C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Bude už brzo válka?

aeronet.cz

Idlib – Armagedon a konec dolaru jako Izrael vs Írán, Bible vs Korán? A slabý Putin?

Pozorovatelka

Idlib – Armagedon a konec dolaru jako válka “Izrael vs Írán”, “Bible vs Korán?” A slabý Putin?

Aniž bych se o to přičinila, během nedávných dvou dnů jsem několikrát narazila na jedno a totéž téma a narazila tolikrát, až mě z toho docela zamrazilo – obzvláště pak tím, k čemu mě ty náhody (“náhody”?) dovedly.

Začalo to tím, že jeden čtenář vložil do diskuse odkazy na videa, která jsem už před hodným časem viděla v tv, ale tehdy na ně odkaz neexistoval. Odkazy jsem proto velmi uvítala a samozřejmě se podívala znova – jde v nich o tématiku dávného Egypta, obzvláště pak o roli Hyksósů, semitský národ, který svého času vládl polovině Egypta a pro Egypt to znamenalo násilnou smrt tehdejšího egyptského krále – což je téma, o kterém jsem psala v jednom ze svých článků. Dále je v něm zmíněna i jedna z bitev s Kadešany, což je  téma, o kterém jsem rovněž psala.

Co mě ale nově zaujalo, byla část o bitvě u Megida, údajně první historicky nejlépe zaznamenané bitvě, po které se egyptská moc rozrostla od Nilu až k Eufratu a Tigridu. Tehdy si podřídila celou oblast Kanaánu i území dnešní Sýrie. A protože Megido představovalo zásadní spojnicí mezi Egyptem a severními zeměmi, platilo, že kdo ovládá Megido, ovládá celou oblast – což se Egyptu podařilo.

Informace o Megidu mě ale zaujala především v tom, smyslu, že dnes jde o něco podobného – totiž o spojení Afriky a Blízkého Východu (a tím i Asie plus Evropy).  A že země severně od Egypta i v dnešní době mají být ovládnuty podobně, jako za Egypta, jen s tím rozdílem, že dnes jsou to především země Sýrie, Turecko a – Izrael.

Při hledání podrobnějších informací o tom městě na mě vyskočilo, že Megido je starobylé město, které je velmi propojeno s historií židů, že za svou historii zažilo několik válek, především ale to, že je to město, na jehož území má dojít k onomu Biblí předpovězenému Armagedonu.

Biblickou předpověď Armagedonu – konečné apokalypsy – znám dlouho, protože však Bibli považuji za dlouhodobý plán, nikoliv za soubor proroctví, pátrání po detailech o Armagedonu jsem nikdy nevěnovala pozornost. Přesto jsem si v souvislosti s pro mě novou informací, že jde o spojitost s městem Megido, tedy s Izraelem, vybavila americký film z roku 1990 “Hon na ponorku”. V něm vystupuje ruský agent KGB, který se jmenuje Putin a který je ve filmu zavražděn. Protože na ten film a roli “Putina” jsem byla kdysi velmi často upozorňována s tím, co si o tom myslím,  ty krátké scény mi utkvěly v paměti. A vybavilo se mi, že v jedné z nich “Putin” čte o Armagedonu… (viz krátké video “Co se stalo s Putinem?

Tak to mi přišlo jako zvláštní náhoda – odkaz od čtenáře na videa, kde mě nově zaujme právě Megido a s ním informace o souvislosti s Armagedonem. Od Megida souvislost s nyní velmi aktuálním Izraelem (a Sýrií a Tureckem a Íránem) a přes roli Ruska na Blízkém východě vzpomínka na film, kde “Putin” čte o Armagedonu… Ale to není celé.

Ve svých cca dvou posledních pořadech V. Pjakin ze všeho nejvíce působí varujícím dojmem – v předchozím říká, že nebude-li zbytí a pokusy o vyvolání války s Ruskem v Sýrii (Idlib) neustanou, Rusko se bude bránit, ovšem ne na svém území, v posledním pořadu totéž opakuje, nově už ale zdůrazňuje nedávnou větu V. Putina “Rusko nestojí o svět, ve kterém nemá existovat”. Především ale vysvětluje, že ti, co si tu válku na území Sýrie přejí spustit, si neuvědomují, že s ní shoří v ohni celý svět. A tady je čas pro další náhodu – čas, abych část slov Pjakina ocitovala (a ocitovala s tím, že mě se opět jen potvrdilo, že Pjakinovi je třeba nejen naslouchat místo jej poslouchat, ale že naslouchat je třeba především tomu, co říká “mezi řádky”), cituji:

Fakticky jsme se už dotkli následující otázky od Andreje, který se ptal, proč Západ chce od Ruska vždy jen to jedno, aby přestalo existovat? A Alexandr se v doplnění k tomuto tématu také ptá. Proč po dobu celých staletí dochází ve světě k takové nevyváženosti? Západ láme a ničí pilíře, mravní normy národů, likviduje přírodu a klima a ve výsledku vždy dostává lidstvo na pokraj zkázy. A zdůrazňuji, že to dělá souhrnný Západ. Podle mne není důležité, zda je to práce GP nebo státní elity. No a ve výsledku to musí řešit jeden člověk na úkor zdrojů Ruska? Vyvolává to otázku, jsou oni tak zabednění nebo my tak naivní? Proč bychom byli naivní?

Víte, všechno musíte dělat s tím, co máte. Co je ve vašich silách, to uděláte. My žijeme na jedné planetě. Nebo jsme všichni v jedné ponorce, pro příměr, a my se nacházíme ve svém úseku. To je přece situace, za které když nevyřešíte vzniklý problém, tak dojde ke katastrofě, při které zahynou všichni. Jestliže v sousedním úseku dojde k nějaké havárii a vy se v tom svém zabarikádujete, jak dlouho myslíte, že přežijete v té ztroskotané ponorce? Nebo třeba na kosmické lodi? V jednom úseku došlo k porušení těsnění a vy jste se v tom svém uzavřeli, aniž byste se pokusili zachránit celou vesmírnou stanici, kosmickou loď. Jak dlouho? A pro planetu Zemi platí to samé. Proto je Rusko nuceno v kritických okamžicích s vypětím všech svých sil zachraňovat život na planetě Zemi.” (Zdroj zde)

V citaci jsem zdůraznila podstatnou část, zopakuji tu větu: “Nebo jsme všichni v jedné ponorce, pro příměr”.  A proč? Film, ve kterém postava jménem “Putin” čte o Armagedonu, se jmenuje “Hon na ponorku”.  A jeden z trailerů k filmu je jako z dílny S. Bannona (jeho teorie “Zima přichází“, srovnávána se seriálem “Hra o trůny” ), či z dílny A. Dugina (jeho teorie o “Válce kontinentů“). To video vkládám a k pozornosti v něm doporučuji obzvláště opakující se slova “Rudý oktober” (později dovysvětlím).

Ke zmiňovaným S. Bannonovi a A. Duginovi (mimochodem – oba mají stejný vzor, fašistu a antisemitu Julia Evolu), ještě doplním, že oba chtějí likvidaci židů.

Idlib – cesta ke spuštění Armagedonu?

Ale jaká je společná nitka těchto náhod? Idlib – Sýrie. Nejen z posledních videí V. Pjakina, ale i z informací jak mainstreamu tak alternativy, zaznívají zprávy, že situace v syrském Idlibu je nebezpečná. A do všeho, co jsem výše popsala, mi jako další kamínek zazněla zpráva naší největší odbornice na dění v Sýrii, T. Spencerové, která přímo z místa dění napsala “Očekávám válku”  a informace doplnila článkem o tom, že Turecko, tato stále členská země NATO, otáčí směrem na Západ (o tomtéž hovořil v posledním pořadu i V. Pjakin).

Když se však na celé dění podíváme zcela pragmaticky, tak o co vlastně jde? Současným největším světovým projektem je Nová hedvábná stezka. Ta je nejen o tom, že Čína má zavést tzv. “udržitelný růst”, kterým má být ukončen tzv.  “nekonečný růst”, uplatňovaný USA (a pouze ve prospěch USA a jejich Pax Americana), ale také o tom, že v rámci globalizace už nestačí do velkých celků spojovat jen státy ve smyslu USA či SSSR, ale nově jde o spojování států a národů do příslušníků kontinentů. A Nová hedvábná stezka je o spojení Asie, Afriky a Evropy (a do budoucna už jen Asiaté, Afričané, Evropané… Američané…)

Ideologickým prvkem tohoto propojení je islám – náboženství jakožto nejmocnější prvek k ovládnutí národů napříč hranicemi. Náboženství však je pouze nástrojem (jako vždy v historii), protože to zásadní, co je třeba propojit, jsou skutečné a zcela reálné cesty. Cesty, po kterých budou světové zdroje distribuovány tak, aby všichni měli stejně. Pronásledovatel schůzek Bilderbergu D. Estulin to popsal slovy: “Za NWO nehledejte nic tajemného, je to jen firma ´Svět, s.r.o.´ a jde jen o to, že aby oni mohli jíst a pít, vy musíte zemřít”.  V souhrnu tím řekl, že všechno je pouze o zdrojích. A otrocích k tomu – v souhrnu přesně o to, co platilo pro dobu Egypta.

A tady se vraťme k úvodu, k části o bitvě u Megida: “A protože Megido představovalo zásadní spojnicí mezi Egyptem a severními zeměmi, platilo, že kdo ovládá Megido, ovládá celou oblast”. Všechny, kteří teď vyskočí, že konečně je jasné, k čemu a (hlavně komu) slouží stát Izrael, ve kterém Megido leží, zklamu. Můj názor totiž je, že stejně jako v dobách Egypta bylo Megido hlavní překážkou k tomu, aby Egypt ovládl území od Nilu po Eufrat a Tigrid (v současnosti jde o spojení Afriky s Blízkým východem a Asií, tzn. s Íránem a Čínou), stejně tak je i dnes překážkou Megido=Izrael.

A hlavní důvod je ten, že Izrael je spojencem USA, resp. byl vytvořen, aby na Blízkém východě hájil zájmy USA (a totéž platí i pro do nedávna spojence Izraele – Turecko).  Do současného projektu Nová Hedvábná stezka už se ale Izrael nehodí – proto ta slova hlavní postavy Globalistů H. Kissingera o tom, že Izrael přestane existovat

Když celou situaci přeneseme do doby Egypta, tak analogicky opět jde o ovládnutí území od Nilu po Eufrat a Tigrid, ovšem s tím, že nově jde o území, které bylo zapotřebí ovládnout nejdříve vně Nilu a Eufratu a Tigridu (území kolem celé zeměkoule) a až ve velikém finále půjde o to, aby bylo ovládnuto i vnitřně (území mezi Egyptem a Íránem). A ta vnitřní část, to je opět území Kanaánu, Turecka s Sýrie – stejně jako za bitvy u Megida.

Armagedon, závěrečná apokalyptická válka, pak nemá být o ničem jiném, než o velikém finále globalizace, – o náboženské válce, ve které proti sobě budou stát dvě náboženství: Bible a Korán, ve skutečnosti ale dva největší globální celky, jaké kdy na planetě existovaly!

A tady se ptejme opět zcela pragmaticky, a to hned dvakrát  – 1) Které náboženství je pro “udržitelný růst” přijatelnější, je to Bible nebo Korán? Každému je jasné, že Bible, resp. křesťanská kultura, představovaná především Spojenými státy, to není. A 2) se ptejme:  S kým stojí i padá Bible, resp. co je největší překážkou celosvětového zavedení islámu? Je to judaismus a křesťanství.

A vrcholným symbolem tohoto boje je Jeruzalém. A když si uvědomíme, že právě o ten je v současnosti sváděn největší boj, pochopíme, proč izraelské město Megida bylo označeno za místo Armagedonu a proč v současnosti tak velmi jde o Izrael – v Izraeli jde o finální střet dvou náboženství a symbolem tohoto střetu je Jeruzalém.

Etiopie (země potomků krále Šalamouna – Judea), Írán, Turecko, severní Afrika plus Rusko – plán o útoku na likvidaci Izraele, který Putin narušil?

Ale to není celé, protože ve skutečnosti jde o střet Izraele, představujícího judaismus a křesťanství (Bibli) a Judee, od dob babylonského zajetí židů představující islám (Korán). A Izrael a Judea, to původně jsou dvě království, která jako celek kdysi představovala Izraelské království.

Ve skutečnosti ale Izraelské království nebylo ničím jiným, než tandemem, který Egypt po vzoru svého sjednocení a vládnutí vyslal do světa – na západní stranu Izrael (Bibli) na východní stranu Judeu (Korán).  Tandemově Egypt (dnes Globalisté)  řídil obě strany, aniž by některá ze stran věděla, že plní úkol.  Úkol, který Ramses II. po bitvě u Kadeše shrnul do slov “Za tři tisíce let se ukáže, že vítězem jsem byl já”.

Za tři tisíce let se ukáže, že vítězem jsem byl já

Když před cca 3 tisíci lety vznikala Bible a ze semitského kočovného národa byl vytvořen “národ vyvolený”, v té době existovaly tři velké říše: Egypt, Asýrie a Chetité. Chetité byli těmi, se kterými si Egypt neuměl poradit a se kterými svedl onu bitvu u Kadeše, po které faraon Ramses II. sice uznal remízu (první mírová smlouva v historii lidstva), po které ale prohlásil, že za tři tisíce let se ukáže, že vítězem byl on – Egypt.

Dnes máme obdobu oněch tří říší: civilizaci atlantickou, euroasijskou a ruskou. S nadsázkou můžeme říct, že atlantická je pod vládou Izraele (Bible) a euroasijská pod vládou Judee (Koránu). Ve finálním střetu obou má tentokrát být Izrael tím, kdo bude zrušen, zatímco Judea (dnes území Jordánska a Palestiny) bude hrát prim. O tom měl být onen Biblí předpovězený Armagedon na území dnešního Izraele, ve skutečnosti téměř na hranici mezi Izraelem a Palestinou.

A dílo se téměř zdařilo, problémem ovšem stále zůstává, co s civilizací ruskou – resp. kde zůstalo to Ramsesovo provolání, že za tři tisíce let se ukáže, že vítězem byl on? Připomenu, že říše Chetitů ležela na území dnešního Turecka, Iráku a Sýrie a že podle českého vědce Bedřicha Hrozného, který písmo Chetitů rozluštil a osvětlil historii této říše, byli Chetité prvním vyspělým indoevropským národem a údajně národem slovanským.

V mnohém opakuji to, co jsem popsala už v mnoha článcích, ale hovoříme-li o Biblí předpovězeném (naplánovaném) Armagedonu, nelze tyto souvislosti nezopakovat. A pro pochopení současnosti na ně nebrat ohled. A jaký je v těchto historických souvislostech závěr pro současnost?

Pro koho je Armagedon nadále žádoucí?

Na začátku byl Egypt, nejdéle trvající a prosperující říše v historii lidstva (tedy v té oficiální historii). Ten si kontinuální moc udržoval tandemovým řízením – centrálou, která upřednostňovala tu Horní, tu Dolní Egypt. Systém se osvědčil a po jeho vzoru bylo vytvořeno Izraelské království – Izrael a Judea. Židé se stali nástrojem poté, co Egypt neuspěl v boji s mocnou říší na sever od svých hranic, s Chetity.  Tandemovým řízením egyptská moc (Globalisté a egyptský systém vládnutí) spojovala země světa do stále větších a větších celků (například americká válka Severu proti JIhu = vznik USA, soupeření USA vs SSSR = sjednocení křesťanů, ˇBible vs Korán = finále globalizace)

Mezitím izraelská část tandemu ovládla západní stranu světa, zatímco judská část východní stranu světa. Co je ale podstatné – izraelská i judská část tandemu jsou stále židé. Jinak řečeno – Bible i Korán, za obojím stojí židé (myšleno židé jako nástroj moci, která má kořeny v Egyptě). A moc by se chtělo, aby probuzená judská část tandemu (dosud spáč Korán/Írán) převzala otěže a izraelská část (Bible/ Izrael) byla naopak uložena ke spánku věčnému. Ale stala se taková věc, že Rusko (ruská civilizace) se postavilo na obě strany onoho tandemu. mezi kterými má dojít k finální válce – k Armagedonu!!!

Převedeno do reality – Rusko nabízí řešení, kdy mohou společně existovat jak Bible, tak Korán. Čímž Rusko velmi maří plány o Armagedonu, ve kterém má zvítězit Islám (Írán) na úkor judaismu a křesťanství (Izrael).

Trump a Putin – když dva dělají totéž, není to vždy totéž. A Armagedon, to je Izrael vs. Írán

Mnozí namítnou, že na straně Izraele stojí jak Trump, tak Putin. Otázka je ale v tom, jaké jsou postoje obou ve vztahu k Íránu! Protože zatímco D. Trump jakožto člověk Globalistů dělá všechno proto, aby Armagedon byl naplněn (tzn. vztahy s Íránem hrotí a přes podporu Izraele a kritiku Palestiny posiluje nepřátelství Izraele a Íránu ), Putin dělá všechno proto, aby Armagedon naplněn nebyl (vztahy s Íránem upevňuje přesto, že podle plánů se Rusko mělo spojit s USA proti islámu a vyhrotit vztah křesťanů s muslimy , a současně vztahy s Izraelem nehrotí, ale naopak je rovněž posiluje).

Zde se opět dostáváme k tomu, co v době před vznikem Bible představovala říše Chetitů – že totiž byla pro dominantní moc Egypta tím největším nepřítelem. A že po bitvě u Kadeše byla rozložena a z mapy světa vymazána, a to “národy semitů a černých přistěhovalců, připlouvajících po moři” – tzn. bez bojů a bez dalších materiálních ztrát.

Armagedon, který byl naplánován jako finální boj s tím, že v něm zvítězí islám, zatímco judaismus a křesťanství budou poraženy, byl touto optikou naplánován především pro národy “severně od Egypta” – Rusko a Slovany. Jinak řečeno – s koncem Izraele mají skončit i Slované, resp. i židé Východu (a s nimi i křesťané).

A touto optikou vzato – Trump na straně Izraele není totéž, co Putin na straně Izraele: ten první totiž situaci hrotí tak, aby k finálnímu Armagedonu došlo, ten druhý dělá všechno proto, aby se tak nestalo. Ten první to dělá proto, aby naplnil zájmy Globalistů, ten druhý proto, aby jim zabránil. A teď se vraťme do současnosti, která je napjatá.

Rudý oktober – všechny dosavadní finanční krize probíhaly vždycky v říjnu, bude tato spojena s novou světovou válkou?

Výše jsem zmínila, že k těmto, ve videu traileru k filmu “Hon na ponorku” opakovaným slovům, se ještě vrátím.  A vracím se a to v souvislosti s mými nedávnými články o dolaru a Izraeli (zdezde), ve kterých jsem psala, že 1) konec dominance USA se neobejde bez konce dominance dolaru a 2) že konec dolaru může souviset s nějakou blízkovýchodní válkou, do které ale může být vtažen i Izrael – do nedávných dnů ochránce blízkovýchodních energetických zdrojů, které USA potřebovaly/potřebují ke krytí dolaru – k udržení hegemonie petrodolaru.

V těch článcích jsem zmiňovala i jom-kipurskou válku, která měla velikou souvislost s přechodem dolaru na petrodolar. Čímž jsme opět u Izraele. Nemusím zřejmě vysvětlovat, že hlavní problém v Sýrii je ten, že Izrael ví, že jakmile bude v Sýrii vyhráno, přijde řada na jeho likvidaci. Izrael se proto brání a tím se stává zásadním zdržujícím prvkem v plánech Globalistů o celosvětovém zavedení islámu. Tím, že se opírá o pomoc USA, resp. amerických státních elit (neoconů) se ale současně stává nepřítelem nejen Globalistů, ale i Ruska tím, že tak brání zájmům, které má Rusko s Íránem přes Sýrii. Podobně se chová i dřívější spojenec USA a Izraele – Turecko.

To je důvod, proč nedávná schůzka o Sýrii, resp. o Idlibu, která proběhla v Íránu mezi Putinem, Ruhanim a Erdoganem, skončila neúspěšně – Erdogan otočil směrem k Západu, čímž se chová stejně, jako Netanjahu. Za důležité ale považuji, že příští se uskuteční 19. září. Což je den, na který v letošním roce připadne svátek Jom-kipur.  V roce 1973 stejný svátek přinesl začátek jom-kipurské války, ve které Izrael velmi tratil, která ale přinesla záchranu dolaru tím, že se změnil v petrodolar.  V naší době je ale situace jiná – už nemá fungovat ani petrodolar a Izrael dnes může ztratit úplně všechno stejně, jako dolar postupně ztratí svou roli světové měny.

A to dále souvisí i s tím, že všechny finanční krize začínaly vždy v říjnu. A že tedy “oktober” letošního roku může v tomto směru být opět aktuální. A jestli konec dolaru i jako petrodolaru má souviset i s koncem Izraele, o tom by mohl být i ten Biblí předpovězený/naplánovaný Armagedon.

Že po vzoru Egypta v tom všem jde pouze a především o zdroje, tím jsme opět u Ruska stejně,  jako v případě všech válek, kdy se Rusko muselo bránit. Tady ale vidím jednu velmi podstatnou věc: ti, co Armagedon naplánovali, zřejmě netušili, k jakým zbraním se lidstvo mezitím dopracuje. Přesto na jedné straně zoufalství Západu udržet si světovou moc a na druhé fanatismus těch, kteří uvěřili, že konec Izraele bude jejich vítězstvím, způsobuje slepotu, že taková válka může být pro někoho vítězná.

Ale co je nejpodstatnější – optikou těchto nejen současných, ale především dávných souvislostí, se dívejme na zdrženlivost Putina. A vnímejme to nikoliv jako slabost, ale naopak sílu – v souladu s jedním moudrem: “Neuhodit chce větší sílu, než uhodit”.  A děkujme Bohu, že Putin je – fanatiků, kteří uvěřili, že Armagedon je o spasení světa, je příliš mnoho!

Na závěr odkaz na videa o Egyptu, na která jsem se moc ráda znova podívala a která mě dovedla až k napsání tohoto článku.

Kdo raději jen krátký výtah o bitvě u Megida, tak video zde.

-Pozorovatelka- 17.09.2018

…………………………………………………………………………………………….

PS1: Summit G20 v Berlíně – ponorka a Gordický uzel, který už má jen dvě smyčky – zde

PS2:

Když v 18. století bouchla Katla, planeta se ochladila o několik stupňů a nastala malá doba ledová (zde). A jak to souvisí? Cituji :

Kdybyste byli NASA, Státní letecká a vesmírná správa, nebo „vládnoucí moc“, a věděli byste, že Slunce se stává stále víc a víc horkým, ale neznali byste konkrétní příčiny, protože byste poslouchali konvenční vědce s jejich obráceným hvězdným vývojem, co byste asi tak udělali? Asi byste přišli s nějakou dlouhodobou strategií, jak se vypořádat se stoupajícím horkem. Již v 50. letech byla vypracována studie o takové možnosti, a došla ke třem alternativám:

  1. Použití jaderných zbraní k proděravění horní atmosféry, aby narůstající horko mohlo unikat
  2. Vytvoření obrovských podzemních měst, kde by se dalo žít, dokud se Slunce nestabilizuje, nebo
  3. Vypadnout ksakru ze Země

Více zde

-Pozorovatelka- 17.09.2018, 10:28