C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Učitel národů…

Učitel národů…

Ne, nehodlám vzpomínat na J. A. Komenského, ale na někoho zcela jiného, který se nám do dnešní doby vlastně ,,hodí“ mnohem lépe.

Svého času dávali v televizi český seriál Návštěvníci /r.1983/. Byl to seriál poněkud naivní, ale žádné velké výkony se od něj neočekávaly, tak asi splnil svou úlohu. Pointa, tehdy asi nijak převratná, spíše jen humorná, se v naší současné realitě stává docela zajímavým podobenstvím. O co ve filmu šlo? Lidstvo v jakési harmonické a technické budoucnosti zjistí, že svět se řítí do záhuby /dnešní paralela/. Přes veškerou techniku a znalosti není lidstvo schopno najít žádné řešení /dnešní paralela/. Tak naleznou zmínky o význačném vědci, úžasné inovátorovi, světové osobnosti /že by taky dnešní paralela?/. O této osobnosti se budoucnosti vyučuje ve školách, má své muzeum a je nazývána ,,Učitelem národů“, civilním jménem Adam Bernau. Technické možnosti lidstva v budoucnosti jim umožní cestu do minulosti a tak pošlou záchranný tým, který se má setkat s Učitelem národů a nalézt řešení pro záchranu lidstva budoucnosti. Výprava zdárně dorazí do minulosti a najde Adama Bernaua. Jenže je to obyčejný kluk, jak se říká sígr, kterého zajímá spíše než rozbíjení atomů jen rozbíjení oken sousedů a vyvádění různých klukovin. Výprava zachránců je hluboce zklamaná a smiřuje se s tím, že lidstvo bude zničeno. Situaci nakonec vyřeší děda Drchlík, obyčejný prosťáček s taškou lahváčů, který prostým pozorováním zjistí, že ,,centrální mozek lidstva“ stojí nakřivo, kudličkou uřízne klínek a podloží Mozek, který teprve potom zjistí chybu ve svých výpočtech – lidstvo je zachráněno…

Lidstvo nezachránil ani největší Mozek lidstva, ani Učitel národů, ale prostý muž, který myslel jednoduše a logicky a přesně tak i zakročil.

Co to má společného s dneškem?

S tlukoucím srdcem jsem si v tisku přečetl, že k nám, do našeho nepatrného národa, zavítá současná Učitelka národů. Žena, která odvážnými tahy dokázala překreslit celou mapu Evropy a otevřela tak novou éru lidstva. Jako každý uvědomělý Evropan si musím klást otázku – čím potěšit tuto velikou osobnost, jak podepřít její velikou vizi? Samozřejmě nemám na mysli přípravy některých aktivistů, kteří se svolávají po Facobooku a chystají proti ní transparenty s německými texty včetně házení vajec a vulgárních pokřiků. Takové jednání neodpovídá mé jemné povaze, ale mám pro nezralost jejich projevu pochopení. Musím se studem přiznat, že i já jsem měl jistou nedůvěru k velkolepým plánům proměny Evropy, ale nyní, když vidím, jak ve všech státech, kam požehnání už přišlo, občané jásají – už začínám věřit, že ,,oni to dokážou“.

Přemýšlím, jak bychom i my malí a nepatrní mohli využít tuto skvělou příležitost k zapojení se do Velikého díla, o němž už vizionářsky psal Jules Verne ve svém románu Vynález zkázy.

Přemýšlím takto: Chceme-li se připojit, musíme vycházet ze základních tezí Evropské unie, musíme se tzv. ,,sladit“. Co jsou nepsané atributy bezproblémového vklouznutí do systému? Vyberu jen pár základních pravidel, která jsem vypozoroval – to by nám už mohlo pomoci k vytouženému cíli.

1/ Musí to být něco velikého, těžko proveditelného, aby se dalo říci, že je to ,,velká výzva“. Když se to nebude dařit – odvoláme se na nesnadnost úkolu.

2/ Musí to být zabaleno do pláště lidskosti, ušlechtilosti a charity. Jde nám o člověka, lásku a vysoké hodnoty lidství.

3/ Pod tím pláštěm musí být dostatečně veliký, nezjevný prostor pro mnohé, kteří si při té malé, ale maximálně nafouknuté ,,charitě pro lid“ udělají velkou charitu pro sebe.

4/ Musí to být hodně rozvětvené, strukturované, aby se to stalo nepřehledným a nikdo zvenčí nepoznal, co se děje pod povrchem.

5/ Musí to být složité, aby se daly vytvořit štáby úředníků, předpisů a nařízení, které bude těžké odsledovat a nemožné dodržovat. Tím bude vždy možné každého trestat, vyhrožovat mu a uvalit na něj nějakou pokutu.

6/ Musí se to celé dát snadno medializovat – tedy základní myšlenka musí být velice prostá, ale důsledky tak košaté, že je nikdo nebude moci kontrolovat a kritizovat.

7/ Nelze hledět na oběti – účel světí prostředky. Morálku je nutné zdůrazňovat, ale není třeba ji dodržovat.

8/ Je nutné se odosobnit – nelze při tak velkém díle brát ohled na malé pojmy, jako je národ, rodina a konkrétní člověk, jde o filozofické pojmy ,,lidstvo“, při nichž ,,člověk“ zaniká a je bez významu. Na člověku nezáleží, záleží jedině na ideálu, tomu se musí člověk podrobit, musí mu ustoupit, nebo musí být odstraněn ve prospěch ideálu.

Tak jsem přemýšlel, jak v rámci těchto základních bodů, vytvořit něco, čím bychom i my mohli přispět do velkého Europrojektu. A tu mne náhle osvítilo…asi to byla radioaktivita z Ruska /četl jsem, že jen odtud přichází zlo, jenže když je to eurohodnota, tak přece nemůže být od zla?/, ale je jedno co a odkud, hlavně, že to přišlo, že?

Vždyť i my, maličcí a bezvýznamní, můžeme Velké učitelce nabídnout naše malé řešení v rámci dokonalých pravidel!

Ona s velkým nadšením stvořila ,,Tureckou prádelnu“, v níž se mají propírat imigranti nelegální za imigranty legální. Výborně, kráčejme tedy její stopou. Vytvořme cestovní kancelář ,,Transformation travel agency“ a pak postupujme následovně. Mám to rozpracováno do několika rovin.

1/ Naložme naše důchodce na motivační výlety do Němec. Za hranicemi jim odebereme doklady a prohlásíme je za imigranty, kteří se mají vrátit do první bezpečné země – tedy zpět k nám. Za dotace EU postavíme několik luxusních hotelů pro tyto nové imigranty. Tam je dovezeme a necháme nějaký čas žít v nejvyšším luxusu – nebojme se, jen ať je to drahé, oni si to zaslouží. Pochopitelně jim dáme patřičné ,,kapesné“ jak se pro imigranta sluší. Veškeré služby zadarmo, dejme jim masáže, sauny, klidně i ten kurz češtiny. Důchodci se rádi nějak zabaví, a když to bude zadara – vezmou to. Ty, kteří se ,,ztratí“, tedy se normálně vrátí domů, hledat pochopitelně nebudeme – to by bylo neslušné a proti morálce. Ostatním vystavíme nové doklady, oni všichni tvrdí, že se narodili 1.1. a rok si nepamatují – u důchodců nikdo nepojme žádnou nedůvěru, vždyť i mladí imigranti trpí ztrátou paměti. Pak jim budeme přidávat k jejich důchodům imigrantský přídavek a tak se i důchodci dostanou na Evropskou úroveň, což ostatní evropské státy jistě ocení.

2/ Naložme všechny naše bezdomovce a udělejme s nimi tutéž prací metodu. Tady naše zjevná charita – jsou špinaví, zapáchají, popíjejí Okenu – to vše musíme mediálně využít. Mohlo by se třeba tvrdit, že jdou z nějaké války, jsou ve strašném traumatu, a proto tak strašně chlastají a smrdí – na tom bychom mohli nahonit nějaké body u Evropské komise.

3/ Naložme všechny naše nemocné děti a udělejme s nimi ,,Transformation travel“. Pak je dovezme jako chudáky imigranty a můžeme je vyléčit zadarmo. Všechny kampaně za nemocnou Bětku, Karlíka můžeme zrušit. Už se nikdo nebude muset nořit do kontejnerů, aby hledal plastová víčka, nebude nutné potupně žebrat a dělat sbírky – děti budou prostě léčeny řádně za státní peníze, jako řádní imigranti a ne jako neřádi občané.

4/ Zorganizujme studenty a mládež. Mají rádi dobrodružství, tak je nechme jet stopem a pěšky, nechejme je trochu zmoknout, místo jídla jim dejme jen nové mobilní telefony s adresou na ,,naše“ vládou placené neziskovky, dovolme jim jejich oblíbeného jointa a moc je necpěme jídlem – budou z nich imigranti jako ze žurnálu /raději vybírejme jen chlapce, holky nemají ten cit pro dramatično/. No a pak je protáhneme očistným kolečkem a máme je zase doma s novou identitou. Dejme jim výhod, co se do nich vleze. Řekněme, že jsou nezletilí, všichni mají tak 13 let, vousy jim vyrostly z traumatu cesty. Jsou to jen děti, tak jim dopřejme tu nádhernou mateřskou státní péči, nešetřeme na nich, oni si to zaslouží… Případně bychom je mohli vozit přes Máchovo jezero a takhle po ránu, až se budou budit po tahu, je můžeme vyfotit do Novinek, nebo pro reportáž na ČT24. Něco jako ,,Utýrané, poloutopené děti zachráněny chrabrou euarmádou – lidskost zvítězila nad lží a nenávistí. Určitě by se našel nějaký zapomenutý odborník, který by to větu dokázal rozvinout na několik hodin. Myslím, že i poházené láhve a jointy všude kolem by dokázal mistrně vysvětlit Ruskou propagandou, kyberútokem, nebo xenofobní pomluvou hloupých českých obyvatel. Z EU fondů bych koupil nějakou hodně velkou loď, vhodný by byl ropný tanker, který by se použil na fotografie záchrany tonoucích. Jen na fotky, on by tam ve skutečnosti plavat nemohl, ale to přece nevadí, filmové triky a Fotošop dodělají, co chybí.

5/ Kdyby nám snad bylo z EU vytýkáno, že tito všichni naši ,,imigranti“ jsou moc klidní a nedělají žádné rozbroje – pak mám doplňkovou skupinu. Dejme také našim Rómům trochu vydělat. Pusťme je na tento ekonomický ozdravný výlet. Dohodněme s nimi trochu té ,,předstírané agrese“, ať se trošku porvou na nože a nějakému tomu eukomisaři něco štípnou, ale hlavně, ať hodně a pořád řvou o diskriminaci – to určitě zabere.

Když si vezmeme výsledek – můžeme být velmi spokojeni. EU dostane to, co si přeje. Velkou charitu pro média. Vyhozené peníze – mohli bychom ještě zřídit pár ministerstev a mnoho úřadů s tak cca 10.000 úředníky, ať to má glanc něčeho velkého. Dále by vzniklo něco, co by předstíralo něco jiného – to je taky žádané. I naši politici by se na tom mohli blýsknout, neziskovky by se o to hojně otíraly a šířily tak náš správný europostoj do celého neziskovskářského světa – což je vlastně všude.

Když si to kontroluji podle dopředu daných eurobodů, docela mi to sedí. Lhát se při tom dá bez problémů, dělat různé politické podrazy jde taky. Jen jedno mi nesedí, to by se muselo nějak ,,okecat“ – tedy protichůdně vysvětlit. Celý tento návrh nepočítá s likvidací našeho národa, ani s poškozováním našich občanů, naopak má na mysli jejich prospěch a užitek. To je samozřejmě závažný přestupek proti Evropským hodnotám, ale zase na druhé straně, jako celek mi to připadá Evropské až, až. Tak ten jeden bod ještě nějak doladíme a pak to můžeme přes našeho oblíbeného politika předložit Učitelce národů. Doufám, že jí tím uděláme radost, je mi až do pláče, když čtu, kolik nevděčných lidí o ní smýšlí nedobře. Hanba jim, soudruzi, hanba.

Nebál bych se zdůraznit, že jsme ve vší pokoře dokázali její velkou myšlenku Turecké prádelny využít i reverzně. To je něco zcela nového a možná se dostaneme i do EU učebnic. Její nádherná myšlenka proprat nelegálního imigranta za legálního Tureckého imigranta byla famózní. A my nyní, jdouce s díkem touto stopou, přinášíme něco nového. Vezmeme normálního občana, pak ho propereme na imigranta a toho opět přetvoříme v občana. Připadá mi to úžasné, je to něco mezi teleportací z amerického seriálu StarTrek, Britskou klonovanou ovcí Dolly, proměnou politických slibů po volbách a kresbou z titulní stránky časopisu přátel Jehovistů. Všichni šťastní a přece se tomu člověk zdráhá uvěřit…ale v EU je nemyslitelné hnedle skutečností a skutečnost je úplně ,,neskutečná“.

 

472593_article_photo_q3hpxrk_900x