C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Pjakin – Co si počít s čínskou ‚expanzí‘

Pjakin – Seminář v Horském Altaji 18-27.07.2018 – Co si počít s čínskou ‚expanzí‘