C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Co na to pan Pjakin

Pro mne jsou v tomto videu velmi zajímavé myšlenky k pojmům svoboda člověka a národa, proč elity ve všech zemích zrazují své národy, apod. Je tu i shrnutí problému s Venezuelou, podpis smlouvy Německa a Francie…a další zajímavé otázky.