C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Co se děje na Slovensku 1

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


czechfreepress.cz

Katoličtí biskupové hrubě očernili premiéra SR


Jaké události předcházely vraždě novináře?
Před několika dny se slovenský premiér Fico jasně postavil proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Připomínáme, že smlouva nezavádí jen gender-schizofrenii, ale i nadnárodní „kontrolní“ mechanismus, tzv. GREVIO.

Co to znamená v praxi? Děti budou preventivně, tedy bez důvodu, kradeny kvůli tzv. domácí násilí z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu například v Norsku, Finsku, Francii, Anglii, Německu… Informace jsou ale přísně utajovány, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému většinou vůbec neví. Podepsat ratifikaci Istanbulské úmluvy je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad statisíci bezbrannými dětmi!

Premiér SR rovněž už dříve odvážně odmítl migrační kvóty. Tím zachránil Slovensko před masovou islamizací, podobně jako český prezident zachránil Česko. Je tu ale někdo, kdo neustále očerňuje jednoho i druhého a organizuje proti nim psychologickou a masmediální válku. Jde o vnitrostátní diverzi sorosovských neziskovek. Jsou hybnou silou převratů ve spolupráci s oficiálními masmédii.

Premiér SR mohl čekat, že za to, co dělá pro národ, brzy přijde odveta.

Co se týče majdánu a barevných revolucí, jsou zde stereotypní technologie, v nichž hraje roli tzv. sakrální oběť. Zde se jí stal novinář. Cíl je jasný – svržení vlády. Pak je plánována ratifikace Istanbulské úmluvy i podepsání Dublinu IV a pohřeb křesťanství i Slovenska.

V této situaci je velkým zločinem dvou pomocných biskupů – košického Forgáča a prešovského Lacha, kteří nespravedlivě a hrubě očernili premiéra i jeho vládu a vytvářejí lživé veřejné mínění. K nim se bohužel přidal i arcibiskup Zvolenský. Tímto gestem zradili Ježíše Krista jako Jidáš.

V této historické hodině je vyzýváme, aby se veřejně omluvili vládě, církvi i národu, že iniciovali státní převrat, jehož cílem je zničení křesťanství i slovenského národa.

Byzantský katolický patriarchát rovněž vyzývá tyto hierarchy, aby odstoupili z úřadů.

+ Timotej OSBMr            + Metoděj OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

4. 3. 2018