C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Pozvánka ,,do kina“.

Pozvánka ,,do kina“.

Pokud se zajímáte o to, jak je řízen tento svět, co se skrývá za různými událostmi ve světě i v politice z hlediska celosvětového řízení, pokud vás zajímají prognózy a vysvětlení pana Pjakina, pak jste si jistě povšimli jeho odkazů na film ,,Spáči“. Série těchto filmů /8 dílů/ se objevila na serveru Vimeo.

Zhlédnul jsem je s napětím, protože to nejsou filmy dokumentární, ale špionážní, velmi napínavé, ve kterých lze velice dobře, na ,,skutečném příběhu“ pochopit, jak se ,,dělají“ barevné revoluce, převraty, svržení legitimních vlád, apod., které vidíme reálně probíhat v různých zemích kolem. Pochopit to, je podle mne velice důležité. Obyčejní lidé, jako já, nebo vy, jsou takto zneužiti cizími zájmy a stanou se tak likvidátory sebe sama, svých rodin, blízkých, aniž tuší, co dělají. Pod líbivými frázemi humanity, svobody, lásky pak jdeme v průvodech a manifestacích pomoci ke zničení právě těchto pojmů a nastolení občanských válek, utrpení a smrti.

Doporučuji každému myslícímu a cítícímu člověku zhlédnutí těchto filmů a následné pozorování světových událostí pod úhlem naznačeného. Jde totiž o principy, které se pořád opakují, v Libyi, Jugoslávii, Ukrajině, ale třeba i na nedávno na Slovensku a zítra třeba i u nás. Poučme se a nestaňme se nakonec v naivitě vrahy vlastních národů i blízkých s nadšením, že ,,hájíme svobodu“….

Filmy lze zhlédnout přímo na Vimeu, nebo si je stáhnou do PC /s ohledem na cenzuru, spíše doporučuji toto řešení, osmý díl nemá stahování umožněno, takže je nutné použít nějaký externí prostředek/: