C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Kdo nás řídí?

aeronet.cz

Česká republika přestane být suverénním státem – nevyslyšená varování. A boj Putina s globální mocí. A jen ve třech zemích nemají Rothschildové své banky

Pozorovatelka

Česká republika přestane být suverénním státem – nevyslyšená varování. A boj Putina s globální mocí. A jen ve třech zemích nemají Rothschildové své banky

V létech 2009 – 2012 jsem v diskusích, které dnes už neexistují, spolu se svým apelem, ať Česko 1) nepodporuje EU podpisem Lisabonské smlouvy, 2) ať po konci V. Klause volí Bobošíkovou, a 3) nepodporuje pád Nečase ve prospěch nástupu “slušných lidí” á la Janeček a Schwarzenberg,  rozuměj nástup Babiše, ve velkém šířila odkaz na video, vložené v úvodu.

Je to video, kterému – kupodivu – v roce 2011 dala vzniknout Česká TV a jde v něm o rozhovor, který tehdy České TV dal jeden z dlouholetých pronásledovatelů Bilderbergu, Daniel Estulin. Jak čas pokročil, schůzky nadnárodní organizace Bilderberg group, jejíž hlavní cílem je sjednocená Evropa na způsob Hitlera,  přestaly být zajímavé. S odstupem času však považuji za hodná pozornosti ta sdělení, kterým v době, kdy jsem video šířila, většina nechtěla naslouchat se svým postojem “Nejdříve si uděláme pořádek doma, pak budeme řešit EU”.

Tak si s odstupem času projděme hlavní myšlenky onoho videa z roku 2011

“Skupina Bilderberg byla původně skupinou, které se říkalo “Stará aliance NATO”. S pádem Berlínské zdi byly bývalé státy střední a východní Evropy zahrnuty do struktur Bilderbergu, proto jsou tam dnes i lidé z ČR, Polska, Maďarska. Ale ti lidé, kteří tam jezdí, nereprezentují zájmy jejich zemí, jsou to zrádci jejich národů.”

Čas 7:50 videa – “Klíčové je, že ČR se chytila do pasti EU a tvoří tak součást Evropského společenství. A jestli jste chytří, tak bych si přál, abyste se drželi stranou EU. Protože prozatím čeho docílili je to, že v Evropě zničili národní republiky. Před EU jsme měli suverénní země, ústavy, vlajky, vlastní měnu, vlastní hranice. A hlavně vlastní finanční měnovou politiku každé země. Nic z toho už neexistuje. V čele EU jsou lidé, kteří nikdy zájmy obyčejného člověka hájit nebudou”.

Čas 9:16 videa – “Ve vaší zemi se blíží prezidentské volby a všechny postavy, jako např. K. Schwarzenberg a další, jsou členy Bilderbergu a dalších organizací. Musíte zajstit, abyste tyhle lidi nevolili, protože to jsou zrádci vaší země”.

“Žijeme ve finančním kolapsu, což je naplánovaný proces. Oni kontrolují finance celého světa, ale peníze  nepotřebují, oni potřebují vodu a jídlo. A aby oni mohli jíst a pít, vy musíte zemřít. Nemají zájem o žádné země, mají zájem jen o nadnárodní organizace, které budou ovládat, stačí jim dvě miliardy lidí”.

“Populační růst třetího světa není nebezpečím, nebezpečím je růst, který vytváří Evropa  a který potřebují zastavit. Pokud bude zastaven progres v Evropě, bude zastaven progres na celé planetě. Potřebují zastavit kreativitu, vědecký rozvoj a pokrok, protože když něco vynaleznete, ovlivní to celý svět a proto musíte zničit epicentrum progresu.

Není dostatek jídla pro sedm miliard lidí

Čas 14:34 videa – Země BRICS. “Dovolte mi myšlenku.Mluvíte tady o Brazílii, Rusku, Indii a Číně. Až na to, že “B” jako Brazílie by mělo znamenat Británie. Británie je centrem Bilderbergu (Rothschildové). A koncept BRICS je výtvorem Goldman Saxs, která pracuje pro zájmy britského impéria”

Tolik ve zkratce obsah úvodního videa, které především v souvislosti před uvázáním se Česka v EU bylo varujícím a s odstupem času můžeme vidět, jak se ta varování naplňují.

Ze stejné doby pochází video z dílny “Reformy.cz”, které v souladu se slovy D. Estulina upozorňovalo na českou účast na schůzkách Bilderbergu, kde byl zástupcem m.j. K.Schwarzenberg (dále politolog Jiří Pehe, český velvyslanec při NATO Karel Kovanda a velvyslanec v Izraeli Michael Žantovský).

A téměř do stejné doby připadá i vystoupení V.Klause na půdě EU, kde někteří odcházeli a opouštěli sál (obzvláště po jeho slovech, že EU neřídí volení ale “vyvolení”), zatímco jiní tleskali ve stoje (a tehdy každý Čech ještě mohl hrdý, že v jeho čele stojí státník, nikoliv loutka – bez ohledu na to, čím V.Klaus Česku ublížil), později volal po vystoupení Česka z EU

A  souvislosti s V.Klausem se ještě jinak vraťme do roku 2009, cituji: “Prezident Václav Klaus v úterý v 15 hodin podepsal Lisabonskou smlouvu. Učinil tak poté, co Ústavní soud dopoledne rozhodl o tom, že dokument, který má reformovat instituce EU, není v rozporu s českým ústavním pořádkem. Klaus patří mezi odpůrce Lisabonu” . A co z uvedeného plyne? že nikoliv V. Klaus, ale Ústavní soud tehdy  rozhodl!

Před koncem volebního období, kterého se EU nemohla dočkat, protože V. Klaus i přes nátlak odmítl podepsat dodatek Lisabonské smlouvy o eurovalu (fond ESM, v Česku prosazený Kalouskem a PS schválený v roce 2012), se na stranu V. Klause přidal i P. Nečas, který odmítl “pussyriotismus a dalajlámismus”, z čehož byl K. Schwarzenberg na infarkt a P. Nečas si nad sebou podepsal svůj ortel.

Český národ pak slyšel na kauzu “Nagyová”, na výzvu Odborů se nechal navozit na Václavák a demonstrací “Druhý listopad” vyvolal demisi Nečasovy vlády a nástup hnutí ANO. Když hned po svém nástupu prezident Zeman dodatek Lisabonské smlouvy podepsal a s vládou ANO a ČSSD přišla vstřícnost vůči EU, je dnes situace taková, jaká je. A provázanost každého státu s EU je mezitím taková, že hovořit dnes o vystoupení z EU je prakticky nemyslitelné.

………

Ale vraťme se ještě k Bilderbergu a k tomu, že hlavou těchto setkání jsou Rothschildové a dále k větě D. Estulina “BRICS – Dovolte mi myšlenku. Mluvíte tady o Brazílii, Rusku, Indii a Číně. Až na to, že “B” jako Brazílie by mělo znamenat Británie.”

BRICS jako “Británie, Rusko, Čína, Indie” a Rothschildové

Když si tedy odmyslíme Brazílii, zůstane nám Rusko, Indie a Čína (a JIhoafrická republika, ale to teď není podstatné). S Čínou se dostáváme k současnému hlavnímu ekonomickému projektu světa, k Nové Hedvábné stezce.

Británie – Čína

Kdo věří, že dosavadní role Británie je odepisována a její vliv omezován izolací (brexit), tak pro Rothschildy to neplatí. D. Cameron je v Číně vařený-pečený už od roku 2010 a hned poté, co si po brexitu a odchodu z funkce premiéra zpíval  začal se naplno angažovat v Číně a to jako místopředseda britsko-čínského fondu, nového soukromého kapitálového fondu. Další odkazy, jak se Británie v Číně angažuje, by vydaly na samostatný článek, za pozornost ale ještě stojí, že Británie jako první odepsala Spojené státy, když jako první vstoupila do čínské AIIB a učinila tak přesto, že Spojené státy na své spojence naléhaly, ať tak nečiní (a tehdy je vyslechlo pouze Japonsko a Česko).  

Z napsaného můžeme vidět, že Británie vůbec není mimo Novou Hedvábnou stezku, ale právě naopak. Což logicky znamená i stát na straně Íránu a logicky i proti existenci státu Izrael  (a logicky i proti židům, protože s vytvářením nových národů a nového, nebiblického, náboženství se židé stávají stejně nepotřební, jako křesťané).

Británie – Indie

Když se podíváme na Indii, tak ta teprve má představovat završení globalizace a to především jejím kastovním systémem, který tak velmi připomíná pyramidu – symbol egyptské a globální moci.

Indický kastovní systém má toto dělení:

  • 1. bráhmani (kněží)
  • 2. kšatrije (válečníci, armáda)
  • 3. vaišji (obchodníci, řemeslníci, zemědělci )
  • 4. šúdry (služebníci a dělníci)
  • 5. zcela dole na nejnižším stupni pak stojí tzv. Nedotknutelní (jinak můžeme také říct “Neschopní”, kteří jsou ponecháni na pospas svému osudu, tzn. existenci bez domova a živobytí z odpadků)

A pokud jde o vztahy Británie-Indie, tak tam už Británie pevně zapustila kořeny v dobách, kdy Indie byla britskou kolonií. A tady je na místě zmínit, že podobný je zájem Británie s Palestinou, ovšem ve smyslu opět celé území sjednotit a ovládnout tak, jako tomu bývalo za britského mandátu nad územím Palestina. A k tomu má posloužit současný stát Palestina a stát Jordánsko – “náhodou” jsou vlajky obou zemí téměř totožné – a k tomu opět je potřeba zrušit stát Izrael (jak o tom hovořil i mluvčí Globalistů Kissinger) a celé území islamizovat a přes Sýrii a Irák jej propojit s Íránem, centrem islámu (ve skutečnosti centrem blízkovýchodních energetických zdrojů) a na opačné straně s Egyptem/Afrikou (rovněž islámským)

Británie – Rusko

Vynecháme-li ze zkratky BRICS Brazílii a Jihoafrickou republiku (a v obou zemích stačí pozorovat dění), zůstane nám už jen Rusko.  A jinak řečeno – s Ruskem to Rothschildové (a také Rockefelerové – viz článek “Globální moc – Systém globální vlády oligarchů”) nijak vyřešené nemají, naopak s Ruskem velmi bojují. A Rusko bojuje s nimi. A že Rusko tento boj myslí velmi vážně, o tom je nejen v vstup Ruska do Sýrie, ale také ruské posilování vztahů s Čínou, dále ruské posilování vztahů s Indií a ruská snaha nedopustit likvidaci Izraele.

A v neposlední řadě ruské posilování vztahů s Íránem, který je zásadním prvkem v celém dění!. A ve vztahu s Íránem a současně s Indií Rusko doslova vypaluje Rothschildům rybník tím, že buduje konkurenci k Nové Hedvábné stezce, a to projektem “Sever-Jih

“Jeden prsten, jedna cesta” ? Čína, Indie, Afrika, Evropa a Írán (nová Perská říše) a Rusko jen jako zdrojová základna…. 

Rusko vs. Rothschildové

A že to Rusko myslí opravdu vážně, tady se dostaneme k tomu, že Rusko Rothschildy probralo na hlavním televizním programu v době, kdy se ve Francii rozhodovalo o koni Rothschildů, Macronovi:

Ve stejné době Rusko odvysílalo i dokument o klanu Rothschildů, v psané formě zde:

Což u některých vyvolalo vlnu kritiky, že Rusko se chová antisemitsky  Což ale je na pováženou, protože s Rothschildy se dostáváme především k tomu, že na světě už existují pouze tři země, ve kterých tento klan ještě nemá své banky: Kuba, Severní Korea a – ÍRÁN!.

Že není náhoda, že právě tyto země a že svět je před finančním kolapsem, jaký v historii nezažil, to už je na jiný článek. A tento je především o tom, že na varování, která ve své době vysílal D.Estulin a V. Klaus  (a na varován, na která jsem já v té době odkazovala) většina nechtěla slyšet. A o tom, že stav, v jakém Evropa je – slovy Estulina určená k likvidaci proto, aby nebyla kreativní a pokroková – může dnes už zastavit pouze Rusko….

Erb Rothschildů a seznam bank

A paradoxně i finanční krize, ve které se teprve ukáže, “kdo z koho” a kde se vše ve velkém bude odvíjet od toho, na čí stranu se přidá Írán (zatím země bez vlivu Rothschildů). A s ním Arménie, viz “Na Blízkém východě jde osud Evropy do finále, Írán s Arménií přebírají vládu”.

Česká republika přestane být suverénním státem - nevyslyšená varování. A boj Putina s globální mocí. A jen ve třech zemích nemají Rothschildové své banky

“Hedvábná stezka – nová historie lidstva”. Já tomu už dlouho říkám “restart lidstva”, a to v místech, kde jeho historie začala

Jak totiž hned v úvodu videa hovoří D. Estulin, tak vším jde o projekt “Jedna světová firma, a.s.”, proto se schůzek Bilderbergu účastní především zástupci MMF, FEDu, Centrální Evropské banky. A s nimi šlechta (viz projekt Le Cercle). A s dolarem/petrodolarem už svět fungovat nemůže, protože dolar je nadále neudržitelný. A Rusko to ví, proto se připravuje nejen takto , ale stejně jako Rothsichildové (a Čína a Indie) nakupuje zlato, ale k tomu už vytvořilo i náhradu za SWIFT. Především ale Číně, Indii, Íránu, Blízkému východu, a vůbec celému světu, nabízí jinou podobu globalizace, než jakou představuje marxismus Globalistů s cílem zrušit všechny hranice a především národy.

PS: Za nejdelšího zatmění Měsíce v tomto století, ve dnech 26.-27. července, se v Jihoafrické republice uskuteční schůzka BRICS. Bude zajímavé sledovat, co přinese….

-Pozorovatelka- 19.07.2017