C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Pro inspiraci a motivaci/filmy, videa/.

Někdy člověk potřebuje ,,vidět, že to jde", aby se vzchopil a pokračoval ve svém úsilí o lepší život a svět


 Určitě je užitečné pozorovat svět kolem nás trochu pozorněji. Vnímavému odhalí různá poselství, která může dobře použít pro svůj růst, lepší orientaci ve světě, ale často i v sobě...


Jak svět viděl pan Werich - i to může být pobídkou a inspirací


Videa k zamyšlení

Video a fotografie Zdeněk Fritz

Video a fotografie Zdeněk Fritz


Dokumenty, motivace.

Inspirující poselství moudrých Indiánů

Nemá smysl jen tak někoho následovat. Proč? Nevíte, proč ho následujete. Šli byste za ním, kdyby chtěl skočit ze skály? Následovali byste ho? Používejte zdravý rozum. Každý by měl být sám sobě vůdcem.

Konej dobro a ono se ti vrátí...třeba až na 30let

Můj tatínek je lhář-dojemné video o pravdě

Příroda promlouvá – Julia Roberts je Matka Příroda / Conservation International (CI)

Lila: Myšlenkou tvoříme realitu

Zeitgeist: Moving Forward

Třetí film ze série „Zeitgeist“ od režiséra Petra Josepha měl premiéru v 60 zemích světa, 31 jazycích (titulky) a 295 městech. Jednalo se o největší neziskovou premiéru tzv. nezávislého filmu v historii.

„Není snad na čase přestat se předhánět v tom co a kolik toho vlastníme? Skutečné lidské potřeby jsou velmi skromné. Potřebujeme čistou vodu, zdravé potraviny,střechu nad hlavou a komunitu blízkých lidí. Nepotřebujeme megapole, obří skládky, miliardy zbytečných věcí a soutěže v tom,kdo má čeho víc. Lidskosti je nám třeba. Každý začátek je těžký. Tak co takhle začít v malém a u sebe?“ – Věra Urbanová

Poselství naděje

Velmi inspirující dokument (25 min.) o naší sounáležitosti s vesmírem.

To, čemu dáváme svou energii a svou emoci, se stává naší realitou. Je to schopnost každého člověka.

„Člověk je součástí celku, který nazýváme vesmír, částí limitovanou časem a prostorem. Prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od zbytku, takový optický klam jeho vědomí“ ~ Albert Einstein

Opus ~ pokračování filmu Tajemství

Dokumentární snímek The OPUS je něco jako další krok k úspěšnému filmu TAJEMSTVÍ. Film dodává energii a nové informace, které se týkají lepšího a šťastného života, kde se nám mohou splnit všechna naše přání.

Co my jen víme?

Film „Co my jen víme?“ představuje odklon od konvenčního světonázoru. Požaduje od diváka fantazii a otevřenou mysl – nechce totiž nic víc než přinést důkazy pro přehodnocení dosud známého vnímání světa.

Film uvede diváka pomocí počítačových efektů a výpovědí několika předních světových fyziků, neurologů, biologů, mystiků a duchovních činitelů do kvantové neurčitosti, kde se realita mění s každou další myšlenkou.


Filmy

Atlas mraků: Nejvýznamnější film historie

Adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na různých místech. Od začátku 19. století až po postapokalyptickou budoucnost.

Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti.

Po téměř tříhodinové projekci jsme měli opravdu neobyčejně povznášející pocit. Atlas mraků se pro nás stal jedním z nejvýznamnějších filmů historie. Odkaz na profil a hodnocení filmu na webu CSFD.cz

Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni

Celestinské proroctví

Hlavní hrdina se vydá do Peru hnán touhou poznat hlubší smysl života. Tuto touhu naplňuje skrze pátrání po rukopise neznámého původu. Rukopis totiž podrobně popisuje, jakou cestou se bude civilizace v příštím tisíciletí ubírat a jak se bude dále vyvíjet společnost a kultura. Film na základě stejnojmené knihy Jamese Readfielda, který vydal tuto svou knihu ve Spojených státech nejprve vlastním nákladem v nevelkém počtu výtisků. Knížka vzbudila velký ohlas, lidé si začali Celestinské proroctví opisovat a kopírovat a jeho pověst a sláva záhy rostly geometrickou řadou.

Život po smrti, reinkarnace...

Žel následující filmy byly z YouTube odstraněny, takže zájemci nezbývá, než je pohledat po internetu, nebo lidech, kteří je mají.

Náš domov

   O člověku, který pozemsky zemře ale potom poznává svět jako „duše z druhého břehu“. Film byl natočen podle knihy Chico Xaviera,která popisuje život jeho duchovního učitele – duše, se kterou byl Chico Xavier ve spojení. Skutečně krásný film o reiknarnaci, posmrtném životě, odpuštění, Boží lásce a milosti ale také o naší zodpovědnosti za svůj život. Hluboký film o tom co si tvoříme svým bytím, proč zde vlastně jsme a co je za branami smrti. Jakou člověk má, JAKOU MÁME my všichni moc, ale také odpovědnost.

VČEREJŠÍ DĚTI - je možné napravit své minulé životy?

Jenny žije se svým manželem a synem ve Spojených Státech. Je těhotná a začíná mít velmi živé sny o irském městečku s velkým kostelem. Svěří se své matce a ta jí ukáže obrázky, které malovala, když byla dítě. K jejímu úžasu jsou plně totožné s jejími sny. Je možné, že si Jenny začíná vzpomínat na svůj minulý život?

Film je založený na pravdivém příběhu.