C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Co je cílem tohoto webu...


 

   Cílem tohoto webu je poskytnutí co nejširšího možného úhlu pohledu na pojem ŽIVOT. Co tím chci říci? Věřím, že cílem každého lidského života je nějaké zdokonalení, vývoj člověka k jedinečné osobnosti. Tedy opak toho, k čemu vedou např. pojmy ,,globalizace", ,,stádový člověk", ,,masový tvor", apod.

   Jsem přesvědčený, že každý život má smysl, pokud ho ale člověk příjme a chce naplnit svůj osobní příběh. Každý život je tedy osobní cestou, která vede z bodu Z/zrození/ do bodu S/smrt/. To, co je mezi těmito body je vývoj, nebo stagnace. Pro každého je ceta jiná/daná okolnostmi a druhem jeho povahy/, proto nelze životy lidí srovnávat.

   Tato životní cesta by měla člověka vést přes různé zkušenosti a zážitky ke zmoudření. A toto zmoudření podložené mnohými prožitky, je jedno jestli příjemnými, nebo nepříjemnými, vytvoří individuální charakter a osobnost. To je výtěžek života. A dojde-li člověk do bodu ,,S" a při závěrečné rekapitulaci nemá nic, než opakování názoru druhých, obdiv ke svému tělu, které se v té době již rozpadá, touhu po úspěchu a obdivu druhých, kteří si jej však v tomto stavu těla a mysli málokdy skutečně váží, pak...je to velmi malý výtěžek života. Pak si člověk musí vzpomenuot na literární pojem ,,lišnij čelověk" - tedy člověk zbytečný. Nestačí, podle mne, sloužit vlastním dětem, módě, společenským zvykům. Pokud člověk ,,nenajde sám sebe", pak jakoby ani nebyl...

  Nad takovými otázkami se chci zamýšlet, ale nejen nad filozofií života, ale i nad věcmi běžnými, neboť i ony vytváří tlak na formování charakteru člověka. Svět tlačí na nás, my jsme modelářskou hlínou a okolnosti života jsou nástroji, které soustruží náš tvar. Ale my sami jsme tou největší hybnou silou. Záleží tedy na nás a ne na okolnostech, co se z nás ,,stane", co z nás bude.

   Každá reakce na svět kolem nás, na lidi, dění nám pomáhá k vytvoření ,,osobního postoje". Proto je důležité věnovat pozornost nejen své rodině, domu, bytu, oblečení, ale i dění kolen nás. Tomu blízkému - rodina, dům, ulice, ale i vzdálenějšímu - národ, a lidstvo. Včetně ještě širších pohledů do vesmíru a jeho vztahu k nám a našeho k němu. Čím je člověk moudřejší - jeho pohledy se rozšiřují, tím větší obzory vidí a poznává naši malost, jako druhu, ale vlastně i úžasnou příležitost ten svůj život nějak správně uchopit, zpracovat a učinit užitečným.    

   Pak si uvědomí, že v celém tom velkém vesmíru, kde se vše neustále proměňuje musí mít naše podstata, naše ,,mysl", naše osobnost nějaký větší význam i rozměr. Člověk vytuší, že jeho mysl bude velmi pravděpodobně nějakým způsobem přesahovat toto tělo i tuto zemi. Proto by se měl snažit dívat na svět, lidi i svůj život v širším úhlu pohledu, s větším rozmachem, ale i s větším pochopením a pokorou k přírodě, vesmíru a všemu, co je za tím a nad tím...

   Nechci být v tomto webu jednostranný v žádném ohledu. Proto se nechci vyhýbat ani celospolečenskému a celosvětovému dění. Ale vždy chci zachovat určitý nadhled a sledovat vše v širších souvislostech, nepodlehnout přehnaným emocím, hodnocením druhých. Přál bych si, aby tento web, do možné míry, zůstával ,,nad věcí" a nepodlehl příliš osobním sympatiím a antipatiím - to vždy zavání nespravedlivým hodnocením a odsuzováním.

   Tak Vás, návštěvníky, prosím o totéž. Hledejme příčiny a nenechme se unést následky. Jen řešením příčin dochází k řešení problému. -ZF-


Moudrost vítězí

Chytrost vede k pýše

Lenost k hnilobě

Naivita do propasti

Život je cesta, která by vždy měla jít vzhůru...