C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


POMOZTE dobré věci

POMOZTE dobré věci. Nestačí jen lajkovat, někdy je nutné se za dobrou věc postavit proti zlu.

Je trestuhodné, že politici a novináři vytrvale zastírají mnohé důležité informace a udržují nás úmyslně v neznalosti a nečinnosti.

Málokdo ví, že už za pár týdnů má být ratifikována Istanbulská úmluva, která pod klamavou zástěrkou boje proti násilí vůči ženám má zcela jiné cíle.

Dalším dokumentem před schválením, je Dublin IV, na základě kterého budou pravidelně a trvale dávkovány masy imigrantů, především do zemí, kde je jich málo …a k těm právě patří i naše republika… Ovšem nejmenuje se to už kvóty, a proto nás mohou politici falešně uklidňovat, že oni kvóty nepřipustí…

Nenápadně proběhl první krok k těmto dějům. Bez našeho vědomí i souhlasu byla ministrem ANO podepsána Marakéšská deklarace. Když informace o našem souhlasu s deklarací a jejím podpisu vyplavala na veřejnost, s úsměvem nás pan Babiš ubezpečil, že to pro nás bude dobré… Nikdo o úmluvě veřejně nemluví, nikdo z nás neví nic, než to, že je to ,,cosi o imigraci“. Až na serveru aeronet.cz se s nepříjemným prozřením dovíme, že je to naprosto PROTI NÁM a ne pro nás…

O těchto závažných dokumentech a dějích s nimi souvisejících chce informovat nová občanská iniciativa Tradiční česká rodina. Iniciátorka, paní Schnajderová /Olomouc/ věnuje nesmírné úsilí tomu, aby veřejnost byla nejen pravdivě informována, ale aby se též vytvořil silný tlak na politiky, aby se těmito tématy začali zodpovědně zabývat.

Oblíbená témata typu ušetřené desetikoruny v lékárně jsou sice populární, ale po podpisu těchto smluv budou zcela jistě bezpředmětná.

Prosím Vás tedy, abyste věnovali trochu svého času těmto, možná přímo životně důležitým informacím pro naši budoucnost. Pokud chcete napomoci tomu, aby Vaše děti mohly i nadále žít v bezpečí, klidu a svobodě, pak by bylo velmi užitečné, abyste také vyjádřili svůj písemný nesouhlas s těmito připravovanými smlouvami.

Přečtete si, prosím petici, kterou vytvořila zmíněná občanská iniciativa. K ní náleží podpisové archy, které budou doručeny do parlamentu s žádostí o to, aby politici konečně začali důrazněji hájit zájmy naší země a našich občanů.

PETICE JE NA PŘEČTENÍ ZDE.

PODPISOVÝ ARCH JE NA TAŽENÍ ZDE.

Pošlete jej, po podpisu, na uvedenou adresu, nebo naskenujte a pošlete na e-mail tradicni.rodina@seznam.cz.

Případně alespoň podepište internetovou petici

VÍCE INFORMACÍ ZDE:

tradicniceskarodina.cz