C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Fritz – články autora-nove

Články autora webu

15.3. 2018

Tak jsme zavraždili Ježíše….a je to už podruhé

Tak jsme zavraždili Ježíše….a je to už podruhé Na pozadí velkého světového problému se objevují zmínky o náboženství. Imigranti jsou spojeni s islamismem, Evropa jako protiklad poukazuje na své křesťanské kořeny, i když v mnoha případech jsou národy spíše ateistické. Mluví se i o sionismu a poukazuje se na problém mezi muslimy a židy, vycházející z jejich rozdílného náboženského chápání světa. Někteří poukazují na skryté řízení...

14.3. 2018

Poslední soud

V mnohých proroctvích je zmiňován termín POSLEDNÍ SOUD. Jak jej vůbec chápat? Kdo nás má soudit, kdy a proč vlastně? Takové otázky si přemýšlející člověk jistě položí. Škoda, že těch, kdo přemýšlejí o světě a o sobě v něm, je tak málo, pak by ani ten nepříjemně znějící ,,poslední soud“ nemusel být ničím ,,tak nepříjemným“. Když pozorujeme přírodu, ale vlastně...

13.3. 2018

Máte rádi imigranty?

Špatná otázka, že? Příliš zavádějící a dnes již jednostranně orientovaná. Někdy před rokem jsme se všichni dokázali dívat na migranty jako na lidi, kteří potřebují pomoc, ale dnes je situace docela jiná. Proč je ale jiná? To je správná otázka, protože je vždy dobré znát příčinu, aby se k ní člověk mohl nějak správně postavit. Málokterý člověk vnímá pozitivně,...

11.3. 2018

Potřebujeme utrpení?

Potřebujeme utrpení? Jen několik spoluobčanů, zařazených do medicínské kategorie masochista, šťastně vydechne: ,,…ano, ano…“, ale my všichni ostatní si utrpení jistě nepřejeme. Jenže otázka nezněla, jestli si utrpení přejeme, ale jestli je potřebujeme, protože člověk si málokdy přeje to, co je mu skutečně užitečné. Takže, je pro nás utrpení užitečné? Asi málokdo by přisvědčil, ale… ,,Na...

10.3. 2018

Nejdražší a největší prádelna v historii lidstva

Nejdražší a největší prádelna v historii lidstva Není to tak dlouho, co jsme četli, že v Německu se vystěhovávají kostely a místo hledání cesty k Bohu se používají jako prádelny pro imigranty. Už tehdy mi to přišlo zvrhlé a šílené, ale netušil jsem, že to bude mít pokračování. Nyní se místo prádelen pro imigranty zřizuje kolosální prádelna imigrantů… Jistě je docela...

9.3. 2018

S M R T

Smrt. Tak jsem zase byl na pohřbu…nebylo to poprvé a jistě ani ne naposled. Od určité doby se snažím každou takovou velkou událost v lidském životě nebrat na lehkou váhu, ani ji ignorovat, ale chci vše pozorovat a prožívat v širších souvislostech. Pak může mít člověk nějaký užitek z jakékoliv situace, ať je příjemná, nebo ne. Pohřeb asi málokomu připadá příjemný a ani...

2.3. 2018

Eutanázie,multikulturalismus a křesťanství

Eutanázie,multikulturalismus a křesťanství Shlédnul jsem na YouTube zajímavé video od knězů Byzantské církve, v němž se hovoří o eutanazii, která už rozdělila katolickou církev v Kanadě, podobně jako idea multikulti rozděluje křesťanskou církev včetně zvláštního postoje současného papeže. Pro člověka, který není členem církve to mohou být témata vzdálená, ale když jsem o tom přemýšlel, zjistil jsem, že i zde ,,vše souvisí...