C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Herci ze syrské Důmy

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


 

parlamentnilisty.cz

Herci ze syrské Důmy, co předváděli chemický útok. Válečný zločin, tohle už neulžete, vzkazuje Martin Koller


Martina Kollera v posledním týdnu nejvíce zaujalo expozé „herců“, kteří v syrském městě Dúmá hráli před kamerami oběti chemického útoku. Odvetou byla vojenská akce USA, Británie a Francie, kterou Koller neváhá nazvat teroristickou.

Herci ze syrské Důmy, co předváděli chemický útok. Válečný zločin, tohle už neulžete, vzkazuje Martin Koller
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Koller

Přestože se nám blíží oslavy Svátku práce, který mnohde nejvíc oslavují ti, kteří nepracují a užívají si za peníze jiných, a rovněž oslavy vítězství protifašistické koalice nad nacistickým Německem a jeho spojenci v květnu roku 1945, událo se mnohde mnoho zajímavého. Jako obvykle o některých událostech panuje v mnohých médiích mlčení, možno říci informační embargo, případně doplněné jednostrannou propagandou. V tom tradičně vede naše státní televize ČT ovládaná pražskou havlérkou a cizáckými protinárodními zájmy, a přitom nezaslouženě placená z našich daní.

Herci v Haagu

Je vcelku logické, že naprostá většina českých médií zamlčela fakt, že do Haagu, tedy města mezinárodního soudu, přivezli Rusové v minulém týdnu sedm „obětí chemického útoku“ v syrské Dúmě. Můžeme bez nadsázky mluvit o ochotnických hercích. Jedná se o stejné osoby, které neslavné Bílé přilby sponzorované z Británie a USA prezentovaly jako oběti chemického útoku syrské armády. Tato lež se společně s jejich fotografiemi a stupidními videi rychlostí blesku rozšířila pomocí médií po celém světě.

Posloužila jako záminka k teroristickému útoku USA, Británie a Francie na Sýrii. Všichni nedobrovolní herci potvrdili, že se jednalo o komedii, kde je Bílé přilby polévaly vodou, děti vytrhly z náruče rodičům a sehrávaly komedii o chemickém útoku před videokamerami. Naprostou nepravděpodobnost útoku potvrdili na místě i jiní odborníci s tím, že šlo s velkou pravděpodobností o pronikání velkého množství prachu zvířeného dělostřeleckou palbou do krytů obývaných civilisty z Dúmy, kteří sloužili jako rukojmí islámských teroristů podporovaných z USA, EU a Turecka. Nedobrovolní herci se v Haagu rozhodně nemuseli bát mluvit pravdu.

Nějaký ruský nátlak by byl v Haagu úžasnou přihrávkou protiruské mediální válečné štvanici. Na základě této akce můžeme chemický útok v Dúmě označit za podvod a následný letecký útok za válečný zločin a podporu islámského terorismu a afroislámské invaze ze strany USA, Británie a Francie. Bohužel se jedná pouze o jednu z mnoha nezákonných válek USA, vedených po celém světě.

Na rozdíl od tohoto zločinu bojovníci za svobodu, demokracii a lidská práva v NATO i EU s klidem přehlížejí vraždění Kurdů tureckou armádou včetně malých dětí a mlčí rovněž darmožrouti v OSN placení z našich daní. Kurdové poznávají v praxi pevnost, spolehlivost a účinnost spojenectví s USA a EU. My jsme kvality západních demokratických spojenců poznali již v roce 1938, v současnosti je poznávají Ukrajinci a Kurdové, kterým západní politici umožňují nechat se zabíjet za jejich zájmy.

Nelze se divit, že spolupachatelé válečných zločinů i politici a média dalších států NATO a EU, kteří agresivní akci podpořili s ubohostí nastoupených svazáků, trapně mlčí. To už se nedá ulhat, takže je třeba pravdu arogantně ignorovat a zatajit před občany EU. Kdyby informace o hercích v Haagu prosákla na veřejnost, byla by to ostuda většiny našich poslanců a senátorů, kteří se uboze a slouhovsky klaněli americkému turistovi a následně nezodpovědně podpořili americkou, britskou a francouzskou agresi na základě zfabrikované propagandistické lži.

US go home

Tak by se dal nazvat vývoj v Koreji. Absolvent dvou západoevropských škol a politický vůdce Korejské lidově demokratické republiky, známé rovněž jako Severní Korea, Kim Čong-un se v rozporu s divokou válečnickou propagandou USA a EU předvedl jako mírumilovný státník. Jednání mezi ním a prezidentem Korejské republiky, známé rovněž jako Jižní Korea, a připravovaná likvidace severokorejské jaderné výzbroje dokonale vytřely zrak americké válečné propagandě. Ta se v podstatě na nic nezmohla a její reprezentanti koukají jak sůvy z nudlí. Byl ukončen válečný stav v Koreji a lidé obou zemí si oddechli. Následná ekonomická spolupráce pravděpodobně povede Severní Koreu po čínské cestě k ekonomickému rozkvětu bez zlodějin.

Mírová jednání podpořily s velkou pravděpodobností Čína a Rusko jako garanti bezpečnosti Severní Koreje. Pro USA a válkychtivou propagandu NATO a EU je to ovšem katastrofa. Mizí nepřítel a nelze dále rozeštvávat obyvatele Korejského poloostrova a vydělávat na tamní válečné psychóze předraženými dodávkami amerických zbraní. Nelze vyloučit, že se objeví další asijský ekonomický tygr. Ale především mohou Korejci oprávněně požadovat odchod americké armády z Koreje a ukončení americké válečné propagandy a provokací. Asie Asiatům bez amerického parazitování, imperialismu a kolonialismu. Bohužel o to vydatnější bude americké tažení za kolonizací Evropy a vyvolání války s Ruskem na evropský účet.

Islámské obohacení na Václaváku

Ke skupině agresivních afroislámských primitivů a jejich multikulturní akci ve stylu smečky dravé zvěře se již na špičkové úrovni vyjádřili ve svých článcích Petr Hampl a Martin Konvička. Dovolím si připomenout či zdůraznit tři faktory. Především otázku legálního držení palných zbraní bezúhonnými spoluobčany. Právě na tomto příkladu vidíme, jak by se hodilo jejich použití k zabránění pokusu o vraždu číšníka. Ostatně i ten by měl právo se bránit zbraní proti takové přesile. Druhým faktorem je neochota či neschopnost kohokoli přispět na pomoc a naprostá absence jak státní, tak městské policie v prostoru, kde je podle policejních informací stabilní kriminalita, počínaje léta nikým nevyrušovanými narkodealery kolem vstupu do metra na horním rohu náměstí. Bez bdělé občanky by v klidu nasedli do letadla a zmizeli. Každopádně se přesvědčili, že v naší zemi je pole pro islámskou agresivitu a džihád neorané a připravené.

Neschopnost či neochota policie zasáhnout může být dána buď strachem z nedostatečné ochrany před útoky všemožných multikulturních neziskovkářů stejně jako korupcí, nebo rovněž skrytou ideologickou podporou rozvratu a afroislámské invaze ze strany ministerstva. Uniformované policisty, kteří žijí v realitě stálého nárůstu zločinnosti, protože se trestá nedostatečně nebo netrestá vůbec, z takového jednání nepodezírám. Můžeme si připomenout podivnou sebevraždu nožem v bytě libanonského narkomafiána, pravděpodobně agenta naší či zahraniční tajné služby (které tak v rozporu se zákonem pravděpodobně kryjí cosi zavánějící vraždou), násilnický útok na sestru v nemocnici, agresivní a nevzdělanou somálskou studentku a tažení neziskovkářů proti ředitelce školy, která dodržuje zákony, a v neposlední řadě znásilněnou irskou učitelku. Samí migranti do multikulturní EU a muslimové. Naprosto reálně vyvstává otázka ochrany policisty, ale rovněž občana, který se postaví zločinu.

Namístě je řešení otázky změny přístupů k agresi primitivů a parazitů proti civilizované občanské většině. Zde by bylo logické zákonné opatření postihující podporu zločinu v médiích, především zločinu organizovaného ze strany takzvaných aktivistů a neziskovkářů. Místo státem placeného komediálního boje Romancovové a multikulturního neziskovkáře Jandy s vymyšlenou ruskou či proruskou propagandou bychom měli investovat do pořádku a zákonnosti. Jako trestný čin potlačit podporu islámského terorismu pod pokryteckou rouškou multikulturalismu, a to jako podporu organizovaného zločinu, tedy terorismu v případě agresivního islámu včetně různých akcí nafetovaných, řvoucích dredařů a puberťáků. To ovšem půjde ztuha, pokud budeme mít ministry jako Pelikán, který disponuje bratrem arabistou, fakticky islamistou, jenž je údajně ženatý s nedospělou muslimkou v Africe. Tento arabista nám vykládá, že bychom měli věřit spojencům a podporovat je, i když lžou. Výsledkem je mlčení kolem herců z Dúmy prezentovaných v Haagu a válečných zločinů států NATO a EU.

Zde bych připomněl hvězdu pražské ODS Pavlíka – Sprosťáka Novotného, protekčního synáčka z pražské havlérky a zastupitele za ODS (!) na Barandově. Sprostými nadávkami jako vždy se rozhorlil proti označení agresivních islámských primitivů za migranty. Podle něj jsou to Nizozemci (kdysi jsme říkali Holanďané). Je samozřejmě otázka, zda černoch je Nizozemec, nebo jen občan Nizozemska, což je možné vykládat různě a z různých úhlů pohledu, stejně jako koncentrák v Letech. Nicméně se ukázalo, že v tomto případě se Pavlík v sobě vlastní sprosté snaze zavděčit Sorosovi a neziskovkářům a připodobnit k primitivním migrantům, úspěšně zesměšnil.

I bez řešení rasové otázky nelze přehlédnout, že jeden z islámských agresorů je Maročan bez nizozemského občanství, dva bývalí policisté z Íránu atd. Přímo vzoroví Nizozemci. Pavlík tak ilustrativně ukazuje novou tvář ODS, kterou získala za vlády Nečase, Fialy a Němcové při podlézání sudeťákům, pražské havlérce a koncentráku EU. V dobách Václava Klause se v ODS vyjadřovali civilizovaně a agresivní primitivismus tam měl dveře zavřené. V současnosti se na úrovni Pavlíka – Sprosťáka vyjadřuje na veřejnosti i bývalý předseda ODS a prezidentský kandidát Topolánek. Dotáhli to opravdu daleko a bez Václava Klause mladšího by byla ODS jen další zavedenou partají pražské havlérky stejně jako TOP 09, KDU-ČSL, STAN, ČSSD, Piráti a pod vedením soudruhů Filipa a Dolejše brzy i KSČM.

Obzvláště ten Írán jako místo původu islámských agresorů, tedy Pavlíkových Nizozemců, je ilustrativní, protože se jedná o centrum islámského terorismu. Je zcela jedno, zda je tento terorismus sunnitský, nebo šíitský. Stále je to islámský terorismus. Právě šíitští ozbrojenci tvoří hlavní bezpečnostní problém ve vztahu mezi Sýrií a Izraelem. Na jedné straně nelze přehlédnout jejich pozitivní boj proti sunnitským teroristům podporovaným z USA, Turecka, EU a Saúdské Arábie, ale na druhé straně podporují palestinské teroristy vraždící civilisty v Izraeli. Už proto je třeba odmítnout zvrhlou teorii multikulturalismu ve vztahu k islámu, zastavit afroislámskou invazi a urychleně ukončit podporu islámského terorismu v Sýrii ze strany USA, NATO a EU. Po ukončení občanské války lze prosadit odchod íránských ozbrojenců domů, a tím omezit jejich podporu palestinskému terorismu.

Extremisté z krajní pravice

Zde musím reagovat na článek v médiu Echo24, kde se píše, že evropská krajní pravice se sejde v Nice a účast přislíbil i Okamura. Článek je uveden v rubrice extremismus. Echo24, které má blízko k TOP 09 a Fialovu křídlu ODS, se dostalo na myšlenkovou úroveň Pavlíka – Sprosťáka. Pokud se nemýlím, tak krajní pravice byli vždy fašisté, případně jejich následovníci, nacisté. V SPD vedené panem Okamurou se takoví nevyskytují, možná někteří dříve radikálnější členové. Rozhodně nedosahují úrovně antisemitského vedení například Národní domobrany. Ale SPD rozhodně fašistická není, jestliže se za fašismus nevydává vlastenectví, což je módní hit propagandistů multikulturalismu a evropského koncentráku.

Pokud si představím extremistu, vidím stranu, která se označuje jako organizovaní zločinci, například Piráti s africkými dredy a muslimským vůdcem v Bruselu, jejich přátele ze skupin zfašizovaných rváčů Antifa, případně zelené aktivisty podporující solární, větrníkovou a řepkovou zlodějnu a další zvrhlosti německých socialistů, Zelených a Pirátů. Jako extremisty vidím osoby, steré se soustavně sprostě vyjadřují a projevují na veřejnosti, typu Pavlíka – Sprosťka, svlékajících se ukrajinských aktivistek placených americkou propagandou, nebo již doslova ubožáckého „profesora“ Kohouta, který budí jen útrpnost a soucit.

Jako extremisty vidím propagandisty lži, války v Evropě, imperialistických vojenských agresí v Africe a Asii, islámského multikulturalismu, drog ve společnosti, ukrajinského fašismu, sexuálních úchylek a zvrhlostí, počínaje pedofily, ničení bílé rodiny, ožebračování důchodců, cenzury médií a potlačování svobodného myšlení a projevu, parazitů a protinárodních aktivistů z neziskovek, ideologizovaného, primitivního a inkluzivního školství produkujícího arogantní omezence, útoků na legálně zvolené politické reprezentanty, antisemitismu a nenávisti k Izraeli, kolonizace střední a východní Evropy, otrokářských montoven, odzbrojování bezúhonných občanů, islamizace a afrikanizace Evropy a evropského koncentráku vedeného Německem.

Extremista je ten, kdo předvádí lež o znásilnění muslimky Ježíšem, přestože islám vznikl v celé své sprostotě, agresivitě a znásilňování několik set let po smrti Ježíše. Pokud bychom se měli držet historické pravdy, a nikoli extremistické propagandy, měli by „umělci“ z Brna předvádět muslima znásilňujícího Židovku nebo křesťanku. Nic z takového extremismu v SPD nevidím, naopak propagují ideje Evropy rovnoprávných států a svobodných občanů bez koncentráku EU. Zato v některých zavedených stranách jsou extremistické jevy nepřehlédnutelné, počínaje sprostotou vedoucích politiků. A to máme na spadnutí největší podraz českých dějin a politický extremismus od doby pozvání německých nacistů k ochraně ČSR prezidentem Háchou a pozvání sovětské armády hrdiny pražského jara vedenými Dubčekem k ochraně ČSSR, to vše v režii Allbrighta – Hamáčka a soudruha Filipa. A potom kdo je v naší zemi extremista.

autor: Martin Koller