C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


A kdo to tady, prosím, vede?

aeronet.cz

Blít Brno: Slušní lidé dostali od magistrátu pokutu 126,000 korun za to, že přerušili v Huse na provázku úchylnou pornografii, která urážela křesťany a zjevně byla v rozporu s paragrafem 198 Trestního zákona! Ten samý magistrát v Brně rozjíždí monstr-business s muslimskou podnikatelskou obcí, známe detaily! Plivat na křesťany je dovoleno, ale jakmile se někdo dotkne muslimů, je oheň na střeše!

 

Skandální divadelní inscenace brněnského divadla Husa na provázku, která tento rok v květnu vedla k mohutnému skandálu na mediální scéně, má dohru. Městský úřad Brno-Střed totiž uložil občanskému sdružení Slušní lidé pokutu ve výši 126,000,- Kč za to, že jejich spolek přerušil v květnu zmíněné divadelní představení bosenského umělce Olivera Frljiće s názvem Vaše násilí, naše násilí, kde přímo před zraky diváků v hledišti probíhaly sexuální orgie a projekce na úrovni té nejtvrdší pornografie, kdy si např. jedna z hereček vytahovala z vagíny státní vlajku České republiky, nebo herec v roli Ježíše Krista, úplně nahý, taktéž znásilňoval muslimku, jen metr a půl na jevišti před diváky v první řadě. Video, obrázky a článek o celé kauze jsme přinesli zde.

Slušní lidé přerušili inscenaci v divadle Husa na provázku.

Celý případ má nyní správní dohru, protože sdružení Slušní lidé se cítí poškozeni touto pokutou a zjevně celá kauza skončí právě u občansko-právního soudu, i když není ani vyloučeno překvalifikování celé divadelní inscenace do trestně-právní roviny. Podle posouzení znalců na extrémismus mělo a naplňovalo divadelní představení rámec trestného činu Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, protože zobrazení Ježíše Krista jako násilníka, který znásilňuje muslimskou ženu, je hanobením křesťanské víry, tedy křesťanského přesvědčení a spadá tedy do dikce paragrafu 198 Trestního zákona. Za produkci divadelní inscenace, která hanobí přesvědčení 2 miliard křesťanů na světě, nese zodpovědnost ředitel divadla Husa na provázku Martin Glaser. Provozovatelem divadla je město Brno, které tak potažmo nese zodpovědnost za spáchání tohoto trestného činu.

Hanobení přesvědčení a víry, paragraf 198 Tr. Z.

Občanské sdružení Slušní lidé by rozhodně v této chvíli nemělo pokutu platit a s celou věcí by se mělo okamžitě obrátit na advokáta, protože Město-Brno se podle všeho snaží udělením pokuty přenést zodpovědnost za protiprávní jednání v divadle na občanské sdružení, které proti této inscenaci pouze protestovalo z pozice daňových poplatníků v Brně, neboť divadlo je financováno z veřejného brněnského rozpočtu. Město těmito kroky zjevně odmítá, že by uvedením této defamační inscenace došlo k porušení zákona a Slušné lidi chce proto umlčet pokutou. Zdaleka už nejde pouze o to, že tato inscenace byla předehrána v divadle v Brně, ale nejvíce alarmující je na tom postoj brněnské radnice, které nevadí urážení a defamace náboženského přesvědčení skupiny osob na prknech divadla, které město provozuje a financuje. Vykreslování Ježíše Krista jako násilníka je trestným činem, a nelze to schovat za status svobodného divadelnictví a projevu, protože právě tyto svobody jsou omezeny mj. i paragrafem 198 Tr. Z., viz. zde.

Slušní lidé na demonstraci.

Slušní lidé upozornili na protiprávní jednání v divadle a zasluhují uznání a podporu, nicméně to samo o sobě nestačí, protože pokud nedojde k personálním změnám v divadle, tyto a podobně laděné inscenace budou nadále pokračovat. Samotní zástupci Slušných lidí k celé pokutě uvedli tiskové prohlášení, které pouze shrnuje absurditu toho, co se v Brně děje. V mnoha ohledech je to způsobeno tím, že voliči v Brně už dávno rezignovali na komunální procesy a do vedení města se dostala skupina velice bizarních postav, které prosazují neuvěřitelné procesy ve vztahu k nelegální migraci, ale k tomu se ještě dostaneme. Slušní lidé v tiskovém prohlášení uvedli následující:

Vyjádření Slušných lidí k pokutě

“V květnu 2018 jsme jako jediní vystoupili proti prznění české vlajky a tradic v provokaci nazvané “Vaše násilí, naše násilí”, kterou v rámci festivalu Divadelní svět Brno uvedlo Národní divadlo Brno. Tehdy si muslimská provokatérka z přirození za zvuku koled vytáhla naši vlajku. V další části hry pak Ježíš Kristus sestoupil z kříže a znásilnil muslimskou ženu. Úchylnost, že? Nelitujeme toho. Udělali bychom to znova. A radikálněji. Bylo pro nás tehdy šokující pozorovat, jak strany ovládající brněnský magistrát – tedy ANO2011, TOP09, ŽítBrno, Zelení, Piráti a dokonce Hladíkova KDU-ČSL podporují finančně i morálně tuhle prasárnu a jejího organizátora, neúspěšného ředitele Národního divadla v Brně Martina Glasera.

Ostatní mlčeli. I ti, kteří se dnes z tohoto našeho činu snaží vytřískat před volbami kapitál. ODS a ČSSD hru také podpořili. Vážíme si podpory prezidenta Zemana, kardinála Duky nebo Václava Klause ml. A jsme rádi, že jsme na straně slušnosti a dobra proti lidem jako je slunkofašistka Wagnerová nebo opilec Rychlík. Tak jako všichni normální lidé, kteří nechtějí ze svých peněz platit przení vlajky nebo znásilňován muslimky Ježíšem Kristem. Proti této zvrácenosti jsme podnikli i právní kroky. A výsledek? V rámci přestupkového řízení nám ŽítBrnem prolezlý Úřad městské části Brno-střed udělil v přestupkovém řízení pokuty ve výši 126 000 Kč.

Lidem, kteří se zastali vlajky, pod kterou se vracejí mrtví vojáci z Afghánistánu nebo se k ní hrdě hlásí sportovci při reprezentaci. Tu pokutu vlastně dostali všichni slušní lidé. Radnice Brna-Středu sankcionuje slušnost…. Proti nicotně odůvodněnému politicky motivovanému paskvilu jsme se odvolali. Naše členy zastupuje JUDr. Richard Novák, známý brněnský advokát. Jeho vyjádření přineseme v odpoledním postu. Pokutu jsme připraveni zaplatit. Předtím ale využijeme všech dostupných právních prostředků. A náš “modrý řetěz”? Ten budete vídat všude tam, kde se děje nespravedlnost. V místech, kde gangy s podporou místních starostů terorizuje mládež. Tam, kde nastěhovaná nemakačenka ubližují řádným nájemníkům. Všude tam, kde slušnost potřebuje Slušné lidi. Tohle je vaše město a my vám ho vrátíme zpět.”

Arabské Brno, korytovné a čisté záchodky

Tolik tedy stanovisko Slušných lidí. Naše redakce nesdílí názor, že by v této chvíli mělo sdružení pokutu platit, protože tím sdružení uzná a přijme svoji vinu. Pokuta není totiž udělena z pohledu technického přerušení inscenace divadla, ale jako pokuta za výtržnictví. A to je značný právní problém do budoucna. Podle názoru našeho redakčního právníka je takový postup naprosto neadekvátní a potenciálně pro Slušné lidi nebezpečný, protože pokud pokutu nyní zaplatí, uznají tím její oprávněnost a později se budou těžko hájit u soudu, pakliže věc dojde až k soudu, že se ničeho nedopustili. Protistrana bude tvrdit, že Slušní lidé pokutu zaplatili a bez námitek, tedy uznali v rámci správního řízení svoji chybu. Pokud je pravda, že Slušní lidé jsou zastupováni již výše uvedeným panem advokátem, překvapuje nás, že dosud nedošlo na přehodnocení celé divadelní hry do trestně-právní roviny, protože paragraf 198 Tr. Z. byl zcela zjevně touto inscenací porušen.

Nicméně, to není všechno. Právě ta samá radnice, tedy Brno-Město, má velmi zajímavé napojení na místní islámskou podnikatelskou obec. Naše redakce ve spolupráci s Vítkem ze Svobodného vysílače CS zjistila zajímavé souvislosti a pozadí toho, co se děje v Brně na radnici. Brno totiž za tichého přihlížení a souhlasu svých starostů začíná pronajímat části budov Arabům k podnikání, rozprodávat pozemky, nebo poskytovat dotace na pracovní místa v arabských firmách! Vydáme-li se po stopě, ucítíme vůni arabských kebabů, čajoven a vodních dýmek. To možná mnohé Brňany překvapí, ovšem my přinášíme další z řadu tvrdých investigací o osobách, na které bychom měli soustředit svou pozornost. A dejme si panáka moravské domácí pálené slivovice. Ovšem pozor, ať je kvalitní. Byli bychom neradi, pokud byste vlivem metylalkoholu přišli o zrak i o iluze. I když tím druhým naši čtenáři jistě netrpí!

Martin Landa má rád čisté veřejné záchodky. Tuto jeho ctnost bychom mu neměli za zlé, protože stav našich veřejných záchodků je mnohde skutečně nevalný. Za tuto jeho vlastnost ho poprvé pochválilo Žít Brno v příspěvku na sociální síti Facebook 9. prosince 2016, více zde. Ovšem spojení Martina Landy s Žít Brno můžeme mapovat nikoli na veřejných záchodcích, ale na transparentních účtech. Byl totiž do 5. října 2017 2.
místopředsedou tohoto hnutí. Co je ale horší, je od 19. listopadu 2014 starostou městské části Brno-střed. Tedy právě toho městského úřadu, který Slušným lidem udělil zmíněnou pokutu. A tady už to začíná být zajímavé.

Bývalý starosta Brno-střed Martin Landa pravidelně zasílal částku 11,000 KČ hnutí Žít Brno, jejímž byl 2. místopředsedou. První platba proběhla 9. října 2017, a v poli pro komentář platby tu uvádí “korytovné, Martin Landa”. Hezké, že? Dalších 11,000 Kč zaslal brněnský starosta Martin Landa hnutí Žít Brno 11. srpna 2017 opět s popisem “korytovné”, a po třetí 11. července 2017 se stejným popisem “korytovné”. Čtvrtá platba proběhla 11. června 2017.

  • pátá platba 11. května 2017,
  • šestá 11. dubna 2017,
  • sedmá 9. března 2017,
  • osmá 8. února 2017,
  • devátá 10. ledna 2017,
  • desátá 8. prosince 2016,
  • jedenáctá 11. října 2016,
  • dvanáctá 12. září 2016,
  • třináctá 11. srpna 2016
  • a čtrnáctá, poslední platba proběhla 1. srpna 2016.

Tedy dohromady starosta Brna Martin Landa zaslal Žít Brno částku 144,000 KČ. Více najdete zde.

Ovšem statutární město Brno začalo pronajímat mnoha Arabům v Brně budovy pro různá bistra, kebabárny, čajovny nebo restaurace a v neposlední řadě i další podnikání Arabů.

1. smlouva:

Podívejme se na firmu Almikael s.r.o. IČO: 05436133 Vídeňská 256/43, Štýřice, Brno, která má uvedené obligátní výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Jejím jednatelem je ALA MICHAEL Vídeňská xxx/xx, Štýřice, Brno, jeho společníkem je YAACOUB IBRAHIM s trvalým pobytem v Německu, a dalším společníkem je MAYADA DABOUL Kounicova ul., Žabovřesky, Brno.

Tato firma Almikael s.r.o. uzavřela 31. 1. 2017 smlouvu se statutárním městem Brno střed o pronájmu prostor č. 102 v prvním a druhém patře o celkové výměře 358,3 m2 v objektu na ulici Veselá 2, Brno – město, celkem za 6,802,039 Kč. Výše nájemného je 1,100,000 Kč ročně, čili 91,667 Kč měsíčně. Jedná se o provozování čajovny, kavárny a restaurace. Tehdy za Brno střed jednal starosta Martin Landa, a smlouva je na dobu neurčitou. Takto vypadá, když je starostou člověk, který podporuje tvrdě promigrační, multikulturní hnutí Žít Brno, a náhle začne být město vstřícné k Arabům, a začne jim pronajímat prostory městských budov k provozování podnikání.

2. smlouva

Ovšem stejně se tomu dělo i za předchozího starosty Brno-střed Libora Šťástky. Podle další smlouvy z 10. února 2010 Statutární město Brno, městská část Brno-střed, uzavřela se syrským Arabem Oubi Hamoudem smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 106, Solniční 239/11, Brno v částce 6,208,825 Kč. Jednalo se konkrétně o 4 místnosti umístěné v přízemí domu, o celkové výměře užitné plochy 265,68 m2 za účelem prodeje kávy a provoz bistra. Smlouva s městem Brno byla uzavřená do konce roku 2015, a od začátku roku 2016 na dobu neurčitou.

3. smlouva

Máme tu ale další smlouvu se statutárním městem Brno, které firmě HARIMNA s.r.o. Syřana Oubi Hamouda povolilo provést stavbu, a zajištění prostor k podnikání na ulici Sukova 546/5 za 50,000 KČ podle smlouvy ze 30. 4. 2018. Konkrétně se jednalo o zřízení prodejního okénka provozovny kavárny a bistra ve výkladci orientovaném do ulice Sukova vpravo od vstupu do kavárny. Stavební povolení vypracoval Ing. Radek Valou. Nitky vedou až k majiteli Caribicu, u kterého se odehrál brutální incident Arabů s noži 23.12.2017. Majitel Caribicu Hayssam Brom je od 22. května 2015 jednatelem firmy H.B. INTERNATIONAL TRADING, s.r.o., IČO: 25583662 a tato firma je zaregistrovaná na stejné adrese, ve které bydlí jeho společník ALI ALMEKAEL, ale kde rovněž bydlel další Syřan Bassam Shreba, IČO: 01631098 a ve které má také restauraci, a zároveň trvalé bydliště náš známý Syřan Oubi Hamoud. Všechno na stejné adrese Orlí xxx/x, Brno – město. Jedná se o jeden z kontaktních bytů sítě arabských buněk po Brně, na které je registrované bydliště mnoha arabských firem a zároveň fyzických osob.

Takových bytů je v Brně mnoho desítek, přineseme podrobnější informace v budoucnu. Tedy firma majitele Caribicu Hayssama Broma H.B.INTERNATIONAL TRADING, s.r.o. je registrovaná na adrese bydliště Syřana Oubi Hamouda. Oubi Hamoud je vlastníkem a jednatelem firmy Oubi, spol. s r.o. IČO: 48870366 a zde se jedná o restauraci, např. v květnu 2017 tu sháněli číšníka s hrubým platem 19,000 Kč.

Syřan Oubi Hamoud ale vlastní a vlastnil několik dalších halal prodejen a bister stejně jako stánky s ovocem a zeleninou. Má další firmu na stejné adrese jeho bydliště Sinuhet CZ, s.r.o. IČO: 25311867, Dále Oubi Hamoud vlastnil další halal prodejnu na adrese Lidická 706/47, Veveří, Brno, dále Syřan Oubi Hamoud provozuje prodejnu s názvem Tora, Solniční 239/11, Brno – město, ale také vlastní další dvě firmy IVKOM s.r.o. IČO: 29255724 a HARIMNA s.r.o. IČO: 29276128, Solniční 145/8, Brno – město. V těchto obou firmách působila i jeho žena Klára Hamoudová, ale také sourozenci Mamdouh Lashin, a AHMED YAHIA MOHAMED LASHIN. Nicméně v této firmě IVKOM s.r.o. působil i kamarád Oubiho Hamouda Ala Michael, který bydlí nedaleko brněnské mešity na adrese Vídeňská xxx/xx, Štýřice, Brno. Tato firma IVKOM s.r.o. má další provozovnu na adrese Kounicova 944/1, Veveří, Brno, na registrovanou činnost prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a také velkoobchod a maloobchod.

Dále Oubi Hamoud vlastní firmu PRENCA s.r.o. IČO: 28278534 Joštova 598/3, Brno – město, a v rámci této firmy provozuje fastfood s názvem Ivet na stejné adrese. Dále provozoval prodejnu s názvem IVET na adrese Solniční 145/8, Brno – město. Dále je Oubi Hamoud jednatelem firmy KAREEM Co., s.r.o. IČO: 27543412, Česká 153/14, Brno – město, a kromě provozovny na Česká 153/14, Brno – město, měli také další prodejnu na Zvonařka 411, Trnitá – Brno – střed, ale také na stejné adrese tu na Hamoudovu firmu Sinuhet CZ, s.r.o. působila provozovna s názvem GENIUS MOBIL.

Potom Oubi Hamoud provozoval dva stánky s ovocem a zeleninou na Zelném trhu, také provozoval stánek v nákupním středisku na adrese Libušina třída 577/17, Kohoutovice, Brno, nebo večerku na adrese Joštova 137/6, Brno – město, ale také stánek v ulici Veveří na rohu polikliniky.

Shrnutí

Tedy, abychom v tom měli pořádek. Náš Syřan Oubi Hamoud má napojení na člověka jménem Ala Michael, který bydlí nedaleko brněnské mešity. Oba spolu podnikají ve firmě ALMEK CZ s.r.o. Solniční 145/8, Brno – město, a jak Oubi Hamoudovi, tak Ala Michaelovi město Brno pronajímá některé části budov pro jejich podnikání. Oubi Hamoud má zároveň napojení na člověka jménem ALI ALMEKAEL, protože oba mají bydliště registrované na stejné adrese Orlí, Brno – město. Oubi Hamoud společně podniká ve firmách s HAYSSAMEM BROMEM, majitelem klubu Caribic, před kterým se odehrálo brutální napadení třemi Araby 23. prosince 2017. Oba pojí firma Babylon Shisha Club s.r.o. Masarykova 412/32, Brno – město.

Město Brno tedy pronajímá prostory budov Oubi Hamoudovi a Ala Michaelovi, kteří mají napojení na kruhy kolem Islámské nadace v Brně, ale prokazatelně na člověka Hayssam Brom, majitele klubu Caribic, před kterým se odehrál brutální incident napadení nožem třemi Araby 23.12.2017.

4. smlouva – nitky vedou až k Petru Vokřálovi

Celkem nedávno bylo otevřeno Islámské kulturní centrum, AHLULBAYT, z.s. IČO: 22848240, Metodějova 2982/8, Královo Pole, Brno, nedaleko kulturního domu Semilasso, který provozuje šíitský muslim Abdulrahman Adday. Abdulrahman Adday ještě v 90. letech podnikal spolu s předsedou Islámské nadace v Brně Muneebem Hassanem Alrawim s náhradními díly do traktorů, než se rozkmotřili a každý se vydal svou cestou, Alrawi založil mešitu na Vídeňské ulici v Brně, Adday založil svoji v Kuřimi, a potom ji přesunul na Metodějovu ulici v Králově Poli.

Abdulrahman Adday je jednatelem a vlastníkem ve firmě AGROAD, s.r.o. IČO: 63468638. Jedná se o účetní firmu s předmětem podnikání činnost účetních poradců, vedení účetnictví, a vedení daňové evidence, ale také realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. V areálu této firmy Agroad v Kuřimi působilo islámské kulturní centrum, než se přestěhovalo na dostupnější lokalitu v Brně. Kromě Abdulrahmana Addaye je jednatelkou jeho manželka EVA ADDAYOVÁ.

Jenomže tato firma AGROAD, s.r.o. IČO: 63468638, čerpá dotace jak z Úřadu práce kontaktního místa v Brně, tak jí dokonce město Brno přeprodalo některé pozemky. Statutární město Brno prodalo firmě AGROAD, s.r.o. a dalším několika osobám pozemky za 95,590 Kč. Jednalo se konkr. o parcely: p.č. 8501, 8503,8504/2,8511/2, 8513/2, 8514/2 v Židenicích. Co je ale alarmující, ve smlouvě je uvedeno zastoupení primátorem Ing. Petrem Vokřálem.

5. a 6. smlouva

Máme tu další smlouvu ze 28. 5. 2018 kdy krajská pobočka Úřadu práce pro Brno venkov uzavřela s firmou AGROAD, s.r.o. dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku v hodnotě 180,000 Kč, a podle další smlouvy z 19. 2. 2018 to bylo 56,250 Kč. Tím společensky účelným pracovním místem je podle této smlouvy pracovní pozice skladníka! Blít Brno, dámy a pánové. Informace uvedené výše jsou pouze lehkým nadzvednutím pokličky nad brněnskou politickou šmakuládou, která pouze dokazuje, že zatímco Slušným lidem, kterým vadí urážení křesťanského přesvědčení, uděluje brněnská radnice pokuty, zatímco migrantům a přistěhovalým Arabům uděluje velmi podivné nájemní a prodejní smlouvy. Všech 6 výše zmíněných smluv v tomto článku si můžete stáhnout přímo v odkazu zde.

Proti takové hydře nemohou Slušní lidé jít s naivní představou o slušnosti, ale musí si najmout tvrdého právníka, který má zkušenosti i s těmi největšími kauzami v trestně právní rovině. Urážení stovek tisíc křesťanských věřících v ČR není už žádná legrace. Procesy nasunování muslimů a islamizace do Brna totiž probíhají ve spolupráci s brněnskou radnicí a jenom hlupák by si mohl myslet, že na zastavení těchto procesů stačí selský rozum a morální právo. To už dávno neplatí.