C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Kandidát Ivan David hovoří o tom, že Evropská unie je nereformovatelná

Ivan David na základě citací zakladatelů EU i na základě zkušeností s dosavadním fungováním EU konstatuje, že Evropská unie je utvořena tak, aby ji nebylo možno reformovat. Chcete-li vystoupit z EU nebo ji přeformátovat, přijďte k volbám a podpořte vlastenecké kandidáty SPD