C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Za koho se postavíte?

Za tyto?

Shromáždění ,,aktivistů“ na Hradčanech, za odvolání kardinála Duky –  Křičí tyto věty:

„Kéž všichni věřící mají odvahu postavit se zhoubě dženderových teorií a hájí přirozený zákon stvoření. Kéž jsou muži opravdovými muži a dobrými otci. Kéž jsou ženy opravdovými ženami a opravdovými matkami, aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí.“ I po této citaci slov kardinála Dominika Duky další z účastníků happeningu předstíral pád na zem…. takže slova s tímto obsahem ..zabíjejí“ tyto aktivisty, kteří předstírají, že jsou ,,lid tohoto národa“, mají takové masky. Další výrok je zabíjí také:

„Jsem přesvědčen, že s SPD Tomia Okamury mě spojuje péče o bezpečí lidí v této zemi a podpora tradiční rodiny,“ zaznělo z reproduktoru a jeden z účastníků happeningu upadl na zem…a tak ukázal, že takové výroky zabíjejí občany naší země.

Takže ,,aktivisté“ chtějí pravý opak těchto slov: zbabělé muže, špatné otce, nepravé ženy, nepravé matky, aby děti vyrůstaly v nelásce a v nebezpečí. Také si přejí nebezpečí pro lidi této země a zrušení tradiční rodiny…. Chtějí tedy válku, rozvrat a zkázu…to je totéž, jako nepřítel, který chce zničit nějaký nepřátelský stát.

Pokud nesouhlasíte s těmito fanatiky, podpořte kardinála Duku. Nejde nyní o církev, ale o podpoření ,,normálních lidských postojů“ proti fanatickým zkázonosným ideologiím fanatiků, kteří nakonec zničí celé lidstvo i sebe sama. Budeme jen tiše přihlížet?

Chcete-li podpořit ,,lidské postoje“, pak zde je možnost:

Dopis