C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Torpédo Status 6 “Poseidon”

aeronet.cz

Exkluzivně: Ruská armáda doporučila úřadům v Severodvinsku zahájit evakuaci obyvatel z přilehlých vesnic kvůli odstraňování následků po havárii jaderné pohonné jednotky torpéda Status 6 “Poseidon”, kódové označení “Kanyon” podle NATO! Během zkoušky komplexu došlo k výbuchu a zničení torpédového reaktoru, únik radiace je pouze lokální kvůli malému množství paliva v pohonné jednotce! Lidé přesto v panice začali z přilehlých vesnic utíkat, vzpomínky na Černobyl jsou zpátky!


Redakce Aeronetu dnes získala naprosto exkluzivní informace z Ruské federace, které se vztahují k incidentu na zkušební plovoucí platformě v zálivu Dvina nedaleko Archangelsku a správního města Severodvinsk. Toto město slouží jako rezidenční město pro vojáky a námořníky Severní flotily. Dne 8. srpna došlo na plovoucí plošině na vodní hladině v zálivu ve vzdálenosti přibližně 1,5 km od pobřeží k explozi, při níž zahynulo 5 inženýrů [1], ovšem nikoliv z řad armády, ale z Kurčatovova institutu v Moskvě, který je v hlavním centru vývoje úplně nové generace motorů poháněných jaderným reaktorem, a to hned na několika experimentálních principech.

Na místě incidentu svědci vyfotili pracovníky v antiradiačních oblecích při nastupování do helikoptéry.

V současné době Ruská federace disponuje jako jediná země na světě dvěma vojenskými komplexy poháněnými jadernými motory. Prvním systémem je raketový komplex 9M730 Burevestnik, kódové označení SSC-X-9 Skyfall. Tato raketa používá jaderný pohonný reaktor, který čerpá vzduch nasávaný z okolí letící střely, stlačuje jej a nukleární reaktor v raketě zahřívá stlačený vzduch na extrémně vysokou teplotu. Expanzní tryska potom tento extrémně přehřátý vzduch používá k pohonu rakety. Ke zvýšení efektivity pohonu se do výtokových plynů vzduchu vstřikují nepatrná množství přídavné chemikálie pro zvýšení tahu motoru. Raketa Burevestnik tak může ve vzduchu létat celé dlouhé roky okolo planety jako dron, vysokou rychlostí a prakticky zadarmo.

Náš ruský zdroj: “Při testování jaderného pohonu vybuchl na zkušební plošině jeden Poseidon…”

Ruská federace však testuje jaderný pohon i pro mořská torpéda. Projekt měl dlouhou dobu označení “Status 6” a teprve v poslední době dostal oficiální označení “Poseidon” od ruského námořnictva. V kódovém značení NATO má název “Kanyon” a torpédo používá ke svému pohonu jaderný reaktor stejně jako raketa Burevestnik. Jenže v případě Poseidonu je konstrukce pohonu odlišná [2]. Podle našich informací se použitý reaktor podobá konvenčnímu reaktoru, ale není jasná pohonná soustava. Podle jedné teorie v Poseidonu pára z reaktoru pohání turbínu a ta pohání vrtuli, takže starý klasický koncept, ale podle jiných spekulací by mohlo jít o termohydrodynamický pohon bez vrtule, což by učinilo Poseidon nebezpečně tichou zbraní. V takovém případě by Poseidon používal mořskou vodu jako “palivo” pro pohon torpéda pomocí superhorké páry.

Fotografie zadní části Poseidonu, pohonná jednotka je rozmazána, není jasné, jestli je na konci torpéda vrtule, nebo hydrodynamické trysky.

Díky jadernému pohonu může torpédo Poseidon křižovat autonomně světové oceány až po dobu 10 let bez zásahu člověka. Ve skutečnosti tak nejde o torpédo jako spíš o podvodní autonomní dron. V případě vypuknutí války, napadení Ruské federace nepřítelem, nebo zničením velení ruské armády se torpéda přepnou do útočného režimu a doplují k nepřátelským cílům a odpálí buď termonukleární hlavici v torpédu, anebo odpálí kobaltovou bombu. A právě při nasazení torpéd Poseidon se počítá s tím, že torpéda ponesou kobaltové hlavice, což je v souladu s ruskou doktrínou “Dead Hand” a naprostého zničení života na Zemi v případě, když někdo zaútočí na Ruskou federaci.

Nový typ ruských “wunderwaffen” na jaderný pohon se zkouší i v Archangelsku

Hlavním efektem raket Burevestnik a Poseidon je ruská koncepce asymetrické odezvy a odvety nepříteli, který chce Rusko zavléci do nových závodů horečného zbrojení, které už jednou Rusové prohráli v dobách Sovětského svazu a Ruská federace nechce opakovat chyby z minulosti. Horečné zbrojení by Rusko zrujnovalo. Ruská armáda proto ve spolupráci s Kurčatovovým institutem navrhla novou generaci jaderných pohonných jednotek, které mají Rusku s velmi malými náklady poskytnout úplně novou generaci tzv. “perzistentních zbraní” v dnešním světě. Pojem “perzistentní zbraň” se v blízké době stane velice skloňovaným pojmem v médiích, protože Rusko jde příkladem a mnoho dalších zemí bude následovat a připojí se k této doktríně. Perzistentní (trvalá) zbraň je taková zbraň, která nezestárne, nepotřebuje údržbu, nepotřebuje ručně doplňovat palivo, nepotřebuje člověka a trvale je nasazena v terénu a jasně nepříteli ukazuje, co se stane, pokud zaútočí na Ruskou federaci.

Odhadovaná konstrukce Poseidonu.

Tato nová generace perzistentních zbraní, které budou trvale kroužit okolo planety ve vzduchu nebo v oceánech, přinese úplně novou doktrínu bezpečnosti a obrany. Jelikož tyto perzistentní zbraně budou ve většině variant vyzbrojeny kobaltovými bombami,  bude v případě vypuknutí války útočníkovi jasné, že jeho země bude zamořena na mnoho let. Kobaltové bomby jsou jaderné pumy, které mají upravenou konstrukci, kdy vnitřní strana pouzdra hlavice je vyrobena z kobaltu.

Během jaderné exploze se kobalt v pouzdru vlivem dopadajících neutronů přemění na vysoce radioaktivní izotop kobaltu Co-60 s poločasem rozpadu přes 5 let. Po uplynutí 5 let je však izotop stále vysoce radioaktivní a pokles na přijatelné environmentální úrovně se radiace v oblasti dostane až za 50 let. Kobaltová zbraň je tak často na západě označována jako Doomsday Device, tedy zbraň posledního soudu, protože oblast zasažená kobaltovou zbraní bude několik desítek let neobyvatelná. Jako deterenční nástroj je však kobaltová zbraň vhodný kandidát, protože odradí příčetného nepřítele od útoku. Horší je to však s nepříčetným agresorem.

Torpédo na jaderný pohon je velké jako malá ponorka

Podle našich informací od ruského novináře byla 8. srpna v zálivu Dvina testována právě jaderná pohonná jednotka pro torpédo Poseidon a podle všeho došlo k explozi tlakového okruhu pro přeměnu mořské vody na superhorkou páru. To by opravdu ukazovalo na termohydrodynamický pohon torpéda. Jelikož celé zařízení je instalováno v relativně malých rozměrech v torpédu, jsou kladeny nejvyšší požadavky na kvalitu a pevnost materiálu. Tlaková soustava pohonné jednotky zjevně explodovala a detonace zničila nejen celé torpédo, ale i malý jaderný reaktor, který je hlavní částí pohonné jednotky tohoto torpéda a poskytuje celému pohonu funkčnost.  Otázkou je, jaký typ reaktoru je používán v torpédu Poseidon.

Autonomní torpédo Poseidon.

Určitě nepůjde o izotopový pohon, protože ten nedokáže vyrobit dostatečně vysokou teplotu pro předehřátí páry vytvořené z mořské vody. Izotopové motory navíc nepoužívají vysokotlaké systémy. Takže se dá spíše očekávat, že torpédo používá zmenšenou variantu klasického dvou-okruhového reaktoru na štěpný materiál, což potom ale znamená, že na místě havárie došlo v případě otevření jádra aktivní zóny reaktoru k mohutné radiaci, i když se jedná o velmi malý reaktor, podle odhadů velikost reaktoru v torpédu odpovídá velké ledničce nebo skříni na šaty, tak štěpný materiál uvnitř reaktoru se při explozi dostane do vody i do atmosféry a vítr radiaci roznese po blízkém okolí.

Ruská armáda doporučila dobrovolnou evakuaci k datu 14. srpna, mnoho lidí ale již uprchlo hned druhý den po incidentu

Ruské úřady oznámily, že radiace na některých místech v okolních vesnicích vzrostla 16x a místní obyvatelstvo vykoupilo všechny zásoby jódových tablet v okolí. Již 9. srpna začaly přicházet informace, že lidé prchají z okolních vesnic, ale nikoliv kvůli skutečné radiaci, ale ze strachu, že úřady zamlčují rozsah nehody. Tady velkou roli hraje především seriál společnosti HBO s názvem “Černobyl” a mediální popularizace seriálu mezi veřejností. Lidé se tak bojí, že došlo někde k jadernému výbuchu a někdo jim to tají. Lidé proto začali odcházet z okolních vesnic již 9. srpna. Jenže, situace se dramaticky dnes vyostřila, protože vojenské velení Severní flotily ve spolupráci s ruskou armádou doporučilo obci Ňonoksa, aby zahájilo evakuaci místních osob s účinností od 14. srpna.

Místo nehody v zálivu Dvina.

Evakuace je pouze doporučená, dobrovolná a není povinná. Je téměř jisté, že právě obec Ňonoksa ležela ve směru vzdušného proudění a větru ve chvíli, kdy došlo k explozi jaderného pohonu torpéda. Armáda a dekontaminační jednotky budou muset provést dekontaminaci veškerých povrchů v obci, všech cest, silnic, chodníků, střech atd. Ruský novinář nám k tomu napsal, že ta “lednička” v torpédu je v podstatě špinavá jaderná bomba v případě exploze torpéda, protože štěpný materiál z tohoto reaktoru je rozmetán do okolí, což je typický princip špinavé bomby. Vzhledem k tomu, že z moře proudí silné větry, existují určité obavy, kam až se může radiace dostat. Otázkou je, zda-li torpédo explodovalo nad vodou, nebo pod vodou. Vzhledem k plovoucí plošině se dá očekávat jak to první, tak i to druhé, i proto úřady uzavřely celý Dvinský záliv pro rybolov.

Západní média se snaží z nehody zkoušek motoru udělat druhý Černobyl

Objem radiace se nedá s Černobylem nijak srovnávat, i kdyby opravdu se ukázalo a bylo v budoucnu potvrzeno, že došlo k rozmetání reaktoru torpéda, tak objem štěpného materiálu v aktivní zóně reaktoru je minimální, nicméně lokálně v okruhu několika desítek kilometrů skutečně mohou být lokální kapsy zvýšené radiace, a to podle toho, kam vítr zanese radiaci z místa havárie.

Ukázka operativního nasazení Poseidonu proti východnímu pobřeží USA při odpálení kobaltové hlavice o výkonu 100 MT v pobřežních vodách New Yorku.

Doporučení pro obyvatele jedné vesnice nelze nijak nafukovat, ale ani zlehčovat. Pokud by se nic nestalo a radiace by byla zanedbatelná a nestála by za řeč, nebylo by potřeba místním samosprávám nic doporučovat, aby lidé si sbalili věci a evakuovali se. Tím, že armáda doporučila evakuaci jedné vesnice, se ruská vláda k problému postavila čelem a rozhodně není důvod k panice, jakkoliv západní média se snaží z nehody udělat druhý Černobyl. Každopádně zkoušky a testování experimentálních motorů mají svá rizika, ale znovu je třeba zopakovat, že kdyby západ neútočil na Rusko, kdyby NATO nenasunovalo své útočné jednotky na hranice Ruska, kdyby USA neodstoupily od smluv ABM a INF, Rusko by nemuselo vyvíjet experimentální zbraně s cílem asymetrické obrany.

-VK-

Šéfredaktor AE News