C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Zdraví je jistě důležité-bez něj se život stává bojem, často bez radosti, ale hlavně bez pochopení - proč a co s tím, jsou dvě důležité otázky.


 

Miroslav Hrabica - Rodina, vzťahy a duševné zdravie

Liečiteľ a autor kníh o zdraví a ľudskom hľadaní zmyslu života Miroslav Hrabica si našiel čas pre nás a našich divákov a podelil sa o svoje skúsenosti. Z jeho slov môžme cítiť hlbokú znalosť pomerov v rodinách a vzťahoch, ako aj schopnosť riešiť mnohé z telesných i duševných problémov. To najsilnejšie čo však z neho vyžaruje je láska k človeku, častokrát schovaná za drsnejšie slová a gestá, ale stále prítomná. A to je známka vysokých duchovných kvalít.


Lék na rakovinu-dokumentární film

Dokumentární film Útěk před lékem pojednává o znovuobjevení konopí, jako léku na mnoho zdravotních potíží, včetně velmi závažných onemocnění. V mnohém se shoduje s názory z dokumentu Léčba rakoviny zevnitř.

Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni

Dokumentární film: Na jídle záleží

Celosvětově známý dokumentární film popisuje na jedné straně oficiální propagandu ve výživě, medicíně a farmacii vedoucí k epidemiím civilizačních chorob a na druhé straně k potlačované, alternativní cesty ke zdraví.

Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni


Zajímavý článek o významu ,,obyčejné vody" najdete v blogu.


Štátna štúdia dokazuje: Neočkovaní sú zdravší!

Autor: Alica N.

KIGGS je najväčšia štúdia o zdraví detí a mládeže, aká bola kedy v Nemecku vykonaná. Zodpovedný  je nemecký úrad pre nákazlivé choroby,  Inštitút Roberta Kocha  (RKI). Od takmer 1800 účastníkov bolo získaných 1500 údajov, ktoré boli za použitia  vysokých  nákladov krok po kroku vyhodnotené.

Veľa kritikov očkovania bolo samozrejme zvedavých, čo prinesie porovnanie očkovaných a neočkovaných detí. A skutočne štúdia ukázala štatisticky významné  plus pre neočkovaných – hneď po tom, ako boli odklonené  nežiaduce zásahy RKI – autorov, ktorí chceli očividne  túto súvislosť  zatajiť....

Zajímá Vás to? Přečtěte si článek v Blogu

Zneužití chytrých technologií a plíživé ochromení virtuální realitou

Jaroslav S.

Dosud se zatím nikomu nepodařilo si povšimnout, že  zkonstruovaná  elektronická inteligence kapesních parametrů je impozantní malou zbraní potenciálního hromadného ničení. Avšak nikdo si nesmí dělat žádné domněnky, protože většině lidem se doposud nepodařilo si ani povšimnout, že atmosférické aerosolové geoinženýrství je zbraní hromadného ničení. Podle mě by nemělo být žádným překvapením, že „chytré“ mobilní telefony jsou i nadále značně nedoceněny jako malé bomby mysli.

Není to ten druh bomb, které způsobují obrovské výbuchy – ale tahle forma destrukce může připadat těm jedincům, kteří vytvářejí naši budoucnost, už téměř prošlá (téměř před vypršením data trvanlivosti). Nakonec není třeba, aby nás všechny uvrhli do pekla, pokud jsme naprosto odevzdaní se tam odebrat v tichosti sami, na základě naší vlastní vůle. A zdá se, že mnoho milionů lidí je připraveno to udělat; vedeno krysařem pohodlné technologie.

Neboť nás obklopuje podivný svět, virtuální svět, na němž jsou nyní doslova miliardy lidí závislí, je to pro ně něco nezbytného, co zapadá do jejich každodenní rutiny.

Šílenost geoinženýrství (ovlivňující naše klima) a chytrých telefonů (ovlivňujících naše mozky) je propojená. Řečeno jinými slovy, čím více se budete dívat dolů na vaši blikající věcičku, tím méně je pravděpodobnější, že se podíváte nahoru a budete svědky vytvořených formací oblačnosti, mřížkovitě lemujících kdysi modré nebe. Nebo když na to přijde, krásu a jemnost přírody nebo milost a důstojnost jemných struktur.

Ve skutečnosti snahy vedoucí k tomu, abychom „neviděli“, je na vzestupu přinejmenším po dobu dvou nebo tří desetiletí. To platí pro očkování, geneticky modifikované potraviny (GMO), přísady do potravin, záření, elektrosmog a mnoho dalších plíživých zbraní „tichých válek“, útočících na naši planetu a naše fyziologické a duševní schopnosti.

Člověk by se možná mohl pokoušet odmítnout tyto umrtvující prostředky jako nezbytné zlo ve prospěch výhod, které společnost nabízí – společnost, která je závislá na okamžitých řešeních, okamžité komunikaci a zadostiučinění, kdy se všechno musí hned řešit. Člověk by možná … dokud si každý z nás neuvědomí, že impregnují a znečišťují naše krevního řečiště, nenápadně mění naši DNA a mění naši samotnou podstatu zevnitř ven … a zvenku dovnitř.

Jaký druh šílenství to je?

Jen si všimněte desítek tisíc ostnatých ocelových vysílačů mobilních telefonů, které nyní pokrývají Zemi, něco jako z knihy Herbera George Wellse Válka světů. Každý z nich chrlí neviditelné, mysl pozměňující mikrovlny do okolí. A to všechno proto, že každý musí mít mobilní telefon, s kterým většina lidí provozuje typickou, banální a nudnou konverzaci.

Již dříve jsem napsal článek o transhumanismu (článek zde) a plánech pro robotickou kyberinteligenci, navrženou člověkem, která má převzít od lidstva zodpovědnost za budoucnost (a současnost). Varoval jsem, že musíme dávat pozor na tento chladnokrevný kybernetický koncept, který získává půdu pod nohama, a sílí zvláště mezi těmi jedinci, kteří se chtějí zbavit  veškerého smyslu pro zodpovědnost za planetární život, dokonce životy budoucích generací.

Přeju si, aby se nám podařilo nasměrovat naši pozornost na roli, kterou hraje závislost na chytrých telefonech v urychlení tohoto dalšího zániku homo sapiens. Je to naprostý úpadek, který směřuje ke zcela zmařené lidské rase. Každý, kdo se spoléhá na stroj, aby za něho přemýšlel, zatímco sarobylý neokortex (nová kůra mozková) ztrácí svou schopnost fungovat; rozlišovat mezi tím, co je realita a co je virtuální realita. Co je skutečné a co je iluzorní. Co je skutečné a co je nereálné.

Mnohokrát se mi stalo, že jsem se usadil ve vlaku a ocitl jsem se obklopen ze všech stran lidmi, zírajícími  hypnoticky do svých osvětlených chytrých telefonů, tabletů, iPhonů/iPodů, notebooků, a bůh ví, čeho ještě. Tweety a twitterování nekonečných textových zpráv do sociálních sítí a dalším twitterujícím hlupákům. Sledování filmů; nebo jen rolování … rolování … nekonečně rolování. „Rolování“ se sice rýmuje stejně, jako „procházení“, ale již dávno převládlo nad touto příjemnou venkovní aktivitou.

Po celou tu dobu proniká rozšiřující se oblak elektrosmogu do tělísek a stejně tak mozkových buněk, přerušuje a zkresluje formy vlnění, které tvoří přirozené kanály a rozhraní komunikace mezi námi – a samozřejmě mezi všemi druhy.

Potřebujeme zákon po vzoru „revolty pasivního kuřáka“, který by postavil tyto činnosti mimo zákon a ochránil by tak každého, kdo nepoužívá bezdrátové technologie, před mikrovlnami, které narušují mozek a přepínají nechráněný neokortex nic netušících sousedů. Je pravda, že to trvalo asi čtyřicet let intenzivního lobbování a bylo zapotřebí desítek tisíců „vědeckých prací“, aby se prokázalo, že kouření cigaret způsobuje rakovinu. Jak dlouho a kolik obětí bude zapotřebí, aby se dosáhlo ochrany před elektromagnetickým zářením?

Samotná legislativa dosahuje právě tak hodně; „právě tak málo“. Existuje tisíc a jeden toxických šmejdů, proti nimž měly být vydány příslušné zákony již před desítkami let. Pokud se společnost, jako celek, nepohybuje směrem k určitému stupni osvíceného vědomí, žádná pravidla na světě nemohou změnit ten základní problém: většina lidstva dává přednost tomu být otrokem, nikoli vůdcem nebo zodpovědným partnerem v rámci globální rodinyhomo sapiens.

Je to velký rozdíl, jestliže je člověk otrokem kybernetické dynastie nebo říše Iluminátů?

Podle mého názoru to není velký rozdíl. Nicméně jsme alespoň doopravdy začali svou pozorností vyvolávat „odpor“ k tomu druhému – a nyní to ví tento ďábel lépe, než my chápeme plíživou paralýzu virtuální reality Transhumanismu.

Samozřejmě, že mezi těmito dvěmaexistují silné vazby. Ambicí bylo vždy držet vývoj lidstva v šachu, a to jakýmikoli prostředky. Ti, kdo stojí ve stínu generálních ředitelů společností Google, Facebook a Microsoft, jsou spolustolovníkyu stolu pro významné hosty, zaujímající čestné místo spolu s těmi, kteří stojí ve stínu společností Monsanto, Cargill a Bayer. Potom jsou ti, kteří pro změnu udržují vzdálenost od stínových vůdců nadnárodní zbrojovky Raytheon s vojensko-průmyslovými záměry, Lawrence Livermore Laboratory a British Aerospace Ltd. jen přes rameno. A dále to jsou ti, kteří stojí, jen co by kamenem dohodil, v pozadí bankovních říší Rockefeller, Rothschild a Soros. Každý z nich pije od ostatních z jednoho Světového poháru.

Ano, něco o tom víme. Ale „mainstreamový smrtelník“ neví téměř nic. Přesto sdílíme naši cestu životem s těmito smrtelníky – a nemůžeme se otočit zády.

Chytrý telefon je oblíbená hračka těch, kteří nejsou zdravě kritičtí, ani nároční, stejně jako velkého množství těch, kteří jsou zdánlivě nároční. Je to zejména jeho neškodná podstata, která vede k závislosti. Je těžké se toho vzdát –přestože víte, že to vaří váš mozek. „Chytré“ technologie se k nám dostávají jako celá řada svůdných zbraní („chytré měřicí přístroje“ a „chytré  automobily“ jsou jen začátek), které razí cestu další generaci „poslechovým“ technologiím, měnícím a upravujícím naši mysl a krev. Technologie, které budou v případě, že kyberneti prosadí svou, „dělat naše myšlení za nás“. Jak jsem již uvedl, to je přesně to, co příliš mnoho jedinců chce – a s čím řídicí systém počítá – a co povede k tomu, že bude lidstvo zapředeno do lepkavých záhybů všeobsáhlé pavučiny.

To, co mě obzvlášť znepokojuje, je právě tato pomalá cesta, směřující k zadušení. Každý krok k „převzetí“se zdá být „jen malou věcí“, žijící svým vlastním životem.  Tyto kroky se rychle přidávají k hluboce zlověstné otravě posvátnosti života, na který se kdysi nahlíželo jako na plánovaný, propojený sled událostí, což tak ve skutečnosti je.

Masová shovívavost ke kybernetice je jen hrou hlupáků. Je to mocné odvedení pozornosti od skutečného úkolu, kterému lidstvo čelí: objevení a uvědomění si  našich, dosud z velké části nevyužitých, hlubších sil lásky, ducha a nadšení. To jsou ty kvality, které budou definovat jakoukoli budoucnost, která stojí za to, abychom ji žili – žádná posedlost kouzly, založenými na špičkových technologiích, umístěných na světové trhy chladnými, kalkulujícími mozky, které řídí nadnárodní kolosy.

Přesto, dokonce když píšu, se vynořilo další neodolatelné„sladidlo“, aby vzalo kybernetické otroky do podvodu nejzazší virtuální reality: Wi-Fi „Cloud technologie“. Mřížka všezahrnujících energetických Wi-Fi mikrovlnných pásem, naložených „chytrou“ měřící inteligencí, shromažďujících schopnosti a virtuálně neomezenou škálu kapacity, dostupnou každému, kdo to skoupí pro svoji síť všudypřítomného oka boha Hora. Svět podřadné reality, který je schopen sám sebe prohlašovat za „novou realitu“prostřednictvím vykalkulovaného držení moci nad miliardami jedinců, kteří se již dávno sami odevzdali „síti“. Síti, která je rozhodující pro úspěšné zavedení jednotného Světového řídicího systému.

Takže, tady to máme, dámy a pánové. Zpráva „poslaná z mého iPodu“, která by  možná mohla trochu zacloumat s někým, kdo to bere vážně. Pokud ne, mám očekávat, že (jako vlastník počítače) se v brzké době v emailech kolegů objeví zpráva, že „Jsem zastáncem technologie Cloud“?

Odkud ten odpor přijde, jestliže všechny nástroje odporu jsou vyrobeny architekty apokalypsy?

Jak budou lidé vědět, kdy opustit svou kybernetickou loď před tím, než je úplně pohltí?

Mají být naše vnitřnosti obětovány genetickému inženýrství a naše mozky transhumanistickým šílencům?

Ne, pokud zůstanu hrdou, odolnou a houževnatou lidskou bytostí na této posvátné planetě Zemi! Ne, pokud dostatečné množství jedinců využije tento kritický moment – což je rok 2016 – a použije všechny svoje síly k prosazení silného kréda nádhery, spontánnosti a kreativity, zcela ničících zlovolné lži bezduchých „robotů“, kteří jsou omámeni drogami.Těchkybernetických  podvodníků, kteří si přejí nás stáhnout do svých mdlých kovových hrobů a válkou ukovaných „chytrých“ vězeňských cel, využívajících „Cloud technologie“.

Kupředu, pátrající duše! Přestaňte už používat tyto módní toxické nástroje; místo toho namiřte šípy pravdy s jemnými hroty – pak postupte o krok dál –neboť tohle je naše hodina!

Autor: Julian Rose

Zdroj: http://www.activistpost.com/2016/02/seduction-of-smart-technologies-and-the-creeping-paralysis-of-virtual-reality.html


Děsivé fotografie o zmutování přírody po havárii jaderné elektrárny v Japonsku.

,,Člověk“ – to zní hrdě! A co už dokázal…no, hodně. A jen tak ,,mezi řečí“ i rozbít atom, uvolnit energii o které toho moc neví a účincích a dopadech tohoto skutku toho ví ještě méně.

Jisté je, že pohrávání s atomovou energií je ,,poněkd nebezpečné“ a míra slova ,,poněkud“ je dost ,,neohraničená a mlhavá“.

Můžeme se trošku ,,mrknout“, raději z dálky, co taková energie, kromě viditelného ,,bum“ a mrtvol, ještě dokáže.

11. března 2011 zasáhlo Japonsko mimořádně silné zemětřesení, jež následně vyvolalo vlny tsunami o výškách až 39 m. Následkem živelné pohromy došlo ke značné devastaci rozsáhlých pobřežních oblastí. Katastrofa byla tak ničivá, že došlo k destrukci celých měst, k poničení infrastruktury a ke ztrátě veškerého kontaktu zasažených oblastí se zbylým světem. Zasaženy byly také 4 jaderné elektrárny, celkově dohromady 11 reaktorů, z nichž nejhorší následky nesla jaderná elektrárna Fukušima I vlastněná společností TEPCO. Havárie na jaderné elektrárně Fukušima I byla na stupnici INES ohodnocena stupněm 7, vyšší stupeň již stupnice nemá. Nejvyšší stupeň byl před touto havárií udělen pouze havárii na Černobylské jaderné elektrárně roku 1986…tolik z Wikipedie.

Jak se tam dnes lidem daří? Prý výborně, hlavně zahrádkáři a pěstitelé se radují, jaké mimořádné pěstitelské výsledky mají. Jejich radost nezná mezí, jistě by jim ji ale trochu pokazila myšlenka, že jejich těla jsou taky zmutovaná, nejen květiny, ovoce a zelenina.

Naše pohrávání si s přírodou pod heslem ,,Poručíme větru, dešti“ má mnoho a mnoho dalších podob, kdy chceme ,,fušovat“ Přírodě do práce v domění, že když umíme ,,klikat myší“, nemůže nás už příroda ničím překvapit. Ale zde můžete vidět – že nás překvapit může velice…a jistě nám to ještě předvede.Mléko je děsivé

Ekologická a prozvířecí aktivistka Erin Janus v pouhých pěti minutách shrnuje, co je všechno špatně na současném mléčném průmyslu… České titulky zapnete kliknutím na CC.


Vedou nás mocní tohoto světa do zničení našeho zdraví i životů?

Bill Gates přiznal: Vakcíny mají snížit populaci

Závěrečná část – Likvidace lidí

 

Multimiliardář a zakládající šéf Microsoftu Bill Gates otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl to na únorovém setkání elitní organizace TED.

V podivuhodné přednášce se Bill Gates zabýval dogmatem globálního oteplování, podle kterého emise CO2 způsobuje člověk, který je tak přímo zodpovědný za údajné oteplování zeměkoule. Gates nabízí způsob, jak snížit emise CO2 – snížit lidskou populaci. Na záběru, kde Gates popisuje neobvyklou rovnici, čistou angličtinou tvrdí, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle něj i současný systém zdravotní péče a reprodukčního zdravotnictví. Potvrdil tak informace a výzkumy, podle kterých vakcíny obsahují ;; látky, které sn ižují plodnost, či přímo vyvolávají sterilitu, stejně jako různé nemoci typu autismu či poruch imunity.

Důvod, proč byl Gates ve svém projevu tak otevřený, je dán zřejmě výběrem publika. Přednáška se totiž konala v rámci konference TED (Technology, Entertainment, Design), což je elitní nezisková nadace, která se specializuje na přednášky veřejně známých osobností. Kromě Gatese na nich vystupují například Bill Clinton, Al Gore či Gordon Brown.

Běžný člověk nemá šanci se na ně dostat, účastnický poplatek za konferenci je totiž šest tisíc dolarů. Mezi sponzory organizace patří IBM a vojensko-průmyslový gigant General Electric.

Ve zcela jiném světle tak vyznívají altruisticky vypadající tvrzení manželů Gatesových, kteří například před měsícem v Davosu oznámili, že v příštích deseti letech poskytnou deset miliard dolarů (až 188 miliard korun) na vývoj nových očkovacích látek.

Adam B. Bartoš

Počátkem devadesátých let sužovala Nikaraguu, Mexiko a Filipíny děsivá epidemie, kdy dokonale zdravé mladé ženy přicházely o plod během druhého a třetího trimestru těhotenství. Další pokusy o graviditu měly stejný výsledek, následovaný neplodností. Lékaři byli bezradní. Vědcům trvalo dost dlouho, než nakonec objevili zdroj. Jediným společným jmenovatelem ve všech případech byla účast všech postižených žen na hromadné vakcinaci proti tetanu, akci provedené pod dohledem Světové zdravotnické organizace (WHO) financované Rockefellerovým fondem.

Upřímnost takového záměru samozřejmě lze jen ztěží zpochybnit. Římskokatolická organizace  Comite Pro Vida se sídlem v Mexiku se přesto rozhodla nechat ampule s vakcínou otestovat a pak vyšlo najevo něco hrozného. Roztok obsahoval lidský chorionický gonadotropin (HCG), přirozený hormon potřebný k udržení těhotenství. Ale jak se mohl stát součástí očkovací látky? Další analýza znamenala pro vědce šok. Ukázalo se, že kombinace agens tetanu s HCG stimuluje tvorbu protilátky, která později dělá ženy neschopnými odnosit dítě. Jinými slovy, tato vakcína představovala skrytou formu interrupce.

Když bylo spiknutí miliardáře Davida Rockefellera a WHO odhaleno, pokračovalo se v započaté činnosti pomocí GM. Už dva roky poté se takřka stejná situace, jako předtím v Nikaragui a na Filipínách, vyvinula v Zimbabwe a Guineji. Tentokrát trpěly ženy, které měly rády konzervovanou kukuřici. Naproti všem očekáváním neodhalily testy obsahu konzerv žádné život ohrožující komponenty, a také množství konzervačních prostředků vyhovovalo normě.

S prvním podezřením ohledně bioterorizmu a destruktivního vlivu transgenických substancí na lidi přišel toxikolog z Jihoafrické univerzity. Epidemie neplodnosti v rozvojových zemích totiž nespadla jen tak, z modrého nebe. Bili Gates, jeden z nejbohatších lidi na planetě s image šlechetného lidumila, je zapojen do řešení globálních zdravotních problémů.

„Je veřejným tajemstvím, že se světoví magnáti, zejména z USA, Japonska, Kanady a EU, obávají o nedostatek přírodních zdrojů,“ vysvětluje doktorka sociologie Irina Aliverova. „Organizace spojených národů v oficiálním dokumentu dělí světovou populaci do tří hlavních skupin: „zlatou miliardu“, pak střední skupinu, která nemá dostatečné přírodní zdroje a „vypomocnou“ skupinu, reprezentovanou obyvatelstvem rozvojových zemí, včetně Ruska. Této poslední kategorie, téměř pěti miliard lidí, by se rádi zbavili jako plevele.“

Jeden z mechanizmů hrůzného záměru Gatese a Rockefellera, aktuálně podporovaného vládou USA odhalil prezident biotechnické společnosti Epicyte Mítch Hein. Řekl, že ženám s ojedinělou kondicí imunitní neplodnosti byly odebrány jisté protilátky. Tyto geny byly následně izolovány a metodou genetického inženýrství vloženy do genomu běžných kukuřičných semen dodávaných do zemí třetího světa. To znamená, že Afričané zaseli na svých polích vražednou geneticky upravenou kukuřici – s vloženou skrytou antikoncepcí. Hein pak objasnil, co se stane lidem, kteří takovou kukuřici jedí: zmíněné protilátky zpravidla přilnou k povrchu spe rmatu, přilepí se na n�� a udělají je tak těžkým, že se nemůže pohybovat.

V Rusku je sice pěstování GM potravin zakázáno, ale spotřeba potravin z pěti transgenických kultur je povolená (řepa, v Evropě zakázaná kukuřice 810, sója, brambory a rýže). Oficiální závěr ohledně zhoubných účinků GM na lidi neexistuje. Moskevský Koltsovův institut biologie a Národní sdružení pro genetickou bezpečnost tedy provedly nezávislý experiment: krmili po celý rok transgenickou sójou křečky. Stejná sója, dodávaná z Holandska jako GM prostá, je v Rusku používána ke krmení skotu. Tato sója je povolená i pro lidskou spotřebu. Dnes už je jasné, jaké mohou být důsledky – hlodavci vykazovali zpožděný růst a vývoj a seri&oacu te; zní pokles reprodukční funkce, která měla za následek neschopnost zplodit třetí generaci.

„Neplodnost v třetí generaci zvířat chovaných na GM produktech znamená, že příroda nechává tento druh zaniknout a nedopustí, aby se dál množil,“ říká Alexandr Baranov z Biologického institutu.  „Jinými *  slovy, GM potraviny vedou do vývojové slepé uličky a k degradaci druhů. A během tohoto výzkumu jsme odhalili i další zajímavý fakt. Zvířatům začínají růst chlupy v ústní dutině.“

Ačkoli si opatrní vědci dosud „nejsou zcela jisti“ tím, že mutace způsobila GM potrava, svět už dávno rozpoznal, že se s transgenických plodin mohou vyvinout toxické proteiny a různé mutace.

Žádný vědec nebude jen tak souhlasit s pouhými předpověďmi o tom, jak se asi uměle vložený rostlinný gen zachová v chromozómu. Možná, že ženy o tři generace později budou rodit děti s chlupatými ústy, stejně jako ti křečci. Nebo nebudou vůbec schopny otěhotnět. Možná je to důvod, proč se ruští i jiní producenti transgenických produktů obávají označovat tyto výrobky jako GM a dávají přednost placení pokut za porušení zákona. Jiný způsob k rozpoznání GM produktů neexistuje.

Neplodných párů v Rusku rok od roku přibývá, v současnosti nemůže mít děti na pět milionů rodin, a zdá se, že pekelný stroj Billa Gatese už dosáhl i zde. Zatímco se vědci obávají dělat pokusy na lidech, stává se každý, kdo vejde do obchodu s potravinami, pokusným králíkem proti své vůli. Ruská akademie věd navrhla zavést moratorium na GM produkty, dokud nebude zcela prokázaná jejich bezpečnost. Pokusy vědců přesvědčit pracovníky státní správy však byly zbytečné.

Fond Billa a Melindy Gatesových mezitím připravuje novou GM bombu, transgenickou „zlatou rýži“, o níž už se ví, že způsobuje cysty ve vejcovodech. A opět je to skryto za zástěrku dobročinného úmyslu: tato rýže údajně doplňuje vitamin A a železo v těle.

Co proti tomu dělají jiné země

Indie odmítla humanitární pomoc USA ve formě produkce v hodnotě 100 milionů dolarů ročně.

Čína zakázala prodej GM na svém vnitřním trhu, ale přesto pokračuje ve vlastním exportu.

GM produkty nejsou používány ve Slovinsku, v Rakousku, Řecku, Francii, Lucembursku a ve Velké Británii.

Ve Velké Británii musí být GM výrobky označeny dokonce i na jídelních lístcích v restauracích.

   

O současných vlcích v rouše beránčím

 

Doufám, že  tento text bez otálení pošlete dál. Ať se co nejvíce našich spoluobčanů doví, co čeká generaci našich vnoučat a jejich dětí, budeme-li se nadále chovat jako důvěřivé ovce a připustíme, aby pánové z EU vnutili Evropanům dohodu TTIP, která mimo jiné vnutí Evropským zemím dovoz a pěstování amerických, geneticky modifikovaných potravin a které se již postarají, aby se i našim vnoučatům a jejich dětem nedařilo přivést na svět své potomky, eventuálně se jim rodily děti s vážnými zdravotními defekty.


prvopodstata.com

 

Účinná léčba rakoviny existuje už 59 let!

 

…..zrůdnosti, které dělá naše zdravotnictví a farmaceutický průmysl s jeho poskoky lékaři je všeobecně znám. Jsem zvědav, kdo konečně prolomí bariéru v jednoduchém léčení rakoviny…..

08:54

tm dodává: Všechny lékaře pracující v rakovinovém „průmyslu“ bych nechal postavit před soud za masové vraždy. Před nějakou dobou jsem s jedním lékařem omylem hovořil. Byl to onkolog. Věděl, že chemoterapie a ozařování nepomáhá lidem ale přesto to dělal. Říkal že všichni se musejí něčím živit. Nechápal jsem a rozhovor jsem raději s tímto „vrahem“ rychle ukončil. MAJÍ TITO LIDÉ VŮBEC SVĚDOMÍ?????

Preambule

Nezačnou-li onkologové hned devitalizovat nádory, bude nám dál každých dvacet minut umírat jeden pacient následkem odmítnutí účinné pomoci. Zákaz devitalizace je od začátku neplatný. Devitalizace úspěšně prošla zkouškou v r. 2001. Lékař je suverén z podstaty svého povolání. Kdo by mu chtěl v jeho práci překážet, dovolávaje se zákazu ministrem, páchá zločin ve zločinném spolčení s následky smrti. Tak je tomu už 59 let! Lékařského oprávnění může být soudně zbaven, kdo pacientovi odmítne devitalizaci. Lékaři, netrpte zločincům jejich rejdy. Vy jste páni nad léčením, ne nějaký ministr, co tam je, a zítra být nemusí.

fortýn

——————————————

59 let po objevu devizalizace MUDr. KARLEM FORTÝNEM

Mají Rakovinové nádory stále zabíjet?

PRO ZLOU vůli „největších odborníků“ ONKOLOGIE?

Za MILIARDY ze zdravotního POJIŠTĚNÍ?

* * *

tm dodává: radioterapie a jakékoliv ozařování je naprosto neúčinné. V rakovinových buňkách se nenachází kyslík a proto nemůže ozařování fungovat. Potvrzeno, dokázáno a objeveno v roce 1959 v Novosibirsku!!!!! Vyvstává otázka! Kdo si na tom všem nabaluje kapsu???? Jsou lidé ještě dnes vůbec lidmi?????

sociologická STUDIE

Stanislav Vrbík

Předmluva autora

Zabýváme-li se příčinami nepochopitelného, naprosto protismyslného zákazu devitalizace onkologických nádorů metodou MUDr. Karla Fortýna, zákonitě se musíme ztotožnit s jeho hodnocením ministerstva zdravotnictví ČR: (Dr. K. Fortýn, 27. 11. 2000.): „O reakci ministerstva jsem se již zmínil. Tato obludná instituce napáchá ještě mnoho zla a zbytečných překážek.“

Ta instituce je obludná i proto, že je tradičně vedena lékaři. Náplní práce ministerstva zdravotnictví nesmí být rozhodování o záležitostech léčení; proto je omylem, je-li ministrem lékař. Není účelem této práce vyjmenovávat, co patří do povinností a práv ministra. Zasahování do práv lékařů tam určitě být nesmí.

To je dáno tradicí svobodného povolání lékařského, i deklaracemi nejvyšší světové organizace – WMA, (Jinak též WHO.) Je to dáno i rozumem. Má-li být lékař odpovědný za zdraví pacienta, nemůže ho omezovat ten, kdo pacienta neléčí.

Usazením lékaře na MZ byla dána příležitost lékařům ústředních organizací, aby spáchali takový nepředstavitelný zločin, jakým je ZÁKAZ DEVITALIZACE NÁDORŮ. Oni zneužili své odborné autority a poslušné ministry takto využili k svému soukromému prospěchu. To ale ministra odpovědnosti nezbavuje.

Objev devitalizace nádorů v roce 1957, jednoduché, levné, spolehlivé a účinné metody úplného vyléčení, a v důsledku obecně i pravděpodobného úplného vymýcení rakovinných nádorů jako civilizační nemoci, mohl být historickou událostí světového zdravotnictví 20. století.

Místo toho je tu zločin, který zahubil dodnes nejméně dva miliony lidí a zpronevěřil snad půl bilionu korun. Ve prospěch nenasytné hydry farmaceutických výrobců. Ti se ovšem umí revanšovat. Proto je v celém zdravotnictví zažraná obrovská korupce. Mohu doložit svědecky.

Stručně, jak k tomuto kardinálnímu případu došlo:

Když mladý chirurg MUDr. Karel Fortýn v roce 1957 oznámil objev metody devitalizace, doloživ svou zprávu dokumentací o svých 20 operacích s perfektním výsledkem úplného uzdravení 20 pacientů prostým ponecháním podvázaného nádoru v těle, je pravdě velmi podobné, že vědci ztuhli závistí. („Takový doktůrek, co nám nesahá ani po kotníky, má dostat Nobelovu cenu?“) Nikdy! „Okamžitě s tím přestaňte, to se musí zkoušet, aby se vědělo, jestli nenastane smrt sepsí!“ Kdybychom si to chtěli vysvětlit jinak, než závistí, vyznělo by to ještě hůř.

Samozřejmě ke zkoušení nikdy nedošlo, oni to nemysleli vážně. Proč ale přestávat, když je 20 úspěchů z 20 operací? Chtěli to zřejmě jenom zadupat do země.

Devitalizace má v očích lidí zainteresovaných na chemoterapii, jednu nepřístojnou vadu: Nepotřebuje antineoplastika za těch 11 miliard. Kdo něco nekupuje, nemůže chtít provize. Kdo chce provize, musí zakázat devitalizaci. To je zřejmě pravý důvod zákazu!

V roce 2001 došlo na nátlak veřejnosti, po 44 letech nečinnosti, opravdu ke zkoušení, zda nenastane sepse.

Prokázalo se nechtěně, že sepse v žádném případě při devitalizaci nehrozí, a to ani při likvidačních podmínkách, za nichž se na přání oněch veřejností donucených činitelů zkoušelo. Zákaz devitalizace měl být tedy, podle výsledku zkoušky, zrušen. Pro tyto lidi žádný problém: Zkoušení se ututlá a jede se dál: Nezkoušelo se! Chemie se dál nakupuje, miliardy tečou k farmaceutům, zdravotničtí šéfové jsou za to královsky odměňovaní. A Pacienti? Umírají. Po desetitisících. Každou hodinu tři.

Snad je to troufalost, takhle obviňovat výkvět onkologie z korupce. Tato skutečnost našeho zdravotnictví je ale už dnes veřejně známá, dokonce i kriminální policii. Toto není první obvinění.

I.

Uvedení do problematiky devitalizace nádorů v ČR

1. Co je terapie onkologických (rakovinových) nádorů devitalizací

Je to metoda spolehlivého a trvalého vyléčení nádoru. Lehkou operací, při níž se v těle pacienta podváže stopka nádoru, což je výživový kanálek. Tím, po zašití přístupového otvoru do těla, chirurgie devitalizace končí, a to i v případě, že jsou přítomné metastázy (druhotné nádory, které se rovněž „ponechají tak“, jak říká autor objevu devitalizace MUDr. Karel Fortýn). V lidovém léčitelství je devitalizace známa jako podvazování bradavic. I tam se ztrácejí nepodvázané bradavice.

Při „sto let“ staré metodě léčení odstraněním nádoru resekcí, se po podvázání jak nádoru, tak i metastáz, vše odstřihne a vyjímá. Po resekci následuje chemoterapie, mnohonásobně dražší, než ta resekce. Při devitalizaci dochází k dokonalému vyléčení bez další nákladné léčby. Imunitní systém, jenž dosud na nádor nereagoval, zaznamená rozklad nádoru, a spolehlivě jej zlikviduje, i s případnými nepodvázanými metastázemi. Zde je zajímavá okolnost u práce imunitního systému. Viz níže.

2. Protinádorová imunita a další perspektivy boje s rakovinou

Imunitní systém má tu vrozenou vlastnost, že jedenkrát překonanou nemoc si pamatuje i se způsobem její likvidace. (To je i princip očkování.) Pak tu nemoc prostě už nepřipustí. Jestliže jedenkrát IS likvidoval živé metastázy nádoru, logicky vždy později zlikviduje nádor už v zárodku. Neboli devitalizace způsobuje imunitu, pokud měl devitalizovaný pacient metastázy. Nic takového nenastane po resekci, chemoterapii, ani ozařování. Je ale možná i takový úvaha:

Imunitní systém po devitalizaci reaguje na rozklad nádoru a hned začne, bez zkušenosti s živým nádorem, likvidovat i metastázy. Nedokazuje to, že umí živé nádory likvidovat i tehdy, kdy žádné metastázy nepoznal? Neboli, že devitalizace automaticky způsobuje protinádorovou imunitu už poté, co poznala mrtvý nádor? Je to velmi pravděpodobné a doufejme, že se o tom brzy přesvědčíme.

Toto, tato imunita i bez zkušenosti IS metastázou, je nový objev této studie.

Je to nová, dosud nezaznamenaná kvalita devitalizace. O další důvod víc, aby chirurgové, co mají zkušenosti s resekcí, začali – s odvoláním na články 32 Helsinské a 37 Fortalezské deklarace WHO alias WMA bez ptaní prostě devitalizovat a zachraňovat lidi, bez ohledu na zastrašování ministerstvem. Žeň je hojná. Pacientů, jimž devitalizace pomůže (včetně těch, co jsou v procesu chemoterapie nebo ozařování) je pro začátek možná přes sto tisíc. Z nichž bez devitalizace, na chemoterapii, asi čtvrtina až třetina nevyhnutelně zemře. Tato schopnost devitalizace způsobit imunitu není však dosud vinou zákazu devitalizace potvrzena. Pro případ sporu o experta, žádaného FDWHO (viz dále 37. deklarace WHO) konstatujme, že chirurgie devitalizace je totožná s chirurgií resekce. Na nevyjmutí podvázaného nádoru snad netřeba experta.

3. Jak to, že se metody devitalizace nádorů už 59 let nepoužívá?

Devitalizace se od roku 1957 sporadicky užívá jen několika lékaři tajně, protože ministerstvo zdravotnictví zastrašuje lékaře zákazem činnosti, (to zastrašování je žalovatelné!) jestli lékař někomu zachrání život (!) Fortýnovou devitalizací. (Ve veterině je užití devitalizace běžné). Sám Dr. Fortýn však devitalizoval dál, vědom si neplatnosti jakýchkoliv direktiv ministerstva. Jinak ale drtivá většina lékařů nestatečně zběhla z boje proti rakovině a zařadila se mezi poslušné ovečky autorit.

4. Hluboké pozadí zákazu metody, jíž by svědčila Nobelova cena.

Je zde očividné podezření, že tu trvá už dlouhý čas všehoschopné „srozumění“ Vědecké rady ministerstva, ČLK, České chirurgické společnosti a dalších lékařských ústředních organizací s ministrem jakoby se svým podřízeným. (LOK hraje mrtvého brouka, a tlačí raději na stát). Toto „srozumění“ si uzurpuje právo rozhodovat o metodách léčení podle přání dodavatele léků, v tomto případě chemických antineoplastik.

Právo a poslání lékaře je rozhodovat samostatně o volbě léčebné metody. Je to dáno, jak už je zmíněno výše, na logice postaveným právem zodpovědného, lékařským svědomím, slibem a potvrzeno články 32 a 37 deklarací WMA/WHO. Ta tyranská uzurpace práva rozhodovat místo lékaře o léčebné metodě, je tu jenom proto, že to nese příležitost rozhodovat o nákupech léčiv.

V zájmu nelegálního příjmu je tu snaha – mám velmi vážné podezření – protěžovat metody s potřebou drahých léků před takovými, které žádné léky nepotřebují, (a tedy není z nich prospěch pro nakupujícího). Nejkřiklavější případ je právě chemoterapie, jejíž léčiva stojí přes 11 miliard ročně proti devitalizaci, která nepotřebuje nic, a ještě šetří další náklady. A k tomu pravděpodobně nese s sebou imunitu k dalším nádorům. To je právě případ a smůla Fortýnovy devitalizace. Ta je vlastně zdarma, protože se ani pracností neliší od starodávné resekce. Pouze se nádor nevyjímá. Chemoterapie za mnoho set tisíc odpadá. Pro toto protěžování drahé metody, „pro prachy“ jedněch jiní umírají. Snadno by se spočítalo, kolik mrtvých připadá na jednoho činovníka zákazu! Ročně desetitisíce lidí, a nikomu z onkologů to nevadí. Nikomu. Snadno by se spočítalo, kolik mrtvých připadá na jednoho činovníka zákazu! Svědomí už přestalo hrát svou roli. Jinak by ten zlořád netrval skoro 60 let.

5. Jaká je cena zákazu devitalizace?

V ročence Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) za rok 2014 najdeme údaje od Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL) o vynaložených nákladech na léčení nádorových onemocnění: Náklad na léky (antineoplastika) pro chemoterapii nádorů:

Spotřeba v ČR 2013 za………………………………11 miliard a 3 miliony Kč                    Další miliardy byly vynaloženy i na ozařování pacientů. (SÚKL nesleduje)

Pacientů, léčených na nádory zemřelo v tom roce 2013………………27.449

Co na to ministerstvo zdravotnictví? Toto:vČR je pro onkologické pacienty zajištěna „odpovídající“ léčba, založená na vědeckých důkazech, která je velmi úspěšná a často vede k úplnému vyléčení pacienta.“ (dopis č. j. MZDR38845/2015-2OSZ)

Těch 27 tisíc mělo prostě smůlu. Zabily je vědecké důkazy.                

Tyto miliardy, domyšleno do důsledku, byly vlastně skutečně vynaloženy na to, aby těch 27.449 pacientů muselo zemřít!

Taková je tedy cena zákazu devitalizace.

Všichni mohli žít, kdyby prodělali Fortýnovu devitalizaci. Celých těch 11 miliard by bylo ušetřeno. Je velmi pravděpodobné, a téměř jisté, že všech těch 27.449 by nejen žilo, ale byli zcela uzdravení, bez následků, byli by stejně zdraví jako před onemocněním, byli by práce schopní a těšili se ze života ve svých rodinách.

Nezapomeňme též na další zákazem promarněnou příležitost v zúročení možných zkušeností a praktických poznatků během těch 59 let praxe s devitalizací k dosažení dnes netušeného vědeckého pokroku. O pravděpodobnosti imunity už tu byla zmínka. Je tedy docela pravděpodobné, že rakovina nádorů jako nemoc by byla dnes dávno neznámým pojmem. ČR by měla tak 13 milionů obyvatel. (Viz výše úvahy o imunitním systému).

II.

Podvádění s devitalizací pokračuje dál

1. Historie zkoušení Fortýnovy metody v roce 2001

Když byli ministr s Vědeckou radou MZ veřejností donuceni zkoušku provést, stalo se zřejmě něco nevídaného v dějinách lékařství. Onomu „srozumění“ organizací kolem MZ bylo jasné, že stojí před problémem hrozby, že devitalizace se zkouškou zcela jistě osvědčí, jestli se nevymyslí nějaký grandiózní plán na přelstění veřejnosti. Proto takto vymysleli protokol zkoušení – jeho podmínky a předpoklady:

1. Pacient může být i v konečném,                    Pacient musí být v konečném a   neléčitelném stadiu                                             neléčitelném stádiu

2. Pacient nesmí být dříve léčen                         Pacient musí být po neúspěšné

chemoterapií ani ozařováním                           chemoterapii

3. Devitalizovat se musí hlavní nádor,                 Devitalizovat pouze metastázy

ne metastázy

Protokol je jasně nastaven ne pro zkoušení, ale pro demonstraci nevhodnosti devitalizace. Takto drze, okatě a podle.

Došlo ale ke kouzlu nechtěného. „Srozumění“ vsadilo na nedostatečnost IS po chemoterapii a na předsmrtný stav pacientů. („Naletělo“ na prohlášení Dr. Fortýna, že chemoterapie i ozařování poškozuje IS.) Z jistého očekávání sepse je probudila vyjádření přednostů dvou zkoušejících pracovišť pro tisk. Ani v jednom případě z asi padesáti smrt sepsí nenastala. Někteří umírali na infarkt, ale to nelze připsat devitalizaci. Umíralo se spíš na vyčerpání organizmu chemoterapií.

Překvapivý poznatek zkoušeni: Při devitalizaci v žádném případě k sepsi n e d o c h á z í ! Fortýnova metoda devitalizace nádorů je obohacena: Sepse nehrozí ani pacientům po chemoterapii. Tím je rakovina nádorů jako hrozba smrti navždy zlikvidovaná! Stává se lehkým onemocněním srovnatelným se zánětem apendixu

JE TO OBJEV STOLETÍ.           Proč to svět neví?

Přihlasme MUDr. Karla Fortýna po 59 letech za kandidáta na Nobelovu cenu.

Doklad z tisku k tomu:

„Žádný z pacientů ani Antoše, ani Žaloudíka, dodnes nezemřel po operaci jako takové. V tomto směru bylo víceméně „vyhráno“ již před dvěma měsíci, protože otrava hrozí nejvíce krátce po operaci.“ Otrava, neboli předmět zkoušení – sepse.

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/devitalizace-nadoru-nepomohla-vsem-d6z-/domaci.aspx?c=A010614_220655_domaci_bac

Ani tento vědecký důkaz a objev století nepřiměl ono „srozumění“ lékařských špiček s ministrem zahájit léčení nádorů devitalizací. Přesněji: odvolat zákaz devitalizace. Lépe by bylo nezkoušet, jestli to mělo takto dopadnout:

V tom čase totiž desetitisíce pacientů a jejich příbuzných, kteří věděli o experimentu, s napětím, a s roztřesenou nadějí jej bedlivě sledovali a upínali k němu své naděje na odvrácení smrti. Ten životodárný výsledek, ten měl být ministrem slavnostně oznámen, celému světu zvěstován a slaven. Jaké muselo být jejich zklamání po lživém prohlášení, že „pacienti umírají“ a zkoušení se zastavuje, aby neumírali dál. Teď umírali oni, ti čekající.

Vražedný trestný čin zákazu devitalizace z roku 1957 se zopakoval.

2. Výzva autora této studie vám všem, kteří se snažíte udržet zákaz devitalizace při platnosti.

Jako doktorandi jste slíbili, že budete podle svých možností a svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich prospěchu, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a bez jakéhokoli provinění a že budete mít na zřeteli jen dobro člověka,

Vyzývám Vás, abyste znovu, léta po tomto slibu vyjevili svoje bývalé odhodlání sloužit lidskému zdraví obětavě a nezištně, abyste se znovu dali do služeb prospěchu lidí. Tedy, že se zřeknete materiálních výhod, jež si sami ordinujete, vyhlásíte formálně konec zákazu devitalizace, a že tuto drahocennou metodu co nejrychleji uvedete v život. Udělejte to, prosím dřív, než to za Vás udělají jiní. Prohlédněte a vězte, že takhle už Vám nebude dovoleno pokračovat.

Je neslučitelné s lékařským slibem, posláním lékaře a jeho povoláním, ani s vyšším principem mravním, a je proti duchu článků 32/1964 a 37/2013 Deklarací WHO, aby lékař vstupoval do smluvních vztahů, jež omezují jeho možnosti svobodného rozhodování o metodách, prostředcích a způsobech léčby. Kdyby měl lékař z takového smluvního vztahu prospěch, a pacient sebemenší újmu, dopouští se takový lékař ohavného trestného činu a má být zbaven lékařského titulu i oprávnění.

(Stanislav Vrbík, občan a pacient)

III.

PŘÍLOHY

Příloha 1.

Z korespondence MUDr. Karla Fortýna

Úvodem zkráceně článek Ing. Josefa Mrázka, místopředsedy Svazu pacientů ČR 2. 2. 2002

I kdyby Dr. Fortýn dosáhl pozoruhodného výsledku u jediného pacienta, bylo by povinností Vědecké rady MZ zajistit zkoumání, zda se v dalším případě dosáhne obdobného výsledku. Mnohé spory by se ukázaly jako zbytečné, kdyby se VR MZ řídila článkem 32 Helsinské deklarace:

“Neexistují-li osvědčené metody, nebo jsou neúčinné, musí mít lékař svobodu, po získání souhlasu pacienta, použít neověřené postupy, pokud dle jeho mínění nabízejí naději na záchranu života, nebo mohou zmírnit utrpení pacienta.“

Bohužel, pan ministr stále dluží odvolání svého prohibičního dopisu, kterým v rozporu s důkazy i Helsinskou chartou dal metodu dr. Fortýna do klatby, na doporučení Chirurgické společnosti. Představa, že ministr jako státní úředník může cokoliv zakázat, nemá oporu v žádném zákoně v ČR.

Dr. Karel Fortýn

27. 11. 2000

„O reakci ministerstva jsem se již zmínil. Tato obludná instituce napáchá ještě mnoho zla a zbytečných překážek. Jejich oddalovací taktika, abychom si podali příští rok žádost o grant, který by byl schválen až v 2002 a mohl fungovat ještě o rok později, jsou nepředstavitelně dlouhé záměrně volené, aby vše smetli se stolu.“

3. 11. 2000

„Jednoduchá devitalizační metoda dokáže nejen léčit, ale hlavně vyléčit i ty případy, kde jsou již četné metastázy v mnoha orgánech. Nikdo na naše sdělení v tisku nezareagoval! Zde velké farmaceutické závody drží situaci pevně v hrsti a léčí se nevyléčitelné pomocí všech chemikálií, přirozeně za horentní sumy.Půl milionu náklady na chemikálie na jednoho pacienta je dolní mez nákladů. My při využití devitalizace na primárním ložisku máme položky od 6 do 30 korun, a to „účtujeme“ i jedno kafe po minichirurgické operaci. Za této situace si uvědomte, že se budou na západě nové metodě bránit a díky podplacení kriminálních živlů v medicíně bohužel i úspěšně. Moc na tom vydělávají všude na světě.

Ne léčit, ale vydělávat, zní jejich heslo!!!! Zvažte uvedené údaje a slova, kde se pokouším vás zasvětit nejen do medicínských problémů, ale i do obchodnických zájmů okolo medicíny a ty dnes převažují.“

9.8.2000 bývalému kolegovi

„V tomto dopise si dovoluju ještě reagovat na devitalizační operace u tumorů mammy (nádoru prsu). Je to náramně jednoduchý postup a nevystavíš se žádným persekucím odnikud. (Tomuto věnujme pozornost: nevystavíš se perzekucím! MZ zřejmě nebylo tak důsledné v kontrole zákazu, jak se ostatní obávali!)Vypreparuje se po obvodu tumor asi ze 2/3! Byse zůstane nepřerušena! Následuje založení devitalizačních stehů, a to v podobě U. Ty jsou nejúčinnější. Zahrnou celou cévní stopku tumoru a spolehlivě devitalizují na 100%. Ve srovnání s X stehy kde je devitalizace asi jen 75 až 80% (tedy pozor, následovníci: Na stehu záleží!) podle našich dlouholetých zjištění a praktických výsledků….(dále je řeč o nákresech, ty se však nepodařilo získat – pozn. autora.) Na nákresech je vše detailně vyobrazeno – na obrázku CA MAMMAE.

U nákresů devitalizace regionálních lymfonodů, event. sentinelové 1/3 base uzliny se ponechá v souvislosti se spodinou a okolím, že na spodině rány zůstane vypreparovaný lymfonodus a ponechá se tak. Následuje založení propichu poblíž jednoho z pólů uzliny a zauzlí se pevně. Pak se jedním vláknem z propichové ligatury obtočí po celém obvodu stopka uzliny – vše je do detailu vyznačeno na tabulárním obrázku i s popisem. Uzlina samozřejmě musí zůstat na původním místě, čili nesmí se odstranit!!! Tím zákrok na jedné uzlině stačí a je plně postačující jak pro ca mammy, tak pro melanoblastomy a jejich metastázy… Jiříku, tolik o tumorech mammy, a předem ti přeji hodně úspěchů a radostných výsledků tam, kde jiní budou nadále psát jen úmrťáky a posílat pacienty do krematoria.

Pokud budeš chtít, přikládám ti pár separátek s prací o nádorech a taky takové souhrnnější instruktivní povídání k devitalizacím a nějaké separátky. Nechybíš, jestli si to za dlouhých zimních večerů v klidu přelouskáš, a vůbec nepochybíš, když tuto chirurgii třetího tisíciletí budeš aplikovat a pomáhat tam, kde současná chirurgie nic nezmůže a ani nemůže, jelikož odstranit beze zbytku maligní tumor a jeho metastázy dokáže opravdu jen devitalizační chirurgie. Je jednoduchá, účelná, a hlavně účinná…. Budu se jednou dívat tam z toho chirurgického nebe na Tebe a Tvé žáky, jak lidem pomáháte a jak brány krematorií zůstanou uzavřeny a z komínů se přestane kouřit.

Ještě jednou Tě bouřlivě zdravím burácivým holario a dopěrúúúňa Gromskééééégo.

Tvůj Karel Fortýn a všichni z Kačerova a Blbníkova.“

Příloha 2.

Kádry ministerstva Zdravotnictví a jejich odbornost

Obsazování funkce ministra zdravotnictví lékařem je nejen nesprávné, ale i nepraktické. Ministerstvo se pak stane obětí organizací ctihodných lékařů, jež si ministra, obyčejného doktora, vezmou do party. „Srozumí se“. Dopadá to tak, jako s 59letým zakazováním devitalizace. Ministerstvo není a nesmí být orgánem, zasahujícím do sféry léčebných metod. Ty jsou doménou jednotlivých lékařů. Ministerstvo je technickoekonomickým zázemím pro zdravotnictví, a ministr má být ekonom. Pouze náměstek má mít odbornost MUDr. Ministerstvo se svou náplní práce podobá ředitelství nemocnice a tak by to i mělo být podobné.

Příklad pro kádrové složení ministerstva zdravotnictví – zlínská Baťova nemocnice:

Předseda představenstva                           Inženýr

Ekonomická náměstkyně                           Inženýrka

Provozně obchodní náměstek                   Bakalář

Náměstek pro léčebnou péči                     MUDr.

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči       Zlatuše…

Příloha 3.

Závazné dokumenty o poslání lékaře

Znění lékařské přísahy z roku 1990, sestavené na KU Praha:

Obnovený lékařský slib (1990) Zákon o vysokých školách č. 172/90 Sb.

Promotor: „… Slíbíte tedy:

Především: že si budete vědomi poslání vzdělání a vědy pro společnost, že budete stále usilovat o společenský pokrok a šťastnou budoucnost lidstva, že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu všech lidí a své povinnosti budete konat řádně a svědomitě, že budete stále prohlubovat vědecké poznání, ke kterému tato věda došla, a v něm budete dále pokračovat. Dále: že budete podle svých možností a svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich prospěchu, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a bez jakéhokoli provinění a že budete mít na zřeteli jen dobro člověka, že to, co uvidíte nebo uslyšíte při provádění svého povolání nebo vůbec v životě lidí, co by nemělo být zveřejněno, zachováte v tajnosti. Konečně: že vždy uchováte ve vděčné paměti Univerzitu Karlovu a její lékařskou fakultu, na níž dosáhnete titulu doktora všeobecné medicíny. Jste si dobře vědomi, k čemu se zavazujete a jste připraveni složit tento slavný slib na své dobré svědomí?“ Doktorandi: “Slibuji.“

Zapomenutá směrnice, která by vše řešila

Závěrem lze konstatovat i s ohledem na Směrnici č. 4/1985 vydanou ve Věstníku MZ ČSR ze dne 30. dubna 1985, §1, odst. 2a3), že Fortýnovu metodu podvazování zhoubných nádorů s ponecháním takto devaskularizované tkáně v organizmu člověka lze považovat za drobnou modifikaci dnes již zavedených metod léčby.

Praha 24.4.2002     Analýzu zpracovala Advokátní kancelář JUDr. Petr Folprecht

Jak vidět, MZ přešlo bez povšimnutí nejen čl. 32 HD 1964, ale i vlastní Směrnici č. 4 z roku 1985. Stejně jako čl. (2) b) zákona 373/2011. To napovídá, že do roku 1990 ke „kšeftování“ s chemoterapií nedocházelo. Že je to tedy vymoženost nové svobody.

Znění článku 32 Helsinské deklarace WMA z roku 1964

Čl. 32 – „Pokud při léčbě pacienta neexistují žádné osvědčené preventivní, diagnostické a léčebné metody nebo jsou neúčinné, musí lékař mít svobodu, po získání úplného, informovaného souhlasu pacienta, použít neověřené nebo nové preventivní, diagnostické a léčebné postupy, pokud podle úsudku lékaře nabízejí naději na záchranu života, znovunabytí zdraví nebo mohou zmírnit utrpení pacienta. Pokud je to možné, měly by se tyto metody stát předmětem výzkumu, aby se ověřila jejich bezpečnost a účinnost. Vždy je nutno zaznamenat veškeré nové informace a to, co má být zveřejněno, poskytnout ke zveřejnění. Je nezbytné se řídit dalšími relevantními směrnicemi této Deklarace.“

Komentář

Helsinská deklarace WMA opravňuje lékaře k používání Fortýnovy metody

Ten, kdo by bránil lékaři usilujícímu o záchranu pacienta v použití léčebné metody, která je tomuto lékaři známa, mohl by být trestně stíhán pro bránění v poskytnutí zdravotní péče. V souladu s §§ 23 a 27c zákona 20/66 Sb. o zdraví lidu má pacient právo rozhodnout o způsobu léčby svého onemocnění, po získání úplné informace o povaze výkonu a jeho rizicích.

Podle WMA – nejvyšší světové lékařské autority – nepřipadá v případech uvedených v článku 32 v úvahu žaloba na lékaře nebo nemocnici, ale v případě zastrašování lékařů a nemocnice žaloba na MZ a ČLK. Ze strany lékaře a nemocnice nemůže samo použití metody MUDr. Fortýna zakládat trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, pokud byla dodržena podmínka informovaného souhlasu pacienta s použitím Fortýnovy metody devitalizace a pokud při provedení zákroku nebyla závažným způsobem porušena obecná pravidla chirurgických a s nimi souvisejících léčebných postupů. Lékař a nemocnice nejsou při použití této metody na přání pacienta vystaveni žádným rizikům navíc, ve srovnání s jakoukoliv jinou klinickou praxí.

V právě naznačeném směru devitalizační metoda MUDr. Fortýna není postupem novým, vyžadujícím protokolární ověřování. Jsou při ní dodržována pravidla klasické chirurgie a není žádný důvod, proč by měla být, při jejím použití na základě informovaného souhlasu pacienta, označena za postup non lege artis.

Naopak, je zásadním porušením lékařské etiky a zákonů a 20/66 Sb., §11, odst. 1), §23, odst. 1) a 2) zákona o zdraví lidu, když profesní organizace jako Česká lékařská komora (ČLK) a některé odborné společnosti ČLS-JEP, ale i MZ vytvářením atmosféry strachu a psychickým tlakem na lékaře fakticky znemožňují použití této metody i v případech, kdy je jedinou možností pokusit se o záchranu pacienta.

Postavení lékaře a nemocnice

Podle Helsinské deklarace Světové lékařské asociace nenají ČLK ani MZ právo zakazovat používání metody MUDr. Fortýna zejména za podmínek uvedených v článku 32. Proti rozhodnutí nejvyšší lékařské autority nemůže poukazování na stanoviska nižších profesních organizací obstát, nehledě k tomu, že jsou navíc nedůvodná. Z dovětku článku 32, mimo jiné, plyne, že MZ je povinno podporovat další zkoumání léčby rakoviny touto metodou a není přijatelné, když bez uvedení konkrétních důvodů ignoruje, podle pravidel správního řízení, řádně podané žádosti nemocničních pracovišť o povolení klinického ověřování.

Advokátní kancelář JUDr. Petr Folprecht 24. 4. 2002.

Znění článku 37 Fortalezské deklarace z r. 2013

Čl. 37. Neověřené  zákroky  v klinické  praxi

Jestliže neexistují  prověřené  postupy  nebo  nejsou  dosud známé  postupy  účinné, individuální  léčbu pacienta musí  lékař konzultovat s experty a teprve pak  může s jeho informovaným souhlasem nebo souhlasem jeho právního zástupce použít neověřený postup, pokud podle jeho mínění skýtá naději na záchranu života, uzdravení, nebo úlevu při utrpení. Takový zákrok by se měl následně prozkoumat s cílem vyhodnotit jeho bezpečnost a účinnost. Nové informace se musí v každém případě zaznamenat a zveřejnit, je-li  to  vhodné. (64. Valné shromáždění WMA, Fortaleza, Brazílie 2013).

Poznámka:

Expert není specifikován. Jelikož je devitalizace už 59 let zakázaná a její autor zemřel v lednu 2001, Neexistuje na světě expert na devitalizaci. Přihlédněme k faktu, že chirurgie devitalizace se liší od chirurgie resekce v malém detailu: Nádor se nevyjímá, na metastázy se nehledí. Pak může být expertem chirurg se zkušenostmi s resekcemi. Nějakou radu by potřeboval a určitě by ji dostal na Pracovišti ČAV v Liběchově, kde MUDr. Fortýn pracoval a vyučoval.

Příloha 4.

Luboš Smrčka o zdravotnictví

Ministr zdravotnictví sociální demokrat Svatopluk Němeček je úplně stejně proti pacientům jako všichni jeho předchůdci. A dokud se budou na ministerstvu zdravotnictví střídat doktoři, dokud na tento post nepřijde ekonom, rozumný systém nikdy nikdo nezavede. Jakýkoliv pokus uskutečnit v rezortu zdravotnictví nějakou kontrolu nákladů ztroskotá na problému zájmů – doktoři či lékárníci mají zcela jiné zájmy než pacienti.

Zájmem doktora (ať se jmenuje Němeček nebo jinak) není vyléčit pacienta, ale léčit pacienta. To je ekonomická zákonitost. Pacient léčený přináší úkony, náklady, body a konzumuje léky. Je to zlatý důl pro doktora. Pacient vyléčený je sice přínosem pro společnost, ale doktor z něj nemá ani korunu – a uspokojením se člověk neuživí.

Zájem na vyléčených pacientech by měly mít zdravotní pojišťovny jako správci peněz z veřejného pojištění. Jenže ty jsou ve skutečnosti v moci politiků a těmito politiky jsou v daném oboru zase lékaři.

Existence většiny manažerů pojišťoven závisí na tom, jakou náladu má ministr zdravotnictví. A pokud ten začne mít pocit, že nějaká pojišťovna nedostatečně nadšeně vyplácí lékařům peníze, dá to najevo. To většinou hned stačí.

Svatopluk Němeček oznámil, že pošle k ledu další pokus racionalizovat alespoň trochu rozhazovačné české zdravotnictví a zřejmě zlomí obě nohy projektu elektronických receptů.

Farmaceutická lobby chrání v tomto státě výdělky výrobců léků v řádu téměř osmdesát miliard korun ročně, není tedy divu, že si ministra – lékaře vodí na provázku. Zarazit kontrolní systém, který by podle odhadů ušetřil dvě a možná i více procent předepisovaných léků, znamená nechat farmaceutické firmy dál vydělávat kolem jedné až dvou miliard korun ročně navíc.

Kolem příběhu s elektronickými recepty je řada menších nebo větších nepravd. Ministr třeba tvrdí, že všechna data, která by systém elektronických receptů získával on-line, jsou k dispozici i bez tohoto systému. To je možná pravda – jenom jsou k dispozici s obrovským zpožděním a v době, kdy jsou k ničemu. Ministr také říká, že náklady 120 milionů korun na zavedení systému jsou příliš vysoké. Ano, 120 milionů je poměrně hodně peněz. Za to ČSSD například pořídila skoro půlku jedné volební kampaně. Ale z ní určitě nebudou mít občané této země úsporu minimálně jedné miliardy korun ročně.

Ministr také tvrdí, že v Evropě nic podobného nefunguje. To není tak úplně pravda. Kompletní elektronický systém má Dánsko, další skandinávské země k němu usilovně směřují.

V podstatě všechny státy, které mají dlouhodobě nízkou míru korupce, buď již mají, nebo právě zavádějí, podobné kontrolní mechanismy do zdravotního systému: evidují přesně předepisované léky, kontrolují počty úkonů a podobně. Naopak státy s vysokou mírou korupce – jako je tradičně i Česká republika – podobné systémy nezavádějí, a pokud se o to někdo pokusí, tak jsou takové systémy zpochybněny a rušeny.

Pak není divu, že třeba ceny zdravotnických úkonů a léků rostou podstatně rychleji než jiné ceny v zemi. Od roku 2000 do konce roku 2012 dosáhla inflace úrovně asi 40 procent. Ve zdravotnictví to bylo 98 procent. V roce 2000 byly náklady na celý systém 146,8 miliardy korun. V roce 2012 dosáhly 293,6 miliardy korun. To jsou oficiální čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Pan ministr je jistě zná. A o to je jeho postup horší.

-(Luboš Smrčka | Investujeme.cz)

Poznámka autora S. V.: Lékařská smetánka klem MZ nikdy nebude souhlasit s elektronickými recepty. Z takového systému by se dalo vyčíst, kteří lékaři předepisují léky v zájmu své odměny od šmejdů – lobbistů. Copak to korupčníci mohou potřebovat?

Jasně se tu projevuje tlak ministra-lékaře na zrušení záměru elektronických receptů. Z téhož důvodu, jako odmítá devitalizaci. Nepotřebuje pustit světlo do terénu, kde podobně jako u devitalizace řádí černá ruka lékařů, lékárníků a šmejdů – zástupců hladových farmaceutických jestřábů.

Ten ministr prostě bojuje za zachování korupčního prostředí. Lékař je lékař. Má právo být úplně hloupý v ekonomických otázkách, a taky mu bude tato hloupost připočtena k dobru, až bude souzen za to miliardové rozhazování státních peněz a bezbřehou korupci. Ministrem zdravotnictví musí být ekonom, protože v tom oboru je ekonomika popelkou, prostě se k ní běžně nepřihlíží.

* * *

Příloha 5.

Pokus o cestu do hlubin lékařovy duše

1. Jak se seznamujeme s těmito otřesnými fakty, neumíme si dát dohromady představu lékaře jako anděla, obětujícího se pro zdraví pacientů, s lékařem, který pro PRACHY nechá úmyslně lidi umírat.

Ukázka – 1 odstavec z článku Klinická onkologie v r. 2010: „Pokud chceme v tomto trendu financování specializované péče pokračovat, při stávajících podmínkách to prostě nepůjde,“ konstatoval M. Šnajdr. „Budeme muset nalézt odvahu říci, na co v systému máme, a na co ne, budeme si muset přiznat nutnost takových opatření, jako je standardizace toho, co se z povinného solidárního balíku zaplatí. Když to neuděláme, vrátíme se k tomu, co už tady bylo – ke stanovení limitů, kolik pacientů s určitou diagnózou budeme v daném roce léčit, a kolik už ne, protože na ně prostě nebudou peníze.“ (Marek Šnajdr)

Co tento odstavec z toho časopisu říká? V roce 2010 řešili onkologové nedostatek peněz. Používali chemoterapii a v tom roce mohli ušetřit kolem 12 miliard používáním Fortýnovy devitalizace, a mohli vyléčit snad všechny pacienty a ještě by zbylo na platy lékařů, sester, aj. Ale oni by raději omezili počet léčených pacientů, než by to udělali. Takto tvrdě stáli na své praxi brát černé odměny za používání chemoterapie tím, že devitalizaci, jež chemo vylučuje, odmítají povolit. To je ještě třeba zdůraznit, že by nejen ušetřili ty miliardy, ale ještě by zachránili minimálně 25 tisíc životů.

Uvedu několik podobných mně známých příběhů posledních 80 let a pak se pokusíme dojít k závěru, co to všechno znamená, a jak to můžeme chápat:

2. Strýc mojí matky, diplomovaný lékař, znal lidové léčitelství ruské. Vedle školské medicíny, používal i lidové rady a ty ruské zkušenosti. Ostatní lékaři ho měli za šarlatána. Někdy kolem roku 1939, šlo mi na pátý rok, vypukla v Evropě epidemie záškrtu. V ČSR tehdy zemřelo 8.000 dětí. Umíral jsem už v bezvědomí. Prastrýc mi nasadil na krk pijavice. Dnes je mi jedenaosmdesát. Přežilo nás prý tehdy asi šestnáct v ČSR. Vím o jednom z Karviné, jehož vyléčili polským petrolejem. Školská medicína se zmohla jen na psaní smrťáků, jak říkával pan Dr. Fortýn. Často se sám sebe ptám, proč ti lékaři – určitě věděli o pijavicích i o petroleji – raději říkali matkám „škoda takového pěkného kluka, ale on vám musí umřít…“

3. Další moje příhoda. Můj otec, hospitalizovaný, 87letý, byl připravován na operaci rakoviny prostaty. Patnáctý den zácpy, od níž mu neuměli pomoci, jsem mu pomohl já jogínským výplachem. Žádný zájem od těch bezradných lékařů. Ještě, že mi to aspoň dovolili. Operaci si nemocnice rozmyslela a vrátila ho do domova důchodců. Byl „ležák s plenou“. Skoro denně jsme ho, všech 5 potomků nestejného původu navštěvovali a dělali veselo. Otec, trápící se na konci života, že dědictví bude nespravedlivě rozděleno, vida to veselí, okřál. Donutili jsme ho učit se chodit a za pár měsíců z něj byl mladík. Ukázalo se, že původ nádoru prostaty, i pěti infarktů tak, jak praví celostní medicína, bylo trápení s potomstvem. Ty návštěvy jej (ale doslova!) postavily na nohy. Předvedl se pořadovým krokem ošetřujícímu lékaři. Ten divadelně kroutil hlavou, že je to neuvěřitelné. Počítali byste, že se zeptá co a jak? Omyl! Opět odpor k domnělému šarlatánství. Za vyléčení bez registrace jsme mohli zaplatit pokutu 1 mil. Kč. Takový zákon, potírající lékařské obci nepřijatelné léčitelství, si u nás může dovolit sesmolit – ministerstvo zdravotnictví.

4. Jaký trest by byl dost spravedlivý porodníkovi ve službě, který se zavíral do své kanceláře, z níž vcházel jen zašívat ženy bezprostředně po porodu a bez ohledu na dění na sále se zase zavřel. A na sále se dělo. Manželka začala rodit kolem jedné v noci, ale nestačily jí síly na velkou hlavičku. A tak zůstala bez pomoci a asistentka jí v této situaci poradila, ať se jde osprchovat, když ji plodová voda studí. Poplach spustil až lékař, přicházející na směnu. Pět hodin po odejití plodové vody. Vytlačili chlapečka celého modrého, ještě se ho podařilo vzkřísit, a zápis o porodu: Porod normální, celotělní cyanóza, kříšen. To je pro lékaře, jenž se kupodivu hanbou nepropadl, ani se neomluvil, normální! Chlapeček s plodovou vodou v plicích i v žaludku nebumbal, jenom zvracel. Čtvrtý den jsem jej našel v řádku asi osmi novorozenců za sklem, jak do nich pražilo srpnové slunko. „Váš je ten čtvrtý“ oznámila mi sestřička od kávy v sesterně. Ale ten čtvrtý měl křeče! Zavolal jsem je, velký rozruch, popadli dítě a kamsi běželi. Chlapeček ležel sedmnáct dní v inkubátoru, maminka ho nesměla vidět, pohladit, nakojit. Ztratila mléko, a z chlapečka vyrostl pěkný muž – invalidní důchodce s psychickou poruchou.

Bratr: „Tos, trúbo nevěďél, že musíš dat porodníkovi pětistovku? (rok 1977) Udělal sem to třikrát a všecko jak v bavlnce.“ I takové zrůdy, jako ten porodník, mají titul MUDr. A pohybují se mezi námi i dnes, jako vážené osoby – páni doktoři. Jejich sláva nezanikla ani v domnělém kapitalizmu. Dalšími drastickými příběhy jedné rodiny bych mohl pokračovat. Na přání.

Neberte moje příběhy, jako názor, že jsou takoví všichni „doktoři“. Ano, jsou lékaři – andělé. Právě nedávno jsem psal vedení Baťovy nemocnice obdiv a srdečné poděkování jednomu z nich i jeho sestřičce za výsostně laskavou „léčivou“ péči, věnovanou mé ženě.

Autor Stanislav Vrbík, Zlín       Tel. 602563464

Zlín, 31. 1. 2016

* * *

Proto musel zákonitě zemřít Stanislav Gross – kdo ho bude následovat ?!

Účinná léčba rakoviny existuje již 59 let! Zbytečně umírají miliony lidí po celém světě na úkor miliardových zisků farmaprůmyslu a výrobců zdravotnického zařízení!

* * *

Dne 3.4.2016 věnovala ČT v hlavním večerním zpravodajství Události ČT problémům zdravotnictví první čtyři příspěvky! Trvale je současný trend neudržitelný. Bude-li pokračovat, budou si moci dovolit špičkovou zdravotní péči jen movití občané. Běžným občanům se potom může stát, že jim bude sděleno: „Na Vaši operaci už došly peníze. Posledního pacienta na které ještě byly, jsme právě odoperovali. Počkejte si na příští rok.“

Z oslovených ústavních činitelů a dalších odpovědných mlčí všichni, včetně ministra Němečka a ČLK. Reagovalo pouze MF.

Dost možná, že někteří z vedení zdravotnictví už by rádi devitalizaci spustili, ale mají obavy z reakce davů, až se ukáže, jak je to jednoduché a účinné. Reakce od pozůstalých dětí, maminek, otců, babiček, dědečků a dalších příbuzných si umím živě představit: „Toto jste vy haj..ové 60 let zakazovali?“

Jan Šinágl, 5.4.2016


Chemtrails páchajú na nás masovú genocídu – návod ako môžete bojovať za svoje životy a vzoprieť sa Iluminátom. Byť v EU je podpísanie zmluvy z diablom.

Určite ste mnohí z Vás už o tejto problematike počuli. Ale nájdu sa aj takí, ktorí nemajú ani potuchy o tom, že také niečo vôbec existuje. Všímate si, čo sa deje nad Vašimi hlavami? Ako sa každú chvíľu na oblohe tvoria neprirodzené kondenzačné stopy po lietadlách?

010

V dnešnom uponáhľanom  svete plnom stresu si väčšina ľudí ani nemá čas nad týmto lámať hlavu. Avšak mali by ste zaostriť svoju pozornosť, pretože sa jedná o zdravie Vás, detí a celej vašej rodiny. Jedná sa o nás všetkých na celom svete. Pretože sme všetci na celom svete bratia a sestry mali by sme držať spolu a našou svätou povinnosťou je zobrať náš osud do našich vlastných rúk. Urobiť to treba okamžite  pretože nikto na svete to nespraví za nás. Je našou povinnosťou zabrániť najväčšej katastrofe aká sa kedy páchala na ľudstve. Táto katastrofa ničí celý svet vo veľkom. Ak stým neprestanú tak Vám garantujem, že nikto z nás čo sme ešte mladý sa nedožijeme staroby...

Zaujalo Vás to? Pak čtěte zde


5 důvodů, proč používat konopný olej

Petra Vicherkova

Konopný olej je výborným zdrojem vysoce kvalitních živin. Navíc má dlouhou historii použití ve východních kulturách jako víceúčelový přírodní lék. Proč byste ho měli používat i vy?

 1. Konopný olej – to pravé pro Vaše srdce

Konopný olej má ideální poměr omega-6 k omega-3 mastným kyselinám (3: 1). Tento poměr podporuje zdravé fungování srdce a podporuje i ostatní kardiovaskulární funkce. [1] Tyto živiny hrají roli v mnoha biologických procesech a mohou pomoci zabránit řadě degenerativních onemocnění. [2]

2. Konopný olej – pro zdravou kůži, vlasy a nehty

Konopný olej je často používán jako zvlhčovač pro kůži, a to z dobrého důvodu. Studie ukázaly, že konopný olej může výrazně snížit vysušení pokožky a zmírnit její svědění a podráždění. [3] Kromě toho jeho antioxidační a protizánětlivé vlastnosti mohou chránit proti procesu stárnutí.[4]Výborně funguje i na tvrdou kůži na patách....

Zaujalo Vás to? Pak čtěte zde


Posedlost stravou! Anorektici, bulimici, vegani a ortorektici

Miroslav Suja

Emil Kalabus

Dnešní blog věnuji nepolitickému tématu z oblasti zdravotnictví a zdraví. Rozhodně to nebude téma nudné. Naopak, pro určité jedince je to téma naprosto klíčové, ve kterém se často rozhoduje o vlastním bytí či nebytí. Posedlost stravou, může mít stejné konečné účinky, jako pečlivě plánovaná akce sebevražedného atentátníka opásaného třaskavinou. Myslíte, že přeháním?

V roce 2010 zemřela modelka Isabelle Caro známá z billboardů proti anorexii.

Její fotky obletěly celý svět, aby pomohly v boji s mentální anorexií. Tři roky po jejich pořízení modelka Isabelle Caro svůj boj prohrála. Zemřela ve věku 28 let.

Isabelle se rozhodla ukázat své tělo světu. Vyhublé až na kost, nahé… Její odvaha odhalit se rozdělila svět. Někteří ji i celou kampaň proti poruše příjmu potravy ocenili, jiní fotografie šmahem odsoudili a kampaň označili za příliš krutou.

Každý z nás pravděpodobně slyšel něco o bulimii, či mentální anorexii, ale nastupují nové trendy – neméně diskutabilní. Jde o posedlost zdravým jídlem o tzv. Ortorexii.

  • posedlost-stravou-anorektici-bulimici-vegani-a-ortorektici

Zaujalo Vás to? Pak čtěte zde


Mikročipové implantáty –

extrémní nebezpečí pro lidstvo

Převzato z internetovývh zdrojů-viz odkazy v textu.

Podkožní čip RFID

 

Předmluva

První verze této studie vyšla v roce 2002. Od té doby trend směřující k odstranění svobod nikdy nezakolísal. Naopak, byl utvrzen a posílen a níže popsané technologie se nadále rozvíjely a šířily. Nyní, o 12 let později, tyto technologie začínají expandovat a používat se ve stále rostoucím počtu zemí.

Nebezpečí těchto implantátů jsou již velmi dobře známá a široce zdokumentovaná.

Následující aktualizace je vážným varováním celému lidstvu ohledně velmi nebezpečných čipových implantátů. Jejím cílem je opět lidi varovat a možná – kdo ví – vyvolat reakci, která zde dlouho zoufale chyběla…

 

  1. Úvod

Elektronické čipy jsou dnes tak běžné, že se nad nimi ani nezamýšlíme. Jsou všude – v našich kalkulačkách, počítačích, domácnostech, domácích spotřebičích atd. Již po několik let jsou i v našich debetních kartách, v kartách sociálního systému, v kreditních kartách, a dokonce v našich občanských průkazech.

Existuje zvláštní druh mikročipu, který se dává na spotřební zboží kvůli „logistice“: RFID čipy. Tagy vybavené největšími RFID čipy (RFID = Radio Frequency Identification Devices = zařízení radiofrekvenční identifikace) jsou vyrobeny ze samolepicího papíru velikého pár čtverečních centimetrů a obsahují anténu stočenou do čtvercového tvaru. Tento systém „RFID tagů“ byl delší dobu používán americkou armádou a armádou všeobecně.

 

Nejmenší RFID čipy jsou malinké (asi jako zrnka prachu!). Po armádě je začali používat i soukromé společnosti: holící strojky Gillette, oblečení značky Benetton i obchodní domy Carrefour dávají na obaly svého zboží malé čipy, a někdy i do zboží. Tyto čipy mají nahradit čárkové kódy, které nacházíme na všech produktech. Vysílají signály, které mimo jiné umožňují stanovit potřebu „doplnění zásob“ jakmile už jejich zboží není na skladě. Nicméně RFID čipy, které jsou také přezdívané „spychips“, mohou být použiti jako „špióni“, které si pravděpodobně přineseme s sebou domů! Zejména by mohly být použity k otipování zákazníků, poznat jejich zvyky atd. Kdo může zaručit, že nebudou použity, aby nás postupně zbavily soukromí? Je zajímavé, že s RFID čipy se v minulosti začalo pro vojenské účely, pro  špionáž! (trup letadla atd.)....

 

Zaujalo Vás to? Přečtěte si tedy dlouhý článek zde