C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Není to často...ale stane se to...

Někdy se setkám s člověkem, který dokáže vidět svět i sebe v širších souvislostech. Dokáže o tom napsat zajímavou úvahu. Vidí souvislosti, kterých si jiný nevšimne, vytvoří nějakou zajímavou aktivitu, vytvoří něco, co může jiným prosvětlit šedivé dny a ukázat jiný pohled na jeho starosti, ale i svět kolem.

Takový článek může být pro člověka ,,novým světlem", bodem obratu, začátkem nové cesty v jeho životě.

Bylo by škoda nechat takové posilující a povzbuzující pobídky zapadnot, podřimovat někde v šuplíku, když mohou pozitivně změnit něčí život.

Rozhodl jsem se tedy, že zavedu novou skupinu stránek, kde budu takové impulzy zveřejňovat.

Nechci zde však zavádět nějaké fórum, výměny názorů a povídání. Bude to jen zveřejnění ucelených článků s nějakou větší vypovídací hodnotou. Také to musí nějak tématicky zapadat do témat, která se zde snažím otevírat.

ZF 9. 10. 2016