C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Blog


 

Informace k tomuto blogu.

Prosím, přečtěte si je, abychom se vyhnuli zbytečným rozčarováním.

1/ Tento Blog NENÍ POLITICKÝ. Jestli tu zveřejňuji informace a odkazy i k politickému dění, činím tak jen proto, že politika ovlivňuje naše životy a tento web chce být o našich životech.

2/ Na tomto Blogu se nebude nikdo veřejně pomlouvat, kritizovat a snižovat ničí důstojnost. Jednejme, vyjadřujme se věcně a NE OSOBNĚ k lidem. Hodnoťme principy a děje, ne lidi. Nikdo z nás není schopen nahlédnout, zcela objektivně, do pohnutek druhého člověka, proto mu nepřísluší jej zevně hodnotit. Jen pro sebe sama si člověk logicky a oprávněně dělá názor na postoj druhého, ale ani to nemusí být správné a objektivní. Proto zde NEHODNOŤME DRUHÉ! To budiž předpisem i pro tento web a blog.

3/ Každý příspěvek podléhá mému schválení a to budu dělat pod úhlem předchozího bodu. Prosím, neberte osobně a bolestně, jestli dojdu k tomu, že Váš příspěvek či reakci neschválím. Nejde mi o třídění lidí, ale o to, aby zde zůstala zachována věcnost a nedošlo ke snižování důstojnosti nikoho - ani toho s kým nesouhlasíme, ani toho o kom se domníváme, že koná špatně...co my víme proč to dělá, jen se domníváme, že je nám to ,,jasné".

4/ Tento web není o drbech, klevetách a hodnocení soukromí mediálních osobností. Cci mnohem více. Snažím se zde zamýšlet nad většími událostmi, které pak ovlivňují osud národa a lidstva. Prosím Vás o totéž. Malé věci přenechme bulváru.

5/ Co se týká imigrantského problému. Musím zdůraznit to podstané. Já nemám nic proti imigrantům, ale současné řešení této masové imigrace považuji za nesprávné, protože nepovede k cíli, který slibuje. Jsem přesvědčen, že existují i jiná řešení, jak jim pomáhat, než to, že miliony a miliardy lidí s jiným smýšlením a kulturou se smíchají s již existujícími národy. Jsem přesvědčen, že to vyvolá roztržky a nakonec vzájemnou nenávist a to i u lidí, kteří měli imigranty skutečně rádi a poctivě jim chtěli pomoci.  Dnešní řešení mi nepřipadá jako pomoc imigrantům a já věřím, že bychom jim pomoci měli.

 

   Ve smyslu předchozího budou příspěvky rozčleněny do několika kategorí. Každý návštěvník se tedy může věnovat jen tomu, co jej oslovuje. Některá témata však mohou přesahovat rámec jedné kategorie a zasahovat do jiné. Proto, prosím, o Vaši trpělivost a pozornost, abyste našli, co hledáte.

   Budou tu příspěvky k závažným společenským událostem, ale i světovému dění. Některé budou vyznívat ,,politicky", ale není to záměrem ani cílem. Jiné budou spíše filozofické a další se odváží jít až k hledání smyslu existence člověka, hledání ,,podstaty člověka".

   Takové úvahy jsou již pro lidi, kteří se dokáží povznést nad vžité stereotypy, proto budou jen pro některé návštěvníky tohoto webu. Nenechte se tedy odradit nějakou kategorií a snažte se najít takovou, která je Vám bližší.

-ZF-

22.3. 2018

Cena člověka

Hodnota člověka Ač to tak nevypadá a vládci světa i politici se nás snaží přesvědčit o opaku – má člověk svoji hodnotu, cenu i význam pro druhé, ale i svět. Proto není jedno, jestli se rozhodneme zasypat bombami nějaký stát a zničit tam statisíce a miliony lidí jen proto, že nám někdo řekl, že jsou to naši nepřátelé a že je nutné je...

21.3. 2018

Nastane konec světa už letos v březnu?

Nejprve musím upřesnit název. Přesnější by bylo, že má nastat nějaký obrovský zlom v naší existenci, bod velkého obratu. Bolestný zlom, ale jestli bude skutečně znamenat konec lidstva, nebo jen konec civilizace, jak ji známe, nebo snad něco jiného…těžko říci. Obecně je tím myšlen nějaký velký mezník a možnost pro lidstvo začít žít nějak jinak, lépe. Při...

21.3. 2018

Sebevražda náš cíl, huráááá…

Sebevražda náš cíl, huráááá… Po zhlédnutí dnešních televizních novin na Nově, jsem musel konstatovat, že něco tak šíleného jsem ještě v životě neslyšel a neviděl. A to jsem v životě viděl už pěknou kupu pitomostí… Před dvěma dny úmysleně vjel muslimský pachatel do stánků na berlínském náměstí Breitscheidplatz a zavraždil 12 lidí, dalších 48 zranil. Dnes vidím v televizi reportáž z Německa k této události. Lidé...

20.3. 2018

Můžeme se ještě nějak zachránit? Můžeme pro to něco udělat?

Můžeme se ještě nějak zachránit? Můžeme pro to něco udělat?   Nedávno mi nějaký člověk položil podobnou otázku. Napsal mi, píšete o různých věcech, většinou s Vámi souhlasím, ale podobně jako jiní, nenabízíte žádné řešení. Máte nějaké? Velmi stručně by se dalo odpovědět – kdybych znal řešení problémů světa, dostal bych Nobelovu cenu, nebo bych byl velmi...

18.3. 2018

Čím člověk zachází – tím i schází

,,Člověk“ – to zní hrdě! A co už dokázal…no, hodně. A jen tak ,,mezi řečí“ i rozbít atom, uvolnit energii o které toho moc neví a účincích a dopadech tohoto skutku toho ví ještě méně. Jisté je, že pohrávání s atomovou energií je ,,poněkd nebezpečné“ a míra slova ,,poněkud“ je dost ,,neohraničená a mlhavá“. Můžeme se trošku ,,mrknout“, raději z dálky, co taková energie, kromě...

18.3. 2018

Nezabiješ!

Nezabiješ! I když člověk není věřící, jistě ví, že existuje jakési Desatero Božích přikázání, které by mělo být pro křesťana tím nejzákladnějším a nejpodstatnějším souborem pravidel pro jeho život. Obecně všichni víme, že z hlediska věřícího křesťana je přestoupení jakéhokoliv přikázání tzv. ,,hříchem“, tedy proviněním proti samotnému Stvořiteli všeho. Proto jistě žádný křesťan nechce ,,hřešit“, protože dobře...

18.3. 2018

Karma národů

Nejprve bych zmínil, že úvahy o karmě v tomto článku se netýkají plynoinstalatérů, kteří ihned ví, že ,,karma“ se říká plynovému průtokovému ohřívači vody… Bylo napsáno mnoho článků i úvah o dnešním světě ve smyslu politickém, ekonomickém, národním, náboženském i jiném, ale pohlédnout na dnešní dobu pod úhlem pojmu karma mi připadá docela užitečné a přitom málo známé. Je to problematika obsáhlá,...

18.3. 2018

Temný svět George Orwella

Temný svět George Orwella Kdo čte příspěvky na alternativních serverech, zcela jistě se dříve či později setká s odkazem na tvorbu pana George Orwella. Bývá to přímý odkaz na jeho dílo, nebo se používají obraty z jeho knih. Sám jsem nevěděl, že již dlouho používaný obrat ,,Velký bratr tě sleduje“, je také z jeho knihy. Protože jsem vždy rád četl, od...

17.3. 2018

PROČ vzniklo EU

A táto řekni proč… to jsou ty zvídavé dětské otázky, na které je snadné něco rychle odpovědět, ale nesnadné, aby to skutečně byla pravda. Jednoduše by se dalo na tuto otázku začít vypočítávat všechny ty smlouvy, zákulisní boje, lhaní, podvody, polopravdy, mlžení a přidat úvahy o vytunelovaných fondech, nově vznikajících neziskovkách, politických ambicích a k tomu přidat i Kalergiho šílený plán vytvoření...

16.3. 2018

Válka s Mloky přichází…

Už jako jinoch jsem měl rád knihy spisovatele pana Karla Čapka a troufám si říci, že jsem je již tehdy všechny přečetl. Pod úhlem dnešních událostí se mi zcela logicky vynořila vzpomínka na knihu Válka s mloky a já se k ní znovu vrátil. Teprve dnes se však musím sklonit před genialitou a jasnozřivostí pan Čapka. Historicky vzato ji jistě nepsal...