C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Čemu věříme?

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


novarepublika.cz

Kam se podělo „400.000 umírněných rebelů“ z Ghúty?


Syrská armáda osvobozuje východní Ghútu

messin
3.4.2018 messin
Podle západních médií a vlád se „ve Východní Ghútě mělo ukrývat na 400.000 umírněných rebelů.“

Jenomže provedená vojenská operace syrských sil za podpory ruských jednotek v souvislosti se zastavením bojů se syrskými rebely (Rezoluce 2401) ukázala úplně něco jiného.

Když bylo k sobotě 24. březnu osvobozeno 94 procent území, zdá se velmi málo pravděpodobné, že by ze zřícenin mělo vynořit tak obrovské množství lidí. Statistické údaje jsou následující:

Z nadvlády džihádistů bylo vysvobozeno 105.000 Syřanů věrných Syrské arabské republice.

Dalších 7.000 osob, pravděpodobně zahraničních džihádistů s rodinami bylo pod eskortou evakuováno do Idlíbu. Kolem 1.500 bylo ozbrojenců.

To nám dává k sobotě 24. března celkem 113.000 osob. To je mnohem méně, nežli 400.000, což je údaj, který poskytly členské státy NATO Radě bezpečnosti OSN.

Žádný z nich se neprezentoval jako „umírněný rebel“, ani nikdo nepožádal o ochranu před Ruskem.

Osvobození Syřané svědčí o tom, že džihádisté zotročili mladé chlapce, kteří byli schopni stavět opevnění a tunely. Ohlásili také kruté životní podmínky, jakých se jim dostalo.

Džihádisté byli cvičeni a dostávali instrukce od regulérních vojáků z Británie a Francie. Tito nebyli zatčeni; byli odděleně evakuováni v „humanitárním“ konvoji, který pro ně organizovala OSN.

Stejný postřeh se v prosinci 2016 odehrál v Aleppu. Sýrie se nikdy sama o sobě nezhroutila do občanské války. Válka byla naopak vyvolána ze zahraničí. Bylo to prostřednictvím útoku pocházejícího z vnějšku Sýrie, útoku, který byl naplánován a sponzorován Západem. (1)

1] “Aggression disguised as civil wars”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 27 February 2018.


Překlad Messin
Zdroj: https://www.globalresearch.ca/what-has-become-of-the-400-000-moderate-rebels-in-the-ghouta/5633767