C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Volby, volby a zase volby…

Volby, volby a zase volby…

Tak už je to zase tady – ta zvláštní událost, dříve jen trapná a vynucená povinnost, později radostné upozornění na sladkou chuť svobody i pro lid a dnes opět rozporuplný děj, vzbuzující u jedněch hysterický boj o koryta, u jiných trpké připomenutí, že svoboda mizí či snad už dokonce zmizela a zůstala jen nostalgická vzpomínka na ni, kterou tyto dny pokaždé sladkobolně pamětníkům připomínají. Aneb ,,prach jsi voliči byl, a zase se v něj po volbách obrátíš“…ale dnes, dnes nás chvilku zajímáš, a proto ti opět zahrajeme naše oblíbené divadlo, v němž roli klauna můžeš, s naším svolením, za tvé peníze, sehrát Ty… Ty sám dostaneš svou chvilku na jevišti dějin, svůj ,,štěk“ v davu milostivě námi nazvaném ,,volební křoví“. Nuž vstup do našeho Panoptika a zahraj, zahraj podle našeho, dobře připraveného scénáře, náš kus ,,O hloupoučkém a nepoučitelném“. Hraj! Užij si svou chvilku slávy dosyta, protože dnes, dnes je tvůj den a dnes, pouze dnes nás skutečně zajímáš.

Máme tedy před sebou volby do senátuvolby do krajských zastupitelstev. Aby to bylo ještě pikantnější – někteří adepti kandidují do obého…podle hesla – co je víc, než jedno koryto? No přece – Dvě koryta…

Moje maminka zažila komunistické prověrky po 68. roce. Tehdy musel každý zaměstnanec projít prověrkami správných politických názorů a jeho odpovědi určily jeho osud v podniku /nebo i v soukromí/. Jednou z klíčových otázek bylo, jestli člověk souhlasí se vstupem spojeneckých vojsk na naše území. Samozřejmě nešlo o kvízovou otázku, za a/, za b/, nebo za c/. Odpověď byla jediná, právě jako dnes. A není to zvláštní? Když jsme cinkali klíči na náměstích a těšili se na úplně jiný svět…nikdy by mne nenapadlo, že se vše po krátké době vrátí jako přejmenovaná kopie předešlého. A skutečně nevidím velký rozdíl mezi tím, že tehdy to byla ,,spřátelená armáda okolních zemí v čele se SSSR“ a dnes je to ,,spřátelená armáda v čele s USA“. Obě varianty mají mnoho společného – hlavně to, že na naše území chtějí umístit vojenské zbraně včetně jaderných a tak z nás udělat první linii ve své válce. My pak vždy budeme střelnicí pro obě strany, ať už to půjde zleva, nebo zprava. Výbuch atomové bomby bude pro nás lidi vždy stejně děsivý, ať už na ní bude značka jakákoliv. To, že nás v minulém řežimu pořád někdo sledoval, co čteme, co sledujeme, o čem se bavíme a jaké máme názory…to se dnes jako noční můra vrací zpět. Tak opět budeme žít v přetvářce a lži, opět budeme dětem doma vykládat něco jiného, než uslyší ve škole a varovat je, že se tam nesmí podřeknout. Nebo maminka a tatínek budou vyhozeni z práce, nebo dokonce zavřeni. NIC se NEZMĚNILO, jen zevní pojmenování nepřítele, ale podstata, k níž intenzivně míříme je návrat do komunisticko – socialistické éry. Ono je ale člověku jedno, jestli ho vyhodí, nebo zavřou, protože nesouhlasí s KSČ, nebo multikulti, či jinými Evropskými hodnotami. Výsledek i metody…vše je stejné. A přece máme dnes jednu jedinou výhodu. Tehdy existovala jen jedna jediná politická strana a neexistovala možnost volby směru – dnes ještě volba je – ale zítra již budeme opět v moci jediné strany nějaké Eurostrany, ať již se bude manifestovat v jakýchkoliv dočasných partajích. Ta jediná výhoda proti ,,tehdy“ a ,,dnes“ však většině občanů nedochází a proto jí nedokážou zhodnotit pro sebe, své děti a svůj národ.

Dědeček známého říkal už v dobách socialismu – politika je svinstvo – a měl nadčasovou pravdu. Tehdy za tento pravdivý výrok vyhodili jeho vnuka, který jej při prověrkách zopakoval, coby rčení moudrého dědečka, vyhodili jej za to z práce a dnes jsme od podobné ,,demokracie“ opět na dohled, snad už i na dosah.

Tak mnoho, příliš mnoho lidí dneška nevyužije své ještě dnes zákonné možnosti zasáhnout do tohoto svinstva a pokusit se je alespoň trochu změnit ve prospěch svůj, své rodiny a národa. Nemá to cenu, jsem už tím vším lhaním znechucen, všichni jsou stejní, slibují a pak se na nás vykašlou…K ŽÁDNÝM VOLBÁM NEJDU. Nebo – sice lžou a někteří asi i kradou, ale vcelku se máme dobře, tak já je budu volit zase. Mohlo by to být horší, tyto aspoň znám a vím, co od nich mohu čekat. A ti druzí – kdo ví, kdo to je, v televizi říkají, že to všechno jsou nacisti…a nacisty já nevolím. BUDU RADĚJI VOLIT TY, CO ZNÁM – TY, CO TAM SEDÍ.

Ano, ještě dobíhá doba, kdy jsme se měli vcelku dobře, ale podívejte se kolem po světě – vše se s děsivou rychlostí mění. Amerika stojí proti Rusku, jako SSSR stálo ještě nedávno proti Americe, ale nyní s mnohem smrtelnějším arzenálem. Evropské státy, které usilovaly po válce o vytvoření přátelského svazku svobodných zemí, se mění v byrokratickou organizaci, jejíž manýry jsou velice, ale velice podobné normalizačním snahám komunistů po válce. EU se rychle mění v jakési RVHP řízené totalitní mezinárodní komunistickou stranou s kapitalistickým obalem/díky Zeleným to ovšem bude obal ekologický a nebude zhoršovat globální oteplení/. A přece je tu, oproti nevalné minulosti, jeden strašný rozdíl. Ať už to byl kdysi diktát Německa, později komunistů, vždy to mělo alespoň logiku prospěchu pro ty země, které diktaturu prováděly, ale ne zinscenované diktátorem pro jiné, nebo dokonce i pro jiná etnika. Žádná z diktatur nechtěla ničit sebe sama, až ta dnešní. Žádný směr, proud nepohrdal sám sebou. Žádný diktátor nechtěl sebe sama vhodit pod něčí nohy a nechat se s jásotem pošlapat. Dnešní směr uvažování a plánování je tedy nejděsivější ze všech myslitelných.

Co je to za směr, který pohrdá vlastní kulturou a ta cizí, zaostalejší, je pro něj důležitější, lepší a žádanější?

Co je to za směr, který pohrdá vlastní morálkou a chce ji nahradit jinou, horší, méně vyvinutou, zaostalejší, dávno překonanou vývojem?

Co je to za směr, který pohrdá vlastní historií, vlastními úspěchy a chce je vyměnit za něco cizího, co se ani nesnaží předstírat vděčnost a vstřícnost?

Co je to za směr, který pohrdá vlastní rasou a cizí rasa je pro něj hodna obdivu? Běloch, který pohrdá bílou rasou a považuje ji za špatnou – to je paradox sebedestrukce.

Co je to za směr, který se nechá znásilňovat a trápit, jen aby tím dokázal nelogičnost nepochopitelného – že to ,,cizí“, které ho mučí, je lepší, hodnotnější a užitečnější?

To vše vypadá jako těžká psychická deviace, jako úchylka podobná pojmu masochismus. Jsou prý psychické úchylky, kdy si pacient vykousává maso z vlastního těla a musí být svázán, aby se nezabil. To mnohé z dneška připomíná.

A to jsou ony nám vnucované Evropské hodnoty, které nám politici chtějí vnutit silou, klamem, podbízením a lstí. Na konci těchto snah není jen strašlivá situace, ve které již nyní žijí lidé např. ve Švédsku

Na zidealizovaném konci všech těchto snah je Kalergiho plán nového člověka, nového Evropana, nové civilizace zkřížené z místních bílých obyvatel a příchozích muslimských. Vize, která mohla být ještě před nějakými lety chápána jen jako utopistický experiment jakýchsi geoinženýrů, snílků a fantastů. Kolik smíchu, veřejného pohrdání a zlehčování musel snést každý, kdo jen o existenci této ,,vize“ promluvil a před ní chtěl varovat. Utopie, výmysly, konspirace…nic lepšího nebylo slyšet. A přece je velmi snadné si najít na internetu oficiální stránky této společnosti, včetně fotografií s vyznamenáváním paní Merkelové

jako významné představitelky této společnosti. A každý jen úplně maličko pozorný může vidět, že ideály této společnosti – tedy obrovský přísun jiných etnik a jejich cílené mísení s místním obyvatelstvem probíhá intenzívně a masově každým dnem do celé EU. Jen fanatik a zaslepenec to bude i nadále popírat. Snílkové a spáči se pak budou kojit tím, že naší malé zemi se to ,,nějak vyhne“. Až bude pohár plný, a to bude při tom tempu brzo, pak bude přetékat. Takže i kdybychom se tomu ubránili nyní, nevyhneme se tomu, až bude Německo plné – pak se zákonitě musí vlna rozlít do okolí, protože PŘÍLIV NEBUDE NIKDY UKONČEN a ANI OMEZEN, což neustále, i pro nedoslýchavé a slabomyslné, opakuje trpělivě vůdčí osobnost procesu – paní Merkelová/oceněná v projektu Kalergiho společnosti za výborné výsledky plánu vzniku nového Evropana/. EU nás před tím JISTĚ neuchrání, naopak, ona sama nám to poručí – způsob se najde, protože se neustále hledá…

Musíme se tedy nějak chránit sami, což má být prvořadá ,,práce“ politiků, které jsme si za nemalé peníze na to ve volbách ,,najali“. Co, kdybyste žili ve Švédsku, líbil by se Vám takový život?

A co, když při etnických bojích vznikne občanská válka, jako to můžeme vidět v bývalé Jugoslávii, ale i mnohých Arabských zemích. A takové situace, zatím ještě ne trvalé a masové, můžeme často vidět ve Francii, ale třeba i v USA. Všude je stejný základ – nespokojené tmavé etnikum nenávidí ,,bílé“, kteří se podle nich mají lépe, než oni. Je jedno, jestli to bílé etnikum třeba více pracuje, snaží se. To vzbouřence nezajímá, oni chtějí stejné výhody, nebo…

Zkusme se vcítit do situace, kterou nám politici mohou velice snadno ,,zajistit“. To, že dnes se ,,nic neděje“, neznamená, že se ,,nic už nepřipravuje“ a že to pak nemůže velice rychle propuknout. Pouliční boje ve Francii, USA také vždy vypuknou náhle a vznikají z dlouhodobě neřešených a zastíraných problémů – tak jak se to děje v NO-GO zónách, utečeneckých táborech a v kvasu mezi lidem – o kterém se ovšem nesmí mluvit nahlas. A protože se o něm nesmí mluvit, tak se neřeší a pak vypukne náhle ,,nečekaně“ pohroma. Nebyla však nikdy nečekaná, byla jen zastíraná….

Proto je velice důležité, co nám volby přinesou či odnesou. Není jedno, koho budeme volit, a není jedno, jestli člověk jde, nebo nejde k volbám. Součet postoje nás jednotlivých občanů nakonec rozhodne, jestli tady bude druhé Švédsko, spolková zem Německa, občanská válka, jeden velký ,,Český“ chalífát muslimů, nebo jiná varianta, které dnes už můžeme pozorovat v okolních zemích.

Je nutné sledovat, co se děje ,,pod pokličkou“. Protože to je to hlavní dění a je skryté právě proto, že není pro obyvatele dobré

Nejít k volbám znamená přenechat svůj hlas někomu, s kým nesouhlasím, znamená to, přenechat rozhodování o mně a mé rodině někomu, kdo je mi třeba nepříjemný, jehož názory mne rozčilují, nebo zraňují. To je přece úplně protismyslné. Pokud chci, abych žil v míru, šťastně, aby má rodina byla šťastná, aby mé děti nežily v hrůze – pak je mou povinností se jim o to ,,postarat“ tak, jak jen mohu nejlépe. Každý se přece snaží dát své rodině to nejlepší a budoucnost k tomu jistě patří také, nejen mobil, auto, dovolená dneška. Proto apeluji na nás všechny – máte-li někoho, koho máte rádi, pak se snažte myslet i na jeho budoucnost a přijměte odpovědnost za svůj život. Nezříkejte se něčeho, co není navždy a zítra to tu již nemusí být – možnosti volby.

BĚŽTE K VOLBÁM A DOBŘE ROZVAŽTE DŮSLEDKY SVÉ VOLBY.

Když se potápí loď, je nutné nejprve zachraňovat životy tonoucích a teprve potom, pokud to ještě jde, i jejich majetek. Když vidím světovou situaci, tak jsem přesvědčen, že loď naší civilizace nabírá vodu ohromnou rychlostí. Kapitán a důstojníci to však nechtějí slyšet a řeší barvu vycházkových stejnokrojů, až prý loď dojede do přístavu a bude velká oslava. Jen to se řeší, co se bude pít, co bude k jídlu a jak velký bude ohňostroj…a loď, nikým neřízená, nabírá rychlost a s ní stále více vody.

Ta situace již trvá nějakou dobu a tak pasažéři mohou jasně vidět, kdo z posádky se snaží řešit záchranu jejich životůkdo o tom jen mluví, nebo dokonce lže, že na horní palubě přece žádná voda není a proto, každý, kdo varuje že sám viděl podpalubí plné vody – je zlý lhář a populista. Která z těch velkých stran se postavila skutečně rázně a od počátku proti všem těm praktikám, které se k nám valí odkudsi z jakýchsi komisí a od cizích politiků a neznámých úředníků? Kdo z těch velkých stran vystupuje konzistentně, pořád stejně a nekompromisně proti cizím vnuceným nápadům, které nás ve svých důsledcích budou likvidovat? Tedy ne jen chvilku před volbami si přehodit přes kabát nějakou tu pomyslnou trikolóru, Tibetskou vlajkou, jako výraz státnosti a lidskosti. Je to snad ČSSD, která ve svých materiálech různé euro nápady přímo podporuje? Nebo ANO, kde jeho hlavní představitel mluví proti nezákonné imigraci, ale jeho zaměstnanci a podřízení mluví veřejně a bez jakékoliv jeho reakce – naprosto opačně. A tak bychom mohli pokračovat i s dalšími ,,ověřenými stranami“, které se při každých dalších volbách jen prohodí v pozicích dle momentální popularity, aby při příštích mohlo opět dojít jen k další akci ,,škatule, škatule, hejbejte se…“ I názvy stran jsou již notně zavádějící – křesťanská strana, která nechrání křesťanství, zelení, kteří podporují sexuální deviace, místo, co by podle názvu strany měli myslet na přírodu a ne jít proti ní v podpoře homosexuality a podobných protipřírodních úchylek…

Velké strany jsou za léta svého ,,panování“ příliš provázené a spjaté se stávajícími mechanismy, a to i s těmi zahraničními, proto nemohou radikálně změnit směr, i kdyby snad skutečně chtěly. Taková změna kurzu by jim zcela jistě rychle zlomila vaz. Nový vítr, nový směr tedy může přinést jen někdo, kdo nebyl léta ,,zapojen“ do starého. To jsou hlavně nové, menší politické strany, uskupení a aktivity. Ovšem nemohou být zas příliš ,,nové“, tedy vzniklé těsně před volbami. Pak za nimi není nic, co by potvrdilo jejich pevnost a hlavně to, že nevznikly jen účelově, aby se ve volbách přichytily koryta.

Máme tu tedy, pod úhlem řečeného, jen pár menších stran, u nichž je nějaká naděje. Naděje, že je pro ně, stejně jako pro nás, důležitá záchrana života občanů a ne řešení toho, co nebude pak již ani existovat, pokud o život přijdeme. Chápou tedy priority.

Pak tu máme ještě jednotlivce z různých stran a uskupení, kteří mají zdravé názory, a proto by i oni mohli být pro národ jeho oporou. Jenže, jsou-li v nějakých stranách, které míří k Evropským hodnotám /multikulti, inkluze, podpora sexuálních úchylek, popírání funkce rodiny, snaha podporovat vyvolání války, apod./, pak není vůbec žádná záruka, že jim jejich zdravé názory bude umožněno nějak použít. A je také podivné, že přes své, tolik odlišné názory, v těchto stranách ještě zůstávají.

Takoví různorodí jednotlivci by mohli být užiteční jedině v senátu, ale ne v rámci politiky parlamentu.

Z mého pozorování – a to zdůrazním – jen z mého pohledu – za celou dobu zostřeného napětí kolem imigrantů a různých ,,nápadů“ EU tu máme jen dvě, tři výraznější strany, které skutečně chtějí do dění nějak zasáhnout: Stranu Svoboda a přímá demokracie /SPD/ pana T. Okamury, dále stranu Úsvit a stranu pana Konvičky. Obě poslední strany však mají mnoho problémových rovin, takže z mého pohledu zůstává jen SPD. Do nynějších voleb vstupují strany v různých okresech v různých koalicích /např. u nás zmínění SPD s SPO – Strana práv občanů, nebo dokonce čtyřkoalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI, Úsvit s Blokem proti islamizaci, Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty a islám v ČR nechceme!, Úsvit – Národní Koalice a DOMOV s BLOKEM PROTI ISLAMIZACI /, což může ještě více zkomplikovat přehlednost a taky to může být důvodem k pozdějšímu nedodržení volebních slibů. Strany, o kterých jsem nikdy v životě neslyšel, ale nyní mají v názvu cosi proti imigrantům, to mohou jistě myslet upřímně, ale ve mně to velikou důvěru nevzbuzuje a celé to lidové národní hnutí na záchranu národních hodnot to jen drobí na další a další frakce, lišící se v podružnostech, které nakonec celou ideu tak rozmělní, že z ní nic nezbude.

Ale nežijeme v Ráji, proto nevolíme skutečné ,,dobro“, ale v rámci daných, nevalných možností, to nejlepší z toho, co je…tedy žádný skutečný ideál.

***

Proto jsem přesvědčen, že by se volič měl soustředit na hlavní body, které se týkají našeho přežití a to je:

 • Zamezení jakékoliv nelegální migrace v jakémkoliv, i mizivém množství/viz pohádka o Jezinkách/.
 • Dohlédnout na již zde žijící přistěhovalce, především problémových názorů a smýšlení/ať jsou odkudkoliv/. Zajistit, aby dodržovali naše právo a chování ve společnosti. Každého trvale nepřizpůsobivého k tomu donutit, odmítá-li, okamžitě vystěhovat.
 • Zamezení jakýchkoliv nápadů EU druhu inkluze školství, manipulace dětí pomocí multikulti výchovy/to se již zavádí – zde FOTO/.
 • Zamezení podpory válečného štvaní a vytváření atmosféry pro vyvolání světové války
 • Zamezení přehnané snahy o amerikanizaci obchodu i společnosti – bdělé sledování a případné odmítnutí všech smluv typu TTIP, apod., které nám přináší mnohem více rizik a problémů, než pozitiv.
 • Zamezení podpory sexuálních úchylek státem /homofobní sňatky a adopce, gay průvody/.
 • Zamezení podpory a financování zahraničních neziskovek, které mnohdy pod pláštíkem humanity rozkládají společnost a jsou pařeništěm špionážních aktivit. Mít zcela pod kontrolou toky peněz, které k nim ze zahraničí plynou a kontrolovat, na co je používají. Neziskovky se často stávají nástrojem zahraničních vlád pro rozvrat společnosti – zamezit tomu.
 • Zamezit omezování osobních svobod, šmírování obyvatelstva a podobné aktivity omezující svobodu a tvorbu vlastních názorů.
 • Zamezení všech aktivit, které omezují rodinu, zvýhodňují cizince před domácím obyvatelstvem, apod.
 • Zamezení všech pokusů podporovat a zavádět islamizaci, popularizovat ji ve společnosti a školství. Ekonomicky ji podporovat, omlouvat jejich postoje a manipulovat veřejnost v její prospěch.
 • Zakázat jakékoliv snahy o vytváření paraleních zákonů a paraleního práva, jako je Šaria, a podobné.
 • Není-li možné dosažení předchozích bodů bez odchodu z EU/a já jsem přesvědčen, že není/, pak je nutné pracovat s plánem vystoupení z instuituce, která se sama hodlá zničit. Solidárně se zničit s ní není laskavost a sdílená odpovědnost, ale šílenství. Sdílené šílenství je pořád jen šílenstvím, ničím jiným. Hledejme strany, které toto chápu a nepopírají skutečnost a fakta.
 • Není-li NATO schopno situace řešit nenásilnou cestou, jak má samo ve svých stanovách, ale hodlá-li trvale nadále vyvolávat válečné napětí, konflikty a připravovat světovou válku, jak veřejně prohlašují samotní představitelé USA, pak je nutné volit strany, které jsou připraveny se vymanit ze svazku, který již nechce být strážcem míru. My přece z povahy samé, z historie, ale i co se týká velikosti nemůžeme někomu vyhlašovat války, do válek se dobrovolně hnát, bez ohledu na obětování vlastního národa, jen proto, že to chtějí jiní a my s nimi chceme být solidární.

 

***

Na internetu jsem našel docela dobrý článek s doporučením k výběru adeptů. Protože se to nijak výrazně nerozchází i s mým pohledem na věc, proto to zde zveřejňuji.

Vás, čtenáře pak PROSÍM, nebuďte lhostejní, ani apatičtí. Překonejte svou lenost, ale i znechucení ze stavu politiky a politiků – pojďme UDĚLAT VŠE PRO TO, ABY SE VĚCI ZMĚNILY K LEPŠÍMU.

***

Zde slíbený článek z webu euportál.parlamentní listy.cz umístěný na této adrese:

 

Nevíte koho volit? Máme pro vás pár tipů, jak se rozhodnut. Pokud chcete, aby volby dobře dopadly, šiřte dál

Autor: Redakce | Publikováno: 20.9.2016 | Rubrika: Politika

 

První zásadou je „koho nevolit“. V současnosti hrozí, že fyzicky nepřežijeme jako jedinci, ani jako národ. Proto je třeba odmítnou ty strany, které podporují naše členství v EU, a tím pádem fakticky i Evropskou unií nadiktovaný multikulturalismus, imigraci a islamizaci. Proto je potřeba NEVOLIT žádnou z mainstreamových stran jako jsou ČSSD, ANO, ODS, KSČM, TOP 09, KDU-ČSL, Strana zelených. Ačkoli některé z nich verbálně imigraci odmítají, svou podporou našeho členství v EU islámskou invazi podporují (je případně možné podpořit některé jednotlivé politiky těchto stran v senátních volbách).

V krajských volbách proto doporučujeme VOLIT toho, kdo odmítá imigraci a islamizaci naší země a současně odmítá nadvládu Evropské unie. Z hlediska největších šancí na zvolení doporučujeme proto v krajských volbách volit koalici hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury se Stranou práv občanů (zemanovci). Tam, kde kandidují samostatně, doporučujeme volit hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury .

Další subjekty jako Úsvit či Konvičkovci žel kvůli své rozhádanosti a nestabilitě šanci moc nemají.

 

senátních volbách podporujeme takové kandidáty z různých subjektů, kteří budou bránit naši zemi před přílivem islámských imigrantů a budou hájit naši nezávislost na Evropské unii, ty které známe a u nichž to můžeme do značné míry i z hlediska osobní znalosti garantovat.

 

-Volební obvod č. 7 – Plzeň-jih: Martin Koller (Úsvit – Národní Koalice) – vojenský analytik

– Volební obvod č. 10 – Český Krumlov: Tomáš Jirsa (ODS) – senátor

-Volební obvod č. 13 – Tábor:  Martin Konvička (APAČI 2017) – VŠ pedagog

– Volební obvod č. 16 – Beroun: Petr Hampl (APAČI 2017) – sociolog (signatář Manifestu D.O.S.T.)

– Volební obvod č. 19 – Praha 11: Jan Koukal (Strana soukromníků ČR) – bývalý pražský primátor, diplomat

– Volební obvod č. 22 – Praha 10: Miroslav Koranda (Patrioti ČR) – ředitel základní školy

– Volební obvod č. 25 – Praha 6: Daniel Solis (nestraník nominovaný SPR – RSČ) – politolog

– Volební obvod č. 28 – Mělník: Jiří Kobza (Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura) – podnikatel

– Volební obvod č. 31 – Ústí nad Labem: Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) – senátor

– Volební obvod: 37 – Jičín: Vladimír Dryml (Úsvit –Národní koalice) – lékař

– Volební obvod č. 40 – Kutná Hora:  Milan Vodička (Svobodní s podporou ODS a Strany soukromníků ČR) – ekonom

– Volební obvod č. 43 – Pardubice: Petr Štěpánek (APAČI 2017) – novinář, hudebník

– Volební obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí: Martin Strnad (Úsvit – Národní koalice) – podnikatel

– Volební obvod č. 49 – Blansko: Robert Štěpánek (Úsvit – Národní koalice) – podnikatel

– Volební obvod č. 52 – Jihlava: Petr Paul (Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura) – jednatel společnosti

-Volební obvod č. 55 – Brno-venkov: Jiří Brančík (Svoboda a síla) – psycholog

– Volební obvod č. 58 – Brno-město: Luděk Moudrý (Úsvit – Národní koalice) – podnikatel

– Volební obvod č. 61 – Olomouc: Eva Hrindová (APAČI 2017) – zakladatelka hnutí Naštvané matky

– Volební obvod č. 64 – Bruntál: Rudolf Skandera  (Úsvit – Národní koalice) – veterinář
– Volební obvod č. 67 – Nový Jičín:  Pavel Jurečka (Úsvit – Národní koalice) – učitel v penzi

– Volební obvod č. 70 – Ostrava-město: Liana Janáčková (Nezávislí) – starostka Mariánských Hor a Hulváků

– Volební obvod č. 73 – Frýdek-Místek: Jan Osoba – (Úsvit – Národní kolice) – geolog

 

– Volební obvod: 76 – Kroměříž: Josef Novák (SPO) – advokátní koncipient

 

– Volební obvod: 79 – Hodonín: Zdeněk Škromach (ČSSD) – senátor

 

Podporou těchto kandidátů nedáváme najevo, že bychom souhlasili se vším, co říkají. Například Martin Konvička může je sice určitě odborník na islám a je odvážný člověk, v lecčems ale působí jako magor. Přesto jako senátor je ve svém obvodu nejlepší volbou.

 

Váhali jsme též ohledně volby Jiří Oberfalzer z ODS vs. Petr Hampl (APAČI 2017). Oberfalzer sice odvel kus dobré práce v odporu proti Lisabonské smlouvy a není multikulturalistou, na druhou stranu proti islamizaci a EU se vyslovuje velmi opatrně a ve svém poslední senátorském období toho dle našeho názoru v Senátu příliš nepředvedl. Naše podpora tedy náleží Petru Hamplovi.

 

Stejně tak jsme váhali, zda nevyjádřit podporu Stanislavu Humlovi, který se nebojí mluvit otevřeně kriticky na adresu imigrace a EU a je to dle našeho soudu férový politik. Na druhou stranu je již nyní poslancem. Případně zvážíme jeho podporu v druhém kole.