C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Šťastné vyhlídky? Kdepak!

czechfreepress.cz

OSN plánuje pro EU až 150 milionů migrantů!

OSN plánuje umístit do Evropy v letech 2040-2050 od 50 do 150 milionů migrantů!!!!

Podle variant ročně 1 milion až 6 milionů migrantů!!!!!

Padesát milionů migrantů do EU je pouze spodní hranice, horní hranice počítá až s trojnásobkem.

Aktuální  krátkodobý pokles intenzity proudících migrantů je spíše jen taktickým ústupem v okamžiku rostoucího odporu Evropanů, kdy není jasný další tah EU – zda to dojde až k radikálnímu potláčení bouřících se národů, což vzhledem ke snahám o vybudování nadnárodní policie je vysoce pravděpodobná varianta.

DOKUMENTY OSN JSOU K NAHLÉDNUTÍ ZDE: