C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Sexuální školení pro imigranty

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


 

czechfreepress.cz

Nemecké ministerstvo podporuje “chuť” utečencov na sex s Európankami. Dalo návod na web ako “ísť na vec”

Miroslav Suja

Občania v Nemecku sú pobúrení, a to právom. Spolková centrála pre zdravotnícku osvetu (patrí pod Ministerstvo zdravotníctva) má na internete webovú stránku, ktorá doslova vyučuje migrantov sexuálnym praktikám v Európe a poúča ich o tom ako majú optimálne pristupovať k sexu s európskymi ženami. Centrála zdôvodňuje túto stránku tým, že utečenci nemali na školách v štátoch, odkiaľ prišli, žiadnu výučbu sexuality a že im preto treba ukázať a odborne, názorne a podrobne ich poučiť o tom, ako sa to u nás “správne robí” a ako sa má realizovať pohlavný akt s Európankami.

Stránka ale vyvoláva aj veľa nesúhlasu medzi Nemcami a spôsobila už rozhorčenú vlnu protestov. Množstvo nemeckých občanov to vníma ako oficiálnu výzvu pre utečencov, iniciovanú politikmi, aby ešte viac sexuálne obťažovali európske ženy, lebo tie zrejme trpia na akútny nedostatok sexu s málo potentnými mužmi v Európe.

To si už ale dávno myslia takmer všetci muži z Orientu a z Afriky. Táto stránka na webe im to len dokonale potvrdzuje. Pre ich myslenie je to totiž ultimatívnou výzvou k tomu, aby sa dožadovali sexu od európskych žien pri každej vhodnej a či nevhodnej príležitosti.

Návody na “utečenecký sex” boli na webe uverejnené až v trinástich jazykoch.

Najmä mladé ženy, ako aj otcovia, ktorí majú mladé dcéry, prejavili svoje rozhorčenie nad takou akciou a vyjadrili absolútne nepochopenie a odsudzovali to. Viacerí z nich už dokonca poslali na príslušné miesta písomný protest a žiadali okamžité vymazanie stránky.

Na tomto mieste uvádzam časť jedného protestu, odoslaného na príslušné ministerstvo a na vládu:

“…………….prečo sa s peniazmi z našich daní vyučuje a obrázkami ukazuje utečencom ako a v akých polohách majú mať sex s Európankami? Na početných obrázkoch je jasne vidieť, že súložiaci muž je černoch a jeho partnerka je blondýna, Európanka. Čo to celé má znamenať? Veď je to nebezpečná slabomyseľnosť a nebezpečné “podpaľačstvo”! Nemecká vláda je plne zodpovedná za to, že “vyprodukovala” v našej spoločnosti umelo nadbytok mužov vekovej skupiny 14 až 35 rokov a práve tieto cudzokrajné mužské indivíduá animuje Vaša webová stránka za naše peniaze, aby si vyskúšali s našimi ženami to, čo doma v žiadnom prípade nesmeli, sex vo všetkých možných polohách včítane análneho sexu.

Okrem toho 30 percent týchto ilegálnych prišelcov nevie čítať ani písať. Pre nich budú vaše sex-obrázky len pornografiou a výzvou k ešte masívnejšiemu sexuálnemu obťažovaniu a znásilňovaniu našich nemeckých žien. Žiadam Vás o okamžité odstránenie tejto webovej stránky.

Ďakujem.”

K tomu možno dodať len toľko, že táto webová stránka vyvolala ešte väčší hnev a agresiu voči vláde i voči utečencom zo strany pravicových a konzervatívne zmýšľajúcich Nemcov a nemeckých politikov a ešte viac posilnila pozíciu AfD.

Roman Bednár

zdroj:https://www.hlavnespravy.sk/nemecke-ministerstvo-podporuje-chut-utecencov-sex-europankami-dalo-navod-web-ist-vec/1397632