C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Greta Paradox

aeronet.cz

Greta Paradox: Snaží se nás někdo udusit na této planetě? Masivní požáry zachvátily Amazonský prales, Aljaška je v plamenech, hoří najednou porosty i v Grónsku a někdo předtím zapálil Tajgu na Sibiři! Za jediný den hořící Amazonie vypustí do ovzduší 5x tolik CO2, jako vyprodukuje celá Evropská unie, Rusko, USA a Čína za celý rok dohromady! Jak je možné, že v Amazonii začalo hořet po 3 týdnech trvajících deštích? Kdo zapálil Tajgu na více než 3 stovkách různých míst?


Světová média si začala v posledních dnech konečně všímat jedné podivnosti, která začíná dostávat vlastní pojmenování jako “Greta Paradox”, protože staví na hlavu úplně všechno, co mladá švédská aktivistka na popud svých zfanatizovaných rodičů, levicových marxistických idealistů, dělá a o čem mluví. Zatímco Greta Thunberg na vlnách Atlantiku bojuje až se 6-metrovými vlnami na dlouhé cestě do USA, po celé planetě zuří požáry [1].

Celé to začalo už v červenci, když ruská vláda povolala armádu na hašení požárů Tajgy na Sibiři. Informace o tom přinesla všechna světová i česká média. Jenže, co už nepřinesla, to je informace stanice RT o tom, že Rusko zahájilo vyšetřování příčin požárů, protože záběry armády z helikoptér prokázaly, že požáry byly založeny na více jak 300 místech v Tajze [2], a to na místech, kde je vysoká vlhkost a nejsou tam podmínky pro vznik samozápalu.

V běžné přírodě existuje bez zásahu člověka jenom jediný způsob samovolného vzniku požáru, a to je úder blesku do stromu, který začne hořet, vydrží hořet i během deště a po skončení deště hoří dostatečně dlouho na to, aby zapálil své okolí a podloží. Na Sibiři mají tyto požáry charakteristický vzorec, že jsou hlášeny požáry po velkých bouřkách v oblasti, které trvají krátce a půda nestihne nasát vodu a vlhkost, takže podmínky pro šíření požárů jsou vhodné.

Ovšem požáry Tajgy počátkem srpna mají kriminální pozadí. Bylo jich napočítáno přes 300 a vypukly v době, kdy žádné blesky a bouře v oblasti nebyly. Tajga je navíc neobydlená a neprůchodná pro běžné turisty, takže ani náhodné zapálení od táboráku nepřipadá v úvahu. Ruská prokuratura proto podezírá nelegální těžaře dřeva, kteří se požárem snaží zamaskovat vytěžené akry lesů. Jenže vysoký počet těchto požárů neukazuje ani na nelegální těžaře. Ten počet je příliš vysoký. Jenže, to není všechno.

Hoří nejen Sibiř, ale i Amazonský prales, každou hodinu uniká do atmosféry několikanásobek emisí CO2, které vyprodukuje za rok celá Evropská unie

Média dnes přinesla alarmující informaci, že začal hořet Amazonský prales naprosto nepochopitelným způsobem [3] a obrovskou rychlostí uprostřed dešťové sezóny, kdy celý prales je nasáklý vodou a podmínky pro požár jsou velice nepříhodné. Přesto však požár je tak mohutný, že ho zaregistrovala i vesmírná stanice ISS, která změřila nejen obrovský rozsah požárů v Brazílii, ale i nepřirozeně vysokou teplotu požáru o teplotě až 1400 stupňů Celsia. Za pomoci větru sice může požár dosáhnout teploty až 1000 stupňů Celsia, kdy oheň je krmen kyslíkem z větru, ale teplota 1400 stupňů je mnohem vyšší. Každou hodinu hořící Amazonie vyprodukuje více CO2, než celý průmysl USA za 1 rok.

A to hovoříme pouze o 1 hodině požáru pralesa. Vzniká tím tzv. Greta Paradox, protože i kdyby lidstvo přestalo konzumovat hovězí a vepřové maso a nahradilo svoji stravu sójou, nebude to mít naprosto žádný vliv na snížení emisí CO2 na planetě Zemi, protože jediný požár v Amazonii vymaže za pár hodin veškerou úsporu CO2 menší konzumací živočišného masa populací v západních zemích za 10 let. Jinými slovy, omezování konzumace masa, aby se prý ochránilo klima nižší produkcí CO2, je naprostý nesmysl a podvod. Pokud by lidstvo umělo zamezit požárům v Amazonii a na Sibiři, tak bychom se mohli o něčem bavit, ale takhle v žádném případě.

Hoří Aljaška a dokonce už i pobřeží Grónska. Začíná hořet na divných místech za zvláštních podmínek

Jenže alternativa si musí všímat souvislosti. Hoří už i Aljaška [4], jak přinesla dnes média informaci. A co je zajímavé, začalo hořet Grónsko [5]. Nikdo neví jak, ale začal hořet mech, tráva a hrstka lesů, která tam je, nikdo netuší, jak je to možné, protože jediným zdrojem zápalu by mohla být láva ze sopečné erupce, ale žádná vulkanická činnost z Grónska hlášena není.

Požár je obrovský a Dánsko vyslalo do oblasti požární sbory, aby se pokusily požár uhasit. Požár Grónského pobřeží je vidět i z oběžné dráhy a celá planeta Země tak kouří jako brambora vytažená z ohně. Dým stoupá z Amazonie, z Tajgy na Sibiři, dým stoupá z Aljašky a z Grónska. Za jediný den tak z těchto požárů unikne do ovzduší 5-násobek toho, co vyprodukuje průmysl a populace Evropy, USA a Číny za deset let. Tím vzniká neuvěřitelný Greta Paradox, protože celý její klimatický aktivismus se potom stává nejen směšným, ale co je horší, naprosto zbytečným.

Počet požárů je obrovský a existuje podezření, že někdo s jejich zakládáním pomáhá. Jednak to mohou být nelegální těžaři dřeva v Amazonii a v Tajze, kteří zametají stopy, ale jejich počet je příliš vysoký na to, aby se to dalo svalit je na nelegální těžaře. A když hoří i Grónsko, kde prakticky žádné lesy nejsou a hoří jen mech, rašeliniště a travní porost, tak najednou to začíná vypadat, jako kdyby někdo přikládal pod kotel a chtěl urychlit emise CO2 na planetě a tzv. vyeskalovat uhlíkovou krizi s dopadem na klima.

CO2 je skleníkový plyn, který bude působit na zvyšování teploty na planetě, ale při pohledu na tyto požáry by si měla Greta Thunberg a její obdivovatel Ivo Lukačovič vzít místo mikrofonu do ruky kalkulačku a spočítat si, že než dopluje na jachtě do Ameriky za 2 až 3 týdny, tak tyto požáry vypustí do atmosféry stonásobky celosvětové průmyslové produkce CO2 za celý rok.

Plán na udušení civilizace podél rovníku a indukce exodů národů na sever, pokles kyslíku v nižších vrstvách atmosféry

Jenže pozor, smysl těchto požárů může být mnohem horší. Může to být snaha o urychlení migrace národů a etnik do rozvinutých zemí západní populace na severu. Jakou to má souvislost? To je jednoduché. Pokud tyto požáry budou pokračovat, planeta Země začne ztrácet kyslík, protože k jeho výrobě jsou potřeba lesy, které fotosyntézou mění CO2 na O2.

Při zvyšující se teplotě dýchatelný kyslík jednak stoupá vzhůru od rozpálené země, a současně k zemi klesá CO2, který je těžší než O2, takže u země nepůjde dýchat a spodní části atmosféry se tak stanou nedýchatelnými. A bohužel, tento scénář planety Země se nachází jako obraz v Kapitole VI, kde veškerý zbytek lidské civilizace je nashromážděn a natlačen okolo Severního pólu kolem dokola. Ne, tohle není náhoda. Je to součást konceptu na vyvolání Superkrize, o které se více dozvíte v mé nové knize. Nedostatek dýchatelného kyslíku u země v nízkých vrstvách urychlí exodus arabského, černého a hispánského etnika na sever.

.

Ve Spojených státech i v Evropě je ten proces už nastartován, migrační vlny proudí na sever do USA a do EU. V této chvíli je migrace podmíněna ekonomickými důvody, ale pokud budou tyto požáry pokračovat, začne být exodus motivován hrozbou nízkého stavu kyslíku v nižších vrstvách atmosféry, hlavně u země. Na nedostatek kyslíku jsou nejvíce choulostivé pampelišky. Na jaře si všimněte, že kde dříve bývaly louky doslova žluté pampeliškami, už najednou není nic, nebo jenom velmi málo.

Je to snížení obsahu kyslíku u země zhruba o 0.8% v průměru. To není moc, ale pampelišky to zaregistrují, jsou velice háklivé na výkyvy kyslíku v atmosféře. Důležitou vlastností jsou kapsy kyslíku, které se lokálně tvoří v místech jako jsou chladná horská údolí. Když tam přijdete na jaře, vidíte moře pampelišek. Kyslíková dotace je totiž v těchto lokalitách obvykle vyšší než jinde.

Největší hrozbou nebude horko, ale zastavení proudění vzduchu, které povede k usazení vrstvy CO2 u země

Urychlování emisí CO2 pomocí lesních požárů s globálním dopadem povede k oteplování podnebí a k ustávání větrné činnosti. Ta přitom rozhání CO2 od země, aby se CO2 neusazoval v dýchatelné vrstvě do 4 metrů od povrchu země. Sami jste určitě zažili situaci, kdy jste byli v prostředí, kde se nedalo dýchat a bylo horko, doslova k zalknutí. První myšlenka, která vás napadne, je zapnout větrák nebo ventilátor. Jakmile to uděláte, najednou se to zlepší a člověk může lépe dýchat. Laik si obvykle myslí, že je to díky větráku, který ochlazuje, ale to je omyl.

Po zapnutí větráku se vám začne dýchat lépe z jiného důvodu. Větrák totiž rozruší vrstvu kompaktního CO2, která spadla na zem vlivem nulového nebo nedostatečného proudění vzduchové masy. Toto proudění rozrušuje CO2 u země a promíchává ho s O2, které leží nad vrstvou CO2. Tento základní poznatek je elementární znalostí, ale přesto se o něm na základních školách nikde neučí. Největší hrozbou tak je, že klimatické změny povedou k zastavení vzdušných proudů v horkých oblastech rovníku a lidé se tam začnou dusit, pokud nebudou mít elektrárny, elektřinu a větráky na umělé moderování vzdušných proudů, které budou rozrušovat přikrývku CO2, jenž bude padat k zemi.

Požáry v takovémto množství nejsou přírodním úkazem, je to činnost člověka, který požáry zakládá za různými účely, jedním z nich je urychlení migrace

Proces migrace tak přestane být konceptuálním nástrojem a stane se objektivním procesem, protože lidé budou z rovníkových oblastí prchat na sever už ne z ekonomických důvodů, ale z důvodů vlastního přežití. A to zcela změní roli migrace a pohledu na otázku uprchlictví. Ten proces ale nevzniká sám. Kdo založil více jak 300 požárů v Tajze na Sibiři během 24 hodin, když nikde žádné bouřky a blesky nebyly? Kdo zapaluje Amazonský prales, rok co rok?

Kontrolované výpaly pralesa provádí specializované firmy pro získání orné půdy, ale požáry uvnitř pralesa, o kterých je řeč, nevznikají samovolně, zvláště ne v takovém rozsahu a v době, kdy je prales po deštích nacucaný vodou. Proč hoří Grónsko v době, kdy Donald Trump vyjádřil zájem o jeho koupi? Občané mají věřit Gretě Thunberg a jejímu paradoxu, který prokazuje nesmysl celého jejího snažení. Někdo zapálí mech, trávu a stromy v Grónsku a tento požár za dobu, než Greta dopluje do USA, vygeneruje více CO2, než dokáže průmyslová Čína za deset let. Jenže, problém je jinde.

Gretu můžeme omluvit za to, že to nechápe, protože je nezletilá a postižená autismem. Ale že to neví miliardář Ivo Lukačovič, to už je mnohem horší informace, viz. článek zde. Anebo to ví, ale plní globalistickou objednávku, podporuje modlu Gretu Thunberg, protože svět nemá věřit logice a kalkulačce, ale autistické dívce, která od 11 let trpí Aspergerovým syndromem, má diagnostikované OCD a rovněž selektivní mutismus. Taková osoba je vzorem pro klimatology namísto kalkulačky a tvrdých dat o produkci CO2 z lesních požárů na planetě za rok?

Víte, co se říká v poslední době mezi odborníky na průmyslové emise? Svět zešílel, fakta a data už nikoho nezajímají, dnes o všem rozhoduje politika. A tahle politika vám chce uvalovat uhlíkovou daň na masné výrobky, vepřové a hovězí, aby krávy prý neprděly. Každý politik, který přistoupí na tuto klimatickou hru, je vlastizrádce a podvodník, protože vám nestydatě lže! Ani miliarda hamburgerů zbaštěná za rok nevyrobí ani zlomek CO2, co vyprodukuje jeden požár lesa na Sibiři nebo v Amazonii za jednu hodinu. A to je realita!

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce i mazat a blokovat mé pořady a analýzy na SVCS. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývá 8 dní a zatím jsme vybrali jen 45% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News