C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Plán OSN na vyhlazení Evropanů a Američanů

czechfreepress.cz

Plán OSN na vyhlazení Evropanů a Američanů

Miroslav Suja

Michal Brand

Plán OSN na vyhlazení obyvatel USA a EU a jejich nahrazení migranty z Afriky a Arabských zemí:

http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

Plán pro USA počítá do roku 2050 s dovozem 593 milionů migrantů, prý pro zachování penzijního systému, poměru mezi populací v „produktivním věku“ a mezi populací v neproduktivním věku (Scenario VI):

 https://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/USA.pdf

Pro EU pak tento zločinný plán počítá s dovozem 701 milionu migrantů (Scenario VI):

 https://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/EU.pdf

Při takovémto dovozu negramotných, vůči naší civilizaci, kultuře i nám samotným nenávistných, zcela nepřizpůsobivých a civilizačně, kulturně, morálně i ekonomicky zcela nekompatibilních “inženýrů a doktorů” z těch nejzaostalejších zemí Afriky a Asie by byl zázrak, kdyby v důsledku samotní Evropané do roku 2050 nevymřeli, nebyli vyvražděni nebo případně neemigrovali (například zvelebit Saharu, protože multikulti Evropa bude zdevastovaná a Sahara dá pracovitým a vynalézavým Evropanům šanci vybudovat si opět vlastní prací svůj opět prosperující domov). Pokud by ale i přes neskutečný tlak a teror „uprchlíků“ v Evropě zůstalo i v roce 2050 naživu dnešních 500 milionů Evropanů, tak na jednoho pracujícího Evropana budou připadat zhruba 2 nepracující negramotní kulturní obohacovači, jeden vedle druhého v neproduktivním věku bez ohledu na datum narození.

 Ze svých příjmů tak budete platit cca 230% daní, místo dnešních zhruba 70-80%.

Ale o důchod už vážně nebudete muset mít strach – na žádné důchody pro Evropany nezbude v rozpočtech států Afro-EU ani koruna ba ani Eurocent. A mnohem dříve, než v roce 2050.

Definice Genocidia:

Čl. II.: V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:     a) usmrcení příslušníků takové skupiny;     b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;     c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;     d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;     e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

 Podobnost výše zmíněné definice genocidy s dnešní politikou mocenských elit EU, OSN a dalších neomarxistických, multikulti šílenců není vůbec náhodná. Už Vám to dochází?

Tohle jste Vy za 10-15 let: