C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Kdo lže o Marakéšském protokolu

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


czechfreepress.cz

Kdo lže o Marakéšském protokolu – Marakéšský akční plán – potěš koště pane Metnar


b) lež

Teprve dnes jsem měl trochu více času a tento dokument si pročetl v klidu a nestačil jsem se divit jak lehce to nenápadně prošlo médii a stejně tak na politické scéně. Proč nikomu najednou nikomu nevadila nepravda o tomto dokumentu? Ve své podstatě je to vlastně naprosto jednoduché.

Demokratický blok v čele s TOPKOU se do Babiše opře vždy, když může a vidí jeho pochybení ale tady si prostě odpustili na lži upozornit, neboť se podepsalo něco co vlastně oni schvalují – legální migraci (najednou prostě lež nevadí). KSČM a ČSSD mlčí protože jednají s ANO o vládě a proč jitřit i tak napjatá jednání.

Nejdříve jsem se divil, že do toho nezajel Okamura, který jindy upozorňuje právě na nepatřičnosti v oblasti migrace. Stačí si však uvědomit, že jak se říká: mluviti stříbro – mlčeti zlato a zvláště když jednou z podmínek ČSSD bylo to aby SPD přestala zastávat funkce v poslanecké sněmovně. Proč tedy dráždit hada bosou nohou a přijít o korýtka.

Nejsem koblihář a Ano jsem nevolil ale přesto jsem se v mnoha diskusích dokázal Babiše zastat. Dneškem to skončilo a u mě skončil. On tímto dokázal, že jinak mluví doma a jinak pro EU a vypadá to, že si kupuje takzvaný odpustek za Čapí hnízdo. Je tu ještě jedna možnost, že to vlastně pořádně nečetl a já opravdu nevím co je horší varianta:

premiér který říká jen částečné pravdy (tudíž takové malé lži)

nebo premiér, který si pořádně nečte mezinárodní smlouvy, plány či dohody

Nejdříve Metnara někdo obvinil z toho, že podepsal schvalování migrace a stejně tak poté Babiše a jejich vyjádření bylo takovéto:

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Takže dobrý den, dámy a pánové, no já začnu k těm dezinformacím, které proběhly na sítích, a lidi nám píšou maily, že údajně pan ministr vnitra měl něco podepsat na základě nějakého vylhaného článku jednoho serveru. Tak pan ministr se k tomu vyjádří, ale ten tzv. Rabatský proces řeší právě zastavení ilegální migrace, posílení těch zastavení toho toku, takže pokud někdo tady rozšiřuje v prostoru věci, že my jsme odsouhlasili nebo něco podepsali, tak znovu ubezpečuji, že je to lež a žádám média, aby tyto lži nešířila

Lubomír Metnar, ministr vnitra: Děkuji, tak jsem rád, že se mohu vyjádřit zpětně k tomu Rabatskému procesu, kdy jsem se minulý týden, počátkem května účastnil v Marakéši tohoto euro-afrického dialogu. Mohu vám říci, že mi připadá, že jsem byl úplně na jiné konferenci, než o které některá média informují a píší. Já bych chtěl tady jednoznačně vyvrátit ty dezinformace, nepravdy a lži, které jsou tady některými médii šířeny. Tato konference byla zaměřená na nelegální migraci, pašování lidí, převaděčství, návraty nelegálních migrantů zpět do afrických zemí. Výsledkem této konference bylo přijetí Marakéšské politické deklarace a Marakéšského akčního plánu do roku 2020.

Jak jsem psal nevěnoval jsem tomu moc pozornosti a až dnes jsem si tu deklaraci začal číst a uvedu jen něco málo z jejího obsahu:

Marakéšský akční plán 2018-2020Doména 1: Výhody pro migraci a řešení základních příčin nelegální migrace a fenoménu vysídlených osob

Cílem agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je podle bodu 10.7 “Usnadnit řádnou, bezpečnou,pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky “.

Cíl 1: Maximalizace pozitivního dopadu pravidelné migrace na rozvoj

Partneři dialogu souhlasí s touto cestou a zaměří se ve většině svých opatření na maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně, jako priority, zaměření na členy diaspory v tomto procesu. Partneři z Rabatského procesu uznávají více příčin nelegální migrace a vynuceného přemístění.

Doména 2: Legální migrace a mobilita

Vezmeme-li na vědomí výše uvedený cíl 10.7 Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030, partneři Rabatského procesu uznávají, že je třeba podporovat a posilovat cestu k pravidelné migraci na základě účinných systémů občanské registrace a podpory mobility některých kategorií cestujících (zejména podnikatelů, mladých odborníků nebo výzkumníků) mezi evropskými a severními, západními a středoafrickými zeměmi.

Cíl 3: Podporovat pravidelnou migraci a mobilitu, zejména mladých lidí a žen mezi Evropou a severní, západní a střední Afrikou v rámci těchto regionů

Akce 6: Podporovat vytváření sítí výměny mezi institucemi odborného vzdělávání a pracovních agentur v Evropě a Africe, aby se plně využily dovednosti mladých lidí z řad přistěhovalců a přizpůsobit technické školení potřebám trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti zaměřené na ženy a mládež

Cíl 4: Podporovat usnadnění postupů vydávání víz

Akce 9: V duchu partnerství se věnovat zejména otevřenému dialogu o usnadnění udělování vízprostřednictvím setkávání a technických školení

Cíl 5: Podporovat opatření zaměřená na posílení ochrany uprchlíků a dalších násilím vysídlených osob

Akce 11: Identifikovat stávající přeshraniční a regionální iniciativy na ochranu v jedné z podoblastí dialogu a navrhnout opatření pro zúčastněné strany zaměřené na zlepšení ochrany uprchlíků a násilně vysídlené osoby. Zvláštní pozornost bude věnována maximálnímu zohlednění zranitelných osob, nejlépe zájmům dětí a potřebám nezletilých bez doprovodu

Malá část z politického prohlášení:

Partneři dialogu souhlasí s touto cestou a zaměří se ve většině svých opatření na maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně, jako priority, zaměření na členy diaspory v tomto procesu. Partneři z Rabatského procesu uznávají více příčin nelegální migrace a vynuceného přemístění.

  1. Přístup založený na lidských právech: prováděné akce přispějí k plnému respektování lidských práv a důstojnosti uprchlíků a migrantů bez ohledu na jejich migrační status;
  2. Zvláštní pozornost bude věnována problematice genderu a ochrany migrantů ve zranitelných situacích, zejména žen a dětí;
  3. Zvýšená pozornost věnovaná boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci: partneři vynaloží úsilí na potírání těchto jevů a na podporu vyváženého mediálního narativu o migraci a diasporách založeného na faktech a zdůraznění jejich pozitivního přispění k rozvoji společností v zemích původu, tranzitu a v zemích určení;

Toto je jen malá ukázka z toho Makaréšského plánu. Připadá Vám to někomu jako pouze jednání o nelegální migraci? Pochopil jsem špatně tento text toho plánu a pánové Babiš a Metnar mají pravdu nebo platí to: Počkejte, počkejte – vejce, slanina a pivo – já tady čtu Čechy, Morava a Slezsko. A že se vzdávám trůnu?

Co myslíte Vy?