C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


O chytré Horákyni

aeronet.cz

Politika dvou “židlí” s malým a velkým Ž: Česko hlasovalo v OSN pro pakt o uprchlících, navzdory pondělním výrokům Andreje Babiše! Druhý pakt o migraci prý ale ČR opravdu nepodepíše, anebo se alespoň zdrží hlasování. To má být vtip? SPD i KSČM jsou v šoku, hraje se znovu o nedůvěru vládě! Politika mocenských vah v hlavním městě světového židovstva opět ukázala, že nad jámou Mah’ralu nikdo nemůže dělat suverénní politiku, ani premiér v roli státního manažera! Politika napůl pro neocony, napůl pro globalisty!


Česká republika se nečekaně dočkala nepříjemného vánočního nadělení. V noci na dnešek v New Yorku se totiž diplomatická mise českého ministerstva zahraničí pod vedením ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) připojila ke Globálnímu paktu o uprchlících [1]. Jedná se o jeden ze dvou dokumentů, ten druhý se nazývá Globální pakt o migraci. OSN nazývá oba dokumenty jako “Global compact”, tzn. Globální kompakt, česky bychom to přeložili jako “globální balík paktů”, pravidel a doporučení. Tomáš Petříček jako ministr zahraničí ČR neuposlechl včerejší výzvu premiéra republiky Andreje Babiše, který v rozhovoru [2] pro Novinky.cz jasně uvedl, že nechce, aby Česká republika pakty podpořila, a to ani jeden z nich. Ministr Petříček je přitom koněm neúspěšného kandidáta na ministra zahraničí a europoslance Miroslava Pocheho, který v EU podporuje migraci a migrační kvóty a pro něhož Petříček kdysi pracoval jako asistent, více v článku zde. Znamená to, že hlasování v OSN nakonec prosadil Miroslav Poche navzdory Andreji Babišovi?

Tak je jednoduché to zdaleka nebude, protože ani Miroslav Poche není samonosná elita a podléhá určitým procesům. Jenže pokud jde v tomto případě opravdu o práci Miroslava Pocheho a jeho koně Tomáše Petříčka, potom má premiér Babiš obrovský problém, protože zjevně neměl sílu zablokovat podpis paktu o uprchlících, protože duo Poche – Petříček řídí zahraniční politiku ze zákulisí. Než budete pokračovat ve čtení tohoto článku, poslechněte si nahoře ve videu Valerije Pjakina a to, co říká o českém ministru zahraničí ve vztahu k jeho nedávnému výroku o tom, že Rusko představuje pro EU větší hrozbu než teroristé. Je to důležité pro pochopení souvislostí v tomto článku.

Takže, co se stalo? Nemusíte nad tím rozsáhle přemýšlet, je to jasné jako facka. Podpis paktu o uprchlících je úlitba Bruselu ve světle obrovského tlaku Evropské komise nejen proti ČR jako celku, ale především proti Andreji Babišovi. Co se stalo před pár dny? Evropský parlament vyzval EU komisi k zastavení dotací pro Babišův Agrofert. Česko navíc nepřijímá migranty a belgický premiér Charles Michel dokonce před několika dny natvrdo uvedl [3], že země V4, pokud nezačnou přijímat migranty, by měly být vyloučeny ze Schengenu, tedy z volného prostoru pohybu zboží, osob a kapitálu. Takový krok by zřejmě vedl k počátku konce členství těchto zemí v EU, shodují se odborníci na evropské vztahy, byl by to ale naopak krok, nad kterým by zajásaly americké elity, neoconi a američtí jestřábi. Tyto země vyloučené ze Schengenu by se o to těsněji přimkly k USA a americké imperiální doktríně v tažení na Rusko.

Petříček buď neuposlechl premiéra a ČR hlasovala pro uprchlický pakt proti vůli předsedy vlády, anebo Babiš ustoupil v rámci vyvažování mezi neocony a globalisty

V této situaci, pokud by ČR nehlasovala pro globální pakt o uprchlících v New Yorku, bylo by to vnímáno jako vyhlášení války Bruselu a EU ze strany Babišovy vlády a Andrej Babiš má hodně co ztratit, nejen Agrofert, nejen evropské dotace, ale i evropský trh pro své zboží v rámci Schengenu. Na straně druhé vláda Andreje Babiše nemůže jít proti Američanům, takže se dá očekávat, že v rámci politických vah mezi židy a Židy nedojde k podpisu druhého dokumentu z Globálního kompaktu, tedy globálního paktu o migraci. O něm by se mělo hlasovat v OSN ve středu. Podle informací ministra zahraničí Tomáše Petříčka bude hlasování probíhat tak, že Česká republika se ve středu zdrží hlasování.

Pokud ale prý přijde rozhodnutí z vlády ČR, že se má hlasovat aktivně proti paktu, potom prý bude ČR hlasovat aktivně proti. Andrej Babiš tvrdí, že při hlasování v OSN o nic nešlo, že je to nezávazné, ale zatím od něho nezaznělo to hlavní, že by obvinil Tomáše Petříčka, že ČR hlasovala proti vůli vlády, resp. proti vůli Andreje Babiše. A to je znepokojující. Babiš se buď Petříčka bojí obvinit, nebo se bojí Pocheho, který stojí za ministrem, anebo to bylo dohodnuté a Andrej Babiš podpis paktu tiše nechal projít kvůli úlitbě Bruselu. Všechny varianty jsou na stole. A tady si musíme teď celou situaci rozebrat.

Pokud sledujete a posloucháte moje pořady na Svobodném vysílači CS, tak vás současná estráda okolo paktů v OSN nepřekvapí. Praha je centrem světového židovstva a globalizace je hlavním nástrojem jedné ze skupin židů, světových sionistů, pro které je globalizace cestou ke světové vládě pomocí prostředků na vyšších prioritách řízení, na 1. až 5. prioritě. Globalisté (sionisté) se při ustanovování světové vlády brání válečnému dobývání zemí (tzn.  řízení na 6. prioritě), protože při těchto procesech se k moci dostávají gójové, především v rolích generálů a vojevůdců, což jsou bílé gójské elity, protože bílá rasa a bílý muž je geneticky naprogramovaný “voják”, je-li řízen generálem, a je také otrok, je-li řízen manažerem. Více o tomto se dočtete rovněž v mé nové knize, až vyjde. Právě proto židé nenávidí generály. Při vojenských operacích totiž dochází ke ztrátě kontroly řídících procesů na bitevním poli ze strany Domu Sion, což je hlavní štáb sionistické globalizace světové vlády. Židé s malým “ž” (sionisté) sice financují armády, ale nedokáží je řídit nijak jinak, než zase jenom na vyšších prioritách. Jedinou výjimkou je Izrael a židovská armáda IDF, ta ovšem je tvořena Židy, nikoliv sionisty.

Systém mocenských vah nad Mah’ralem v Praze

Právě toto je třeba si uvědomit, že Praha je centrem světového židovstva a město je obrácenou stranou Jeruzaléma. Určitě jste zaslechli už přísloví, že “Praha je matka měst” a tomuto přísloví jste asi nikdy nevěnovali pozornost. Více bude rovněž v mojí nové knize, nicméně právě v tomto je ukryté poněkud temné zákulisí. Výrok o tom, že “Praha je matka měst” má původ ve středověku z dob vlády Rudolfa II. v Praze, který udělal z města centrum Svaté říše Římské.

Sídlo v Praze si nevybral náhodou, protože je umístěno nad jámou židovského Mah’ralu, okolo kterého mnohem později vyrostly zednářské lóže nejen v Praze, ale i v dalších městech v Evropě. Židé považují Prahu za své hlavní město, nikoliv Jeruzalém, protože Mah’ral jim umožňuje přímé spojení s Jeruzalémem na mysticko-okultní úrovní řízení, o kterou usiloval i Reinhard Heydrich. O mystické úrovni světového centra židovstva hovořil několikrát i Valerij Pjakin, to jistě víte. Právě proto Praha je tak úzce spojená s Jeruzalémem a Česko s Izraelem. Nejde o politické spojení, pozor, ale je to primárně o kabalisticko-židovském spojení dvou měst na mystické úrovni, které leží na opačných stranách projekce Mah’ralu.

Proč je to tak důležité? Protože Praha je důležitá pro všechny židy a nemůže být obětována jedné straně v rámci “řezání světa” na pašalíky. Proto veškeré politické kroky v Praze jsou ukotveny na vahách, kdy politika ČR musí být nemastná a neslaná, neurčitá, balancovaná. Pokaždé, když se někdo pokusí ČR a Prahu přiklonit k jedné straně, vyhranit, nebo vymezit, tak vznikne obrovský odpor. Za komunismu před rokem 1989 to bylo vyvažování na západ. Po roce 1989 a zejména dnes je vedeno z Prahy (z Hradu) obrovské úsilí o vyvažování pro-západního éthosu vlády směrem na východ.

A jak je vidět, ani Babišova vláda nemohla v otázce globalistického plánu světového sionismu jít v OSN otevřeně proti Globálnímu kompaktu jako celku, takže bylo rozhodnuto, že v rámci mocenských vah bude jeden dokument podepsán a druhý nebude. Pakt o uprchlících byl podepsán, to je důležité pro globalisty, tzn. pro světové sionisty, protože migrace je hlavním nástrojem sionistů pro uvedení Nového světového řádu do provozu, zatímco pakt o migraci podepsán nebude, což je důležité pro Židy, protože sionisty řízenou islámskou a džihádistickou migrací jako první budou ohroženi Židé a Izrael.

Dokument není závazný, ale přesto je obrovskou hrozbou pro legislativní proces a podobu budoucích zákonů

Vláda Andreje Babiše tak provedla úlitbu nejen globalčikům (židům), ale i Židům. Politika půl napůl, systém vyvažování, mocenských vah. V Praze si ani premiér a ani jeho vláda nemohou dovolit dělat vlastní suverénní politiku, všechno musí být vyváženo v rámci dualismu. Silný Hrad vyvažuje Strakovu akademii. Zahraniční politika vyvažuje Brusel a Washington. Odpor proti migraci doma je vyvažován úlitbami migraci v zahraničí. Jedná se tak de facto bizarní politiku “dvou židlí”, kdy vláda se snaží balancovat mezi Bruselem a Washingtonem, ale když se podíváte do hloubky, tak zjistíte, že ty dvě “židle” mají malé a velké Ž. Andrej Babiš bude mít velký problém tohle ustát. Navenek to působí totiž tak, že Tomáš Petříček neuposlechl Andreje Babiše a jeho rozhodnutí nepodepisovat oba pakty, a navzdory tomu byl jeden z paktů podepsán. Skutečnost, že v Praze žádný premiér nemůže dělat politiku bez mocenských vah, nebude asi nikoho zajímat.

Andrej Babiš začal hned situaci hasit, když prohlásil, že první dokument, pro který ČR hlasovala, nebyl žádný pakt, ale pouze zpráva (report) Vysokého komisaře OSN pro migraci. Jenže to není tak úplně pravda. Ta zpráva tam sice opravdu byla, ale pouze jako součást dokumentu s názvem Globální pakt o uprchlících. A to potvrzují i oficiální webové stránky OSN [4], které oslavují schválení tohoto paktu, který je na webu OSN vykreslován jako historický a zcela převratný. Dokument není právně závazný, jedná se jen o deklaraci, ovšem hrozba spočívá v tom, že na tuto deklaraci je možné se odvolávat v rámci legislativních procesů v jednotlivých signatářských zemích. Chcete příklad? Tak např. taková Charta lidských práv a svobod je také deklarace a nezávazný dokument OSN, ale dnes je implementován v zákonech a ústavách více jak 120 zemí světa. A ústavní zákony již jsou vymahatelné a právně závazné.

Brusel na koni: “Tak, a teď už začnete v Praze přijímat uprchlíky, když jste v OSN hlasovali pro Globální pakt o uprchlících?”

Hrozba tak spočívá v tom, že legislativní orgány v jednotlivých zemích začnou deklaraci implementovat a vnášet do nových zákonů, postupně, jednotlivě. Např. zákon o sociálním zabezpečení, zákon o volbách, a najednou uvidíte, jak černoši z Afriky volí u vás v obci v komunálu, kandidují, muslimové si prohlasují v zastupitelstvu výstavbu mešit, migranti pobírají vysoké dávky, a to všechno na základě nových zákonů, ve kterých bude zohledněna deklarace OSN o globálním paktu o uprchlících. Deklarace OSN nemusí být povinné a právně závazné, protože to není potřeba. Role OSN má podobu nástěnky Brigády socialistické práce. Cokoliv se objeví na nástěnce, je nezávazné, dobrovolné, ale nikdo si nedovolí nástěnku ignorovat a automaticky bere její obsah za mandatorní závazek.

Toto přirovnání sedí naprosto dokonale, protože od této chvíle budou všichni zákonodárci odkazovat na nástěnku s deklaraci, ale co je horší, bude na ni odkazovat Evropská unie, která bude okamžitě usilovat o úpravu evropských zákonů a jejich uvedení do souladu s novou deklarací OSN. Teprve teď nastane to pravé Boží dopuštění ohledně tlaku Bruselu na Prahu, aby začala konečně přijímat uprchlíky. Brusel bude křičet: “Česká republika odhlasovala Globální pakt o uprchlících! Proč je nepřijímáte? Že je deklarace nezávazná? Tak proč jste pro ni hlasovali v OSN, když se jí nechcete řídit? Vy jste hlasovali pro něco, s čím nesouhlasíte?”

Zkrátka je jasné, že toto nebude možné nikomu vysvětlit, to je nevysvětlitelné a nedokáže to vysvětlit ani Andrej Babiš. Česká republika schválila Globální pakt o uprchlících, to je zpráva, která nadchne Brusel a hned si to tam vysvětlí po svém, že Praha chce konečně přijímat uprchlíky. Důsledek politiky dvou židlí se tak může vládě Andreje Babiše krutě vymstít, protože ztratí podporu a důvěryhodnost. Uvidíme, jak dopadne hlasování o globálním paktu o migraci ve středu.

Kabalistický dualismus v přímém přenosu neuvěřitelně rozštěpených rozhodnutí a činů vlády Andreje Babiše a jeho ministra zahraničí

SPD podle informací Radima Fialy navrhne hlasování o nedůvěře vládě, ostře proti podpisu paktu se vyjádřil i Zdeněk Ondráček z KSČM, řev se začíná ozývat i z ODS, kde Václav Klaus ml. chce svolat mimořádné zasedání sněmovny ke skandálnímu hlasování ČR v OSN, ovšem ten zásadní problém, který tady nezaznívá a je přehlížen, spočívá v jednoduché a základní věci: Česká republika podpisem mnoha a mnoha mezinárodních smluv, počínaje Washingtonskou (vstup do NATO) a konče Lisabonskou (reforma EU), již není suverénním a svrchovaným státem, a tudíž ani vláda nemůže suverénně hlasovat a rozhodovat tak, jak by chtěla, když Praha je centrem světového židovstva, když Praha je matka měst, těch na sluneční straně, i těch na obrácené straně La Llum Negra.

Proč si Čína vybrala Prahu jako vstupní “práh” do Evropy? Proč ČR jako jediná země EU podporuje Izrael proti Palestině? Proč Miloš Zeman má nedotknutelný status a stejně tak i Jaromír Soukup, který poskytuje prezidentovi prezentační prostor na TV Barrandov? Vy to nevidíte? Vždyť vyvažování v ČR probíhá už dokonce i v médiích, na jedné straně Česká televize (neoconi) a na straně druhé TV Barrandov (prezident, Čína, Rusko). Správně bychom tedy měli říkat, že Praha je hlavním městem dualismu. A to je co? Dualismus je základní lekcí Kabaly, tzn. bílé a černé světlo, nahoře a dole, obrácené obrazy světa a podsvětí. Teď už víte, proti čemu stojí nejen Andrej Babiš, ale celý náš národ.

Zdroj úvodního videa: [5]

 

-VK-

Šéfredaktor AE News