C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Úvahy o globálním směřování světového dění

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


aeronet.cz

Pozorovatelka

Rusko s Indií, Íránem a Ázerbájdžánem právě testuje trasu, která má být konkurencí k Nové hedvábné stezce – důvod revoluce v Arménii, izraelských útoků v Sýrii, amerických základen v Kaspickém moři na břehu Kazachstánu a obnovování kontaktů Čína-Indie?

Nová hedvábná stezka je zásadním projektem Globalistů (GP) naší doby a Čína v něm má hrát dominantní roli a o tom dnes už snad nikdo nepochybuje. Za tím účelem probíhá stěhování centra světové moci z USA a Británie do Číny, tento proces však má počátek už v 70. letech, kdy začal úpadek Spojených států na straně jedné (konec dolaru krytého zlatem, jeho náhrada petrodolarem, k tomu ale ropný zlom a současně vývoz amerických technologií do Číny) a přibližování Číny západnímu stylu života na straně druhé (kulturní revoluce v Číně  s cílem odstranit západní ideologie). Šlo o manévr, který byl v rámci globalizace = ovládnutí světa jedinou centrální mocí, dávno tomu naplánovaný, jeho provedení však vyžadovalo čas dvou – tří generací a jedním ze zásadních okamžiků byl rok 1989 (pád komunismu, rozpad SSSR, rozpad Varšavské smlouvy, sjednocení všech evropských plus postsovětských republik pod EU a NATO).

V souhrnu šlo ale o to, že zatímco od 70. let se pracovalo na úpadku USA a na přípravě Číny k převzetí jejich role, od roku 89 bylo spuštěno zrušení bipolárního dělení světa (USA vs SSSR) a místo toho bylo zahájeno budování multipolárního světa (zahrnutí nových světových mocností do globálního vlivu).

Multipolární svět místo bipolárního a unipolárního

Jako první na tento proces multipolarizace doplatilo Rusko/SSSR, zatímco Spojené státy pád komunismu a rozpad SSSR pochopily jako převzetí vůdčí světové role (globalizace a´la Pax Americana). Nastala doba unipolárního fungování světa a Globalisté (GP) museli Spojeným státům tuto roli (ač přesnější je “pocit”) ponechat z toho důvodu, aby obzvláště země východní Evropy a postsovětské země měly ke komu vzhlížet a aby tím byl dosažen jejich odklon od Ruska = byly pevně ukotveny pod EU a NATO (a podílely se na novém obkličování Ruska, ale o tom později).

Jakmile byly tyto dva zásadní kroky hotové, Globalisté (GP) naplno spustili proces, který velmi nenápadně (bezstrukturně) zahájili právě v 70. letech událostmi v USA a v Číně. A tím krokem byl rok 2015, od kterého už vše běží jako po másle.

Březen 2015 – Čína nastupuje, Nová hedvábná stezka se blíží k realizaci, unipolární svět Pax Americana končí, s Ruskem se počítá jen jako s územím zdrojů

V březnu 2015 šéfka globalistické organizace MMF oficiálně oznámila, že svět přechází od politiky “neomezeného růstu” k politice “udržitelného růstu”. Čímž nepřímo řekla, že dost bylo Spojených států a že nastupuje Čína a ne náhodou se tak stalo u příležitosti otevření čínské investiční banky AIIB, do které následně vstoupily téměř všechny země světa – a to přes výzvy Spojených států, ať tak nečiní (viz Březen 2015 – konec amerického impéria a jeho dolaru, svět se přestěhoval do Číny).

Červenec 2015 – Írán nastupuje, má se stát energetickou (ropa a plyn), ideologickou (centrum světového islámu) a logistickou základnou Nové hedvábné stezky

A pak už to šlo: v červenci 2015 byla uzavřena jaderná dohoda s Íránem, který do té doby byl cca 30 let držený pod sankcemi USA a jaderná dohoda znamenala, že sankce končí. Což znamenalo, že Írán se může stát dominantní blízkovýchodní velmocí místo Izraele a Saúdské Arábie, čímž položí petrodolar, dále že může dodávat energetické zdroje Číně i Evropě místo Ruska, čímž opět položí petrodolar, protože zdroje bude dodávat jen za eura a juany, ale že v neposlední řadě může z Evropy “vyšachovat” ruský plyn. Globalisté tak tímto tahem zabili (chtějí zabít) hned dvě mouchy jednou ranou: světovou dominanci USA přes jejich dolar/petrodolar a současně závislost Evropy na ruských zdrojích.

Írán přitom jako součást Nové hedvábné stezky získává bezkonkurenční postavení: zdrojově (ropa a plyn, které potřebují Evropa i Čína), ideologicky (světové centrum islámu), ale v neposlední řadě logisticky (přístup do Evropy a Afriky po souši i po moři) se stává dominantou celého projektu Nová hedvábná stezka.

Po uzavření jaderné dohody s Íránem, ke které došlo po velmi dlouhých a komplikovaných jednáních, Putin pochopil, že Spojené státy sice jsou odepisovány, ale že jde jen o to, aby jejich roli nahradila Čína, zatímco pro Rusko se tím vůbec nic nemění – pořád jde o jeho zdroje, rozdíl je pouze v tom, že nově nemají posloužit hegemonii USA, ale hegemonii Číny a že pro Rusko je to jako přejít z deště pod okap.

Září 2015 – Rusko vstupuje do dění

V té době však předávání moci od USA k Číně naplno probíhalo (a stále ještě probíhá) právě v Sýrii. A protože Putin pochopil, že právě tady se hraje o příští osud Ruska, pronesl v září 2015 svůj zásadní projev v OSN, po kterém hned druhý den vstoupil do Sýrie se slovy “Jestli draka neizbežna, nado biť pervým” – “Jestli je boj nevyhnutelný, je třeba udeřit jako první”. Čímž Globalistům velmi zamíchal kartami, protože podle jejich představ to měla být Čína a Írán, kdo v Sýrii zlikviduje vliv USA (udržování petrodolaru), tzn. zlikviduje nejen Spojenými státy vytvořený ISIL, ale také vliv Turecka, Saúdské Arábie a – Izraele.

A zatímco Putin bojuje v Sýrii místo Číny a Íránu (a přesto i v zájmu Číny a Íránu a v souhrnu v zájmech Globalistů (GP), kteří ale vědí, že bez Putina by si s tímto procesem odepisování vlivu USA neporadili a že Čína ani Írán nemají jeho schopnost diplomacie a schopnost získávání si důvěry a respektu všech zúčastněných, a proto proti vstupu Ruska do Sýrie nejenže neprotestují, ale naopak jej s povděkem vítají), Globalisté (GP) v předávání moci Číně pokračují

Září a říjen 2015 – čínský prezident je s královskými poctami přijatý v USA a v Británii

Rusko do Sýrie vstoupilo 1. října 2015, ve stejné době ale už běžela celosvětová manifestace konce amerického a britského vlivu na světové dění, a to když v září 2015 čínského prezidenta s královskými poctami přijaly Spojené státy (video) a hned v říjnu 2015 Británie (viz výklad symboliky a video). Na tuto prezentaci stěhování centra světové moci z USA a Británie do Číny Putin reagoval tím, že ve stejné době do Kremlu přivezl B. Asada a Globalistům (GP) tím vyslal vzkaz: “Stěhujte, stěhujte, ale Rusko neobcházejte, protože bez Ruska se Vám nic nepodaří”

B. Asad a V. Putin v Kremlu v říjnu 2015 – v den, kdy britská královna přijala čínského prezidenta a kdy Globalisté (GP) světu vyslali vzkaz, že centrum světové moci se stěhuje do Číny, aniž by brali v potaz Rusko (zdroj obrázku a projevy obou státníků: Kreml )

Léto roku 2015 – imigrační vlna v Evropě: Spojené státy posloužily zájmům Globalistů (GP)

Popsaný výčet zásadních událostí roku 2015 by nebyl úplný, kdyby v něm chyběla imigrační vlna uprchlíků do Evropy. Mnozí tento proces spojují se zájmy Spojených států a s jimi rozbombardovaném Blízkém východu a severu Afriky, ale tak to není. Spojené státy už před svým odpisem byly Globalisty (GP) stále ještě používány k tomu, aby Globalistům (GP) posloužily, a to obzvláště v jejich dávno tomu jim určené roli policajta světa. Proto splnily i úkol rozbombardování Blízkého východu – jen ve svém “děbilismu” nepochopily, že vůbec nejde o jejich zájmy (obzvláště o udržení hegemonie petrodolaru), ale že naopak jde o zájmy o Globalistů (a proto o konec hegemonie petrodolaru).

Když padl komunismus a SSSR a Varšavská smlouva a na dobu cca jedné generace začalo platit: “globalizace=dominance USA=Pax Americana”, zájmy Spojených států a Globalistů (GP) se prostě jen na určitý čas slily. Jinak řečeno: oslava uprchlické vlny, islámu, politika multikulti, LGBT a všeho dalšího, v tom byl jediný, přesto zásadní rozdíl: Spojené státy uvěřily, že plněním těchto zájmů Globalistů (GP) současně budují Pax Americana, tzn. unipolární svět, kterému právě ony budou velet, zatímco Globalisté (GP) věděli, že Spojené státy už jen posloužily jejich plánům o hegemonii Číny (a Íránu).

Senátor Mc Cain, hlavní tvůrce ISIL, dnes bojuje s rakovinou, ale i s D. Trumpem – i takhle může vypadat děbilismus USA (a všech, kteří pořád stojí na straně USA – resp. proti Rusku)

A tvrdé probuzení přišlo právě v Sýrii. Tam totiž Spojené státy, které předchozím rozbombardováním severní Afriky a Blízkého východu pouze posloužily migrační vlně (která ale ve finále má být ve prospěch Íránu a proto islamizaci Evropy a proto zájmům Globalistů (GP)) a které se vytvořením ISIL zasloužily jen o to, že ropné terminály i na území Iráku nakonec připadnou pod vliv Íránu, tvrdě narazily. A výsledkem je jejich definitivní odpis právě v místech, na kterých chtěly udržet hegemonii svého dolaru.

Jinak řečeno: uprchlická vlna do Evropy, naplno spuštěná v létě 2015, už ani náhodou nebyla o zájmech Spojených států, ale pouze a jen o zájmech Globalistů (GP). A v konkrétní podobě o upřednostňování vlivu Íránu na Blízkém východě místo vlivu hlavní pobočky USA – Izraele.

Rok 2016 – čínský prezident v Praze, ale především Brexit a pokus o puč v Turecku

V roce 2015 bylo hotovo několik dávno tomu naplánovaných věcí: vznik čínské AIIB, odstranění sankcí proti Íránu, pokoření USA a Británie před Čínou a uprchlická vlna do Evropy k tomu. V roce 2016 dění pokračovalo na evropské půdě. V březnu 2016 uskutečnil čínský prezident další významnou návštěvu – třídenní návštěvu Prahy.

V případě prezidenta Zemana bychom mohli hovořit o “děbilismu” z opačné strany – kdyby ovšem prezident Zeman nebyl výjimkou ve dvou věcech: v postoji vůči migrantům a v postoji vůči Rusku 

V pražské kavárně to znamenalo hotovou paniku, já ale přidám komentář, jak toto “předávání klíče od Česka” okomentoval V.V. Pjakin:

Ale pojďme v dění roku 2016 dál – tím nejzásadnějším krokem totiž byl Brexit v červnu 2016, který V. Pjakin později okomentoval tak, že Globalisté tím spustili “obrovský manévr”. A ten “obrovský manévr” byl o tom, že v rámci odepisování celosvětového vlivu USA a posilování role Číny (a Íránu místo Izraele)  Globalisté potřebovali snížit vliv NATO v Evropě. Proto v Británii potřebovali vyměnit vládu tak, aby nebyla příliš propojená s USA (a to se stalo právě brexitem, kdy Cameron rezignoval a nastoupila zcela “loutková” vláda T. May).

Dalším účelem Brexitu bylo oddělení Británie tak, aby se vůdčí zemí stalo Německo, navíc Německo, volající po vlastní evropské armádě – a to se rovněž podařilo. Hned po Brexitu však došlo k další události – k pokusu o puč v Turecku, který ale měl stejný účel: omezení vlivu NATO v Evropě, v tomto případě přes zemi s druhou největší armádou v rámci NATO (o obojím jsem psala  Účel akcí “novičok”, vyhoštění ruských diplomatů, chemický a vojenský “útok” v Sýrii – schyluje se k rozpadu NATO?).

Další významnou událostí roku 2016 byly podzimní volby v USA a s nimi příchod D. Trumpa, který -jakožto člověk Globalistů (GP) – pokračuje v předávání světové moci Číně (a domluva s KLDR je toho prozatímním vrcholem stejně, jako zinscenované bombardování v Sýrii jak před rokem, tak nedávné v dubnu letošního roku).

Po tomto úvodním popisu těch zásadních událostí, které v souhrnu všechny jsou o procesu konce hegemonie USA (a D. Trump to právě potvrdil prohlášením, že “Spojené státy více už nebudou policajtem světa” nyní k pointě a tedy k otázce – “Co bude následovat dále a kde v tom všem je Rusko?”

Globalizace nekončí předáním moci Číně – finále má představovat až Indie, resp. spojení Írán a Indie

Zatím jsme vším u toho, jak Globalisté (GP) od sedmdesátých let odstavují vliv USA a centrum světové moci stěhují do Číny s tím, že hlavním spojencem Číny se má stát Írán – energetické, ideologické a logistické centrum projektu Nová hedvábná stezka. Spojení Čína-Írán (a přesněji spojení: Čína-Írán-Kazachstán) však nemá představovat finále globalizace, tzn. ovládnutí světa Globalisty (GP), protože závěrečné finále globalizace podle Globalistů (GP) má představovat až spojení Írán-Indie. Ještě jinak – až Indie je tím vrcholem, kterým Globalisté (GP) chtějí završit cca tři tisíce let trvající proces k ovládnutí celého světa.

A proč Írán-Indie? Tady se musíme velmi, velmi vrátit v čase a odpovědět: Protože na začátku naší tzv. “biblické” kultury stálo území mezi Eufratem a Tigridem, tzv. kolébka lidstva, přesněji kolébka indoevropské rasy – árijců. A árijec = Íránec. A árijci, to na svém počátku byly indoíránské kmeny.

A k Indii a Íráncům (árijcům) cituji: “Indie je od 2. tisíciletí p.n.l. od severu dobývána Árji (Árijci), kmenem Indoevropanů světlé barvy pleti, původně pastevců na nižším stupni civilizačního vývoje. V Indii v té době vládla harappská kultura, která měla vzkvétající města, vodovody, kanalizaci a dokonce splachovací záchody. Její písmo nebylo dosud rozluštěno. Indie znala Pythagorovu větu, šachy, naše číslice, desítkovou soustavu a nulu, plastickou chirurgii, císařský řez. Její sláva přesto postupně zanikala. Do této doby spadá i zánik indických měst Harappa a Mohendžodaro, která podle některých teorií měla být zničena jaderným výbuchem” – konec citace, více zde.

A tímto konstatováním chci jen doplnit to, co opakuji již dlouho – že totiž především Írán (a spolu s ním území Iráku) má pro Globalisty (GP) představovat místo, odkud zahájí něco, jako restart lidstva (vytváření nových národů od začátku tak, aby tyto národy byly ve vývoji a v chápání souvislostí zotročování lidstva v bodě nula a aby právě proto přijaly jednu jedinou globální moc na způsob otroků v Egyptě, ba co víc, na způsob indického kastovního systému moci).

A tudíž jde o restart, jehož základním předpokladem v současnosti je sjednocení lidstva pod islám (pod Írán), ovšem s tím, že je to jen přechodná fáze, protože na úplném konci má být sjednocujícím prvkem lidstva náboženství na způsob Indie (něco jako New age či scientologie), přičemž kořeny takového náboženství jsou – světe, div se, opět v Íránu (video a více Nové celosvětové náboženství, které má kořeny v Íránu. A které nadchlo už Masaryka a Beneše). A nyní už opravdu k pointě článku, ač ji stejně musím rozdělit do dvou částí.

Pointa číslo jedna: Čína, Írán a nakonec Indie představují finále globalizace

Tady se ještě jednou zastavme u Íránu a to v souvislosti s Novou Hedvábnou stezkou, která má zajistit světovou dominanci Číny. A tady musím zdůraznit, že role Íránu je na způsob dávné Perské říše, která spojovala Asii, Evropu i severní Afriku a jejíž obdobou je “EU jako impérium s vlastní armádou, bruselské plány o rozšiřování na Střední východ a do severní Afriky” a že v tomto jde EU Íránu na ruku především v osobě F. Mogherini.

F. Mogherini v Íránu: “EU dá další peníze na uprchlíky a společně s Íránem bude tlačit na USA”

Což znamená, že vstřícnost EU k Íránu není o ničem jiném, než o vstřícnosti EU k Číně a k její Nové hedvábné stezce. A všechny ty české politiky, kteří na jedné straně horují pro USA, ale stejně tak horují pro EU a v souhrnu tomu říkají, že směřují na Západ, tak to je srandy kopec a nejde pro ně použít jiné pojmenování, než opětovně “éto děbily”.

Ale od Íránu pojďme k té finální Indii. Indie je totiž pro Globalisty (GP) velmi zajímavá tím, že v ní funguje tzv. kastovní systém moci. A když se na ten podíváme, tak velmi připomíná pyramidu světové moci, dokonce pyramidu egyptskou, kde zcela na vrcholu stojí kněží, tzn. ti, kteří v Egyptě měli ve své moci jak faraony, tak davy/otroky.

Indický kastovní systém má toto dělení:

  • 1. bráhmani (kněží)
  • 2. kšatrije (válečníci, armáda)
  • 3. vaišji (obchodníci, řemeslníci, zemědělci )
  • 4. šúdry (služebníci a dělníci)
  • 5. zcela dole na nejnižším stupni pak stojí tzv. Nedotknutelní (jinak můžeme také říct “Neschopní”, kteří jsou ponecháni na pospas svému osudu, tzn. existenci bez domova a živobytí z odpadků)

A když si shrneme fakt, že finále globalizace podle Globalistů (GP) má představovat Írán v roli sjednotitele všech islámských národů poté, co islám zruší judaismus i křesťanství (židokřesťanskou kulturu) a Čína v roli ekonomického sjednotitele národů judaismu, křesťanství i islámu (nemluvě o roli Kazachstánu a Astany, co by sjednotitele turkotatarských/islámských národů) a že poté má nastoupit Indie a její kastovní systém tak, aby byl jako vzor řízení lidstva zavedený na celý (v té době již islámem sjednocený svět), tak vidíme, že Nová hedvábná stezka je pouze předstupněm velkého globalistického finále. A že to je také důvod, proč o Indii dosud nic neslyšíme – a to i přesto, že žádná jiná země neskupuje tolik zlata, jako právě Indie .

Pointa číslo dvě, hlavní pointa článku – jiná verze globalizace, ruská: Rusko, Indie a Írán

A tady se dostávám k tomu, co jsem naznačila v diskusním komentáři 30. dubna, když jsem avizovala napsání tohoto článku (a považuji za důležité to zdůraznit, protože až za pár hodin na to, tzn. 1. května v 06:10, vyšel nový pořad V.Pjakina, ve kterém byla řeč o tomtéž – ač jen “mezi řádky”) a kam jsem vložila m.j. tyto obrázky:

Rusko s Indií, Íránem a Ázerbájdžánem právě testují trasu, která má být konkurencí k Nové hedvábné stezce - důvod revoluce v Arménii, izraelských útoků v Sýrii, amerických základen v Kaspickém moři na břehu Kazachstánu a obnovování kontaktů Čína-Indie?

A k těm jsem v tehdejším diskusním komentáři napsala: Ty (obrázky) se mi totiž jeví jako vysvětlení, proč je v Arménii revoluce, proč Kazachstán poskytl Trumpovi přístavy v Kaspickém moři a v neposlední řadě, proč Izrael neví kudy kam a proč podle všeho právě on 30. dubna opět zaútočil  v Sýrii.

A po tomto opravdu obsáhlém psaní, bez kterého by však nebylo možné pochopit, o čem vlastně píšu, je tady konečně odpověď, naznačená v titulku článku – že totiž Rusko a Indie právě testují trasu, která má být konkurencí Nové hedvábné stezce!

Projekt “Sever-Jih” jako konkurence Nové hedvábné stezky a význam Arménie, Ázerbájdžánu, Náhorního Karabachu a Kaspického moře

Závěr článku, který už se týká zcela konkrétních událostí naší současnosti, nemůžu začít jinak, než zdůrazněním ruského “neděbilního” vidění a tedy zdůrazněním šachistického mistrovství Putina. Ve svém důrazu na roli Číny a Íránu proti USA a Británii totiž v procesu globalizace nechali Globalisté Indii někde bokem na způsob “Sedávej panenko v koutě”. Stejným způsobem ovšem neuvažoval Putin a zatímco Globalisté (GP) se soustředili jen na Novou hedvábnou stezku, Putin šel dále a s Indií se domluvil na trase, která může/má Nové Hedvábné stezce konkurovat.

A to především tím, že Írán (to energetické, ideologické a logistické centrum Nové hedvábné stezky) získá na stranu Ruska a Indie tím, že Ruskem nabízená trasa do Evropy je mnohem výhodnější, než celá Nová hedvábná stezka. Navíc Ruskem nabízená trasa může zcela obejít jak Čínu, tak Kazachstán, tudíž Írán má volbu, jestli chce být přívěškem Globalisty (GP) upřednostňované Číny a navíc zcela pragmatickou volbu, která cesta do Evropy je pro něj výhodnější -zda ruská “Sever-Jih” anebo čínská “Nová hedvábná stezka”. A o této možnosti volby byl summit “Rusko-Írán-Ázerbájdžán” v srpnu 2016.

V praktickém smyslu jde o to, že zatímco Nová hedvábná stezka je o dominantní roli Číny, tranzitní koridor “Sever-Jih” je o spolupráci “Indie-Írán-Ázerbájdžán-Rusko” s tím, že vliv Číny tím bude minimalizován. Konkrétní trasy do Evropy pak vypadají takto:

Nová hedvábná stezka, která téměř obchází Rusko a vůbec nezohledňuje Indii:

A pro srovnání ruský projekt “Sever-Jih”, který nejenže zahrnuje Indii, ale navíc může zcela vynechat Čínu i Kazachstán a k tomu zvýšit význam Íránu:

Naprosto zjednodušeně pak ruský tranzitní projekt vypadá takto:

A k tomu nesmíme zapomenout, že Čína se neobejde jak bez ruských, tak bez íránských energetických zdrojů, což můžeme číst i tak, že pokud se z Ruska a Íránu stanou spojenci, Čína (a s ní i Globalisté/GP) se svými plány pohoří. Resp. jsme u toho, že Rusko právě s Globalisty svádí boj o to, na kterou stranu se přidá nikoliv Čína, ale Írán!

K projektu “Sever-Jih” si doplňme, cituji: “Že představuje železniční a silniční trasy pro nákladní dopravu mezi Indií, Íránem, Ruskem, Evropou a Střední Ásií.Trasa zahrnuje především Indii, Írán, Ázerbájdžán a Rusko. V roce 2014 byla provedena studie a její výsledky ukázaly, že náklady touto cestou jsou nižší  o $ 2.500 na 15 tun přepravovaného zboží, než náklady vodní cestou (Hedvábná stezka).”

V. Pjakin k projektu “Sever-Jih” řekl toto:

Čína buduje svoji dopravní infrastrukturu, protože potřebuje získat zdroje. Pokud Číně vyjdou všechny její plány, bude z Ruska pouze tranzitní území řízené z nadnárodní úrovně. 

Jaké druhé centrum globálního řízení plánují globalisté zřídit jako protiváhu k Číně stejně, jako teď existují euroasijci a atlantisté? Írán! A proč by nemohli rozšířit možnosti Íránu? Pojďte zřídit koridor Sever-jih. Tuto cestu v podstatě Čína nepodchytila, ani blízko se k ní nepřiblížila, a vytvoření tohoto koridoru umožňuje Rusku stát se subjektem globální politiky. V Rusku mají své zájmy všichni hráči nadnárodního řízení: Evropa, Čína, Írán a globální prediktor celkověTeď jsou oba tyto projekty, jak Hedvábná cesta, tak i Sever-jih závislé na Rusku. A té cesty Sever-jih se již nikdo nevzdá, bylo nutné to jenom vyslovit. Tím hlavním bylo to vymyslet a zformulovat ideu. A teď už to není jenom vymyšlená a zformulovaná idea. Írán teď… Uvědomte si, že ten stát prožil 30 let pod sankcemi. Potřebují se z toho dostat. Ať už z nadnárodní úrovně chtějí Íránu vnutit jakoukoliv ideu globálního dominování, on se potřebuje uvolnit z toho sevření. Projekt Sever-Jih znamená pro Írán prorazit do prostoru, ve kterém se dá operovat a on se toho nevzdá. Chápete? Stát se nedá přeorientovat ze dne na den. Takže jde o velice závažný tah a velice závažné rozhodnutí, které mimochodem také umožňuje Ázerbájdžánu přetrvat jako administrativní jednotka, a ázerbájdžánskému národu se zachránit a přežít tuto krizi. Protože ta krize okolo Náhorního Karabachu byla v podstatě zaměřena na jedno. Ázerbájdžánské obyvatelstvo mělo zcela zmizet, a jeho území mělo být rozděleno mezi Arménii a Írán. A teď zůstane celé zachováno.” – zdroj a více zde

Rusko a Indie – test trasy “Sever-Jih” a automobilová rally “India Russia Friendship Motor Rally”

Zatímco vztahy Indie-Čína jsou velmi špatné, vztah Indie-Rusko v roce 2017 oslavil 70 let přátelství. A na summitu zemí BRICS v Indii v roce 2017 se indický premiér Modi a V. Putin dohodli, že na počest tohoto přátelství uspořádají Indicko-Ruskou sportovní automobilovou rally, do které se zapojí i Írán a Ázerbájdžán proto, protože přesně tyto čtyři země jsou součástí projektu “Sever-Jih”.

Rally má název “Kalinga Motor Sports Club” a její význam je především v tom, že naprosto kopíruje trasu koridoru “Sever-Jih”. Zcela logicky proto tato rally byla označena jako test koridoru, který má konkurovat Nové hedvábné stezce a konkurovat dokonce tak, že Čínu i Kazachstán může zcela vynechat!

Rally je vyvrcholením  nejrůznějších kulturních akcí mezi Indií a Ruskem, započatých v roce 2017, přičemž rally samotná začala 20. února 2018 na indickém území “Kalinga”. V Indii skončila 14. března, kdy štafetu převzaly Írán a po něm Ázerbájdžán a 29.dubna 2018 (a to je důležité!) převzalo štafetu Rusko,kterým celá rally skončí 16. května 2018.

V souhrnu však celá rally (ve skutečnosti test koridoru “Sever-Jih”) běží od 20. února do 16. května 2018. Před časem jsem četla článek s nadpisem “Majdan na Ukrajině trvá, sankce proti Rusku se pořád ukládají, ale koridor ´Sever-Jih´ se dál buduje”.

A touto optikou se nemůžeme divit, že ve stejné době, tzn. v čase od února 2018, se objevují taková dění, jako izraelské bombardování v Sýrii, skandály s chemickými “útoky” Ruska v Británii i v Sýrii, ale především revoluce v Arménii a k tomu domluva Kazachstánu s D. Trumpem, že Spojené státy si smí v Kaspickém moři zřídit dvě vojenské základny. A nemůžeme se divit ani tomu, že takřka ve stejný den, kdy na trase “Sever-Jih”, ač sice v rámci  “Kalinga rally”, Rusko převzalo štafetu, nastartovanou v Indii, že takřka ve stejný den – konkrétně 27.dubna – proběhla neformální schůzka indického premiéra Modiho s čínským prezidentem.

Polekala se snad Čína a s ní i Globalisté (GP), že na šachistické mistrovství Putina nemají? A že Putin by nakonec i Indii mohl obrátit na jinou cestu, než jaká se právě přes Indii velmi zamlouvá globalizaci a´la Globalisté (GP), tzn. sektářství, které měl prosadit už Hitler s jeho indickou svastikou a oslavou Árijců za současné likvidace židů k tomu?

Každopádně “sportovní” Indicko-ruské testování trasy “Sever-Jih”, která se má stát konkurencí Nové hedvábné stezky s tím, že na svou stranu přibere i Írán a Ázerbájdžán,na straně jedné a současné dění v Arménii a kolem Kaspického moře (Ázerbájdžán, Náhorní Karabach plus Turecko) plus zoufalé kroky Izraele v Sýrii poté, co se na stranu Sýrie přidal i Irák, když nedávno  začal bombardovat ISIL v Sýrii,(čímž jde na ruku Íránu, který se přes Sýrii už dostal na Středozemní moře, ale který přes Irák může vybudovat silniční a železniční koridor až do Libanonu, tzn. do blízkosti izraelské hranice), viz obrázek:

to vše může být vysvětlením jak arménské revoluce a dění kolem Kaspického moře, tak izraelské paniky,  předváděné v Sýrii, ale i vysvětlením narychlo upravovaných vztahů Číny s Indií. A ono by toho bylo k psaní mnohem více, i bez toho se však tyto současné aktuální události zdají být potvrzením, že Putin přehrává nejen neocony, ale i Globalisty (GP). A možná se jednou Rusko a Indie spolu s Íránem a Sýrií, všem plánům Globalistů (GP) vysmějí stejně, jako se V. Putin a N. Modi společně smějí v náhledovém obrázku.

S použitím zdroje: zde

-Pozorovatelka- 03.05.2018