C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Podivná planeta Schengen

czechfreepress.cz

Planeta „Schengen“ – Czech Free Press

Miroslav Suja

Takže otevíráte. Naproti vám jsou dva příslušníci Policie, muž a žena a za nimi dva civilisté s kufry a na schodech ještě další civil, který vám podává nějaký papír se slovy: „Na základě pečlivého výběru, pod dohledem úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, jste se ocitli v situaci, kdy musíte ze zákona uvolnit jednu místnost vašeho čtyřpokojového bytu pro tyto dva pány. Já jsem byl určen jako tlumočník a budu vám první měsíc ve vaší společné domácnosti k dispozici. Pouze však přes den. Tady je moje vizitka i s telefonním číslem, pokud bude některá ze stran potřebovat mou pomoc i v noci. „

Než se stačíte probrat z prvního šoku, podává vám další dokument policistka: „Tady máte zprávu, kde se dočtete, že rozhodnutí Evropské Unie jsou nadřazena zákonům České republiky na základě článku 10 Ústavy ČR. Proti tomuto postupu Vysokého Komisaře OSN není odvolání!“

Je to přehnané? Je i není…

Pokud totiž přistoupíme na chystanou změnu a uznáme migraci jako základní lidské právo, budeme muset nést z toho plynoucí následky. Má-li totiž kdokoli na něco základní právo, potom toto právo musí být ze zákona naplněno, jakmile se dotyčná osoba k tomuto svému právu přihlásí.

Jednou pro vždy bude ze slovníku lidí této planety vymazán pojem nelegální migrace. Veškerá migrace bude nejenom legální ale dokonce chtěná.

První zemí, která se z jednání o globálním paktu o migraci už v loňském roce stáhla, jsou Spojené státy, protože podle nich je pakt neslučitelný s migrační politikou Washingtonu.

K témuž kroku se chystá i Maďarsko, jehož ministr zahraničí Péter Szijjártó prohlásil, že dokument, který definuje migraci jako základní lidské právo, tím lehkomyslně migraci propaguje.

Měli bychom se všichni(!) zasadit o to, aby naše vláda k tomuto připravovanému kroku zaujala stejně negativní stanovisko.

Jste-li sluníčkáři, potom vám asi bude připadat návrh takové novely správný. Vždyť přece váš pohled na svět je multikulturní. Souhlasíte již s legalizací homosexuálních, či lesbických párů, s jejich právem na adopci dětí, souhlasíte již s tím, že by neměl existovat rozdíl mezi mužem a ženou, neboť přece oba jsou lidé, tak proč je nějak „rozdělovat“, souhlasíte jistě i s tím, že pohlaví si může každá bytost vybrat podle toho, na co se momentálně cítí, souhlasíte již nyní s přijímáním ilegální migrace a podporujete (nebo alespoň chápete) neziskovky, které do Evropy na svých lodích imigranty pašují. Tak jistě budete souhlasit i s tím, že právo na migraci je lidským právem základním.

Ale není! (A ani být nemůže!)

Nemůžeme totiž chránit jiné lidi za takovou cenu, že se ochrany zbavíme sami. To je hlavní zásada při záchraně života. Každý záchranář může zachraňovat cizí životy pouze takovým způsobem, aby neohrozil život vlastní. Jinak by místo dvou živých, byli dva mrtví…což pochopitelně postrádá logiku.

Ochrana rodiny, ochrana státu.

Stát je obdobou rodiny. Rodinu je třeba chránit, stát rovněž. Občanský průkaz a pas České republiky je pro příslušníky státu totéž, co jsou klíče od bytu pro příslušníky rodiny. Obojí umožňuje návraty domů. Proto není možné, aby vyšel zákon, který umožňuje nárok na tyto (pouze jen naše) atributy, pro všechny (ostatní) lidi planety. Přesně to se ale chystají v prosinci v Marrákeši udělat.

Právo na migraci je (vzhledem ke státu) totéž, jako by (vzhledem k rodině) bylo právo na přestěhování bez ohledu, kdo v (nově vyhlédnutém) bytě už bydlí.

Nesmíme nikdy souhlasit s připravenou Marrákešskou multikulturní novelou. Nesmíme souhlasit s geopolitickým inženýrstvím na této planetě. Je třeba dát jasně najevo, že existuje jen jediná správná cesta – pomáhat lidem v jejich vlastní zemi a nepřipravovat naopak záměrně tyto země o schopné mladé muže, kteří si rovněž musí uvědomit, že je morálnější pracovat doma na rozvoji své vlasti, než vycestovat za moře, kde jim geopolitičtí inženýři naslibovali (neexistující) ráje na zemi…