C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Internetová petice za ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy

tradicni-rodina.cz

Internetová petice za ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy a zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“


POČET PODEPSANÝCH PETIC: 1 389

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákonu č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 85/1993Sb., o právu petičním v aktuálním znění:

Manželství je trvalý svazek muže a ženy. Manželství je základem rodiny. Rodina je základním stavebním kamenem společnosti.

Žádám vážené poslance a poslankyně, senátory a senátorky k přijetí ústavního zákona, kterým bude stanoveno, že: „Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákona. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.“ Žádám, aby tato definice byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni, tj. v ústavním pořádku.

Odmítám návrh zákona o Manželství pro všechny z těchto důvodů:

Manželství pro všechny je určené zejména pro LGBT+ osoby. Nejen pro homosexuály a lesby, ale také transsexuály, transvestity a osoby, které se neztotožňují s biologickým pohlavím, se kterým se narodily. Společensky tak zmizí důležitost a nezaměnitelnost otce – muže a ženy – matky coby nejpřirozenějšího a nejlepšího rodičovského modelu.

V případě vstupu dvou homosexuálů do manželství přijde plánované dítě o matku ještě před jeho početím. Takové dítě přijde automaticky o možnost vyrůstat a vyvíjet se v přítomnosti matky, přijde o mateřskou lásku, dojde u něj k odtržení od přirozených biologických a citových vazeb na matku, které vznikají devět měsíců. V případech vstupu lesbických párů do manželství přijde dítě o otce a tím o mužský výchovný vzor.

Otevřou se možnosti využívání surogátního neboli náhradního mateřství z jiných důvodů než zdravotních. Náhradní matky budou plnit úlohu „plnění přání a chtíčů homosexuálním párům“ mít dítě. Tento zákrok umělého oplodnění může vážně ohrozit zdraví náhradní matky, a to jak fyzické, tak časem i psychické. V Bruselu na veletrhu „stojí“ dítě nabízené neziskovou organizací Men Having Babies a zahraničními neevropskými reprodukčními klinikami 60 – 180 000 dolarů. Již se vyvíjí i umělé dělohy. Je to zneužívání ženy, degradace mateřství a obchod s lidským biologickým materiálem a dětmi.

V návrhu se nadále setkáváme se zaměněním pojmů „muž a žena“ za pojem „dvě osoby“. Jedná se o progresivní protlačení genderového mainstreamingu do legislativy, kdy již v případě manželství nebude biologické pohlaví a rodová příslušnost hrát žádnou roli.

Existuje relevantní předpoklad další progrese – rozšiřování – možnosti vstupu do manželství pro další skupiny osob. Bude u nás docházet k sňatkům mezi třemi homosexuály jako v Kolumbii? Nebo mezi dvěma homosexuály a ženou, která jim odnosí dítě tak, jak to navrhují některé politické strany v Německu? Snahy o takové rozšiřování po přijetí Manželství pro všechny následovaly ve státech, které Manželství pro všechny uzákonily.

Manželství pro všechny v případech stejnopohlavních párů upírá dětem ještě před jejich početím právo vyrůstat v přirozeném domácím prostředí, kde výchovnou funkci a výchovný vzor plní muž a žena a kde je vývoj dítěte ovlivňován oběma vzory.

Žádné právo na Manželství pro LGBT páry neexistuje. Podle Evropského soudu pro lidská práva neexistuje právo na manželství homosexuálů, které by bylo možné dovodit z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Soudní dvůr EU potvrdil, že tato otázka je plně v gesci národních států. V případě neuzákonění možnosti manželství LGBT párům nedochází k jejich diskriminaci.

Dítě má právo znát své rodiče kvůli správnému vývoji své identity, kdy navrhovatelé novely zákona 89/2012 Sb. tento fakt naprosto ignorují.

S přátelským pozdravem
Tradiční rodina z.s.

PETICI MŮŽETE PODEPSAT ZDE