C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Pozor na hubu!

czechfreepress.cz

Pozor na hubu! – Czech Free Press

Miroslav Suja

Četl jsem dnes na internetu, že Zemana volí opilci, samostřední a ješitní lidé s mdlou inteligencí, mstiví, nevzdělaní, orientovaní na východ a neuznávající hodnoty atlantické civilizace. Že by měl autor na mysli sám sebe?

Jinak si to totiž nedovedu vysvětlit, protože většina mých pražských přátel, vesměs vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale i nemálo mých venkovských známých, většinou úspěšných ve svém oboru, volí Zemana. A jsou to všechno lidé slušní, poctiví, inteligentní, pracovití, kteří mají navíc sociální cítění a jsou tudíž i přiměřeně solidární s těmi ne vlastní vinou sociálně slabými, starými, nemocnými či diskriminovanými.

Ale je možné, že autor v perexu citovaných řádků takové vlastnosti nedokáže pochopit, ba co víc, odmítá je tolerovat.

Bůh vám odpusť, pane Aleši Polanský z Vrchlabí (nebo jak se opravdu jmenujete)! Tedy jestli jste křesťan. Jste-li muslim, nechť vám odpustí Alláh a jste-li judaista, tak Hospodin. A pokud jste snad ateista, nechť vám odpustí aspoň vaši spoluobčané a nerozbijou vám v hospodě hubu!