C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Státní převrat na Slovensku?

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


czechfreepress.cz

Státní převrat na Slovensku? A co potom?


Podle analytiků Slovensku hrozí státní převrat. Pokud by po sérii „sorosových“ manifestací došlo
k svržení vlády, prezident by jmenoval vládu novou. Pokud by ta ale nedostala důvěru parlamentu, všechny pravomoci by přešly na prezidenta. Nastal by prezidentský model státu.

Je známo, že Kiska plní zájmy ne Slovenska, ale Bruselu. Tolik analytik.
Premiér a jeho vláda se přes mnohé nedostatky v dané situaci postavili ve dvou strategických věcech za národ, a to odmítnutím:
1) Istanbulské úmluvy,
2) kvót na islámské imigranty.

Tím chrání Slovensko před nastolením systému autogenocidy národa. To je v tyto dny podstatné a to je třeba zdůrazňovat a nenechat se zmanipulovat masmédii a sorosovskými neziskovkami, které sledují sebevraždu Slovenska. Udivuje, že s nimi tvoří jednotu tři biskupové, kteří se tím projevili jako zrádci církve i národa: Forgáč, Lach a Zvolenský. Manipulačně očernili vládu z vraždy a iniciovali její svržení.

Čest patří těm slovenským biskupům, kteří se od nich distancovali. Istanbulská úmluva je spojena i s nadnárodním mechanismem, tzv. GREVIO. Děti budou preventivně, tedy bezdůvodně, kradeny kvůli tzv. domácímu násilí z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu například v Norsku, Finsku, Francii, Anglii, Německu… Informace jsou ale přísně utajovány, takže veřejnost o těchto hrozných zločinech vůbec neví. V Norsku 100 z ukradených dětí páchá ročně sebevraždu.

Nad takovými hroby potom Forgáč a Zvolenský už nebudou pronášet patetická kázání ani iniciativní výzvy…

Ratifikovat Istanbulskou úmluvu je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad statisíci
bezbranných dětí! Díky Bohu, současná slovenská vláda odmítla smlouvu ratifikovat!

Realita dědičného hříchu

Proč fungují technologie státních převratů s cílem autogenocidy? Je zde realita osobního a dědičného hříchu. Všichni lidé mají svědomí. Ale pokud se rozhodli pro cestu zla a odmítají pravdu, svědomí se otupí. Když pak přijde kritická volba, rozhodnou se ke své škodě. Stručně řečeno, dědičný hřích je naprogramované šílenství končící ve věčném zavržení.

Příkladem takového šílenství je Německo. Táhne do své země miliony islamistů, kteří dobrodince
zabíjejí, znásilňují a okrádají. Kdo jen zveřejní jejich zločin, je za to dle zákona trestán až pěti lety vězení.

Ještě větší šílenství je, že kardinál Marx a němečtí biskupové islamizaci podporují a k tomu ještě jako první zavádějí sňatky homosexuálů v katolických chrámech! Co se týče Slovenska, na 99 % se ví, v čím zájmu byla vražda novináře a na 101 % se také ví, že nebyla v zájmu premiéra a vlády. Přesto ale, což je nonsens, byly vyhlášeny manifestace v 60 městech. Sorosovi aktivisté se slzami v očích házejí mezi mladé lidi jiskry: „Novinář položil život, zabili jeho děvče…

Nikdo nesmí být lhostejný, je třeba vyjít do ulic! Je třeba svrhnout vládu, ta za to může!“ Děvčata se rozpláčou, v chlapcích to vře. Sami začnou přesvědčovat ještě jiné. Jde o emocionální požár. Nikdo netuší, jaké bude mít sebezničující následky. Tito oklamaní mladí lidé už nechtějí slyšet hlas pravdy, že vláda v této situaci chce jejich dobro a že nemá nic společného s vraždou a že oni jsou zneužiti, aby sami sobě kopali hrob.

Netuší, jak krutý systém kradení dětí chystá Istanbulská úmluva a co by přinesla islamizace Slovenska.

Nikdy by neuvěřili, čemu vlastně otevírají dveře. Ale masmédia už konají svou práci a rozdmýchávají
emoce k svržení vlády. Každý máme soucit se zavražděnými, ale nesmíme se nechat zmanipulovat, aby tato zločinná vražda byla připsána nevinným s cílem autogenocidy národa!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

6. 3. 2018

P. S.: Co je Byzantský katolický patriarchát?
Hlas volajícího na poušti