C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Úvahy a konspirace?

 

aeronet.cz

Dlouhověcí “bohové” a lidé jako sloužící “mluvící zvířata” – základ světové moci? A restart lidstva opět z míst Sumeru a Babylonu a finále lidstva v kastovní Indii?

Pozorovatelka

Dlouhověcí “bohové” a lidé jako sloužící “mluvící zvířata” – základ světové moci? A restart lidstva opět z míst Sumeru a Babylonu a finále lidstva v kastovní Indii?

Na úvod citace:

“Na planetě existovalo několik předpotopních civilizací. Existoval dav a elita vyvolených, kteří byli dlouhověcí a dav je proto vnímal jako nesmrtelné bohy. Elita měla k dispozici určité znalosti a schopnosti, kterými ovládala lidi. Ti byli vždy otroky a nedokázali se útlaku těchto bohů nikdy ubránit. Všechny tyto civilizace byly biogenní a všechny zahynuly. A na čem byly tyto civilizace postaveny? Na tom, že neumožňovaly lidem, hlavnímu davu, získat lidské kvality. Lidé tedy vždy byli využíváni jako mluvící zbraně, vykořisťováni jako mluvící zvířata, šlo o čistě otrokářské vztahy.

V technogenní civilizaci Globální prediktor přichází o svůj monopol na znalosti a tedy o monopol na moc. Znalosti se pomalu dostávají mezi lidi a nejdůležitější je to, že v technogenní civilizaci Globální prediktor přišel o možnost žít dostatečně dlouhou dobu, aby dokázal ovládat dav a stihl realizovat své úmysly. Teď horečnatě hledá způsoby, jak by se dokázal udržet jako vládnoucí kasta na planetě Zemi a v tom je jeho hlavním cílem nedovolit lidem získat lidské kvality, aby mohl obnovit předpotopní biogenní civilizaci. Je to pro něj primární cíl, protože v současnosti jiný prostředek, jak si udržet moc na planetě nemá!”

Takový je obsah videa V.V.Pjakina, přičemž to není jediné video, kde se V.V. Pjakin vyjadřuje podobně – v jiných hovoří např. o tom, že dnes už mohli lidé ovládat telepatii, teleportaci a další jiné schopnosti, kdyby jim v tom ovšem nebylo bráněno.

Ale proč odkaz na tohle video vkládám. V poslední době se doslova roztrhl pytel s anti židovskou rétorikou, se kterou nesouhlasím.A nesouhlasím z více důvodů, tentokrát ale mám na mysli ten, že židy nepovažuji za hlavní hybnou sílu světa. Uvěřit tomu by totiž znamenalo, že náš svět, tzn. naše popotopní civilizace, existuje jen nějakých tři tisíce let, tzn. jen tak dlouho, jak dlouho existuje židovský národ a jak dlouho existuje Bible.

Já jsem se kdysi hodně zajímala o Sumer , Babylon a Egypt a jejich vzájemné propojení/spojení (a to dávno před Pjakinem) a zajímala proto, že to bylo to nejzazší, k čemu bylo možné dohledat jakéž takéž informace v souvislosti s vesmírnými cykly, obzvláště pak s potopou světa kolem 12. tisíciletí p.n.l. , kam spadá jak vědecky potvrzené tání ledovců, tak zmizení Atlantidy.

A z té doby mě zaujalo především to, že kultura Sumerů hned po potopě světa oplývala znalostmi, že působila, jako by “spadla z nebe”. K tomu jsem se střídavě a různě intenzivně dostávala k informacím, že pyramidy existovaly už před potopou světa a že ve skutečnosti se v nich několik příslušníků předpotopní kultury ukrylo, zatímco do místa kolem hory Ararat měl připlout Noe z jiné strany světa, podobně vyspělé.

A že na území mezi Eufratem a Tigridem a ve spojení s Egyptem měla začít popotopní kultura, před kterou ale měly navždy zůstat utajeny informace o světě a jeho fungování v době předpotopní. V popotopní době ale “bohové” už měli ztrácet svou dlouhověkost (nesmrtelnost), k tomu tito “bohové” předpotopní doby měli znát i genetiku a práci s DNA a snad i něco jako klonování, v souhrnu zásahy do evolučního vývoje člověka (nebo snad schopnost vytváření člověka místo Boha – viz teorie o člověku z bláta a hlíny a k tomu zázračný/golémovský šém).

A když jsem sama ve svém pátrání došla i k nejstarší stavbě, jaká kdy byla objevena – “náhodou” opět v blízkosti hory Ararat – k tureckému Gobekli tepe z doby cca 11 tisíc let p.n.l. – Gobekli tepe stavba z doby Atlantidy , nemělo žádnou logiku, aby hlavním hybatelem dějin lidstva byli židé, jejichž historie je cca 3 tisíce let, čímž je m.j. mnohem mladší, než historie kabaly a satanismu (a například dětské oběti mají kořeny dávno před židy a to na území tehdejší Fenicie/dnešní Libanon a tehdejšího Sumeru a Babylonu/dnešní Irák, zatímco satanismus jakožto nejstarší náboženství světa má kořeny v Kurdistánu – a jaká to “náhoda”, v blízkosti Araratu a Gobekli tepe).

Na toto téma jsem napsala už spoustu článků především svým astro pohledem (a s ohledem na cyklus 26 000 let a jeho kritickou fázi v čase jeho poloviny, tzn. před 13 000 -11 000 lety). A že se k tomuto tématu teď vracím, tak proto, že mým pohledem mají mocní světa plán o restartu lidstva (novém začátku) a to v místech, kde naše popotopní kultura začala – území dnešního Írán, Iráku, Turecka, Kurdistánu, Arménie (a dokonce až k Indii). A mým pohledem se tento restart má týkat i návratu k nejstarším náboženstvím světa, tzn. k náboženstvím mnohem starším, než jaké přišlo s židovským národem a s Biblí před 3 000 lety. A že tedy židé jsou logicky stejnou obětí tohoto restartu, jako ostatní, obzvláště pak západní, národy.

Ještě jinak – vrátím se k větě V.V. Pjakina z úvodu: “Elita měla k dispozici určité znalosti a schopnosti, kterými ovládala lidi.” A můj názor je, že elita (Globální prediktor) tyto znalosti a schopnosti pořád má, ovšem s tím, že židům k nim přístup neumožnila, resp. jen velmi malému procentu židů. A že v ostatním jsou židé skutečně pouze vykonávajícím nástrojem, a to od dob Egypta, Sumeru a Babylonu.

A to byl hlavní důvod, proč jsem po dlouhé čase opět začala pátrat po informacích z doby před Biblí, obzvláště pak po těch, které se týkají Egypta a Sumeru.

A nejvíce mě v zaujalo video člověka, teologa, který přesto, že na Bibli nedá dopustit, se velmi zajímá o kultury před Biblí a který ve své potřebě pátrání šel až k tomu, jak svět vypadal v čase před Potopou. Marek Riečan v něm říká spoustu věcí, mimo jiné ale říká, že člověk předpotopní kultury se dožíval věku až 900 let, že svůj mozek dokázal využívat na 100 procent a co mě nejvíce zaujalo – údajně jeho hříchem bylo to, že klonoval lidi i zvířata (používal genetiku)…

Videí na podobné téma je spousta, Marek Riečan mě ale oslovil i tím, že popsal i Říši Chetitů – video a to tak, jak jsem se o ní dosud mohla dočíst i já z nejrůznějších zdrojů v době, kdy jsem se o toto téma velmi zajímala a v neposlední řadě popsal – video, že fénický bůh Baal (který m.j. vyžadoval dětské oběti)

a babylonský bůh Murdok jsou jedno a totéž.

Další video, které vkládám, je od člověka, kterého neznám (ale byl i hostem Svobodného vysílače), ale který ve svých videích uvádí, z jakých zdrojů čerpá a především pokud jde o Sumer, je to velká přehršel dalších a dalších informací:

V něm mě nejvíce zaujaly právě ty informace, které jsou o tomtéž, o čem hovoří V.V. Pjakin – že lidé ovládali telepatii či informace, že “eden” v hebrejštině znamená ráj, ale v summersko-akkádštině znamená “ohradu pro zvířata” …Nakolik je takový překlad pravdivý, nemůžu soudit, logiku by ale měl v tom, co rovněž říká V.V. Pjakin – že totiž elita světa zřejmě i v popotopní době měla tendenci udržovat lidi v roli zvířat. Z videa mě dále zaujala řeč o E. Muskovi, k tomu řeč o “Sophia” s tím, že ve skutečnosti jde o akustiku! (a srovnejte s Markem Riečanem výše v čase 7:10, že Bůh, to je světlo a zvuk ). A že akustika je spojená s vibracemi a že vibrace, to je řeč! K tomu “Sueneé Universe” v čase od 2.46:00 uvádí hebrejskou abecedu, číslo 22 a následně slovanskou řeč. Další zajímavostí je, že i on zmiňuje genetickou manipulaci s tím, že nejstarší doložená je stará 5000 let (čas 2:48:17). A dále k Sumeru říká, že měl tři bohy, jedním z nich byl bůh An, zobrazovaný takto (tedy jako obr)

A nakonec vkládám ještě třetí video, to ale především proto, že je v něm zmínka o Brienu Foerstrovi, který se už spoustu let věnuje hledání důkazů, že pyramidy jsou mnohem starší, než je udáváno a že byly m.j. prostorem, kde bylo možné přežít velké kataklyzma, kterým země prošla a že velké podzemní prostory jsou i pod egyptskými sfingami (před časem běžel v tv dokument, teď už jsou odkazy jen na videa v angličtině, např. tento – video ) a že tedy pyramidy jsou staršího data, než Potopa světa. Ve slovenštině je o B. Foerstrovi něco možné slyšet pouze ve videu, které ale pro mě je zajímavé právě i tím, že hovoří o době před 12 000 lety, tzn. o době “Před Potopou”.

Jsem vůči všemu, co tady dnes dávám jako téma k diskusi, spíše skeptik, ale jak plyne čas, stále více si vzpomínám na slova astrologa, který mě kdysi dávno naprosto zásadně oslovil ,ale jehož řeč o tom, že “Velké bytosti, který kdysi zaseli sémě života na naši planetu Zem” přišly z Venuše-Luciferky jsem nebrala. Ten pán je ale přesto nepovažoval za bohy a vyznával jen Boha, který je nad tím vším, k jeho slovům jsem ale časem přestala být až tak kritická – to když jsem připustila, že na Venuši skutečně mohl být život, dokud Venuše “neshořela” do nám známé podoby – a tedy možná do podoby, jaká se může zopakovat na Zemi (a že proto mocní mohou hledat způsob, jak se přemístit na další planetu v pořadí -na Mars, něco jsem o tom psala tady. )

Pro úplnost mám potřebu doplnit ještě jednu věc: mockrát jsem tady psala o Kurdistánu nejen ve smyslu politickém a v souvislosti s Tureckem, ale také ve smyslu údajně nejstaršího náboženství na světě – satanismu, který uctívá slunce a “padlého anděla” Meleka Tause. Ve skutečnosti jde o náboženství Jezídů, které 1) je souhrnem všech nám známých náboženství (kořeny má dokonce v Indii a spojuje hinduismus, zoroastrismus, šamanismus, judaismus, křesťanství i islám). 2) Jezídové věří v Boha jakožto stvořitele světa a v sedm andělů, z nichž nejvýznamnější je Anděl Páv – Melek Taus.

“Typickými znaky tohoto náboženského komplexu je úcta k ohni, slunci a vůbec světlu. Stejně tak jsou předmětem úcty čtyři posvátné živly, které kromě ohně představuje půda, voda a vzduch. Snaha o utajení nauky před vnějšími osobami a její vyjevování samotným vyznavačům v zasvěcovacích stupních připomínat helénská mystéria nebo muslimskou sektu ismá´ílíja a její další heterodoxní produkty, kterými jsou vyznání drúzů v Libanonu a nusajrovců v Sýrii.

Zvláštní je úloha čísla 7, projevující se ve víře v sedm cyklů zjevení inkarnací Univerzálního ducha, v sedm bytostí božských reprezentujících svět dobra a ve stejný počet démonských zodpovídajících za svět zla, k čemuž se u výrazněji ezoterických společenství připojuje existence sedmi zasvěcovacích stupňů.

Jezídi věří, že už svým původem se odlišují od ostatního lidstva. Podle jejich mýtu si Eva – aniž by její pohnutky byly blíže vysvětleny – nárokovala právo na všechny děti, které s ní Adam zplodil. První člověk chtěl dokázat, že potomstvo patří muži a nikoli ženě, a tak svou choť vyzval k soutěži: každý z nich si vzal džbán a uložil své „semeno“ na dno. Z Evina džbánu se vylíhli červi a hmyz, zatímco v Adamově nádobě byl chlapec. Ten se pak oženil s rajskou vílou (huriskou). Jejich potomky jsou jezídi.” Zdroj a více zde, zde. “Uložil své semeno na dno” – Wikipedie uvádí “Nadešla chvíle, kdy se měla klíčová dvojice rozmnožit. Adam a Eva se však začali předhánět a hádat, že jsou přece schopni zplodit potomky jeden bez druhého” – není to opět něco o genetice….? ale celkově – není náboženství Jezídů, které uznává kult  slunce a satana – Luciefera – Meleka Tause, tím, které má nahradit všechna dosavadní?

Ale teď pointa, proč to všechno píšu. V prvé řadě musím upozornit, že toto mé psaní není o tom, že to má být článek v pravém slova smyslu, protože kdyby to měl být článek, musela bych psát hodně dlouho a o spoustě dalších souvislostí. A to, co jsem vložila v podobě tří videí a krátkých textů k tomu, to je pouze a jen téma k diskusi, které ale přece jen pointu má. A ta je o tom, že nevíme nic o předpotopní historii lidstva a víme jen minimum o jeho historii popotopní. Přitom ta popotopní trvá nějakých 12 000 let a z toho, co nám oficiální historie umožňuje poznat, nad vším ční kultury Sumeru, Egypta a Babylonu. A ač se všemi těmito kulturami jsou židé nějakým způsobem propojeni, přesto platí, že historie židovského národa (a Bible k tomu) činí jen nějakých 3000 let.

A když se vrátím k mému názoru, že současnost (závěr velkého astronomickéhocyklu, který ve své polovině prošel velkou krizí) má být o restartu lidstva, tak ten restart nevidím v návratu do doby vzniku židovského národa (a Bible), ale v návratu do doby počátku doby popotopní – tzn. do doby, kdy světu kraloval Sumér, Egypt a Babylon, resp. až do doby Indie (a indických véd a především indického kastovního systému, který je tak velmi podobný “pyramidovému” vládnutí z dob Egypta).

Indický kastovní systém má toto dělení:

  • 1. bráhmani (kněží)
  • 2. kšatrije (válečníci, armáda)
  • 3. vaišji (obchodníci, řemeslníci, zemědělci )
  • 4. šúdry (služebníci a dělníci)
  • 5. zcela dole na nejnižším stupni pak stojí tzv. Nedotknutelní (jinak můžeme také říct “Neschopní”, kteří jsou ponecháni na pospas svému osudu, tzn. existenci bez domova a živobytí z odpadků)

A bez ohledu na koncepci “Pjakin a spol” mi něco už hodně dlouho říká, že židé jsou v tomto finále stejně nežádoucí, jako celá biblická/západní kultura a jakou se v budoucnu stane i koránská/islámská kultura.

Pro úplnost k Sumeru a Babylonu – i v utajované historii Tartárie má významnou roli sumerské/babylonské město Ur (od 9. min. zde – video). Což já čtu tak, že pokud současný restart lidstva je skutečně o jeho novém počátku z míst Babylonu a města Ur a tedy opětovně od doby a místta, kdy tzv. první globalizace skončila neúspěšně, tak lidstvo je nejen v této konfrontační fázi, ale i v té, že nově se procesu globalizace ujme Rusko/Tartátrie – ale to už by bylo na jiný článek.

PS1: Úvodní obrázek (Eden?)  je ze zahajovacího ceremoniálu OH 2012 v Londýně, které byly mnohými označeny za satanistické (a kde olympijský oheň zapálilo sedm postav v černém a v samotném závěru se objevil Fénix – Melek Taus?)

PS2: Článek není o astrologii ani o Bibli, ve své podstatě je o čase a o tom, že světová moc je především o znalostech a vědomostech, které ale dle mého sledují mnohem vyšší zájem, než jaký naplnili židé (lichva) a křesťané (ovládnutí cca poloviny světa, americký kontinent obzvláště).

-Pozorovatelka-   09.06.2018