C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Velikonoce 2018

Velikonoce 2018

 

Na velikonoce můžeme pohlížet různě. Jako na svátky přicházejícího jara, jako na významné dny náboženského významu, na dny, kdy se sejde rodina a všichni se dobře najedí, nebo jen jako na volné dny, kdy je dobré se nějak zabavit.

Tyto velikonoce jsou ale čímsi jiné. Celé to úsilí světa jako by se soustředilo jedním směrem – k sebezničení. Ať už je to ,,vize Nové Evropy“ naplněná muslimy až po půdu, jako kotel střelného prachu, v němž to hrozivě bublá a čeká se jen na to, až někdo, třeba nechtíc, škrtne sirkou… Nebo na ,,spojené úsilí – svorně na Rusa – svorně do jaderné zkázy“, bok po boku, solidárně, když ty spácháš sebevraždu, já taky, abych ti prokázal svou loajalitu. Svět je prostoupen úsilím o sebezničení, a jestli si to někteří neuvědomují, tím hůře, protože oni budou přikládat pod kotel i tehdy, když už budou povětřím létat lidská těla.

Pod úhlem šílence jménem člověk získávají i velikonoce nový rozměr.

Odhlédneme-li od navyklého pohledu na velikonoce a zkusíme se zamyslet jen nad oním dějem, můžeme si uvědomit zvláštní paralelu k dnešku.

Někdy před dvěma tisíci léty kráčel židovskou krajinou zvláštní muž. Léčil, uzdravoval, mluvil o míru, vedl k pokoji… přesto vzbuzoval u jisté vládnoucí skupiny nenávist až k touze po jeho zničení. Můžeme pod úhlem dneška říci – nic neobvyklého. Náboženská i světská moc se spojily a tohoto muže veřejně a potupně zavraždily. Aby to ,,vypadalo morálně“, musel být z něčeho obviněn, nebylo však třeba důkazů, stačilo, že obvinění bylo proneseno ,,těmi správnými lidmi“ a poprava mohla být provedena. Zástupy lidí kolem, patřičně zmanipulované, řvaly jako smyslů zbavené ,,Ukřižuj ho“, aniž pochopily, že se zde nejedná o zločince, ale o někoho, koho se chce ,,elita“ zbavit. Dav sehrál svou roli užitečných idiotů, jako ji hraje dodnes. Kdo z davu znal osobně Ježíše, kdo vůbec věděl, o co se tu hraje, v čím zájmu je nutné jej zavraždit? Jako dnes, jako dnes…

Jeho, který se ničím neprovinil, poplivali, pomluvili, snesli ty ,,své důkazy“, aby jej mohli veřejně popravit. A dav jim k tomu udělal tu správnou kulisu, jako ji dělá i dnes.

A dnes, po dvou tisících letech máme jinou situaci, ale má v základním principu mnoho společného, protože zlo má pořád stejné metody.

Svět chce válku, chce ten pocit moci, chce rabovat z cizího, chce cítit tu pýchu a perverzní radost z ničení. A když k tomu bude ještě něco k rozkradení, tím lépe, tím lépe.

Falešnými ,,důkazy“, zinscenovanými provokacemi se rozpoutávala už předešlá válka, tak proč to nepoužít i dnes? Tento svět se rozhodl pro ,,novou cestu“, homosexualita, gender, křížení ras, potlačení rozdílu mezi pohlavími, převýchova dětí pro politické cíle, boření hranic mezi státy, mezi normálním, nenormálním a zvrhlým – to je plán zítřka s úsilím dneška. Komu se to nelíbí, musí být označen za fašistu a hlupáka. Mrtví/duševně/ vedou umírající do krematoria a vykládají jim po cestě o krásách budoucnosti. To je plán ,,nového proudu“. Kdo se tomu protiví, ten budiž zničen: ,,Ukřižuj ho“ řvou demokraté, lidumilové, ziskoví neziskovkáři a novátoři ,,nového lidstva zářné budoucnosti“.

Na počátku bylo Slovo…se píše v Bibli. Na počátku čeho? Na počátku toho, čemu říkáme vývoj, existence, evoluce, vesmír a …člověk. Celý ten proces měl vést k zušlechtění člověka, k jeho vývoji ke zralé osobnosti, která už ničemu neškodí, ale naopak podporuje vývoj ve smyslu zákonů vesmíru. Ten proces neměl směřovat ke zvrácenostem a úchylnostem dneška, které jsou nám předkládány jako pokrok. Tyto dnešní zvrhlosti jsou viditelnou ukázkou pravého opaku, cestou ke zmaru a rozkladu. Státy se ale k tomuto ,,novému“ hrdě hlásí a plivou na vlastní historii, která je překonána tím ,,novým“. Jen Slované se nechtějí podrobit a tak se stávají ,,brzdou na cestě do zkázy“, totiž, co to říkám, do zářné budoucnosti, jejíž záblesky už prožíváme/např. při atentátech/.

Slova-né, jejichž název ještě stále připomíná ono historické Slovo…, které chce být dnešním modernistou popřeno, rozšlapáno a pak… zapomenuto.

„Nuž pojďte, páni, blíže,

jen trochu blíže, hrdobci,

jimž hrouda nohy víže!“

Hrdobci, kteří pro svou pošetilou hrdost zapomenuli, že báseň začíná – Nám zdá se, z hvězd že vane hlas a tak už zůstává jen ta část o hroudě, která nás připoutává na mamon a hromadění cizího majetku.

Tak se v tyto velikonoční dny stupňuje ,,světové úsilí“ o zničení Ruska, jako symbolu Slovanů, a jako symbolu těch, kteří se, na rozdíl od zbývajícího světa, chtějí vracet ,,ke kořenům“. K víře ve Stvořitele, k pojmu rodina a vlast…jaký to ,,hřích“, jaká nechutnost, zní křik nevěrců z Pekla…

Celé to úsilí posledních dnů, týdnů, které každým dnem vymýšlí nová obvinění proti Rusku, obvinění, která se přece nemusí dokládat žádnými důkazy, stačí, že je vysloví ,,ti správní“ a méédia je roznesou jako mrtvolný pach po světě.

Rusko je přibíjeno na kříž, aby mohlo být popraveno a dav užitečných idiotů opět řve ,,Ukřižuj, ukřižuj ho!“ Hlupáci pošetilí, kteří nechápou, že na kříž jsme přibíjeni my všichni, i ti, co skandují a svíjejí se pod křížem v nenávisti i zvrhlé radosti.

Na ten kříž přibíjejí Slovany a všechny, kteří ještě mají matné povědomí, co je řád světa a normálnosti.

Místo hřebů budou létat jaderné rakety a vzduch bude naplněn radioaktivitou …nuž páni Hrdobci, jen pojďte blíž…a vykládejte nám o krásných zítřcích…

Tyto Velikonoce se tak svým obsahem připojují k těm tehdejším – opět se nespravedlnost staví do role soudce i kata a nevinného chce zavraždit pro své sebeuspokojení. Jenže tentokrát už nepůjde říci, že se tím lidstvo očistilo, ale odplata přijde rychle a tvrdě. Postihne nás všechny a Pošetilci, kteří zkázu podporují, zjistí, že nemají kam utéct.

 

Zkusme tedy tyto Velikonoce vzít jinak. Jako dny touhy po svobodě, po spravedlnosti a snaze hájit skutečnou pravdu, proti lžím, manipulacím a falešným důkazům.

Vytvořme z Velikonoc dny ,,boje za spravedlnost a pravdu“. Není nutné chodit demonstrovat, řvát, vytloukat výlohy, stačí mít ,,v sobě jasno“ a stavět se na správnou stranu barikády, podporovat to, co nám přinese zítřek života a popírat to, co přinese smrt a utrpení. Kdo dnes spí a je netečný, probudí ho zítra dopad rakety, nebo radioaktivního mraku…

Následuje výzva Byzantské církve. Můžete jí využít tak, jak je podána, nebo jen k posílení svého vlastního postoje proti šílenostem tohoto světa. Ať tak, či onak, hlavní je nebýt lhostejný, protože až mocní-nemocní naplní své cíle, třeba i s vaší pomocí, pak nebude návratu. A věříme-li v Boha, tvůrce všeho, pak Jej prosme o sílu, abychom si i v tomto pekle dokázali zachovat jasný pohled, víru v budoucnost něčeho tak zvrhlého, jako je člověk. Abychom si dokázali zachovat slušnost, důstojnost, skutečnou spravedlnost a nenechali se lapit šílenci, nebo jimi vyprovokovat k nenávisti…a to jistě nebude lehké. Nezapomínejme na to dávné zaslíbení: Když je nouze nejvyšší, je Boží pomoc nejbližší…

Nevolme politiky, kteří nás vedou do války a k islamizaci, nepodporujte žádné takové aktivity, i když vypadají, nebo jsou pojmenovány jako ,,demokratické“. Ignorujme takzvané ,,umělce“, kteří se zaprodali mamonu, nebo ideologii. Nepodporujme je, nedívejme se na jejich produkce, nechme je jejich ideologiím, vždyť už to nejsou vůbec žádní umělci, ale stali se politiky… Hleďme vždy na konec všeho toho ,,dobra“, které nám předkládají falešní politici a prolhané noviny. Zda na konci onoho virtuálního dobra, není zlo, zkáza a bolest…naše bolest a zkáza, ne jejich. Nepodporujme to! Nejsme přece sebevrazi, ani masochisti…

-ZF-

 

 

 

 

Když shlédnete, o čem to video je, pak jeho ,,definice“ a varování je o to paradoxnější: neboť toto video obsahuje materiál, který může být pro některé diváky nevhodný nebo urážlivý.

Musíte na videu odkliknout na svůj souhlas, že se ,,na vlastní nebezpečí“ podíváte na něco tak nebezpečného. Pokud video nezprovozníte, zde je jeho úplný text:

Rok 2018 je rokem 100. výročí České republiky. A právě v tomto roce vyvstala dvě velká nebezpečí: hrozí ratifikace Istanbulské úmluvy a podepsání smlouvy Dublin IV.! Co obsahuje tzv. Istanbulská úmluva? Stručně řečeno: vůbec nejde o „předcházení násilí na ženách a domácímu násilí“, ale jde o vtělení sebevražedné genderové ideologie spojené se zavedením nadnárodního kontrolního mechanismu (tzv. GREVIO). Co to znamená v praxi? Děti budou tímto nadnárodním mechanismem preventivně, tedy bez důvodu, kradeny z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu například v Norsku, Finsku, Francii, Anglii, Německu… Informace jsou ale přísně utajovány, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému většinou vůbec neví. Ratifikovat Istanbulskou úmluvu je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad statisíci bezbrannými dětmi! A co je Dublin IV.? Členské země Evropské unie, tedy i Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty, anebo platit miliardové pokuty (pokuta za odmítnutí 4 migrantů činí jeden milion EUR, za odmítnutí 400 migrantů: 1 miliarda EUR!). Po podepsání Dublinu dostanou místo české vlády moc rozhodovat o migrantech neziskovky! Budou pak bez omezení přepravovat do Česka migranty, a to jak přímo z muslimských zemí, tak z Německa, prý aby došlo k tzv. vyrovnání. Proto také Dublin IV. stanoví, že země V4, tedy Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko budou zaplavovány migranty přednostně. Současně má v rámci Evropské unie dojít ke sjednocení sociálních dávek, aby se migranti přepravení z Německa či Švédska do těchto zemí nevraceli. Měsíční příspěvek na 1 migranta činí ve Švédsku přibližně tisíc EUR (to je 30.000 korun), v Německu 700 EUR (21.000 korun). Dojde k propastnému rozdílu mezi českými občany, především důchodci, a migranty. Navíc islámští migranti budou mít na tyto závratné sumy podle Dublinu nárok, aniž by pracovali! Na „Dublin“ pak automaticky navazuje takzvaný „Globální kompakt“. Je řízen z OSN a realizován opět Sorosovými neziskovkami. Jde o další zintenzivnění migrace a de facto o zrušení státních hranic. Češi a Moravané, v tomto roce se rozhoduje o bytí a nebytí našeho národa! Islamizace (Dublin) je jeden kulomet nastavený na člověka a z druhé strany je nastaven druhý – kulomet genderu s GREVIEM (Istanbul). Zvol si, kterým chceš být zastřelen – jedním nebo druhým? Anebo oběma? A lidé to vůbec nevědí, anebo tomu nechtějí věřit! Jaké je řešení? Vyjděte z lhostejnosti a dejte najevo svůj nesouhlas! Rozhodněte se pro život, odmítněte smrt! Vyjděte na Velikonoční pondělí do ulic v každé vesnici a v každém městě. I kdyby vás bylo tři nebo pět, má to smysl! Důvěřujte Bohu jako David, který šel s prakem a pěti kamínky do boje s Goliášem. Bůh mu dal vítězství! Hned prvním kamínkem, hozeným ve víře, zvítězil. I vy s odvahou víry a transparentem jako prakem zvítězíte! Ano, zvítězíte. Kdo k této výzvě, k tomuto kroku víry zůstane lhostejný, ponese zodpovědnost za sebezničení své i národa! Studenti středních a vysokých škol, zvláště vy se ujměte organizace manifestace na pondělí velikonoční (2. dubna), každý ve svém rodném městě či vesnici! Kéž se velikonoční pondělí stane počátkem velkého procesu vzkříšení národa! Češi a Moravané, povstaňte! Obracím se tímto také na Slováky, Poláky a Maďary: V pondělí velikonoční zorganizujte rovněž tuto velikonoční manifestaci ve svých zemích! Když povstanete, Bůh učiní zázrak! Ano, učiní zázrak. A zachrání vaše národy před islamizací i gender-sodomií a následným vyhlazením. Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, povstaňme! + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu