C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


,,Naše“ drahé lithium….

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


aeronet.cz

Černý scénář kauzy lithium se naplňuje? Australané přestali komunikovat s českou stranou, hrají mrtvé brouky! Ministr průmyslu a obchodu jim proto zaslal oznámení o výpovědi memoranda. Redakce Aeronetu před tímto scénářem dlouhodobě varovala! Schyluje se k arbitráži?


V ostře sledované kauze cínoveckého lithia došla včera ve čtvrtek k zásadnímu, ale rozhodně nijak uklidňujícímu posunu. Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (Hnutí ANO) oznámil médiím, že zaslal australské těžební společnosti European Metals Holding výpověď smlouvy memoranda o těžbě cínoveckého lithia, ovšem docela za dramatických okolností [1]. Výpověď totiž zaslal v důsledku nečinnosti druhé strany, která nevyslyšela žádný z návrhů vlády na revizi strategické politiky v nakládání se zásobami lithia na Cínovci. Australané totiž i podle našich informací mlčí, nereagují a ministr uvedl, že mu prostě už došla trpělivost. Bohužel se tak naplňují předpovědi redakce Aeronetu, o kterých jsem psal už před časem v několika článcích a měl jsem i na Svobodném vysílači CS ke kauze několik analýz [2].

Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu ČR

Australská strana zjevně odmítá cokoliv měnit na podepsaném memorandu a nemá důvod s českou stranou v této věci podepsané smlouvy jakkoliv komunikovat. Přesně před tímto jsem dlouho varoval. Z hlediska mezinárodního práva je to očekávané chování před vypálením první salvy a žaloby na český stát. Australská strana by totiž ochotou k jednání o změně podmínek memoranda nebo o změně strategického plánu těžby ze strany českého státu mohla vyjádřit podle anglosaského práva (podle kterého se podepsané memorandum řídí) tzv. tichý souhlas (silent agreement), který by Australanům v pozdější arbitráži uškodil ve vznesení nároku na náhradu škody. Australané se tak rozhodli ignorovat žádosti české strany o změnu podmínek spolupráce a Tomáš Hüner jako ministr tak byl donucen zaslat Australanům výpověď memoranda. K celé věci uvedl znepokojivé věci.

Ministr přiznal, že Australané nereagují a hrají mrtvé brouky

“Chtěl jsem se chovat korektně a najít oboustranné řešení, které by celou kauzu podezřelého memoranda o lithiu uzavřelo. Bohužel, ze strany společnosti EMH nebyly, i přes deklarovaný příslib, podniknuty adekvátní kroky k vyřešení situace. Má trpělivost není nekonečná. EMH ve stanovené lhůtě nereagovala. Rozhodl jsem se tedy přistoupit k jedinému možnému kroku, a to prohlásit memorandum za neplatné,” dodal ministr Tomáš Hüner.

Keith Coughlan, šéf European Metals Holdings.

Jak už jsme na Aeronetu uvedli v několika článcích, australský těžař vloni v říjnu po podpisu memoranda s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem (ČSSD) ihned provedl na australské burze emisi nových akcií kótovaných i na základě garance těžby lithia v ČR podle podepsaného memoranda [3], a to hned dvakrát po sobě [4]. Tento dokument tak byl podle anglosaského práva použit jako tzv. garanční titul pro potenciální investory do nákupu akcií australského těžaře.

Pokud teď tedy dojde ke zrušení memoranda, tak investoři, kteří nakoupili od EMH akcie v dobré víře, se mohou teď cítit podvedeni, resp. garanční titul v podobě memoranda podepsaného zástupcem české vlády je pryč, je zneplatněn a investoři tak mohou přistoupit k mnoha krokům, mohou zažalovat společnost EMH za zmaření investice, anebo za zmaření mohou zažalovat český stát. Zkuste hádat, jaká varianta bude asi zvolena.

Power baterie do automobilů.

Náš server koncem minulého roku několikrát upozorňoval na neuvěřitelné kroky australského těžaře na australské burze, na emise a kótace akcií, na propagační materiály pro investory, kde Australané prezentují investorům těžební prostor Cínovce za svůj majetek, upozorňovali jsme, že podle anglosaského práva je memorandum úplně stejná a vymahatelná smlouva jako jakákoliv jiná, a to zejména s ohledem na fakt, že memorandum se odvolává na mezinárodní smlouvu o ochraně investic podepsanou počátkem 90. let mezi ČSFR a Austrálií. Mainstreamová média přesto do omrzení pořád opakovala, že náš server použil kauzu na ovlivnění voleb [5], a že lithium prý nemá v Česku nijak významnou cenu atd. Opět se ukazuje, že náš server varoval už několik měsíců dopředu před tím, co se opravdu nyní děje. Australané hrají mrtvé brouky, nekomunikují a nereagují na žádosti české strany o vyjednání nových podmínek spolupráce.

Na Cínovci se nehraje jen o lithium, ale o strategické materiály pro 4. průmyslovou revoluci

Podle průzkumových podkladů a tvrdých čísel půjde na Cínovci během 20 let vytěžit 37 milionů tun koncového produktu, tedy zpracovaného a rafinovaného oxidu lithného. Kromě toho se hraje ale také o další extrémně žádané minerály, které budou mít pomalu vyšší význam než lithium. Jedná se především o rubidium, kterého se na Cínovci spolu s lithiem vytěží mnohonásobně větší množství. Rubidium je totiž základním prvkem pro výrobu fotovoltaických panelů, sulfidy rubidia jsou totiž hlavním komponentem pro výrobu fotopolovodičů, které přeměňují světelnou energii na elektrickou. A výroba fotopanelů, ta má z ekonomického hlediska ještě větší strategický význam, než je výroba autobaterií. Protože na nabíjení miliard elektromobilů bude potřeba násobné množství fotovoltaických panelů, které jsou dnes stále poměrně drahé. Masivní produkce rubidia je tak nezbytná pro nastartování masových prodejů elektromobilů. Jsou to spojité nádoby.

Lithium je základní surovinou 4. průmyslové revoluce.

Jenže pozor, existuje ještě jedno použití rubidia, o kterém jste možná zatím neslyšeli. Protože rubidium je snadno ionizovatelný materiál, počítá se s ním jako s palivem pro kosmické lodě poháněné iontovými motory. Právě proto má Elon Musk tak velký zájem o zdroj lithia na Cínovci, protože vedle lithia pro autobaterie se ve vytěžené rudě nachází i rubidium, které bude použito jako palivo pro dálkové lety ve vesmíru, v první fázi pro sondy, později pro tzv. generační lodě. O propojení Elona Muska a jeho zájmu o cínovecké těžební zdroje na české podnikatele jsme psali už v květnu minulého roku v článku zde. Aby nedošlo k nějaké mýlce, těžební zásoby lithia, rubidia a dalších minerálů na Cínovci jsou tzv. materiály nového věku (New Age Materials), které budou plnit hlavní surovinový pilíř v rámci 4. průmyslové revoluce. Do ní spadají taková odvětví jako jsou např. digitální ekonomika, umělá inteligence, autonomní systémy, energie čerpaná z obnovitelných zdrojů, singularita člověka a stroje, posthumanismus [6].

Na scéně průmyslové revoluce 4.0 se objevují materiály Nového věku

Je tak zcela logické, že Australané nevidí v Cínovci jenom zdroj lithia, ale i rubidia a dalších minerálů, o kterých se ale zatím nemluví. A to z jednoduchého důvodu. Pokud by se začalo hovořit o rubidiu a dalších minerálech, tak by cena zásob a strategická hodnota cínovecké rudy byla tak vysoká, že by se o těžbu začaly zajímat jiné a daleko větší firmy, než je australská EMH, která je pouze schránkovou společností, která nikdy nic netěžila a jediný hmatatelný majetek má její dceřinná česká společnost Geomet, která vlastní průzkumné vrtné soupravy a šéfem této společnosti je Richard Pavlík, akcionář EMH, který dříve pracoval pro NWR Zdeňka Bakaly v rámci OKD. Kruh se nám pěkně uzavírá. Pokud chce Česká republika úspěšně vstoupit do 4. průmyslové revoluce, musí postavit svoji budoucnost na produkci NAM (New Age Materials), tzn. na produkci lithia, rubidia a především výrobků z těchto minerálů.

Rubidium je klíčovou surovinou pro výrobu fotovoltaických panelů.

S takovými obrovskými zásobami lithia a rubidia, jaké jsou na Cínovci, se může Česká republika stát technologickým tygrem v Evropě, produkce power baterií a fotovoltaických prvků může zcela změnit charakter českého průmyslu, který je dnes koncipován jako čistě laciná montovna pro potřeby německého průmyslu a jako spotřební trh druhojakostních potravin, které se neprodají na západě, a tak míří do Česka a také na Slovensko. Je zajímavým fenoménem, jak třeba v německých obchodech LIDL máte každý den krásné žluté banány bez nejmenší chybičky, ale když přijedete do LIDLu za hranicemi v ČR, v regálu vidíte buď zelené banány, nedozrálé, anebo naopak banány nahnědlé, s fleky, které už jsou přezrálé. Jak je to možné? Inu, to je jednoduché. Na německý trh jde z lodí v Hamburku čerstvé výběrové zboží. To se vystaví v německých obchodech do regálů na 24 hodin.

Rozdíl mezi západem a (slovanským) východem je doslova hmatatelný, např. v podobě banánů

Po uplynutí 24 hodin se banány z regálů odstraní, naloží se do kamionů a odvezou se do České republiky, na Slovensko a do Polska. Takto to funguje např. i s hroznovým vínem, rajčaty atd. Pokud přijede do Hamburku loď rychleji a banány jsou zelené a je třeba vyprázdnit loď, zásilka jede nejprve do České republiky, na Slovensko a do Polska. Tam se zelené banány nasází do regálů. Jakmile banány začnou dozrávat, prázdné kamiony, které se vrací do Německa, banány opět naloží a odvezou je do Německa, kde do regálů přijdou opět krásné a načas dozrálé žluté banány. Kamiony totiž by jezdily prázdné zpátky do centrálních skladů v Reichu, takže se využívají tímto pendlerským způsobem. Německý zákazník tak má čerstvé ovoce 24 hodin denně, zatímco v českém nebo slovenském obchodě je nákup banánů doslova loterie. Buď jsou v regálech zelené nebo nazelenané banány, nebo naopak nahnědlé páchnoucí cosi. Chodíte okolo nich každý den a neuvědomujete si, že právě ty banány jsou indikátorem rozdílu mezi západem a východem.

Dostali jsme se od lithia až k banánům, ale v globalizované ekonomice všechno souvisí se vším. Může pouze držet palce české vládě, aby zažehnala hrozící arbitráž s investory a žraloky, kteří stojí za australskou těžební společností. Nejen o lithiu a rubidiu budeme hovořit dnes na Svobodném vysílači CS od 19:00 hodin. Hlavním tématem bude dvojnásobná a značně zpolitizovaná vražda slovenského novináře spolu se snoubenkou. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pátečního pořadu o událostech na Slovensku

-VK-

Šéfredaktor AE News