C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Za MÍR…

 

Žádnou válku naším jménem

18. 4. 2018