C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Jedna fotka řekne víc, než sto slov

novarepublika.cz

Manifestace muslimské v Londýně: „Náboženstvím k míru“


17. 12. 2018
Nabízíme čtenářům fotografie z pokojné demonstrace muslimské komunity, které nebyly zveřejněny v médiích hlavního proudu. Jasně dokazují, jak je to s tvrzeními o nebezpečnosti této komunity pro původní evropskou komunitu a vnášejí světlo mezi množící se nepodložená tvrzení o agresivních záměrek islámské komunity. 

Pozn. red. I:D::
Že by spojené království nebojovalo proti „hate speech“ (nenávistným výrokům), že by tamní zákony neznaly „nebezpečné vyhrožování“, že by neexistovaly sankce za „popírání holokaustu“, že by Spojené království neznalo zločin genocidy – byť ve stádiu přípravy?