C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Mediálna manipulácia

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


czechfreepress.cz

Mediálna manipulácia – Czech Free Press


Začala by som jedným dôležitým odkazom od Alberta Einsteina:
” Dôležité je neprestať klásť otázky.”
Média v našich životoch už majú ale isto iste svoje trvale miesto. Je potrebné si však uvedomiť ako veľmi nám ovládajú životy, ovplyvňujú nás a ako s nimi nažívame. Média sú všade okolo nás, byty, školy, ulice, kaviarne. Z každej strany na nás vyskakujú nové a nové informácie. V dnešnej dobe senzácie neprichádzajú každým dňom, ale vyskakujú na nás každú hodinu. Odkedy sa zrodil internet, máme ho všade okolo seba, máme ho v rukách. Média sa stali vodcom, ovládačom, ukazovateľom spoločnosti. No nie všetko čo sa z médií dozvieme musí byť tá úplná pravda.

„Nikdy nedovoľte, aby vás pravda pripravila o dobrý príbeh,“ to sú slová Williama Randolpha Hearsta, predstaviteľa žltej žurnalistiky, predchodcu dnešného bulváru.

Pojem mediálna manipulácia výborne vystihuje jeden vtipný príbeh. Hovorí o mužovi, ktorý v New Yorku zachránil pred zúrivým psom malé dievčatko. Novinár, ktorý to videl, sa rozhodol napísať článok o tom, ako newyorský hrdina zachránil americké dievčatko pred týmto zúrivým psom. Keď mu muž vysvetlil, že nie je z New Yorku, novinár povedal, že je americký hrdina, ktorý zachránil malé dievčatko pred zúrivým psom. Muž sa aj do tretice ohradil a povedal, že je z Afganistanu. Na druhý deň v novinách vyšiel článok s titulkom: ,,Moslimský terorista zabil amerického psa.“ Aj takto sa dajú prekrútiť fakty a skreslenou informáciou ovplyvniť čitateľa. Najčastejšou metódou manipulácia je jednoducho ignorácia niektorých správ, informácií a myšlienok. Vynechať sa môže niektorý detail správy, ale aj celá správa, ignorovať sa môže jeden aktér udalosti, alebo systematicky celé myšlienkové prúdy. Potláčanie správ sa často deje v rámci „štátnych záujmov“.

Televízia ponúka nielen fakty, ale aj názory, bez zbytočného myslenia. Informácie ktoré každý z nás príma sú už vyhodnotené, správne, zabalené iba skonzumovať. Na čo myslieť, vytvárať si vlastný, mylný názor, keď televízia nám ponúka „správne vysvetlenie.“ Postupne divák, podlieha kvantu informácií a obmedzuje sa len na prijímanie. Stáva sa z neho radový konzument, jeho osobnosť sa mení na prvok televíznej kultúry. Názorovo nevytŕča, je to disciplinovaný pešiak spoločnosti.

Sledujeme všetko, čo nám podstrčia pod nos – kauzy, seriály, katastrofy, príbehy celebrít, snažíme sa napodobňovať životný štýl, ktorý je momentálne „v kurze“, žijeme životy iných namiesto toho, aby sme žili ten svoj.

Informácie by sme si mali určite overovať z viacerých zdrojov a nenechávať sa ovplyvňovať médiami poprípade názorom väčšiny. Základom je neprijímať každú informáciu ako fakt a pravdu, ale byť pripravený overovať pravdivosť informácií a obsahov, ktoré sa k nám dostávajú. Mali by sme si byť neustále vedomí toho, že média, ale ani iné zdroje informácií, nezobrazujú realitu takú, aká v skutočnosti je, ale ju zjednodušujú, pozmeňujú, prípadne prekrúcajú. Je potrebné si overovať dôveryhodnosť uvádzaných zdrojov. Ak zdroje chýbajú, musíme zvýšiť opatrnosť a prinajmenšom konfrontovať uvedené informácie s vlastnou skúsenosťou.