C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Ti „Člověci“ si nedají pokoj

pravyprostor.cz

Ti „Člověci“ si nedají pokoj | Pravý prostor


LUBOMÍR VYLÍČIL

V minulém týdnu nás opět v Rusku svérázně „proslavila” organizace Člověk v tísni. Při vyhodnocování nedávno skončeného, všelidové hlasování o změnách ruské ústavy v Dumě, ruském parlamentu, dostal slovo i Předseda parlamentní komise pro zahraniční zásahy, Vasilij Piskarjev. A servítky si rozhodně nebral. Natvrdo vyjmenoval státy a organizace, které se pokoušely negativně zasahovat do průběhu hlasování a které během něj šířily protiruskou a rozkladnou propagandu. Včetně, bohužel, České republiky a Člověka v tísni (zde).

Uvedl, že Státní duma zaznamenala během hlasování nárůst zahraničního financování nevládních organizací, a to o 20%, což podle Piskarjeva naznačuje, že jejich úkolem mělo být co nejaktivnější narušení hlasování o ústavních změnách. (zde). Poslanec Sergej Gavrilov pak rozebral skrytou politickou práci takových organizací, které se (jakoby nevinně) oficiálně zaměřují „pouze” na oblasti vzdělávání, boje proti sociálním chorobám, drogám, na podporu občanskému aktivismu, lidským právům, sportu, duchovním, morálním a kulturním hodnotám… a označil je jako „jednu z klíčových hrozeb” pro ruský stát. Což jsou slova, která by jistě i mnozí naši občané rádi podepsali…

Zajímavá byla i další výtka, tentokrát namířená proti zahraničním, nebo ze zahraničí financovaným médiím: „Odhalili jsme četná fakta o porušení postupu pro činnosti zahraničních médií, která vykonávají funkce zahraničního agenta, pokud jde o šíření materiálů, včetně materiálů kampaně, bez odpovídajícího označení. Podle našeho názoru mají všechny tyto publikace za cíl ovlivnit svobodu projevu občanů.” (zde)

O co jde? V Rusku platí (obdobně jako v USA a Izraeli) zákon, který stanovuje, že jakákoli organizace, placená ze zahraničí je povinna všechny své materiály a výstupy označovat slovy „zahraniční agent”. Aby bylo hned jasné, za koho ten spolek „kope”. Což ovšem během hlasování o ústavních změnách mnohé organizace záměrně nečinily, a tak jejich materiály mohly působit jako autentický hlas nespokojeného ruského lidu a výtky rozhořčených ruských občanů.

Pro ilustraci – do ruského „mediálního” registru zahraničních agentů patří 11 médií: rozhlasová stanice Voice of America, Radio Liberty / Free Europe Corporation a devět jejích projektů – Idel.Realities, Kavkaz.Realii, Crimea.Realies, Tatar-Bashkir Service Radio Liberty (Azatliq Radiosi), Sibir.Realiy, Factograph, Sever.Realiy, a dále Radio Free Europe / Radio Liberty LLC.

Ale zpět k „našim” Člověkům v tísni. Ti patří do úplně jiného seznamu. Do Seznamu (v Rusku) nežádoucích organizací, který podle údajů na webových stránkách ministerstva spravedlnosti nyní čítá 22 organizací z USA, Kanady, Velké Británie, Litvy, České republiky a Belgie. Čeští Člověci se na něj dostali loni. Když se provalilo (zde), že v Rusku propagovali užívání drog u mládeže, jako „výraz svobody” a že usilovali o legalizaci drog v zemi. V této zákeřné, rozkladné činnosti s nimi jely i další známé západní firmy, jako Národní nadace pro demokracii, Mezinárodní republikánský institut, Národní demokratický institut, Atlantická rada, Nadace otevřené společnosti (všechny ze Spojených států amerických) a tzv. Otevřené Rusko (z Anglie) (zde).

Zrovna nedávno vydala tahle „naše neziskovka”, Člověk v tísni, svou výroční zprávu (zde). Je to zajímavé počtení. Podívejme se pro dnešek alespoň na samý její konec, na finanční stránku téhle docela specifické dobročinnosti. V příjmech se uvádí: Zahraniční státní rozpočty 1 049 698 000 Kč, EU – Evropská komise a delegace EU 522 152 000, Agentury OSN a ostatní mezivládní organizace 205 487 000 a dále pak nadace a nevládní organizace – 78 393 000. (zajímavá sbírka, zahrnující například Česko-německý fond budoucnosti, Foundation Open Society Institute, Bill & Mellinda Gates Foundation, Lutheran World Relief…). Takže pokud jde o financování, padla by na Člověka v tísni definice „zahraničního agenta”, jako ulitá.

Ovšem ani jako čeští daňoví poplatníci nemáte žádný důvod k radosti. Také vy jste přispěli. A to ne málo: Státní rozpočet 147 044 000 Kč, Místní rozpočty 66 329 000, Operační programy 64 248 000… A co za ty peníze dostáváte? Kromě podpory drog, narušování referend a školení potížistů (aktivistů) v Rusku, třeba program Jeden svět. Kde placení aktivisté vašim dětem vysvětlují, ve zkratce, že Ahmed je hodný a je tu doma, že žádné hranice neexistují a člověk může jít, kam chce a tam se o něj musí postarat (tedy pokud není bílý), že bez Evropské unie by naše pole přestala rodit a slepice snášet vejce a my bychom se tak ocitli v nepředstavitelné bídě, že pravdu o světě vám řekne jen Česká televize a že kdo jí nevěří, nebo dokonce její pohled zpochybňuje, tak že je fašoun, Putinův troll a navíc se dopouští trestného činu nenávisti. Takové je pak potřeba nahlašovat….

Vcelku dobře by na ten spolek seděla definice „zahraničního vlivového agenta”. Tedy organizace placené a úkolované ze zahraničí, k provádění aktivit ve prospěch cizích zájmů. Jak v Česku tak i (především) v cizině. Kterážto činnost je kryta vedlejšími, maskovacími aktivitami, od rozdávání koz v Africe, přes školy v Idlíbu, až po poradny pro dlužníky u nás.

A právě kvůli takovým spolkům potřebujeme zákon FARA (zde). Jako sůl. Umíte si představit tu změnu atmosféry ve společnosti? Vaše dítě přinese ze školy oznámení, že se v příštím týdnu v rámci vyučování uskuteční „školení mediální gramotnosti”, které pořádá Člověk v tísni – zahraniční agent. Nebo se dočtete, že zprávu o ústrku Romů v ČR přinesla Amnesty international – zahraniční agent… Zdánlivá maličkost. Ale vše hned vypadá jinak. A prostý, v politice nehoněný člověk, si náhle dokáže dosadit tuto informaci do správného rámce.