C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Slušňák…

Slušňák…

 

Přijmout veřejně roli ,,slušného člověka“ je možná veliká odvaha, ale spíše, ještě větší naivita. Být ,,slušný“ není totiž módní doplněk, nejsou to falešné brýle pro předstírání důvěryhodnosti, nebo nějaká populární dieta, kterou budu doporučovat jednu sezónu. Být slušný je povahová vlastnost, je to přirozený životní styl, který samovolně z člověka tryská v každé situaci zcela automaticky, bez rozmýšlení. Je to pro něj ,,automatické jednání“, které se z něj, bez jakéhokoliv uvažování projeví v jakékoliv situaci – on prostě ani nemůže jinak. Slušného člověka odpuzuje každé neomalené chování a ve svém okolí snese jen slušné chování. Nejen že se NIKDY nedokáže SNÍŽIT K NESLUŠNÉMU CHOVÁNÍ, ale pokud se s ním setká, velmi energicky se od něj distancuje.

Takové vysoké nároky dokáže splnit málokdo, a pokud snad ano, musí k tomu mít určité, přiměřené podmínky. Těžko lze být slušný, jako majitel sázkové kanceláře, majitel nevěstince, lichvář a….politik. Politika ve svém nynějším charakteru jde přímo proti slušnosti a skutečně slušný člověk by v ní nevydržel. Všichni jsou v ní mnohostranným způsobem provázáni a musí respektovat plno pravidel, protože politika je systém, a když do ní člověk vstoupí, vstupuje do běžícího mechanismu. Tak musí přijmout pohyb všech ozubených kol, protože točit se proti nim jde velmi ztuha a končí to totální destrukcí vzpurné součástky. Politik musí s někým spolupracovat, jinak všichni spolupracují proti němu. Protože slušný člověk je skutečně ,,rarita“, nemohl by skutečně slušný člověk nalézt další slušné lidi, kteří již v politice fungují, musel by se spojit s těmi neslušnými, což slušný nedokáže. Proto nelze v politice tento pojem vůbec použít. Můžeme mluvit o politicích – křivácích, prolhaných, nebo přetvařujících se. Můžeme mluvit o buldozerech, kteří jdou svou cestou hlava nehlava, nebo o bazilíšcích, kteří bezpáteřně mění názory tak, aby jejich prospěch byl co největší. Můžeme mluvit o mnohém, ale ne o skutečné ,,slušnosti“.

Protože zde dnes máme zájemce o nejvyšší post v řízení národa, který se sám definuje jako Pan Slušný, je dobré se podívat, jestli to odpovídá obsahu toho závažného slibu, protože nejde o nic jiného, než o VEŘEJNÝ SLIB DOKONALE MORÁLNÍHO CHOVÁNÍ.

Podívejme se na osobní setkání dvou adeptů na post prezidenta našeho národa. Jeden vystupuje jako slušný a druhý je obecně chápán jako neomalenec, nebo dokonce hulvát.

Nebudeme hodnotit názory, ale pouze slušné a neslušné chování. Končí duel. Bývalý prezident má problémy s končetinami, nemůže se zvednout ze židle – SLUŠNÝ ČLOVĚK BY BEZ ROZMÝŠLENÍ PŘISKOČIL A POMOHL MU, hulvát by se radoval z nemohoucnosti ,,soupeře“ a pyšně se promenádoval po pódiu, zdůrazňuje svou pohyblivost… Slušný člověk by šel soupeři podat ruku a poděkoval mu za ,,zápas“…

A máme tu další moment. Nejprve SLUŠNÝ adept vyčítal NESLUŠNÉMU, že se s ním nechce veřejně utkat. Když neslušný řekl ano, ať všichni slyší přímo naše názory a mohou se rozhodnout, tak náhle SLUŠNÝ uhýbá. Místo na duel jde na setkání se svými obdivovateli. NESLUŠNÝ v televizi na otázku o svém vyzyvateli odpoví, že jej přece nemůže hodnotit, když on u toho není… Zatím pan SLUŠNÝ a jeho obdivovatelé veřejně zesměšňují druhého… A NEŠTÍTÍ SE DOKONCE VEŘEJNĚ ZESMĚŠŇOVAT JEHO ZDRAVOTNÍ STAV.

Slušný člověk by taky nedovolil, aby jeho stoupenci veřejně vyhrožovali tím, že pokud by snad nevyhrál jejich oblíbenec, pak budou nadále zesměšňovat nově zvoleného prezidenta tak dlouho, pokud se jim jejich přání, mít posazeného svého ,,slušného“ na stolci nesplní. Nejenže by se od takových výroků SLUŠNÝ člověk okamžitě distancoval, ale v žádném případě by jim radostně nepřikyvoval a ještě přitom nenabádal voliče: ,,volte kohokoliv, jen ne Zemana…“, jak to pan Slušný veřejně učinil.

Závěrečný veřejný duel jen podtrhnul tlustou čarou již řečené. Hulvát slušně odpovídal na jemu položené otázky. Bez jízlivosti, výpadů, klidně a věcně. Pan Slušný reagoval na každou otázku nelogickým výpadem proti osobě protikandidáta. Bez jakékoliv nadsázky, až příliš reálně, můžeme předpokládat, že by na otázku – ,,kolik je hodin?“odpověděl nějak takto – ,,V roce 2015, přesně to bylo 4. března, já si to přesně pamatuji, protože mám výbornou paměť a jsem velmi poctivý, řekl Zeman, že už je večer a přitom bylo teprve 17 hodin a 4 minuty. Je to prolhaný demagog, já budu vždy poctivý…“ Na doplňující otázku moderátorky – ,,ale ještě jste nám, pane profesore pořád neřekl, kolik je tedy hodin?“, by odpověděl asi takto: ,,Zeman překrucuje fakta, je to manipulátor a nikdy neřekne pravdu….

Tento pan ,,Slušný“ je pravým opakem tohoto slova. Sázka na image ,,slušného“ byla pro něj tou nejhorší volbou pro ,,oklamání nepřítele“, protože takto došlo pouze k odhalení skutečnosti, že základní stavební kámen, fundament, ,,tváře“ tohoto adepta je zcela falešný. Tento člověk, ať je to kdokoliv a má jakékoliv úmysly zcela jistě NENÍ SLUŠNÝ, HODNÝ A VYCHOVANÝ. To dokázal sám před zraky miliónů diváků.

Takže tu máme pana Hulváta, který veřejně slíbí, že se chce snažit být pokornější a slušnější. Je vidět, že i ve velmi vypjatých situacích to dokáže a snaží se o to poctivě s viditelnými výsledky.

A pak tu máme pana SLUŠNÉHO, který se ALE chová, jako naprostý HULVÁT, NEOMALENEC a člověk pomstychtivý, pomlouvající bezostyšně druhé, ale trvá na tom, že ON je  s l u š n ý…

Máme tu tedy na jedné straně přímočarého člověka, který někdy nezná míru a je neomalený, který si to ale uvědomuje a chce to zlepšit. A nejen chce, ale zjevně se o to i úspěšně snaží.

Ale na druhé straně máme NEOMALENÉHO LHÁŘE, který předstírá slušnost.

Jakou důvěru máte v člověka, který lže už od prvního okamžiku, schovávaje se za vypůjčený štít ,,slušnosti“, který není schopen svou masku udržet na obličeji ani po krátkou dobu předvolebního klání? Já tedy ani tu nejmenší. A to, že je pan /NE/Slušný tak oblíben prolhanými médii mi vůbec nepomáhá, abych této hře pro hloupé děti uvěřil i já.

Takové virtuální osobnosti chcete dát váš hlas a věříte, že jeho dnešní lež je tou poslední a že zítra, nebo snad pozítří ,začne už být pravdivý? Přemýšleli jste někdy o dopadech slova naivní?

Nezapomeňte, že v dravém světě násilí, lží a manipulací je naivní člověk zcela bez naděje. Tak si vyberete, ale s vědomím, že volbou to teprve začíná, pak následují DŮSLEDKY, které si můžete trochu přestavit, ale jen u člověka, který nelže…u jiného je možné cokoliv, ale ,,pravé“ to nikdy nemůže být – slušnost se nedá naučit, k ní člověk dozraje po dlouhé době usilovné a tvrdé práce na sobě a nesmí při tom být vůbec domýšlivý, jinak se mu to nepodaří nikdy…

Ale celá ta volba není o tom mít ,,lepšího prezidenta“. Pan Bývalý slušný to vyjádřil přesně – volte kohokoliv, jen ne Zemana. Nejde tedy o nějaké ,,blaho národa“, ale jen o to zbavit se někoho, kdo překáží ,,nějakým plánům“. O těchto ,,plánech“ pochopitelně není řeč, melou se jen fráze, které nic neříkají. Asi jako nám starším ono známé ,,proletáři všech zemí, spojte“, které bylo napsáno málem i na toaletním papíru.

O ,,plánech“, které mají být naplněny odstraněním stávajícího ,,překážejícího“ nám tedy nic nebylo řečeno, ale některé výroky ukazují, jakým směrem tyto plány asi jdou:

1/ Lidé nemají právo na zbraň

2/ Lidé nemají právo rozhodovat o věcech národního směřování, referendum jim snad povolit lze, ale jen na nějaké místní úrovni, tam inteligence lidu stačí, mohou si v referendu na vesnici třeba rozhodnout o tom, jestli budou z dotací EU stavět tělocvičnu, nebo chodník, ale o věcech státu musí rozhodovat za hloupý lid odborníci – elita národa, vědci, nejkvalitnější lidé národa s velkým rozhledem. Ti mají vzdělání a jediní umí správně analyzovat situaci odborně rozhodovat /prohlášení ,,vědců“ s panem Slušným v čele/.

3/Přijímání imigrantů je správné, ale když chcete slyšet něco jiného, tak já vám to tedy dnes klidně říkat budu

4/ Je nutné stát co nejhlouběji zapojit do EU, tedy jít do ,,tvrdého jádra“

5/ Je nutné, co nejrychleji přijmout euro, abychom se s EU co nejvíce spojili

6/ Je nutné, co nejrazantněji vystupovat proti Rusku, protože to je tím jediným rizikem světa

Z těchto bodů se ,,plán“ poznat dá a cíl taky. Cílem bude ztráta národní suverenity, rychlá asimilace bývalého národa do struktury byrokratické EU, pohlcení a vstřebání původního národa, jeho ,,zmizení“, bezpáteřní přijetí jakýchkoliv nařízení EU a případně i USA. Tvrdošíjný boj proti Rusku v zájmu USA i za cenu /nebo je to možná i cílem/ vyvolání světové války…a mnohé další. Vše v cizích zájmech proti zájmu národa Českého.

Potom však musíme vznést námitku proti samotnému základnímu pojmenování celé této ,,taškařice“. Potom se zde jistě nejedná o ,,volbu českého prezidenta“. Pojmenováno pravdivě, zde jde o ,,instalaci prezidenta EU“, nebo nástroje neokonů, nástroje k realizaci Kalergiho plánu, nebo podobně, ale určitě se v případě pana Ne/Slušného nejedná o ,,volbu Českého prezidenta“, to ani trochu. Proto v tom vnímám zcela zásadní protimluv, zcela zásadní LEŽ.

A LŽI já sloužit nehodlám.