C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Ležáky…

 

nwoo.org

Ležáky | NWOO.ORG

Autor: admin

Hs6p1oJlKlcDne 24.6. jsme si připomínali 66. výročí další smutné události našich dějin a to vypálení obce Ležáky. Připomínáme si ho v době, kdy z Německa ústy kancléřky Merkel znovu zaznívají územní požadavky vůči České republice ohledně pohraničního území tzv. sudet. Znovu a znovu jsou omílány argumenty o “vyhnání”. Rád bych touto cestou všem revizionistům výsledků 2. světové války připomenul, že odsun německého obyvatelstva byl rozhodnutím vítězných mocností, jako součást náhrad poraženého nacistického Německa a že ČSR patřila mezi vítězné mocnosti.

Též bych rád kancléřce připomenul, že Německo stále neuhradilo České republice jako nástupnickému státu ČSR válečné reparace ve výši 3,5 bilionů CZK a nikdy nebyly vyplaceny náhrady pozůstalým za 360 000 povražděných občanů naší vlasti!!! Pokud se někdo ohání tím, že tyto záležitosti byly srovnány tzv. Česko-německou deklarací, pak je důležité připomenout, že platnost jakýchkoli dokumentů uzavřených kolaborantskou vládou v čele s vlastizrádcem Havlem, je NEPLATNÁ. Paní kancléřko nebo raději führrerin Merkel, naši předci porazili německý nacismus spolu se Spojenci, naši předci zabili protektora Heydricha. Stále mezi námi je dostatek pamětníků a lidí, kterých se tyto události osobně dotýkají.

Takže si pamatujte:

My Češi se nikdy nevzdáváme a v odkaze našich předků a pro budoucnost našich dětí odrazíme každého kdo bude chtít ničit naši zemi a její lid!!!

yR8u5zEXNRI

LweWwcLjnPo

WjRBAbffSDk

8AbdiaN2eCY

Zdroj: https://vk.com/@zemskadomobrana-leky