C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


A zpívejte: Půjdeme na Rusa, nevíme proooč…

 

novarepublika.cz

Nová republika: Saber Strike 2018


1. 6. 2018
(šavle k útoku, rána šavlí, napadení šavlí, vojenský úder šavlí atd, )
V rozporu s mírovým pojetím Ústavy České republiky vláda povolila další průjezd cizích vojenských sil přes naší republiku. Tyto cizí vojenské síly projíždějící přes Českou republiku se neúčastní žádné mírové operace, Jedná se o přeskupení vojenské techniky armády USA za účelem citujeme z materiálu United States Army Europe, Search U.S. Army Europe:
,,Vůle a schopnost sjednocené ,,aliance“ budou představeny s hostitelskými jednotkami, posilování bojových uskupení, multi-národní sbory severovýchodně (MNC-NE), multi-národní divize – severovýchod (MND-NE) (NFIU) a síly rotace USA, které poskytují skutečné provozní schopnosti pro odrazující účinek.“
         V roce 2017 se jednalo o ,, opatření alianční Posílené předsunuté přítomnosti“.

Protestujeme proti pokračování těchto agresivních kroků z rozhodnutí vlády, která proti většinovému názoru občanů České republiky loajálně přistupuje k podílu České republiky na zhoršování bezpečnostního prostředí Evropy, dělá z nás případné spolupachatele agrese v případě vzniku válečného konfliktu.

Jednání Vlády České republiky a Armády České republiky je limitováno Ústavou České republiky, článkem 43 odst.4) a to:

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně

proti napadení

b) účast na mírových operacích

podle rozhodnutí mezinárodní organizaceZ uzavřených mezinárodních smluv, čl.1 Severoatlantické smlouvy, které zavazují řešit mezinárodní spory mírovou cestou lze odvodit, že ve stejném mírovém a obranném pojetí je i Ústava ČR a tím i daná pravomoc vlády rozhodovat o průjezdu a přeletu cizích ozbrojených sil jiných států přes území České republiky.

Protestujeme proti obcházení, znevažování, porušování Ústavy České republiky a vyprazdňování pojmu míru.

Protestujeme proti krokům omezující naší svobodu, která je možná jen na základě pravdivých a úplných informací.

Vláda a ministerstvo obrany nemá právo zatajovat před veřejností informace o skutečném účelu průjezdu a pobytu vojenských sil  USA na našem území, ani o tom, co se případně převáží do VÚ 5512 Logistika a podzemního pracoviště 26.pluku velení, řízení a průzkumu v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav.

Odmítáme tvrzení, že projíždějící konvoj vojenských sil USA přes naše území dne 29.5. – 1.6.2018 je konvoj  plnění mezinárodních závazků, se kterými by souhlasila většina občanů České republiky.

Vyzýváme poslankyně a poslance, aby odmítli náš podíl na nebezpečném jednání, které potvrzují informace o skutečném záměru vojenského přesunu sil armády USA viz. níže pod krycím názvem
                              SABER STRIKE 2018

.

Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR, aby zakročila proti cenzuře, kterou zpravodajství ČT provádí a tuto skutečnost dokládáme přiloženou informací viz. níže, která i přes upozornění nebyla ČT odvysílána.

S pozdravem

Za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí