C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


To se mi líbí…

Když v našem materiálním a konzumním světě někdo použije historický Biblický děj a namíří ho proti zvrácenosti dnešní společnosti. Tomu tleskám a z hlediska energetického, se takto vytváří silný energetický útvar, který skutečně působí proti perverznostem současnosti. Škoda, že příliš málo lidí chápe, kam nás tato společnost a její trendy dovede. Škoda, že na to přijdou, že poté, co sami budou trpět – hlavně jejich škoda…