uveřejnil jej také ProtiProud v roce 2014.

Poznámka editora
Článek uveřejňuji úmyslně, abych v praxi dokázal pravdivost Overtonova okna. Jen málokdy se podaří, aby příklad (často přehnaný), který autor použije k vysvětlení nějaké teorie, se vzápětí stal skutečností a dokonale tak potvrdil danou teorii. Stalo se.

"Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?" ptá se autor v článku výše. Ano, je dost šokující. A je to tady. V plné parádě. 5. září 2019 vyšel na článek “Eating human flesh could save the planet” – Swedish university professor says. Cituji

Konzumace lidského masa by mohla zachránit planetu, říká univerzitní profesor
Švédský profesor v oblasti aplikované behaviorální vědy navrhl, že možná budeme muset přehodnotit kanibalismus a začít jíst lidské maso, abychom zachránili planetu před změnou klimatu.

V rozhovoru s TV4 hovořil profesor Magnus Söderlund o kontroverzním tématu prezentace, kterou nedávno přednesl na potravinářském veletrhu Gastrosummit ve Stockholmu.

Téma prezentace: Konzumace lidského masa jako způsob boje proti změně klimatu.

Söderlund a krajní levicové ekologové, jako je on, rádi obviňují masný a zemědělský průmysl ze změny klimatu.

Podle Söderlunda, váženého profesora marketingu a vedoucího Centra spotřebitelského marketingu na Stockholmské ekonomické škole, je jedním ze způsobů, jak omezit produkci skleníkových plynů možnost, že bychom všichni prostě přešli na stravu založenou na lidském mase.

Během rozhovoru Söderlund řekl hostiteli, že hlavní překážkou návrhu je tabu obklopující konzumaci mrtvých těl.

Söderlund ochotně připouští, že většina lidí je „mírně konzervativní“, pokud jde o konzumaci jídla, na které nejsou zvyklí, jako je lidské maso.

V poslední době se stejní krajní levicoví environmentalisté a jejich spojenci v mainstreamových médiích vydali na propagandistickou kampaň, aby propagovali méně odpornou myšlenku pojídání hmyzu jako způsob, jak zachránit planetu před globálním oteplováním.

S ohledem na to vše je spravedlivé říci, že je jen otázkou času, než módní restaurační zařízení zařadí na své jídelní lístky smažené stonožky, párované s částmi lidských orgánů.
Nějaké dotazy?

.

protiproud.cz 

Lidé jako krysy: Jak funguje drezura v současné společnosti? Bližní je jen potrava. Proč jsou politici sborem hlodavců? Nic osobního. Morálku je třeba podrývat postupně. Jak se stát děvkou? Nemusíme se nechat zotročit

„Celé civilizace se ponořily do těžké krize, protože vládnoucí menšina najednou začala věřit mýtům, které sama vložila do vědomí mas, aby jimi manipulovala.“ Historik Arnold Toynbee

 

Manipulace je nástroj pro řízení a ovládání lidí, v důsledku čehož ovládané osoby vykonávají takové činnosti, které by bez použití tohoto nástroje nikdy nedělali, nebo se naopak zdržují takových činností, které by naopak dělat bylo záhodno. 

Co je manipulace
Lež je přirozená družka a nejvýraznější znak manipulace, protože pokusy řídit lidi či celé skupiny lidí, aniž by s nimi byly odsouhlaseny požadované cíle a nástroje k dosažení těchto cílů, vždy narazí na odpor. V tomto případě se před iniciátorem řídícího aktu otevírají dvě cesty:

pokusit se vynutit plnění jím požadovaného jednání, tj. prolomit odpor (otevřené řízení); 
maskovat řídící akt takovým způsobem, aby nevyvolával námitky (skryté řízení).
Je morální skrytě ovládat jinou osobu proti její vůli? To záleží na morálnosti cílů vytýčených řídícím činitelem. Pokud je jeho cílem získat vlastní prospěch na úkor ovládané oběti, pak je to určitě nemorální. A jelikož manipulace s dobrými úmysly je spíše výjimkou než pravidlem, budeme předpokládat, že manipulace je ovládání člověka proti jeho vůli a přinášející iniciátorovi jednostranné výhody. Iniciátora, který je původcem řídícího aktu, budeme nazývat manipulátorem, adresáta tohoto aktu budeme považovat za oběť (manipulace).

Manipulace je tedy druh skrytého řízení určovaný egoistickými cíli manipulátora, který přináší oběti újmu (materiální nebo psychickou).

Manipulace není možná bez vytvoření vhodných podmínek, jejichž popis je uveden v knize „Osvícené srdce“ Bruna Bettelheima, z níž můžeme vydělit celý postup manipulace podle následujících pravidel:

Pravidlo 1.  Přinutit člověka zabývat se nesmyslnou prací.
Pravidlo 2.  Zavést vzájemně si odporující pravidla, aby bylo nevyhnutelné jejich porušování. 
Pravidlo 3.  Zavést kolektivní odpovědnost.
Pravidlo 4.  Přesvědčit lidi, že na nich nic nezáleží.
Pravidlo 5.  Donutit lidi předstírat, že nic nevidí ani neslyší.
Pravidlo 6.  Donutit lidi, aby překročili vnitřní červenou čáru. 
Manipulátor se naprosto podvědomě, zato vytrvale, snaží vytvořit mezi lidmi atmosféru nesouladu, kdy „člověk člověku je vlkem“ a nemá žádný pojem o příslušnosti k celku. Abyste toho dosáhli, musíte zrušit morálku. Indikátorem porušené morálky je chování, při němž osoba zradí a vyžírá své bližní.

 

Drezura krys
Nejživější a plnokrevný příklad manipulace, jaký se dnes praktikuje na homo sapiens, používali lidé po staletí v boji se svými konkurenty o místo na slunci – s krysami:

Tato zvířata jsou proslulá především svojí neuvěřitelnou schopností přežít. Základem jejich vitality je sociální soudržnost. Krysy jsou nečekaně společenská zvířata. Společně chodí „do akce“, navzájem si pomáhají, spolu se brání, a pokud je to možné, berou raněné s sebou. Krysy se pohromadě vnímají jako jediný organismus a jako jediný organismus se také chovají. Rychle si vyměňují informace, rychle se varují před nebezpečím a předávají si obranné dovednosti. Při takovém chování neexistuje žádná individuální výhoda. Obranný mechanismus má morální povahu.

Experimenty prováděné americkými biology ukázaly, že krysy cíleně pomáhají svým bližním v nouzi a dokonce se s nimi dělí o potravu, kterou by mohly sežrat samy. Krysy se navzájem osvobozují z pasti, i když se pak osvobozený jedinec dostane do oddělené místnosti, tudíž pozorované sociální chování nelze vysvětlit touhou předejít vlastní osamělosti. Zdá se, že pohled na uvězněného příbuzného způsobuje kryse negativní emoce, které dokáže přemoci pouze tím, že mu pomůže.

Jedním z nejúčinnějších způsobů boje proti krysám je narušení jejich obrany. A jelikož obrana je založena na morálce, vlastní metoda se opírá o rozvrat krysí morálky. Morálku nelze zničit najednou u všech. Je možné ji nahlodat u samotáře, a dokonce ani tam ne okamžitě. Podrývat morálku je potřeba postupně. Za tím účelem jsou nastoleny podmínky, při nichž rozhodující význam získává racionální logika. Hlavní věc je dosáhnout prvního kroku: vyvolat jednání, které bylo dříve považováno za absolutní tabu.

To se provede následujícím způsobem: Vyberou velkou a silnou krysu, dlouhou dobu ji nechají hladovět a pak do klece vhodí čerstvě zabitou krysu. Po krátkém váhání hladová krysa sežere svého mrtvého soukmenovce. Racionální logika naznačuje: toto už není můj druh, toto je jídlo. Jemu je to už jedno, ale já musím přežít. Jíst se musí.

Podruhé se morální laťka vyzdvihne o něco výše. Do klece vhodí sotva živé zvíře. Nové „žrádlo“ je sice téměř mrtvé, ale stále naživu. Racionální logika opět přináší řešení: Stejně zemře, ale já musím žít. A krysa opět sežere svůj vlastní druh – nyní prakticky živého jedince.

Potřetí do klece vhodí zcela živé a zdravé „žrádlo“ – slabou krysu. U silné krysy je znovu aktivován racionální logický algoritmus. Je to pořád stejné, usoudí. K čemu bude, když oba zemřeme? Ať přežije silnější. A v tomto případě přežije opravdu jen ten silnější.

S každým novým pokusem zabralo kryse rozhodování vždy o něco méně času. Zároveň se zvyšovala úroveň nemorálnosti každého nového kanibalského aktu. Po nějaké době se krysa už vůbec nerozmýšlela. Ke svým druhům začala přistupovat jako k žrádlu. Jakmile byla vhozena do klece nová krysa, okamžitě se na ni vrhla a pohltila ji. Od okamžiku, kdy přestala váhat, zda má žrát nebo ne, byla její morálka zničena. Neměla už žádné zábrany. Pak ji vypustili zpět do společenství, odkud byla vyčleněna. A už to nebyla dřívější krysa. Bylo to stvoření bez morálky. Ve svém jednání se řídila pouze logikou racionálního egoismu. Ostatní to ovšem nevěděli. Přijali ji zpět mezi sebe a plně jí důvěřovali.

Tato morální zrůda podobná kryse učinila velmi rychlý závěr: proč se někde honit za žrádlem, když je ho všude kolem dostatek, navíc teplé a čerstvé. A logika racionálního egoismu se proměnila v čin: Krysí kanibal si vyhlédl nic netušící oběť a sežral ji.

Drezura lidí
Přesně podle stejného schématu detailně zkopírovaného z praxe boje s krysami probíhá drezura lidí v konzumní společnosti. Logika je prostá a přímočará. Konzumní společnost vyžaduje spotřebu. Jakákoliv omezení spotřeby jsou nebezpečná a musejí být okamžitě a bezohledně podrobena utilizaci. Vše, co překáží spotřebě, patří do popelnice. Žij ještě dnes! Vezmi si od života všechno! Miluj! Děti? Teď ne, možná později, raději však nikdy. Péče o rodiče? Přežitek! Do pečovatelského domu s nimi. 

Spotřebitelská morálka učí: bližní do přírody nepatří. Všichni jsou cizí, všichni představují potenciální zdroj potravy. Nejlepší zdroj potravy jsou tvoji blízcí, kteří se považují za tvé příbuzné. A kteří netuší, že je jako zdroj potravy vnímáš. Oni ti věří, tak se skrze ně nasyť.

Lidská přirozenost se takovému chování příčí. Proto musejí být nasazeny ty nejtěžší páky:

Kolik miliónů diváků se zaujetím sledovalo reality show „Kdo přežije“, „Survivor“, „Trosečník“, „Robinsonův ostrov“ a tak podobně! Přitom paradigma těchto seriálů je naprosto kanibalské: Soutěžící jsou vysazeni do extrémních podmínek a namísto toho, aby se spojili a zajistili si tak lepší podmínky pro přežití, každý den musejí vyloučit („sežrat“) jednoho ze svých „blízkých v nouzi“. Technologie výchovy krys-kanibalů je zde uplatňována naprosto bez skrupulí. Veškerá ničivá síla je zde soustředěna na rozklad morálky. Všemi možnými způsoby se vymycuje pojem „bližního svého“.

Týká se to i vašich blízkých ve vlastní rodině. Především v rodině! Jak krysaři uplatňují své umění manipulace:

Zadejte ve vyhledávači dotaz „Jak se stát děvkou“ a vyjedou vám zajímavé titulky: 

„Jak se stát prostitutkou snadno a rychle“ 

„Chtěla bych se stát děvkou! – Rady pro pravé ženy“

„Od sexuální rohožky k dívce jeho snů“

„Už dávno minuly dny, když slovo „děvka“ znělo ženě jako urážka.“

A texty pod těmito titulky:

„Tím, že vyvolává u mužů žádost i nenávist, někdy i závist – především u žen, prochází životem lehce a nenuceně bez toho, aby se nad něčím mrzela a čehokoliv litovala.“

„Pokud jste připraveni přestoupit a pokračovat dál bez výčitek svědomí a s jasným vědomím, že se vás to netýká, že to nepotřebujete – pak vzhůru do toho, odvážným krokem vstříc svému snu!“

Vskutku podnětné jako příprava na konkurz krásy, jemuž z nějakého důvodu chci říkat krysí konkurz, nebo na různé reality show, kde se za hlavní výhodu považuje schopnost bez váhání střelit do zad svého bližního a tím se usadit na papundeklovém piedestalu.

 

Nic osobního – jen byznys
Stejná filosofie je prostě a přímočaře přenesena do oblasti hospodářství, kde je nezbytná spolupráce či vzájemná pomoc vyvážena kanibalismem: „Nic osobního, je to jen obchod“ a „Bolivar nesnese druhého“. A samozřejmě do politiky, kde pomalu ale jistě, podobně jako krysaři pěstují krysí kanibaly, političtí technologové vychovávají kanibaly lidské: 

První krok, pojídání mrtvoly, znamená sliby, které je nereálné splnit. Logika: pokud neslíbíš tři plné nůše, nebudeš zvolen. Zvolí někoho jiného, horšího než ty, ale sliboval hory doly. Společnost bude tak jako tak podvedena, jenomže v prvním případě budeš za hlupáka, kdežto v druhém případě mezi zvolenými, tudíž ber druhou možnost.

Analog druhé fáze, pojídání polomrtvého kolegy, znamená zrušení morálky a čachrování s pozicemi ve straně. Logika je také jasná, na volební kampaň jsou potřeba peníze. Pokud ze sebe uděláš „gymnazistu“, peníze seberou konkurenti. Ve výsledku peníze někdo sebere tak jako tak, a ten pak bude zvolen. Pak je raději shrábni sám, než aby z nich těžil někdo jiný.

Třetí fáze, požírání živého a zdravého kolegy, znamená lobování za zákony, které škodí zemi. Logika je stejná. Odmítneš-li mít podíl na přímém loupení veřejných peněz, udělá to někdo jiný. Kanibalský zákon tudíž bude prosazen. A není snad jedno, přes koho tak bude učiněno? Lepší, když na tom vyděláš sám.

V důsledku toho dnes vládnoucí politické garnitury představují sbory „krys“ vypěstovaných z poslední etapy. Nic jim není svaté – nic osobního, jen obchod. A tento proces se nedá zastavit. Jen bude stále sofistikovanější a podléhat logice racionálního egoismu.

A na všetečné otázky občanů vyžadujících „politiku pro lid“ to v očích politických matadorů zajiskří cynickým odhalením: od infantilního „no, jak bychom mohli neslibovat“, ke kanibalskému „lid je stádo, které potřebuje ustájit.“ Všechno je to v pořádku a zákonité. Dobytek nemůžeš milovat, protože pak bys ho nemohl pojídat. 

Nový krysí úděl
S kanibaly po vzoru krys jsou dva problémy a oba jsou globální a neřešitelné.

1. Kanibal-krysa se neustále bojí. Zatímco požírá svého bližního, neustále riskuje, že se sám stane hlavním chodem k obědu. I když má silné zuby a zvířecí instinkty, nedejbůh otočit se zády, nedejbůh oslabit svoji dravost. Někde poblíž je další kanibal se silnějším aparátem dravce, pozorně sleduje ostatní ve svém okruhu a vybírá si kořist. Proto není divu, že oligarchové mají tak napjaté tváře, když mohou být kdykoli sežráni zaživa. 

2. Reprodukce kanibalů musí být neustále udržována, protože samy se nerozmnožují, zato se dokonale rekrutují. Avšak podporou (a rozšiřováním) této reprodukce rozmnožují a podporují konkurenty hledající své místo na slunci – viz bod 1.

A co ti, kteří ještě nejsou připraveni jít přes mrtvoly a svačit člověčinu? Co mají dělat? Jak přežít v podmínkách, kdy počet kanibalů na metr čtvereční ve městech převyšuje počet těchto metrů? Ve filmu „Vetřelec“ bylo mimozemské monstrum alespoň navenek snadno rozpoznatelné, ale tito vypadají, chovají se a dokonce i páchnou jako praví lidé, a někdy dokonce líp. Tady se potom nabízí hlavní, ne-li jediný znak, který odděluje kanibala od obyčejných lidí, totiž zoufalá vášeň pro manipulaci s lidmi okolo, ať jde o spolupracovníky nebo ne. Kdo má oči, ten vidí.

 

Jak krysím kanibalům čelí příroda
Když společenství krys nepochybně sezná, že se mezi ně vetřel vlk v ovčí kůži, krysy jednoduše opustí místo svého působiště. Přičemž podle pozorování odejdou ve sto případech ze sta. Zvířata se doslova bojí nechat se nakazit povahou transformované krysy. Obávají se, že se z nich stanou stejné morální zrůdy. Instinktivně vycítí, že pokud jejich podvědomí přijme nová pravidla, vznikne společenství bez zábran, společenství zrádců, společenství konzumentů. Atmosféra nemorálnosti zničí sociální mechanismus obrany a všechny krysy zahynou.

Přibližně totéž, byť nevědomky a na úrovni reflexe, dnes demonstruje lidská společnost. Uskromňování, čili vědomý přechod od bohatších konzumních vrstev společnosti, kde je podíl kanibalů vyšší, k méně rozežraným, kde podíl kanibalů není tak dusivý, je instinktivní, avšak naprosto věrné napodobování přirozené moudrosti krysího společenství. Střídmý životní styl jako obrana před „pohlcením“ není nový jev. Vynalezl ho řecký filosof Anthistenés a byl označen za kynismus. Mezi nejslavnější kyniky patřili Diogenés, Dioklecián, nebo Lev Tolstoj. 

Instinktivní kynismus dnes vyznává obrovská část mladých lidí, kteří odmítají být vtaženi do „krysího honu“ za kariérou a penězi. Je jim zatěžko používat nízké intriky v boji o místo čtvrtého asistenta pátého manažera. Chtějí se osvobodit od kanibalů-krys. Zatím jde jen o podvědomou reflexi, ale problém ohrožení civilizace ze strany kanibalů-manipulátorů znamená dnes naprosto novou výzvu, dosud ještě nedostatečně rozpoznanou a prakticky mimo veřejnou debatu. Nicméně myšlenka izolovat se od kanibalů a nevstupovat s nimi do styku je velice potřebná.

Altruistická terapie
Je docela možné, že se na tyto nelidské kreatury najde účinnější lék. Musí se najít. Už jen proto, že navzdory ujišťování hédonistických misantropů a umanutých libertariánů není egoismus v žádném případě podporován přírodou:

„Zjistili jsme, že evoluce vás potrestá, pokud jste sobecký a krutý,“ říká vedoucí autor amerického výzkumného týmu a profesor mikrobiologie a molekulární genetiky Christoph Adami. „V krátkodobém horizontu a proti některým specifickým oponentům mohou některé sobecké organismy získat výhodu. Avšak v rozsahu evoluce nemá egoistické chování podporu.“

Článek s výsledky této studie byl publikován v časopise „Nature Communications“ a je založen na teorii her, která se používá v biologii, ekonomii, politologii a mnoha dalších vědeckých disciplínách.  Posledních třicet let výzkumu se z velké části zaměřilo na původ kooperace, protože ta se vyskytuje v mnoha formách života, od jednobuněčných organismů až po člověka.

Autoři této studie, Christoph Adami a Arend Hintze, měli obavy, že následování strategie nulové determinace (ZD – Zero-determinant strategy) by fakticky zničilo spolupráci a vytvořilo svět plný sobeckých tvorů. Proto použili počítačové algoritmy k simulaci stovek tisíc experimentálních her a zjistili, že strategie ZD nemohla vzniknout evoluční cestou. Zatímco takovouto strategii je výhodné používat proti soupeřům, kteří ji neznají, naprosto špatně funguje proti jiným ZD-hráčům.

„V situaci vývoje různých populačních strategií potřebujete další informace, abyste přesně odlišili jednoho od druhého,“ říká Adami.

„Jedinou nadějí na přežití ZD-hráče bude znalost, kdo je jeho soupeř, “ doplňuje Hintze. „ZD-hráči budou vyhrávat pouze do chvíle, kdy zbudou už jen samí ZD-hráči, proto z dlouhodobého hlediska budou muset opustit své sobecké strategie a začít více kooperovat. V takovém případě však už nebudou ZD-hráči.“

 

Učit se od mravenců
Spolupráce je základním atributem lidské společnosti, ale i celého světa zvířat. Mravenci žijí v koloniích. Lvi loví ve skupinách. Včely dělnice pracují pro celé včelstvo a dokonce umírají, aby ochránily úl.

Konflikt mezi individuálními zájmy a veřejným zájmem mátl vědce po mnoho desetiletí. Trio výzkumníků (biolog Thomas Flatt, matematik Timothy Killingback a švýcarský programátor a populačního biolog Jonas Bieri) vyvinulo unikátní model, který teoreticky vysvětluje přínosy spolupráce. Podle jejich závěrů altruisti nejenže přežívají, ale prosperují a udržují své počty v dlouhodobé perspektivě. Přínos nového modelu, podle názoru jeho hlavního tvůrce Flatta, spočívá především v mimořádné jednoduchosti a zároveň v univerzálním přístupu, který lze aplikovat na všech biologických úrovních „od hmyzu po člověka“ (Proceedings of the Royal Society B:. Biological Sciences).

Současně americký antropolog Samuel Bowles, který shrnul všechna dostupná archeologická a etnografická data, dospěl k závěru, že úroveň agrese mezi tlupami paleolitickými lovců-sběračů byla dostatečně vysoká na to, aby zajistila distribuci genů odpovědných za altruismus uvnitř lidské tlupy. Navzdory tomu, že nositelé „altruistického genu“ častěji umírali a zanechali po sobě méně potomků ve srovnání s egoisty vlastního kmene, „altruistický gen“ se přesto musel šířit – za podmínky, že přítomnost oddaných altruistických hrdinů v kmeni alespoň mírně zvýšila šance na vítězství ve válce se sousedy. 

Nemluvňata a šimpanzi náš vzor
Pokud morálně naprosto degradujeme, budeme se učit od našich menších bratrů:

Experimenty s půldruhého roku starými dětmi a s mladými šimpanzy ukázaly, že oba druhy jsou ochotni nezištně pomoci jinému jedinci v obtížné situaci, pokud dokážou pochopit, co obtíž způsobilo a jak ji překonat. Nesobecký altruismus u šimpanzů se poprvé podařilo dokázat teprve v přísném experimentu. Bývalé pokusy tohoto druhu totiž skončily neúspěchem, protože během experimentu, který měl demonstrovat altruismus, se šimpanzi museli dělit s někým jiným o potravu. Tentokrát však experimentátoři od nich nevyžadovali tak silnou oběť a všechno dopadlo podle očekávání. (Felix Warneken, Michael Tomasello: Altruistická pomoc mezi lidskými kojenci a mladými šimpanzi. Science. 2006. V. 311. P. 1301-1303.)

Doufejme, že se poučit dokážeme.Jste ČLOVĚK?

A vážíte si sám sebe? Chcete, aby si lidé vážili pojmu ČLOVĚK a tím i Vás? Co pro to udělat?

Myslíte si, že je dobré vše, co bylo včera všemi chápáno, jako normální, dnes zavrhnout a nahradit výstřelky, zvrácenostmi?

A skutečně si myslíte, že takové lidstvo má nějakou budoucnost?


Kam kráčí lidstvo?

Při shlédnutí různých výstřelků, úchylek, které jsou dnes společností nejen tolerovány, ale nenápadně zvýhodňovány, jako cosi ,,nového a lepšího" je jistě namístě si položit otázku, jestli ve vesmíru může takové lidstvo být zachováno. Ač ,,moderní pokrokáři" tvrdí opak, přesto to nezmění nic na tom, že podléháme přírodním zákonům a druh, který se zvrhne zatím vždy vyhynul....


Přišlo mi emailem - pokud jste se nenarodili včera a v Bruselu, asi to lehce pochopíte:

Výkřik ještě ne úplně dobře zmanipulovaného zoufalce:

 „Ale banánů máme dost, tak co" !!! 

Je to k smíchu či k pláči, rozhodněte sami.

Toto je krutá realita dnešní doby:

1. revize kotle (800-1500), 

2. revize komína (800-1000),

3. v elektřině platím nesmyslné větráky či slunce, 

4. ve vodě platím Francouze,

5. v tabáku neziskovky

6. uhlí už je dneska drahé jako svině, a je čím dál horší kvality

7. cenu dřeva vyšroubovali na šílenou výšku kvůli nesmyslným štěpkám pro skopčáky

8. zakázali mi kouřit v hospodě

9. vnitráci mě sledují na internetu, kdekdo mě může udat za cokoli, všude mě sledují kamery

10. kdekdo mi může vlézt do baráku na kontrolu čehokoliv

11. když chci jet někam autobusem, tak abych si na tu cestu už šetřil dopředu

12. platím na auto pojistku, dálniční známku, kontrolu u doktora, technickou, mám nařízené pneumatiky, spoustu vybavení, které musím nesmyslně měnit!

13. k doktorům musím dojíždět a když jdu do lékárny, tak s e nestačím divit

14. v krámě kupuji jedovaté potraviny

15. výrobky nikdo neopravuje, všechno se vyhazuje

16. na baráku, který jsem koupil za zdaněné peníze, musím stejně platit daň státu, pojištění, a musím ho z něčeho udržovat, aby mi   nespadl na palici

17. kamkoli vlezu na úřad, platím nějaké poplatky, a ještě na mě čumí jak na otravný hmyz 

18. Halík, Hermann, Benda, Kalousek, Schwarzenberg, Sobotka a řada dalších darmojedů, které platím, ze mě dělají venkovského burana a nevzdělaného pitomce.

19. Jako osoba samostatně výdělečně činná MUSÍM každý měsíc zaplatit 4500,-Kč na nemocenskou a sociálku i když nevydělám ani korunu

20. Obvodní lékař za mne účtuje tisíc korun, i když k němu roky nechodím. Už je tam jiný lékař, nikdy mne neviděl, já jeho/nechodím k lékaři/, ale účtuje za to, že ,,jsem v kartotéce“.

A mohl bych pokračovat...

Už mě to fakt pořádně štve !!!!!! Kdekdo se mi snaží vnutit, že můj největší nepřítel je Rusák....Houby... Můj největší nepřítel je tenhle stát a jeho politici.....

Žádný Rusák, žádný soused, žádný normální člověk mě tak zavile nepronásleduje a neokrádá, jako tihle noví feudálové, který sedí za moje, ale i vaše peníze ve vládě, parlamentu, senátu, ale i v jiných kancelářích státní  správy a státní moci !!!!

Pan George Orwell by sám sebe musel pochválit za svou jasnozřivost, popsal nám dopředu, už v roce 1950, vše ve svém románu s názvem 1984…a protože vše jde podle této knihy, může si tam každý přečíst, jak se mu bude žít zítra…a bude to skutečná hrůza…dokonce i pro Sluníčkáře, Feministky a Devateropohlaví…

 

P.S. Kdybych věděl, že jde jen o ty banány a jinak bude vše mnohem horší, nikdy bych nešel zvonit klíči na náměstí…

 

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů,

 (* 14. května 1950 Žirovnice) je český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista.

 Působí v Pelhřimově.

Co se stalo s naší dobou?

Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé
pocit, že se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká?

Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia veden svými profesory k tomu, aby si u každého pacienta položil dvě zásadní otázky -
proč a jak.

Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která vede k určení choroby.
Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení.

Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná je, klademe si obě otázky všichni.

Až na několik vrcholných politiků, kteří mají většinou jiné
starosti, než jaké musí řešit lid obecný.

Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonismus.

Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné
abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně zhoubné choroby.

1-Ztráta studu,

2--rozvoj společnosti bez respektování přirozených

společenských norem

3- pocit tíživé bezmoci.

Diagnóza

"Žijete v zemi, kde nic není hanba!" Těmito slovy zhodnotil student z Asie
svůj roční pobyt v České republice.

 Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu.

Z české kotliny se kamsi vytratil stud.

Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu.

Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo.

Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást a podvádět?

Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z
banality dělají tragédii a z tragédie banalitu.

Žijeme v době, která propaguje nosit všechno naruby.

 

Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu.

Z pořadů některých televizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče většinou krev, adrenalin, testosteron...

Z této skutečnosti chápu, proč se užívá termín televizní kanály.

Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí
lidé obětí.

Ale koho to zajímá? Politiky v žádném případě!

Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne!
Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí.

Místo domu barabizna
Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné stavení, potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel ještě maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě jednotlivé kameny a cihly; olovnici, aby stěny byly rovné.

Stavitelé moderní polistopadové společnosti začali sice ke stavbě používat ekonomické kameny a právní cihly, tedy stále nové a nové zákony a předpisy, ale absolutně odmítli používat pojivo a ctít svislou rovnou stěnu.

Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, střídmosti a činorodosti.

Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností.

Z olovnice, která se řídí přírodním zákonem gravitace, si udělali kyvadlo.

Mimo jiné je u staveb běžné, že se kameny dávají do základů a cihly na ně.

Tedy zákony jsou nad trhem, ale u českého projektu je tomu naopak. Trh jako by byl nadřazený zákonům.

Bez malty a s kyvadlem v ruce se dá postavit leda tak barabizna. Tolik k diagnóze.

Terapie

Jsou dvě řešení.

Buď to nepovedené stavení zbourat, anebo z něho zavčas utéct.

 V prvním případě by šlo o revoluci, ve druhém o emigraci.

Pokud bych jako léčebnou metodu navrhl revoluci, mohl bych být zažalován za trestný čin poškozování cizí věci. Skutečně cizí věci.

Obávám se totiž, že už nám v této zemi nepatří ani ta vratká barabizna.

Pokud bych navrhl terapii emigrací, může mi být položena otázka, kam utéct.

Do některého evropského státu určitě ne, protože evropský dům opravují ti samí architekti, kteří nám pomáhali s projektem stavby oné vratké chatrče.

Staví také bez mravnosti a s kyvadlem v ruce.

Třetí chorobou je epidemicky se šířící pocit bezmoci.

Nějak se v něm začínáme postupně utápět všichni.

Jednou za několik let je nám sice hozen záchranný člun v podobě voleb, ale brzy se ukáže, že i on je děravý.
Zklamání vystřídá bezmoc.

A právě ona bezmoc spojená s pocitem bezvýchodnosti je silně nebezpečná.

Trvá-li dlouho, začne se měnit v agresi.

 A ta tady již je. Dokonce i mezi školními dětmi lze zachytit její silný nárůst.

Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: "Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!"

Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci...

Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence.

Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám.

Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy všichni!

 


Je jedno prosté řešení všech politických a společenských krizí. Kdyby jeho princip byl přísně a spravedlivě uplatněn ve všech oborech a sférách společnosti v každém národě, rychle by se systém navrátl do normálnějšího stavu. Pochopitelně nejde jen o rozkrádání, ale i ničení rodin, manželství, pojmů žena a muž, mužství, národní hrdost, vlastenectví, a mnohé další. Kdo poškozuje národ a lid, slouží cizím zájmům, je ,,zlodějem historické národní cti" a tím rozrádá ,,státní poklad" nehmotné, ale o to cennější morální hodnoty. 

Je NUTNÉ, aby lidé neupadali do apatie, ale snažili v rámci svých možností, chránit a vytvářet pozivní principy. Aby se snažili především měnit sebe a své chápání světa, aby působili pozitivně a ne destrukčně na své blízké okolí.

Blíží se nám Nový rok. Už chodí PFka:

Je pěkné zavzpomínat, je chytré se při tom pěkně nastrčit do popředí a žvanit vzletné fráze, ale otázka je ne odkud kráčíme, kam vlastně?

Zpevňujeme dálnice pro americké tanky, aby mohla válka ,,dobře probíhat“, až ji USA spustí s naším pochlebováním.

Bojujeme za Prahu tím, že jsme se zapletli do bojů v Afghánistánu – prý jim to tam ,,pořešíme“, když to nedokázala ani velká Ruská armáda, za to už stojí umírat…je to přece za Prahu řízenou Pirátem…

Hlavní město našeho jubilejního státu povedou Piráti…po celé generace všichni chápali slovo ,,pirát“, jako pojmenování něčeho velmi špatného – loupení, vraždy, potápění lidí a všechny možné zločiny. Kromě Pirátů by nikdy nikdo nechtěl, aby mu vládli Piráti.

My ano… Piráti nás osvobodí, prý: …hrrr na ně…, ale na koho asi? Osvobodí, ale od čeho asi? Asi od předsudků, jak říkají mladí – budou tam Piráti, bude ,,matroš“ – tedy nějaké to ,,kuřivo“, zahulíme… Dokonce ani to jediné, co mohli přinést, tedy slibovanou svobodu internetu, není nikde vidět, ba naopak.

Německá vůdkyně si z balkonu v Praze obhlíží okolí, připomíná to určité dobové fotografie…

Homosexualita, inkluze, emancipace, multikulti, Kalergiho plán, válka ve dveřích, sexuální skandály v církvích, ale papež oslavuje homosexualitu omotán duhovou šerpou, ale postavit se proti hanobení Ježíše, to neudělá a mnohé další ,,výdobytky“ si neseme tímto výročím do ,,nové doby“. Bude v ní ještě existovat Česká republika? Moc nadějně to nevypadá…

Tak se můžeme v tento den zamyslet nad ,,nadsázkovým návrhem“ nové vlajky Prahy, nebo snad přímo České republiky?

Je tam vše, co prý ,,potřebujeme“, co je nám nabízeno: …národ mlčících prosťáčků – Koblihů v americkém hávu, řízený Piráty…na cestě…za čím asi?

 

Vyšší princip záchodového prkénka…

Tak nám manželka koupila nové záchodové prkénko a já jej hned namontoval. A je to zvláštní, jako by s tím prkénkem vstoupilo do našeho života něco pozitivního. Což zní směšně, nebo jako nadsázka či ironie. Ale vlastně to není vůbec legrační a je v tom hluboké a docela hrozivé zjištění.

Pravda, vzpomenul jsem si sice ihned na jednu docela dobrou komedii Hon na myš, kde ústředním sloganem byl výrok – …bez špagátku by byl ve světě chaos, ale u prkénka je podstata zcela jiná a smích nevyvolá.

Prkénko je samo sklápěcí a já se přistihnul, že se se zalíbením vždy dívám, jak se pomalu sklápí, až měkce dosedne na keramickou základnu. Dívám se, zpytuji své nitro a přemýšlím, co mne na tom tak fascinuje.

A náhle přichází pochopení! To poselství prkénka je poznání: ,,konečně něco funguje“, ,,…v něčem je řád a něco dává smysl“.

Když pozorujeme svět, myšleno ten náš, lidský, tak jediné, co člověka musí okamžitě napadnout, je slovo CHAOS. Toto slovo výstižně charakterizuje ten základní ,,rys našeho světa“. Všechno včera ,,normální“ je dnes označeno za špatné a všechno včera nazývané úchylným, nenormálním, nezákonným a nemorálním je oslavováno jako cosi nádherného, pro co stojí žít. Pokud člověka právě nevytáhli z inkubátoru, kam se dostal po umělém oplodnění a byl tak ,,vyroben“, jak se třeba říká o ,,výrobě hovězího skotu“, a má-li za sebou nějaké ty životní zkušenosti, pak musí být totálně zmaten. Jak mohou být sexuální úchylky chvályhodné, proč mám mít pochopení pro feťáky, kteří zaberou cizí dům, proč je lhaní náhle správné, proč si mám nadávat za to, že nejsem homosexuál, proč mám nenávidět někoho, nebo dokonce celý národ proto, že mi to někdo poručí i když mi dotyční ničím neubližují, proč se mám stydět za to, že jsem běloch a nejsem muslim, proč mám vše, co jsem pracně získal vlastní prací, odevzdat někomu, kdo to pouze chce a ničím se na tom nepodílel, ještě navíc mnou pohrdá, proč mám sebou pohrdat za to, že o sobě odjakživa vím, že jsem muž a ani na tom záchodku nejsem šokován, cože to mám na těle a nechci se toho zbavit, abych udělal radost nějakým ,,aktivistům“. Na jedné straně mám odsuzovat muže, že se podívají na ženu, když ona chodí úmyslně téměř nahá a je to ,,její právo“. Na druhé straně mám vysoce ctít ženy, které se chtějí plně vyrovnat  mužům ve všem mužském, být ženskou pro ně už není dost velká ,,výzva“, chtějí se poměřovat s muži i fyzicky. Mám v morálním pohrdání odsuzovat někoho, kdo pronese vulgární slovo, ale jiného mám za totéž obdivovat, mám u někoho odsuzovat nedostatek taktu, ale mám jásat nad ,,objevem“ v Paříži, kde zavádí veřejné močení mužů, zřejmě abychom přišli o důvod to vyčítat přistěhovalcům.  Ne, tento svět není pro normální lidi, dokonce ani pro morální, nebo s nějakým cítěním a vkusem, ani trochu není…a umělecký projev, kdy se na výstavách člověk představuje rozkuchaný, nebo se nosí po náměstích nad hlavou velké lejno – to je obraz lidstva vskutku velmi výstižný.

Kdysi jsem prováděl nějakou technickou zakázku v ústavu pro choromyslné. Tehdy jsem tam potkal, jak se tehdy ještě smělo říkat, blázna, kterému říkali Eda. Eda byl přátelské povahy a tak se kolem nás pořád motal. Jeho bláznivé nápady byly k zasmání a ani ve snu by mne nenapadlo, že se dožiji dne, kdy dojdu k následujícímu zjištění – strašnému zjištění. Blázen Eda je chytřejší, a jeho nejpitomnější nápady jsou ničím proti obyvatelům tohoto světa a jejich vůdcům. Že se pomatené, zvrácené a sebezničující nápady budou oslavovat v televizi, v novinách, že politici budou pochodovat s homosexuály s holými zadky, kteří se bičují, to bych jistě nikdy nečekal. Protože jsem zůstal normální, nemohu blázna pochopit. Ale vzpomínám si na rozhovory s dozorci v tom zařízení a oni říkali, že když byl blázen agresivní, byl zavřený do kobky a jídlo mu tam strčili tyčí. No, já nevím, ale bylo to vyzkoušené a fungovalo to, i když dnešní Slunkáči, kudrnáči, pankáči a ne/ziskovkáři by z toho dostali psotník a psinku. Ale proti těmto chorobám jsou dnes už přece injekce, a kdo se nechá očkovat, ten už se nebojí, aspoň podle reklamy…

V tom šíleném světě řízeném Edou a jeho přáteli/pacienty/ se pomalu vše vymyká z řádu a němá většina se s tím rychle a bez odporu sžívá. Pomalu tedy mizí jakýkoliv záchytný bod, o který by se normální mysl normálního člověka mohla opřít. Nastupuje jen šílený vír, chaos, bláznovství úředně požehnané, chtěné a vyžadované. Bláznovství jako ctnost, vyznamenání, hodnost i cíl. Nejsi-li blázen, pak musíš být fašista. Budeme tě honit, pomlouvat a časem se tě zbavíme. Svět patří bláznům a ostatní musí být odstraněni, aby bláznům nekazili náladu. Eda taky jezdil po celém blázinci na motorce, která neexistovala. Nevím, co by udělal, kdyby mu někdo tvrdil, že žádnou motorku nemá…

I když novým ,,stvořitelům světa“ to bude možná připadat divné, přesto je jisté, že člověk potřebuje nějaký jednoduchý, jasný a spravedlivý řád. Potřebuje to jeho nitro, dokonce i toho tupého konzumenta, který si ještě pořád myslí, že když bude mít dobrý žvanec, dovolenou a mobil, že má vše, co jeho duše potřebuje. Pardon, duši nezná, neuznává a popírá. Takže to opravím, místo duše budeme říkat hlava a břicho, základní oblasti člověka – dohromady ,,sexytělíčko“. Proč prchají lidé z civilizovaného přepychu do islámského státu? Protože tam je ještě nějaký řád, který lidem dává oporu. Ano, násilnou, despotickou, ale pořád ještě nějak pochopitelnou. Každý člověk, ještě než propadne úplnému rozkladu osobnosti, bude vnitřně toužit po nějakém řádu.

A když už je všude chaos, nepořádek, zvůle a úchylnost, hledáme řád aspoň v technických hračkách, robotech a počítačích. Stroje jsou naším dalším ideálem, protože v nich musí být řád, jinak by nefungovaly.

Snad proto je pro mne pomalu se sklápějící prkénko na záchodě mnohem užitečnější a dává mi větší pocit harmonie a řádu, než svět bláznů kolem mne.

Nepřipadá vám to smutné?

Ne?

Aha, rozumím…

Připadá vám to normální? Pak jste tady dobře a doma, budoucnost patří vám. Ani trochu vám nezávidím a moc se těším, až po smrti odejdu mezi nějaké normálnější obyvatele onoho světa.

Věřím, že existují ve vesmíru místa, kde není vládcem Eda, ale někdo jiný. A jestli vyrobíme ze zeměkoule jedny velké Bohnice, pak si myslím, že nás bude víc, kdo budeme chtít odjet někam hóódně daleko a už se sem, do Ráje choré, neziskové, homosexuální, emancipované, nebílé šílené mysli /RCHNHENM/, takzvaného ,,hnízda euromyšleníbláznivýchmyší“, už nikdy, ale skutečně nikdy, nevracet…a ani záchodové prkénko mne tu už neudrží…

Pěkně si to tady užijte…jó, abych nezapomněl …a pozdravujte toho svého Edu.

 

Hranice Ukrajiny – historie

Hranice Ukrajiny - poučme se z historie.

Ignorování dějin a neznalost historie nás kvalifikuje na kandidáty nového zotročení. Bible jasně zjevuje, že kde není poznání hyne lid. Ukrajina byla do roku 1654 nepatrný státeček, v rozmezí gubernie. Od roku 1654 do roku 1917 ruští carové darovali Ukrajině rozsáhlé území
na severozápadě, včetně Kyjeva. Kyjev byl původně prvním hlavním městem Ruska. To si musíte uvědomit. V roce 1922  daroval  Lenin Ukrajině východní území, zvané Novorusko. To je ono území, ve kterém se dnes vede válka. V roce 1939 daroval Ukrajině Stalin západní území a v roce 1945 po válce přidal k území Ukrajiny část naší první republiky, Podkarpatskou Rus. V roce 1954 daroval Chruščov Ukrajině Krym.

Ve světle této historie vzniku tohoto státu je absurdní tvrdit, že Rusko Ukrajinu dobývalo, nebo že ji chce obsadit. Tento historický výčet pohybu hranic Ukrajiny ukazuje, že tento stát vznikl díky Rusku a Sovětskému svazu. Jestliže se Rusové dozvěděli, že Spojené státy plánují v Sevastopolu zřídit svou vojenskou základnu, Krym si prostě vzali zpět, aby tomu zabránili. Nikdo nevytýkal Spojeným státům, že obsadil intervencí svých vojsk například v roce 1983 Grenadu. Grenada nikdy historicky nepatřila Spojeným státům. Nikdo nevyčítal  Anglii, že dobyla Falklandské ostrovy. Falklandské ostrovy historicky i geograficky patřily Argentině. Rusové se poučili v případě Krymu od Izraelců. Ti, zaútočili na Egyptská letiště doslova pět minut před jejich útokem na Izraelský stát v šestidenní válce v roce 1967, kdy se několik arabských států pokusilo zničit stát Izrael. Všimněte si, že od dob Napoleona byly na Rusko iniciovány útoky vždy ze Západu. Obě světové války byly iniciovány západními Evropskými mocnostmi. Při Norimberském procesu se hlavní americký soudce Tauler vyjádřil, že bez finanční podpory německé firmy I. G. Farben by Hitler nemohl začít válku. Tento Američan jistě věděl, že I. G. Farben, která například dodávala Cyklon-B na plynování Židů a národů, měla  smlouvu s americkou firmou „American – Oil“. To ukazuje, že hlavním iniciátorem světových válek nebyly národní vlády, ale nadnárodní monopoly, koncerny a bankovní skupiny, řízené od jednoho stolu. Začátek, a průběh obou válek to potvrzuje na několika záhadných událostech.

Studujte historii a získáte moudrost, identitu a poznání božího plánu s lidstvem. Poznání historie brání novému totalitnímu zotročení. Kdo iniciuje opět další válku v Evropě? Neměli bychom měřit dvojím metrem. Opravdu, neznalost historie je neomluvitelná. Záhadné události obou válek mají společný jmenovatel. Strany konfliktů byly řízeny z jednoho centra.

Jak je pro nás ekonomicky ,,výhodné" být v EU - ČTĚTE!!! ...a jásejte...

 

Francouzský ekonom Thomas Piketty se zamýšlí nad tím, kam odtékají peníze z Česka. Vzal si k ruce data z Eurostatu i z jiných renomovaných zdrojů a došel k jednoznačným závěrům. Nyní varuje před tím, že společná Evropa je dobrá jen pro některé. Jiným, například Česku, prý přímo škodí. Článek publikoval uznávaný ekonom Piketty už v lednu, nyní nicméně v Česku jeho překlad začal obíhat po sociálních sítích.

 
„V Paříži, Berlíně a Bruselu lidé nerozumějí nedostatku vděčnosti za obrovské sumy veřejných peněz, které ze svých daní posílají na východ. Ale v Praze a Varšavě se věci interpretují o dost jinak. Lidé tam zdůrazňují, že návratnost západních investic tady byla obrovská a že sumy, které si odtud západní investoři stahují, výrazně převyšují částky, které sem z Evropské unie přišly. Ve skutečnosti, když se podíváme na čísla, mají ti Češi a Poláci pravdu. Po kolapsu komunismu se postupně západní investoři (především Němci) stali majiteli významné části kapitálu v postkomunistické Evropě. Když vezmeme celkový objem fixního kapitálu (včetně budov), patří jim čtvrtina“ napsal v lednu letošního roku na svůj blog známý francouzský ekonom Thomas Piketty, který se zabývá otázkami příjmové nerovnosti. Jako nejvíce poražený stát z tohoto srovnání vychází jednoznačně Česká republika, což dokládá i přiložený graf.

 

Piketty přitom cituje data svého spolupracovníka Filipa Novokmeta. Výstižné je srovnání, kolik peněz ze střední Evropy v letech 2010 až 2016 odešlo na dividendách, tedy rozděleném zisku. A kolik sem naopak přišlo na evropských dotacích. Podle oficiálních statistik Eurostatu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách „odkloněno“ 7,6 procenta HDP. „V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. To dělá 563 miliard korun. Česká republika je tedy v minusu 1 689 miliard korun za sedm let. Roční minus dosahuje 241 miliard korun. V přepočtu na výkon ekonomiky to dělá minus 5,7 procenta HDP,“ jak uvedla analytička Lenka Zlámalová v březnu na serveru Echo24.cz v článku ,,Z Česka se stal krmelec Evropy„, kde rovněž označuje Česko za ,,nejvíce poražený stát“, pokud jde o poměr přílivu eurodotací a odlivu dividend.

„Evropa bude muset překonat mnohé výzvy. Tou hlavní je obecný přesun celého světa směrem k příjmové nerovnosti. Evropa své občany neuklidní vysvětlením, že jsou na tom lépe než ve Spojených státech nebo v Brazílii. Nerovnost roste ve všech zemích a je podpořena fiskální soutěživostí, která odměňuje ty nejmobilnější. Evropa jen přikládá pod kotel. Nebezpečí kulturního izolacionismu a hledání obětního beránka může být s úspěchem odvráceno pouze tehdy, pokud dokážeme dělnické třídě a mladším generacím nabídnout skutečné strategie ke snížení nerovnosti a k investování do budoucnosti,“ píše dále Piketty.

 

„Samozřejmě, jeden by mohl rozumně namítnout, že západní investice umožnily nárůst produktivity předmětných ekonomik, a tím pádem na tom vydělali všichni. Ale východoevropští lídři nikdy neopomenou příležitost připomenout, že investoři zneužívají své dominantní pozice k tomu, aby udrželi mzdy na nízké úrovni a ponechali si přehnané marže,“ domnívá se Piketty.

Tečka za covidem

Téma dne:

Šílenci touží po válce - zkáza už není za dveřmi, ale stojí v nich.

A přesto nás v televizi krmí nekonečnými seriály o ničem, reklamami na vložky a jiné ,,věci života", přesto, že mocní otevírají dveře SMRTI... Lidem je to jedno, nevěří, že jich by se to mohlo dotknout, ale jaderné hlavice se jim vyhýbat nebudou a výrok Putina, že bez Ruska pro ně svět nemá cenu, mluví jasně - neprovokujte, nevytvářejte záminky pro třetí světovou NUKLEÁRNÍ VÁLKU. Pokud chcete spáchat sebevraždu, odjeďte na nějaký opuštěný ostrov a tam se sami vyhoďte do povětří, ale nás nechte být.

My, obyčejní lidé chceme MÍR!!!!

Nevím, jak vy, ale já věřím ve vyšší spravedlnost a ta každému nadělí to, co on naděloval jiným. Zavraždil jsi? Budeš zavražděn. Co asi čeká ty válečné štváče, kteří vraždí tisíce, možná i miliony lidí? Nelituji je, jistě si pak svůj zasloužený osud dosytosti užijí a pak si snad i vzpomenou a hlavně prožijí utrpení, které způsobili jiným. Nyní konečně na vlastní kůži...

TÉMA DNE, ALE I VŠECH NÁSLEDUJÍCÍCH

czechfreepress.cz

 

Přijmutím statisíců migrantů z Afriky ničemu nepomůžeme!


Proto jsem se nedávno na Sahaře zúčastnil konference na téma imigrace. Setkal jsem se tam nejen s politiky, ale i vědci a novináři z celé Afriky. Byl jsem hodně upřímný a musím přiznat, že to byla asi emocionálně nejvíce vyhrocená diskuse, kterou jsem na toto téma kdy absolvoval.

Hovořil jsem například o nutnosti společného boje proti převaděčům, korupci, chudobě a klimatickým změnám, kdy v řadě států Afriky dochází voda nebo je natolik znečištěná, že ji není možné ani po opakovaném čištění užívat ke konzumaci. Humanitární pomoc ze strany ostatních států je důležitá k zamezení hladomoru, ale neřeší základní problémy Afriky. V podstatě se jim tam totiž jen dodávají ryby, místo toho, abychom je spíš učili rybařit.

Evropa, ani nikdo jiný, ale není schopna vyřešit problémy Afriky. Afrika musí začít řešit své problémy sama a obrazně řečeno „opravdu vzít pruty do ruky“, nejen dál čekat na ryby, nic nedělat proti korupci a ani nekontrolovanému populačnímu nárůstu. Tato konstatování se samozřejmě velké řadě afrických politiků nelíbila, je to ale nezpochybnitelný fakt.

Evropská unie jako partner, nikoliv zachránce

Představy některých evropských politiků o vyvážení demokracie do Afriky se ukázaly opakovaně jako liché.Většina afrických zemí se osamostatnila před padesáti až šedesáti lety, a to je dost dlouhá doba na to, aby dokázaly zlepšit život svých obyvatel - že se jim to nedaří, má více příčin. Můžeme diskutovat například o tom, zda jejich samostatnost nebyla předčasná, protože neměli dost kvalifikovaných lidí schopných spravovat své země. Například belgické Kongo v době získání nezávislosti v roce 1960 mělo pouze 17 vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a s takovým množstvím se stát kvalitně řídit nedá.

I to bylo příčinou toho, že vlád se v mnoha případech zmocnili krutí diktátoři jako Jean Bédel Bokassa ze Středoafrické republiky, Idi Amin z Ugandy, jenž dokonce své odpůrce házel krokodýlům, Siad Barre ze Somálska a další, kteří mají na svědomí devastace svých zemí a stovky tisíc zavražděných lidí. K tomuto se pak váže problém s korupcí. Pokud představitelé afrických zemí budou na úřadech tolerovat korupci nebo budou sami zkorumpovaní, situace se v jejich zemích nezmění.

Jak už jsem ale zmínil, humanitární pomoc Africe je stále důležitá a jako EU chceme Africe pomoci. Nemůžeme tam však jen posílat peníze, které mizí v projektech bez jakéhokoliv výsledku. Pomoc musí být systémová a Afrika sama musí bojovat s korupcí a extrémisty. Nebo například s masivním výprodejem svého nerostného bohatství do Číny bez jakékoliv přidané hodnoty. Evropská unie pak může pomoci africkým státům například v oblasti zdravotnictví nebo životního prostředí.

V Evropském parlamentu proto dlouhodobě navrhuji zmenšit množství projektů v Africe a soustředit se na jejich efektivitu, kdy za příklad dávám Maroko, které v oblasti zdravotnictví, školství nebo infrastruktury udělalo díky systematické pomoci obrovský pokrok.

Přijímáním migrantů pomáháme udržet diktátorské režimy

Také jsem během konference zmínil, že náš populační deficit nemůžeme řešit dovozem kvalifikovaných lidí z Afriky. Tím jsem si vysloužil další vlnu emocí a nesympatií, ale drancování Afriky sebráním schopných lidí je cesta do pekel. Tím se situace v Africe rozhodně nezlepší. To je další fakt a představy řady afrických vládců, že budou financovat revitalizaci svých zemí z peněz zaslaných migranty v EU nebo v USA svým příbuzným zpět do Afriky, jsou sice pochopitelné, ale neměli bychom je podporovat.

Už i kvůli tomu, že podobné financování je při integrační politice nespolehlivé. Navíc přístup sání peněz z úspěšných lidí ve své podstatě podporuje chudobu a bohatnutí diktátorských a zkorumpovaných režimů. Peníze totiž získává opět jen pár vyvolených, není žádné systémové řešení.

V podstatě všem zúčastněným africkým politikům se také silně nelíbilo, když jsem mluvil o tom, že nemůžeme za kolonizační politiku. To byl rozhodně nejintenzivnější moment celé diskuze, kdy se do mě už vyloženě pustili. Problém Konga, Súdánu, Boko Haram nebo Libye ale není primárně problém Evropské unie, je problémem těchto států, kde řada „demokratických“ politiků v minulosti neuměla vládnout.

Nemůžeme pořád vše svádět na kolonizaci. Ano, při kolonizaci se některé západoevropské státy dopouštěly zločinů, ale ne všechny státy Evropy. Dnes navíc žijeme už v 21. století, tedy více jak půl století, kdy se většina států osamostanila.

Čeká nás tvrdý a nepříjemný dialog o růstu populace v Africe

Dalším faktem je, že musíme vést tvrdý a mnohdy nepříjemný dialog o omezení růstu populace v Africe. Za posledních 70 let se například v Egyptě počet obyvatel zečtyřnásobil a Egypt není schopen své obyvatele uživit.

A nejen Egypt. A pokud si někdo z afrických politiků myslí, že vyřeší stárnutí obyvatel Evropy a nekontrolovaný nárůst obyvatel v Africe tím, že Afričany vyšle na starý kontinent za prací, tak se mýlí. Tím se nevyřeší vůbec nic. Ba naopak to Afriku dostane do daleko horší situace, než ve které se nachází nyní.

Budoucnost Afriky je jednoduše v její suverenitě a schopnosti řešit si své problémy sama. A je nutné si přiznat, že si k této demokracii a suverenitě musí dojít stejně dlouhou cestou jako většina států Evropy, což pro změnu nechápe většina lidí v Evropě. Neexistují rychlé cesty ani jednoduchá řešení.

A i proto by politici měli jezdit do Afriky, aby byli schopní o migraci přemýšlet jinak. Vidět vše v reálných souvislostech, v dlouhodobém časovém horizontu a případně své poznatky vysvětlovat svým partnerům na úrovni V4 nebo i Evropské unie.

Problémy Afriky jsou s v souvislosti s klimatickými změnami stále větší časovanou bombou. A je na nás, zda dokážeme čas exploze v současné době oddálit nebo úplně zastavit. Podle mého přesvědčení musí být EU pro Afriku rovnoceným partnerem, ne sponzorem, autoritativním učitelem nebo pouhým charitativním domem. A čím dříve to pochopíme, tím dříve se může začít situace v Africe skutečně zlepšovat.

Přeji hezký den a veselou mysl!

Problém dnešního člověka v grafické zkratce...


Motto:

Život dává příležitosti ke zmoudření, ale bere falešné iluze.


 ŽIVOT.

   Přesto, že jej žijeme, nebo si aspoň myslíme, že ŽIJEME, je pro nás život vlastně záhadou. Nekonečný sled různých náhod a okolností řídí běh našich dnů. Pro někoho šťastně, pro jiného méně šťastně. Není to zvláštní?

   Nestojí to za úvahu i pozorování? Čím to je, že se to děje právě takto? A má člověk možnost to nějak ovlivnit? Může měnit svůj život i když se zdá, že jej Štěstí opustilo a sedlo si na někoho jiného?


   NADĚJE.

   Člověk potřebuje Naději, bez ní by padnul pod tlakem světa velice rychle. Jenže je problém, co si pod tu naději přiřadit. Mít naději v politicích se jistě nevyplácí, politici nemají stálost, ale naděje musí mít stálost, jinak se jí nedá věřit. Mít naději v lidech, to je taky ošidné. Lidé jsou proměnliví. Jednak podléhají vlivům zvenčí – někdo je navede, dá jim falešné informace, pomluví Vaši osobu, nebo prostě změní názor. Kdo chvíli stál - už stojí opodál. Vše je v pohybu, ale člověk potřebuje něco stálého, co bude platit nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Na nekonečných změnách, nestálosti pravidel se nedá stavět, pak člověk raději žije jen ze dne na den. To ale nedává žádnou naději, žádnou budoucnost…

   Svět a lidské nápady jsou proměnlivé, proto je nutné sáhnou někam jinam, chce-li člověk mít i budoucnost, nejen vrtkavou přítomnost.

   V člověku samém existuje nějaká, řekněme ,,nesmrtelná“ hodnota, která nemusí být závislá na vrtkavosti světa. Tou hodnotou je jeho vnitřní osobnost, jeho ,,já“. Některými bývá nazývána egem/to nemá nic společného s egoismem, ale jen s individuální osobností/, jiní dokonce používají název duše…. A právě v tomto názvu, který je v lidstvu od nepaměti, je dnes velký rozpor. Mystici, okultisti a lid náboženský si tento pojem přivlastnili, používají tohoto názvu jako čehosi, co souvisí jen s jejich zvláštním kultem a pohledem na svět. Ve skutečnosti pojem ,,duše“ nemá nic společného s žádným náboženstvím, mysticismem, ani nějakou filozofií. Je to něco tak reálného, jako je třeba mozek, ale jiného ,,skupenství“, které svými smysly neumíme spatřovat.

   Pojem ,,svérázná, individuální osobnost člověka“ souvisí přímo se slovem ,,duše“ a ne s církevními naukami a pojmy. A jestli se člověku zdá ono slovo příliš mystické, náboženské, nebo jinak ,,podivné“, ať si je prostě nahradí pojmem ,,má osobnost“, nebo něčím jiným, pod čím bude chápat to nejvnitřnější v něm samém - prostě sebe sama…tedy to, co se v něm raduje, nebo pláče, je schopno soucitu, nebo i odporu k lži a podvodu – to dobré v něm, to, co touží po lásce, míru, svobodě – to je duše člověka, ať už si ji pojmenuje jakkoliv.

   Pokud člověk uvěří, že je v něm samém něco více, co přesahuje tento bláznivý svět, pak přichází naděje v lepší, hodnotnější život, naděje v další cestu, naděje v lepší společenské zřízení. To proto, že duše člověka směřuje vždy tam, kam to člověka vnitřně táhne, tedy k jeho ideálům. Když člověk touží po dobru, míru, lásce, jistě ho tam jeho duše dovede. Jestli to bude tady na Zemi, to záleží i na těch dalších duších a jejich přáních. Pokud to ale nebude možné tady, pak si duše určitě nejde cestu tam, kde to možné bude.

   Naslouchejme své duši a budeme vědět, co ve světě je správné a co jen vylhané. Bojujme taky o skutečné hodnoty – pravdu, morálku, lásku – protože to je ,,řeč duše“, to podporuje duši, oživuje ji to, probouzí a vytahuje ji to z příšeří, kam ji zahnal svět politiky, válek, lží, skepse.

   A když nám svět bude brát každou naději, pak ji hledejme ve své duši, jen ona zná jinou naději - Naději duše, rozumí jí a chce za ní jít - vyslyšme ji už konečně….

Všichni bychom chtěli být šťastní, a proto bychom chtěli umět řídit náš život tak, aby nám štěstí přinesl...

Dokážeme se změnit? Nebo se jen dokážeme zničit?


  SVOBODA.

   V roce 2020 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ, ale i jeho občan, tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami...

Zaujalo Vás to? Pak si to můžete dočíst v odkazu Témata k zamyšlení

KDO SPÍ V DEMOKRACII PROBUDÍ SE V DIKTATUŘE

Johann Wolfgang von Göte


Moudrost minulosti platí i v přítomnosti

CICERO v r.48 př.n.l. o postavení ve společnosti a přerozdělení moci

1 –   CHUDÝ = pracuje
2 -    BOHATÝ = jej využívá
3 –   VOJÁK = chrání oba dva
4 –   PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 –   TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 –   OCHMELKA = pije za všech pět
7 –   BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 –   PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 –   LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti

Změnilo se něco od té doby?   Buďme svoji! Přestaňme se řídit názory druhých, vždyť i odpovědnost máme za sebe, ne za druhé. Oni zase nemají odpovědost za to, že my je jen kopírujeme a necháme se nimi manipulovat.

   Buďme konečně každý sám sebou - jedinečnou, hodnotnou osobností. Se svými vlastními názory, životními postoji, kráčejme životem jako samostatní Lidé.ŽIVOT - hledání cesty, pozorování, přemýšlení, prožívání... a...pochopení