C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Peklu se nedá bránit mocí, jen láskou a starými bohy

B. Nový, www.dedekkorenar.cz, v.170724

 

—————————————————

Hlasuji pro zrušení EU a požaduji změnu volebního systému na kvalifikované volby, tedy volby podle testu inteligence ze znalostí 7 třídy ZDŠ (abych nediskriminoval přizpůsobené), kdy za každý náhodný bod 100 bodového testu (ze 2000 otázek) volič obdrží jeden volební hlas!

—————————————————

Poznámka k přenosu diskuze:

Lásku si uvědomujete jen při její změně.
Když přibývá, je úžasná, měnící, motivující, bouřící, tvořící, radostná a plná budoucnosti.
Když probíhá, je stereotypní, nenápadná, standardní, nudná, obvyklá a, co nejvíc, samozřejmá.
Když vás opouští, tak se náhle objevuje v celé své neuvěřitelné velikosti a zaskočí vás vaší přichýleností a adaptací na ni. Proto máte pocit, že se s její změnou hroutí vše, na co jste zvyklí, tedy celý váš nastavený, poznaný, naučený a přizpůsobený svět.
Faktem je, že na některý porod a změnu jsme připraveni a na některé ztráty ne, ale to nás neomlouvá z procesu změny.
Naštěstí pro nás přenesení diskuze na novou platformu není likvidační, jen testem adaptability a přizpůsobení se novým vyšším technickým prostředkům.
Zde je mnoho dobrých myšlenek tak moc skryto nánosem balastu, že nemá cenu se v tom nimravě archeologovat a marnit čas, ale má cenu se od nich odrazit k nové tvorbě, protože to bylo jejich úkolem. Cieselovat mysl a ducha. Vždyť cílem není hromada prachu z cesty, majetkové vazbobrzdy nebo její konec, ale cesta sama a radost z jejího průběhu.
Radujte se, metamorfujte, bude líp.
A když nebude líp, radujme se ze všech sil, že vůbec bude, protože imprdelizace EU pokročila hloub do našeho prostředí než z písku, kam jsme zastrčili všichni hlavy z obavy před skutečností, jsme schopni si uvědomit. Bohužel jsme nechali venku (_!_) – a co myslíte, že s námi přizpůsobených horních 10 k udělá? V lepším případě nás do nich kopnou a v horším p… (slušňáci nechť si doplní: prodají do otroctví) (sprosťáci – teď nevím, jestli se ve slově přefiknout nepíše tvrdé y?) (realisti by už konečně měli vyjít ze střelnic).
Když nebude líp, radujte se, že vůbec kdy bylo, že jste poznali dotek lásky, která vás navždy proměnila. Radujte se ze všech sil, dokud jste schopni, protože za nějaký čas vás dožene neschopnost a spolu s EU předběhne a převálcuje stejně, jako evropané kdysi převálcovali americké domorodce. Teď jsme domorodci my a naše tamtamy už nikoho neoslovují, protože jsme pro vidiny mámení reklam na pohodlí, toleranci na manipulaci a chtění na úvěr opustili naše staré osvědčené bohy: předky, rodinu, pracovitost, skromnost, slušnost, poctivost, střídmost, zdravý selský rozum, lásku člověka k člověku, úctu, trpělivost, něhu, pokoru, obětavost, lidskou hrdost, spolehlivost, tvořivost, sounáležitost, radost, nezištnost, vnímavost, poezii a kulturu, vlídnost, laskavost a odpovědnost.
Nový Bůh, Hamižnost, nám rozdal růžové brýle a sevřel do kleští moci a ze života za života dělá efektivní peklo a po něm zoufalou zbytečnost.
Peklu se nedá bránit mocí, jen láskou a starými bohy. Hledejte své staré bohy v sobě a objevíte i lásku i sebe i bližní bez balastu špíny na své cestě radosti a vztahu uvědomění.
Potom změnit místo diskuze bude jen sejmutí starého špinavého oděvu a přijetí nového.
(… a možná i Nového, ale ne dřív než sebe…)