C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Nesouhlasím s obviňováním bez důkazů…

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


czechfreepress.cz

Nesouhlasím se solidaritou v obviňování a trestání Ruska bez důkazů

Miroslav Suja

Tak se Andrej Babiš, dále jen AB, krásně odkopal. A stačilo mu jen zajet mezi ty naše „eurodemokraty“.

Je vidět, že za dotace a pro dotace či ze strachu o ně a sebe zradí cokoliv a kohokoliv, že by komplex a obava i z vývoje na Slovensku?

Mají ho tam, kde jej chtěli mít „soudruzi z…. Brusele a šílenci z Anglie“.Jako občan naprosto nesouhlasím s vyhoštěním kohokoliv z naší země jen na základě dojmů, či přání papalášů z EU či odjinud.

To Vám vy šmejdi ze zahraničí i u nás nestačilo, jak došlo k tragedii například v Iráku, to stále nemáte dost krve a nevinných obětí?

Kde jsou důkazy pro Vaše tvrzení?

Kde je možnost obviněného Ruska se s nějakými důkazy seznámit a mít možnost se k nim vyjádřit, vzorky ověřit, obvinění bez důkazů se bránit?

A tak někdo vypustí zase a znovu do světa nějaké obvinění, tentokrát Ruska.

Protože to vyřkl někdo z toho „demokratického“ západu, plného těch pravých „hodnot“, tak se zase naši „eurosoudruzi“ semknout a dohodnou si prý solidaritu, solidaritu ale v nenávisti a trestu a sankcích bez důkazů?

A naši „nestateční si cvrknou do trenek a srazí paty“ a hurá na Rusko a sankce.

O takovou solidaritu Vám já nestojím, jsem celým srdcem solidární s ostouzenými.

Tentokrát prý solidárně budete vyhošťovat, jak jinak než Ruské.

No správnější by bylo spíše vyhostit všechny ty ze zemí šiřitelů pomluv o druhých bez důkazu.

Voliči AB, prosím Vás, nenechejte toto bez odezvy, dejte hnutí a AB najevo, že tudy cesta nevede, že toto vyhošťování Ruských diplomatů Vy nepodporujete, proto jste přece jeho a jeho hnutí nevolili!

Rusko není můj nepřítel a tedy páni v demisi Babiši, Stropnický a další „praví demokrati“, ne mým jménem a doufám, že nejsem osamocena v tomto názoru!

Marie Trojanová