C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Životní spolupráce

parlamentnilisty.cz

Čeští Romové se dávají na islám. Znalec muslimského prostředí přináší znepokojivé informce k útoku na koupališti v Dubí, znásilněné ženě a radikalizaci romské minority…


ROZHOVOR „Ze svého soukromého monitoringu české muslimské komunity vím, že na severu Čech a v Praze došlo k většímu počtu konverzí hlavně romských žen na islám a i některým Romům se líbí islám a konvertovali k němu. Ze zkušenosti kolegů antiislamistů z Balkánu vím, že se tam radikální islám uchytává právě mezi romskými komunitami (Bulharsko, Srbsko) a představuje to pro ně vážný problém. Dokážete si představit, co dokáže s některými Romy udělat propaganda islámské nadřazenosti nad nemuslimy a ospravedlnění jejich kriminality tím, že vlastně vedou džihád proti nevěřícím? Když nevěřící okrádají?“ říká bývalý muslim, autor knihy „Islám a islamismus v České republice“ Lukáš Lhoťan.

Německý publicista žijící v Praze Markus Pape poskytl rozhovor Info.cz, kde vyslovil jisté pochybnosti o údajném romském útoku na Češku a Čecha na koupališti v Dubí a kritizoval média, že o případu informovala a nepočkala na závěry policie, co si o tom myslíte?

Víte, pana Papeho jsem neznal, nemohu znát každého multikulturalistu v ČR, ale když jsem si po zhlédnutí jeho rozhovoru vyhledal jeho texty, rozhovory a informace o něm, tak jsem si uvědomil, že je jedním z důležitých vůdců multikulturní a protičeské lobby u nás. Pan Pape žije v klasickém marxistickém bludu, že za životní úroveň Romů, stav jejich komunity a jejich vnímání mezi Čechy může to, že Češi nejsou dostatečně multikulturní, dostatečně nezvýhodňují romskou komunitu, a také to, že Češi nechtějí akceptovat jisté odlišné chování části romské komunity. Nevím, jestli některý z rodičů či prarodičů pana Papeho sloužil u SS či Gestapa, ale z jeho chování mám dojem klasického sebemrskačství a sebenenávisti spojené s nenávistí vůči jakémukoliv projevu vlastenectví a odmítání zvýhodňování menšin na úkor většiny.

Podle mne jsou právě lidé, jako je pan Pape, důvodem, proč narůstá v naší společnosti zloba vůči romské komunitě, a to nehovořím o tom, že v onom rozhovoru pan Pape nepřímo naznačil, že by bylo dobré zavést cenzuru médií, sociálních sítí a zavírat lidi za jejich názory nepohodlné multikulturní lobby, tedy přesně to, co již v mnoha západních zemích bylo prosazeno a co ze slavného Západu pomaličku učiňuje oblast nesvobody a jisté totalitní společnosti.

K případu v Dubí bych dodal, že tam je náznak jistého nepřímého spojení s problematikou islámu. A to záležitost života části útočících mužů romského původu, kteří měli žít před návratem do ČR v Anglii.

Co tím máte namysli?

Podle médií měli někteří z útočících Romů žít původně v Anglii a teprve nedávno se z Anglie vrátili zpět do Čech. A není to jediný případ. I v dalších případech se objevily informace, že agresivní útočící Romové se krátce před svými útoky na bílé vrátili z Anglie. A já si kladu otázku: Co v té Anglii dělali? Kde žili? Nežili například mezi muslimskými přistěhovalci, kde mohli převzít jejich kulturu a jejich pocit nadřazenosti nad bělochy a Evropany? Nebyli pod vlivem anglického vzdělávacího systému, který dnes prosazuje multikulturní a neomarxistickou ideologii obviňující bělochy a Evropany ze všeho zlého a popisující bílou rasu jako tu nejpodřadnější rasu a to, že barevní jsou nadřazení bílým a že barevní mají právo se bílým mstít za údajné příkoří v minulosti?

Možná by tohle bylo dobré vyšetřit. Podívat se do hloubky toho problému a hledat příčiny, proč Romové tak snadno sklouznou ke skupinovému brutálnímu násilí proti bílým… A to vše bychom měli udělat dříve, než se nám česká romská komunita zislamizuje… Víte, já se v rámci své práce setkávám s kolegy Romy a vím, že tohle agresivní chování ze severních Čech je nenormální. Není to přirozené chování Romů a je důležité zjistit, kde jsou jeho kořeny.

Než se romská komunita v Čechách  zislamizuje? To teď myslíte obrazně? Nebo doslovně?

Myslím to doslovně. Ze svého soukromého monitoringu české muslimské komunity vím, že na severu Čech a v Praze došlo k většímu počtu konverzí hlavně romských žen na islám a i některým Romům se líbí islám a konvertovali k němu. Ze zkušenosti kolegů antiislamistů z Balkánu vím, že se tam radikální islám uchytává právě mezi romskými komunitami (Bulharsko, Srbsko) a představuje to pro ně vážný problém. Dokážete si představit, co dokáže s některými Romy udělat propaganda islámské nadřazenosti nad nemuslimy a ospravedlnění jejich kriminality tím, že vlastně vedou džihád proti nevěřícím? Když nevěřící okrádají? Také vím, že je zde snaha některých neziskovek a multikulturních aktivistů vybudovat mezi muslimy a romskou komunitou alianci proti bílým a proti českému vlastenectví, to je taky velký problém…

Obáváte se vytvoření spojenectví mezi muslimy a Romy proti Čechům? Je to opravdu tak moc reálné?

Neřekl bych přímo pouze muslimů a Romů proti Čechům, ale Romů a jiných národnostních menšin proti Čechům. To je víc než logické, Romové a další národnostní menšiny prostě hájí své zájmy, ale také to zapadá do ideologie multikulturalismu a neomarxismu, které v ČR tak mocně prosazují výše zmiňovaný pan Pape či miliardář Soros s vedením EU a jejich kolaboranty z řad české společnosti. Jejich cílem je rozvrátit národnostní jednotu evropských zemí a štvát jednotlivé národnosti proti sobě, díky tomu totiž pak mohou oni se svým konceptem multikulturní demokracie a skrze různé neziskovky nepřímo ovládat evropské státy a prosazovat své zájmy. Velice dobře to popisuje slovenský spisovatel Pavel Fendek v knize Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu. Multikulturní aktivisté již neovládli v České republice pouze školství, ale i justici a pronikají hlouběji do státní správy…

 

Máte nějaký příklad ovládání české justice multikulturní ideologií?

Ano, mám a dost aktuální. Vzpomínáte si na případ skupinového znásilnění naivní irské turistky v Praze? Kdy skupina Arabů si přijela do Prahy zařádit a užít? A skončilo to tak, že hromadně znásilnili ženu v jednom pražském hotelu? Tak aktuálně nás média informují, že Městský soud v Praze rozhodl o propuštění jednoho z obviněných Arabů, a dokonce mu dovolil odcestovat do Alžírska! A zdůvodněním je, že „naopak stížnostní soud má za to, že bude vhodné, aby se obviněný po propuštění z vazby zdržoval ve svém bydlišti v Alžírsku, které má společné se svými rodiči, kteří na něj mohou výchovně působit, a zároveň je umožněno i působení dalších osob žijících v Alžírsku, které nabídly převzetí záruk za chování obviněného,“ dodal soud. Přijde vám to normální? Copak by propustili nějakého Čecha s tím, že sice je stíhán pro brutální zločin, ale rodiče na něj budou mít dobrý vliv?

Fotogalerie: – Babiš vyfič u Rozhlasu

A podle mne to bude do budoucna ještě horší. Jakmile se zde rozroste počet imigrantů/uprchlíků nejen z muslimských zemí, ale i Afriky, kde mají jiné zvyky a vnímání role ženy ve společnosti, tak v kombinaci s multikulturní propagandou v českém školství a ze strany neziskovek je možné čekat, že začnou nejen přibývat útoky na české ženy a bílé ženy jako takové, ale že se zde objeví i případy skupinového násilí na českých a bílých dětech, jako jsou ty, jež se objevily v Anglii. Například nejčerstvější případ vyšetřování z města Huddersfield, kde v letech 2005 až 2012 řádila organizovaná skupina převážně muslimských imigrantů z Pákistánu.