C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Má vůbec smysl se zabývat volbami?

Má vůbec smysl se zabývat volbami?

S blížícím se termínem voleb si bude tuto otázku pokládat stále více lidí …a nelze se jim divit. Slogan ,,kdyby volby mohly něco změnit – dávno by je zakázali“, bude citován a použit jako zdůvodnění pro to ,,nejít ke zbytečným volbám“.

Jistě není vůbec obtížné nalézt mnoho argumentů pro skutečnost, že volby jsou jakýmsi kabaretem politiků a skrytých mocenských sil, jak zmanipulovat pitomou veřejnost jen pro své cíle. A těmito cíli, a to můžeme říci ve všeobecné rovině, aniž bychom nespravedlivě osočili jednotlivce, těmito cíli jsou vlastní prospěch, požitky, pocit moci, sebestřednost, pýcha, domýšlivost, hrabivost a mnohé další z výčtu lidských nectností. Protože prostředí politiky je magnetem právě na takové tužby a proto přitahuje právě takové lidi.

Takže to vypadá, že to skutečně nemá žádný smysl, je přece známo, že sliby politici neplní, alespoň ne národu a voličům, spojí se s jinou stranou, udělají koalici s protichůdným programem a bez uzardění podvedou voliče všech členů koalice…

A přece! V historii byly ještě mnohem beznadějnější situace, a přesto je národ nakonec vybojoval. Protože jen odvážnému štěstí přeje. Zbabělec se sice umí vlichotit do přízně kohokoliv, ale je jím pohrdáno a až pánovi poslouží, je odstraněn. Lenoch pak zase hnije ve svém alibismu, ale důsledky jeho nečinnosti jej stejně vždy dostihnou, pak ale v akumulované míře.

Život člověka je, od prvního nadechnutí, o pohybu, získávání zkušeností a poučení. Kdo se nepoučí na rozžhavených kamnech, končí jako pochodeň. Lidstvo kdesi na cestě klopýtlo a falešní rádcové toho využili. Bílá rasa ráda přijala nabídku pohodlné cesty, kdy za ni vše řeší politici a ona jen přemýšlí, jak se pobavit a co si pořídit. Jenže tato doba zřetelně končí. Suroviny Země se vyčerpávají, ale nenasytnost některých lidí roste. Propast mezi skutečně bohatými a skutečně chudými je den ode dne hlubší a v ní roste odcizení, ale i nenávist…a politici se radují…jen se žerte hlupáci a nás pěkně volte…

Se vzrůstající náročností člověka se pro politiky vynořila vítaná páka na ,,rozežraný lid“. Musí se ,,regulovat jeho nároky“ a na to konto se dá manipulovat jakkoliv, protože zdůvodnění už máme a na to se dá svést cokoliv, čím ho spoutáme a nenápadně dovedeme k našim cílům…

Jednoho dne musí dítě, které dospěje, převzít odpovědnost a postavit se samo k životu, jinak se stává bezradným parazitem, bloudícím ve společnosti. Tak je to všude v přírodě, a protože jsme z ní vzešli, budeme k původním mechanismům zase navráceni. Po dobrém – vzpamatujeme se, nebo po zlém – katastrofy a války nám seberou vše a začneme od počátku…máte na to dost kuráže, vsadíte na to životy svých dětí, rodičů a svých milých? Ve světě probíhá velká transformace, těžko odhadovat, jak to dopadne. Jedno je jisté – jdeme do těžké doby a budeme, víc, jak kdy jindy, potřebovat ,,nové postoje“ k těžkým situacím před námi. Včera byla v Německu opětovně zvolena paní Merkelová, která nejenže pozvala milióny problémových lidí do Evropy, ale před pár dny veřejně prohlásila, že ani nadále nehodlá nijak omezovat proud těchto příchozích. Když si k tomu připočteme další vyjádření z EU v poslední době, jakože je nutné vnutit všem státům mechanismus povinného přidělování imigrantů a počet těchto imigrantů nesmí být nijak omezen a regulován… A přidáme-li si mnohokrát opakovaná sdělení tajných služeb, odborníků na bezpečnost, vojenských analytiků a jiných, že do Evropy se chystají milióny, spíše desítky miliónů problémových a zcela jinak smýšlejících lidí i národností, pak vás to přece MUSÍ ZAJÍMAT!

Tím je přece řečeno, že kdo bude v EU ten zcela jistě, bez nejmenších pochyb BUDE URČITĚ ZAŽÍVAT to, co dnes zažívá Itálie, Francie….

Vždyť vám každý den nejvyšší politici EU slibují, že budou pokračovat v návozu imigrantů a stále vás ubezpečují, že donutí všechny státy EU k jejich povinnému přijímání. VÁM JE TO SKUTEČNĚ JEDNO? Na internetu najdete desítky, spíše stovky dokumentů, videí, výpovědí konkrétních lidí, že se skutečně odehrává postupné, ale zesilující se předávání práv přistěhovalců na úkor původních obyvatel. Pořád tomu nevěříte, pořád to berete jako výmysl? Pak vás jedině vlastní zkáza přesvědčí o omylu. Možná vám nezáleží na životě, třeba jste nevyléčitelně nemocní, nebo jste naštvaní na ten hrozný svět a říkáte si…aspoň to skončí rychle. Ale skutečně nemáte nikoho, na kom by vám záleželo? Tomu se mi nechce věřit… A toho ,,obětujete na oltář nového člověka“, pro ,,pokrok“, novou budoucnost? Ale čí je ta budoucnost? Toho vašeho milého jistě ne, ani vás, ani mne.

Odložme všechny polemiky, předsudky a zkusme se na vše podívat reálně, bez kritizování, osočování, zkrátka objektivně a bez předsudků.

V létech 1923-24 přišel nějaký pan Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi/rakušák – pozor-s českou národností/ s novou, tzv. pan-evropskou ideou o nové budoucnosti sjednocené Evropy-vytvoření Panevropské unie. Vyvolal živou reakci. V jeho ideálech byly vzletné myšlenky jednoty, míru, svobody a blahobytu. Jenže cesta k těmto úspěchům byla lemována různými netradičními mechanismy. Především šlo o velkolepý plán světovlády, což je vždy cesta k tyranii, potlačování práv nejen jednotlivců, ale celých národů a etnik. Kalergi měl prohlásit: …že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. 

Přesto to zaujalo některé politiky a myšlenka byla rozvíjena a postupně i nenápadně realizována. Časem vznikla dokonce společnost, která EXISTUJE STÁLE, má svůj výbor, organizaci, své webové stránky a prosazuje myšlenky pana Kalergiho. A co je podstatou této nové koncepce Evropy? Jde o vytvoření nové, mnohotvárné společnosti, nové veliké Evropy, kde bude smazána různorodost, vytvářející protiklady a rozepře. Nový lid nesmí být zatížen břemeny národní identity, náboženství, ani historií. Ideje pana Kalergiho inspirovaly vznik EU a ta jde přesně ve stopě k naplnění těchto cílů. Pan Kalergi, nebo snad jeho současní následníci navrhují ,,vytvoření nového evropského člověka“. Ten má vzniknout KŘÍŽENÍM STÁVAJÍCÍ POPULACE S TMAVÝMI AFRICKÝMI NÁRODNOSTMI. Proto je nutné do Evropy přemístit milióny Afričanů, aby se to dalo realizovat. Bílá populace je prý příliš náročná na energie a zboží a tak příliš zatěžuje systém Země. Nový ,,člověk světle hnědé barvy“ nemá být příliš inteligentní, aby se příliš nepletl vládcům do jejich řízení světa. Má být méně vybíravý, skromnější a proto by neměl tak odčerpávat suroviny z tenčících se zdrojů…. No nepřipadá vám to zvláštní ,,náhoda“, že ten současný pochod imigrantů do Evropy přesně zapadá do plánu pana Kalergiho? No, nebude to náhoda, protože paní Merkelová, která je sem pozvala a stále zve, je členkou Kalergiho společnosti a v roce 2010 dostala Evropskou cenu Coudenhova-Kalergiho, za příkladné plnění plánu…

Víte, já netrvám na tom, aby mne ostatní lidé považovali za velmi inteligentního, ale nechci, abych sám sebe musel považovat za hlupáka. A to bych rozhodně musel, kdybych věřil všem těm lžím politiků, kteří od teorií o nešťastných válkou zasažených lidech přešli bez rozpaků k výrokům, musíme pomáhat každému, kdo to chce. Postoje a zdůvodnění politiků se mění, jen jedno zůstává – IMIGRANTI MUSÍ STÁLE PŘICHÁZET A PROUD SE NESMÍ ZESLABIT, to se skrývá za všemi těmi prázdnými řečmi o ,,řešeních“, nekonečném jakoby hledání, jak to ,,udělat“ a imigranti stále proudí a už ani nikdo nemluví, že by se nějací někdy měli vracet… Už je jedno, jestli jdou z války, nebo jen za bezpracným prospěchem, vše už je jedno, jen se jim PROSTĚ MUSÍ POMÁHAT ZA KAŽDOU CENU. O těchto skutečnostech se každý může jednoduše přesvědčit. Kalergiho společnost si lehce najde na internetu i s fotkami rozesmáté paní Merkelové s diplomem za zásluhy při tvorbě ,,nové evropy“- světle hnědé… A pak člověk možná i pochopí, proč se všechna znásilnění imigranty bagatelizují a skrývají. Také pochopí, proč se v některých EU školách učí už malé děti, že je dobré souložit s někým tmavé pleti, apod. Vše se naplňuje, jak bylo naplánováno…a vám je to stále jedno a nezajímá vás to? Zvláštní….možná si dokonce myslíte, že i pud sebezáchovy není ,,moderní“? Být cool znamená snad být hlupák? Chcete tedy být takto cooloví-pitomí?

Já tedy nechci rezignovat a smířit se se vznikem ,,nového evropana“ a ještě jim k tomu napomáhat. Ze všech sil se chci takovým zvrhlostem bránit. Právě tak, jako propagaci homosexuality, genderu, pedofilie, popírání existence dvou pohlaví, likvidaci rodiny a národů. A žel, všechny tyto ,,novoty“ jsou prosazovány stejnou skupinou lidí. To mi jistě NENÍ JEDNO a o jednom jsem zcela přesvědčen – až vás to dostihne osobně, tak to určitě nebude jedno ani vám.

Jak to ale udělat, abychom se tomu ubránili co nejlépe? Pozorujme svět, souvislosti, okolnosti. Všechny tyto ,,podivnosti“ přichází z EU a jsou podporovány, tolerovány a ignorovány politickými silami EU. A EU je dnes v pozici ,,vládce ujařmených národů-svých členů“. Nástroji EU už dávno není  rovnoprávná komunikace, mír, a svoboda, jak to plánoval pan Kalergi, ale příkazy a donucování, nikoliv dohody a respektování. Kromě těch velkých věcí jsou to desítky těch menších, někdy zdánlivě úsměvných/zahnutí rohlíku/, přes postupné zasahování do všeho, co v národech již existuje. Je to trvalé ,,předělávání zemí a států“ do nového obrazu Evropského superstátu – Panevropy v modernizovaném provedení, kde bude vše řízeno úředníky z Bruselu, nebo z Německa.

Existence stávajících národů, jejich tradic, zvyků, jazyka, náboženství i historie-to vše může být zachováno jen tehdy, nebude-li EU, nebo nebudou-li tyto státy v EU. Veškeré naivní řeči o tom, že náš maličký stát si v parlamentu EU může cosi prosadit, jsou buď naivním snem, nebo lží pro hloupé voliče. Když to budete jen trochu nezaujatě pozorovat v trošku delším horizontu, spatříte beze všech pochyb, že vše kráčí k potlačení suverenity jednotlivých států a centrálnímu řízení z vedení EU. Jakmile se to podaří, nebude třeba o něčem diskutovat, protože vše se stane součástí jediného právního/bezprávního/ systému. Pak už nebude odvolání, jen poslušnost, nebo trest. A až vám Norské fondy odeberou dítě, že máte špatné názory, nebo vás udá vlastní, dobře vyškolené dítě šária policii, nebo vám seberou dům, byt a dají ho ,,potřebnějším“- co PAK budete dělat? Co budete dělat, když to BUDE DANÉ ZÁKONEM? Přemýšlejte o tom, prosím. Dnes ještě můžete…

Já jsem tedy PŘESVĚDČEN, že jedině odchod z EU může dát nějakou šanci si ještě ubránit nějakou suverenitu a svůj stát, jinak bude vše semleto do jediné masy, spolu s imigranty. Vytvoření Evropského chalífátu probíhá rychle a bez překážek. Chcete v něm žít? A chcete, aby v něm žily vaše děti a jejich děti? Možná je vám to dnes jedno, nebo ze strachu o tom ani nechcete přemýšlet, ale je to vaše odpovědnost vůči sobě, svým dětem, národu a našim předkům, kteří bojovali za národ, pokládali životy za svobodu a budoucnost. A my se ani nechceme zamyslet? Nestojí nám lidské životy a štěstí ani za tuto malou námahu? Ne? Pak tedy nás nebude škoda…protože naše hodnota je zanedbatelná.

Pozorujte politiky. Ne dnes a včera, ale za celou dobu, co probíhají zjevné krize kolem EU. Žádná ze ,,zavedených stran“ se nepostavila zásadně proti praktikám EU, které nás všechny zničí. Až nyní před volbami někteří ,,otáčí“, jiní raději nechtějí nahlas říci svůj názor/Zelení/, někteří jsou proti názorům EU, ale jejich podřízení veřejně říkají opak a oni se tváří, že to neslyší/pan Babiš/. Další se jezdí předvádět do Němec a navazují ,,přátelství“ s těmi, kteří nás chtějí žalovat, za to, že jsme si je dovolili ,,vyhnat“ z jejich protektorátu/KDU-ČSL/… A tak bychom mohli pokračovat. Jediný z už zavedených stran, kdo mluví pořád stejně, nemění názory a stojí si za svým je pan Okamura a strana SPD. Vytrvale předkládá v parlamentu žádosti o to, aby politik měl odpovědnost a volič jej mohl odvolat. A vytrvale jsou jeho návrhy všemi stranami házeny do koše. Vytrvale je tento politik vytěsňován z jakéhokoliv mediálního prostoru. Jeho názory, které jsou jistě a bez pochybností pro prospěch národa a našeho lidu, tyto názory jsou zamlčovány, potlačovány a ignorovány. A to přesto, že se jim nedá vytknout nic, co by bylo proti zájmům národa…

Není třeba, abych zde vypočítával klady jeho volebního programu, nejsem jeho propagátor, člen strany, ani nic podobného. Nejsem politik, ale chci být člověk. Člověk myslící..ne hlupák politiky řízený. Vy snad ne?

Možná jste znechuceni celou tou špinavostí jménem politika…a máte pravdu. Možná se vám už ani nechce čít všechny ty žvásty a lži…a máte pravdu. Možná se vám nechce třídit politiky a hledat mezi nimi někoho, aspoň trochu lepšího…a já vás zcela chápu. Možná se vám ani nechce přemýšlet o jakémsi Okamurovi – Japonci …co je mi po něm, proč bych se tím měl zabývat, kašlu na celou politiku i volby…a já vás zcela chápu. Taky jsem znechucen, otráven a nikomu nevěřím…ale proto se ještě nesmířím s Evropským chalífátem, Panevropou, křížením s imigranty, homoprůvody, výukou dětí v mateřských školách, jak masturbovat …a podobnými hnusy proti přírodě, člověku a řádu vesmíru.

A protože neznám jiné řešení, musím jít k volbám. A protože neznám nikoho jiného, z těch, kteří mají naději na úspěch, než pana Okamuru, který celou dlouhou dobu stál proti imigraci a všem ostatním ,,nápadům“ politiků – pak mi nezbývá nic jiného, NEŽ JÍT K VOLBÁM A VOLIT PANA OKAMURU.

A vás všechny prosím, mějte se mnou soucit. Když vám samotným snad nevadí, že budete žít po Osmansku, mějte soucit se mnou i ostatními, kteří by rádi zůstali tím, k čemu je Bůh předurčil – Čechy bílé barvy, nehomo, nepedo,v nepodřezané a celistvé formě až do přirozeného odchodu z této dnes už nepřirozené Země. Dopřejte nám to, prosím a běžte k volbám, ale nevolte podrazáky, než přijdou ,,noví voliči“, kteří volí jen strany podporující to, co ,,oni chtějí“… A tomu věřte, že imigranti budou volit ty strany, které je podporují-s tím tyto strany počítají, proto to dělají, ne pro lidskost a soucit s imigranty… Jenže, až přijde jejich čas/a ten je na dohled/, imigranti nebudou volit ani ANO, ani Ne, ani KDU-ČSL,ČSSD, TOP09, KDU, KSČ, a jistě ani pana Okamuru, ale muslimskou stranu, kterou si zde vytvoří. To snad napadne i člověka s velmi malou inteligencí.

Ta budoucnost před námi není ,,něčí“, ale ,,naše“ a pokud rychle nezemřeme, pak ji jistě prožijeme. Jaká bude, záleží, ještě pořád, na každém z nás…

Pojem SVOBODA se stává prázdnou frází politiků i novinářů, ale v srdci každého člověka je jasně definovaný. To, kam kráčí EU, je cesta od každé svobody. Mladí lidé byli naočkováni jedem, když je jim sugerováno, že svoboda je to, že si za hodinu mohou zaletět do Ameriky a pak třeba do Austrálie, všude se budou moci fotit, dělat si selfíčka, popíjet kolu a ,,nemít žádné starosti“. Takový život lze prožít chvíli, ale být celý život puberťákem by jednak nikoho nebavilo a za druhé by se společnost bez užitečné činnosti jednotlivců brzo zhroutila a se zábavou pro všechny by byl konec. Svoboda je o možnosti vlastního názoru na cokoliv, možnosti ho vyjádřit, aniž bych byl ukamenován, kriminalizován a ostouzen. Svoboda je o vlastním svobodném, mnou zvoleném vývoji, ne o diktatuře nějakých komisí, které budou každého násilím vychovávat dle svých politických a mocenských zadání. Svoboda není plácat jakékoliv nesmysly na FB a prozradit každému své intimnosti, ale přitom být špehován stání mocí, různými institucemi a znásilňován k jedinému ,,správnému názoru“. Pitomosti žvanit je dovoleno, mít vlastní názor je podezřelé, mít názor jiný, než je schváleno je trestuhodné…to přece není svoboda! To chceme? Naplnit vizi románu pana Orwella/1984/ o strašlivé společnosti duševních nevolníků s vymytými mozky, ušlapaným citem a hlavou naplněnou schválenými hesly, hubou plnou nenávisti k těm, kteří byli systémem označeni za závadné. To chcete? Tak chcete žít? Pak nechejte politiky, ať vám vytvoří svět podle svého úsudku…ale pak si nestěžujte. A jestli chcete vědět, jak bude vypadat svět, ve kterém budete velmi brzo žít /když necháte politiky ,,konat“/, pak si určitě přečtěte tento román a můžete se na to duševně připravovat, protože zcela zjevně a velmi rychle jde civilizace přesně tímto směrem. Takže nezapomeňte: Georg Orwell – román 1984…

 

Podepsán: Člověk, bílé rasy, normální sexuální orientace, počat z lásky muže a ženy, chtějící Mír a Řád.

Mír všem tvorům…ale ne na úkor jiných.

 

Máte-li zájem o hlubší analýzu dějů v EU, pak si přečtěte například trilogii článků na webu zvedavec.org:

http://www.zvedavec.org/komentare/2017/09/7377-nahaneni-migrantu-do-eu-se-presouva-do-afriky-tam-to-nebude-tak-na-ocich-1.htm

http://www.zvedavec.org/komentare/2017/09/7379-nahaneni-migrantu-do-eu-se-presouva-do-afriky-tam-to-nebude-tak-na-ocich-cast-2.htm

http://www.zvedavec.org/komentare/2017/09/7383-nahaneni-migrantu-do-eu-se-presouva-do-afriky-tam-to-nebude-tak-na-ocich-cast-3.htm