C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Co způsobuje nemoc?

Dr. Bruce Lipton – Co způsobuje nemoc? & Vliv mysli na imunitu