C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Mluvte na nás ČESKY!

kampaneprolidi.cz

Žádáme překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“ – kampaneprolidi.cz


ZASLANÝ POČET VÝZEV 30.10.2019 12:00 hod: 5 304

VÝZVA

Žádáme tímto Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády o zveřejnění Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, zkráceně nazývanou Istanbulská úmluva, a to v českém jazyce. Tato důvodová zpráva je zásadním dokumentem ve vztahu k Istanbulské úmluvě, protože podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva prováděna. Nejen odborná a široká veřejnost, ale i poslanci mají právo být s tímto zásadním dokumentem seznámeni ještě před ratifikační procedurou Istanbulské úmluvy.

ODŮVODNĚNÍ

Jako každý navrhovaný zákon, tak i k Istanbulské úmluvě bylo vytvořeno několik důvodových zpráv. Zastánci ratifikace Istanbulské úmluvy argumentují veřejně „Návrhem: ROZHODNUTÍ RADY o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – DŮVODOVÁ ZPRÁVA“, tedy Důvodovou zprávou Evropské komise. Ta ale hovoří pouze o tom, proč ratifikaci Istanbulské úmluvy Evropská komise podporuje. Zásadní je přitom „Důvodová zpráva Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence“, protože právě ta podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva po ratifikaci prováděna. Zveřejnění českého překladu této Důvodové zprávy Rady Evropy nabydou všechny strany – jak pro ratifikaci, tak proti ní – přesnější a ucelenější výklad Istanbulské úmluvy, který pomůže stranám lépe se v Istanbulské úmluvě orientovat.

Komu bude výzva doručena?

Předsedové poslaneckých klubů

Ing. Jaroslav Faltýnek – předseda ANO
Ing. Zbyněk Stanjura – předseda ODS
Mgr. Jakub Michálek – předseda České pirátské strany
JUDr. Jan Chvojka – předseda ČSSD
Ing. Pavel Kováčik – předseda KSČM
Ing. Jan Bartošek – předseda KDU-ČSL
Ing. Miroslav Kalousek – předseda TOP09
Mgr. Jan Farský – předseda STAN

Výzvu již obrdželi:

Úřad vlády ČR
Mgr. Radan Šafařík – ředitel Odboru rovnosti žen a mužů
prof. JUDr. Helena Válková, Csc. – zmocněnkyně vlády pro lidská práva (místopředsedkyně)
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. – ministr zahraničních věcí ČR

Jan Hamáček 1. – místopředseda vlády a ministr vnitra
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví
Mgr. Marie Benešová – ministryně spravedlnosti

PhDr. Lubomír Zaorálek – ministr kultury
Mgr. Richard Brabec – ministr životního prostředí
Ing. Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj

Ing. Hana Aulická Jírovcová – poslankyně
Mgr. Andrea Babišová
– poslankyně
Ing. Jan Bauer
– poslanec

PaedDr. Alena Gajdůšková – poslankyně
Ing. Markéta Pekarová Adamová
– poslankyně
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
– poslankyně

Ing. Petr Beitl – poslanec
Ing. Petr Bendl – poslanec
Andrea Brzobohatá – poslankyně

Příjemci výzvy budou pravidelně obměňováni.

ZDE MŮŽETE K VÝZVĚ PŘIPOJIT SVŮJ HLAS: